กัญชง กัญชา สำนักงานคณะกรรมการอาหารเเละยา เศรษฐกิจ

อย. ปลดล็อก “กัญชา กัญชง” ถูกกฎหมาย เตรียมเสนอ อนุทิน เซ็นอนุมัติ พรุ่งนี้

เพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ อย. จึงเล็งเห็นความสำคัญของการนำไปใช้อย่างถูกกฎหมาย

Home / NEWS / อย. ปลดล็อก “กัญชา กัญชง” ถูกกฎหมาย เตรียมเสนอ อนุทิน เซ็นอนุมัติ พรุ่งนี้

อย. เผย รองรับ “กัญชา กัญชง” ให้ถูกกฎหมาย เตรียมเสนอ อนุทิน ประกาศบังคับใช้ พรุ่งนี้

วันนี้ (16 มิ.ย. 64) นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยถึงกรณีที่ได้มีการปลดล็อกส่วนของพืชกัญชาและกัญชง ยกเว้นช่อดอก และเมล็ดกัญชา ออกจากรายชื่อยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 เพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงเล็งเห็นความสำคัญของการนำไปใช้อย่างถูกกฎหมาย ดังนั้น จึงได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพืชกัญชา กัญชง

นพ.วิทิต กล่าวว่า ล่าสุดความคืบหน้าเรื่อง (ร่าง) ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ … เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง ซึ่งเป็นร่างประกาศที่กำหนดคุณภาพมาตรฐานของอาหารที่ใช้ส่วนของกัญชา หรือกัญชงที่ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษ สถานะปัจจุบันของร่างดังกล่าว ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการวิชาการภายใต้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อาหาร พ.ศ. 2522 และผ่านการเวียนรับฟังความเห็นทั้งภายในประเทศ อีกทั้งประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) ด้วย

ทั้งนี้ ภายในวันพรุ่งนี้ (17 มิ.ย. 64) จะนำร่างดังกล่าว เข้าสู่การประชุมของคณะกรรมการอาหาร พิจารณาก่อนนำเสนอต่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในประกาศและมีผลบังคับใช้ในลำดับต่อไป ประกาศฉบับนี้จะทำให้ประชาชน หรือผู้ประกอบการใดที่สนใจนำส่วนของกัญชา กัญชงที่ถูกปลดล็อกออกจากยาเสพติดให้โทษ และย้ำว่าต้องได้มาจากแหล่งปลูกที่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องจาก อย. ก่อนจะนำไปประกอบเป็นอาหารแปรรูปเพื่อจำหน่ายต่อไป

ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออล

อย.อยู่ในระหว่างจัดทำ (ร่าง) ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ … เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมนี้ โดยเป็นร่างกำหนดคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีส่วนประกอบของสารสกัดซีบีดี (CBD) ที่ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษ ในรูปการแปรรูป ขอเลขจดแจ้งจาก อย. นอกจากนี้ ก็จะเป็นประกาศในลำดับถัดไปที่จะมีการนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอาหารเพื่อให้ความเห็นชอบ

อย่างไรก็ตาม การขออนุญาตแต่ละผลิตภัณฑ์ ให้ศึกษารายละเอียด และดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศ คำชี้แจง คำแนะนำ รวมถึงหลักเกณฑ์ในการจดแจ้งเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของกัญชาและกัญชง การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้จาก www.fda.moph.go.th เเละสามารถขอคำปรึกษาได้ที่ อย. ซึ่ง อย.พร้อมสนับสนุน อำนวยความสะดวก เพื่อส่งเสริมการนำผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง ไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เพื่อนำรายได้สู่ชุมชนและประเทศชาติ