สายสื่อสาร

เร่งจัดเก็บสายเคเบิ้ล เตรียมพร้อมประชุมอาเซียน

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ถูกจัดขึ้นวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2562
  • มีการจัดเก็บสายเคเบิ้ลที่ห้อยระโยงระยางพาดอยู่ระหว่างเสาไฟฟ้า เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อเตรียมพร้อมประชุมอาเซียน

ที่ถนนจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ของบริษัทสื่อสาร เร่งจัดเก็บสายเคเบิ้ลจำนวนมากที่ห้อยระโยงระยางพาดอยู่ระหว่างเสาไฟฟ้า เพื่อเตรียมพร้อมประชุมอาเซียน ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

เจ้าหน้าที่บริษัทสื่อสาร เปิดเผยว่า เป็นการขอความร่วมมือของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช.) ให้บริษัทสื่อสารแต่ละบริษัทจัดเก็บสายเคเบิ้ลให้เรียบร้อย

โดยเร่งดำเนินการจนถึงวันที่ 31 ต.ค. 62 เพื่อต้อนรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยอีกครั้ง ในฐานะที่เป็นประธานอาเซียน

โดยจะจัดระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศผู้นำของประเทศคู่เจรจาของอาเซียนที่จะเข้าร่วมประชุม รวม 18 ประเทศ 

ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, สปป.ลาว, มาเลเซีย, เมียนมา, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เวียดนาม, และประเทศไทย รวม 10 ประเทศ

ประเทศคู่เจรจาของอาเซียน ที่จะมาเข้าร่วมประชุมได้แก่ ออสเตรเลีย, จีน, อินเดีย, ญี่ปุ่น, นิวซีแลนด์, เกาหลีใต้, รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา รวม 8 ประเทศ


แท็ก: NEWS ,
WRITER

RELATED

X