ข่าวนายกรัฐมนตรี ข่าวสดวันนี้ ประยุทธ์ จันทร์โอชา

บิ๊กตู่ บอก มีวันนี้ เพราะประวิตร-อนุพงษ์ ยันยังสู้ไหว

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวตอนหนึ่งระหว่างเป็นประธานแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ยินดีที่ได้มาฟังการนำเสนอในวันนี้ ซึ่งเป็นวาระที่รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการอยู่ ให้ไปสู่การปฏิบัติขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี…

Home / NEWS / บิ๊กตู่ บอก มีวันนี้ เพราะประวิตร-อนุพงษ์ ยันยังสู้ไหว

ประเด็นน่าสนใจ

  • นายกฯ ขอคนไทยทำงานเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  • ย้ำพร้อมทำงานช่วยเหลือคนไทยทุกคน
  • ยันไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวตอนหนึ่งระหว่างเป็นประธานแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า

ยินดีที่ได้มาฟังการนำเสนอในวันนี้ ซึ่งเป็นวาระที่รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการอยู่ ให้ไปสู่การปฏิบัติขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพราะโลกก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน (Disruptive Technology) ส่งผลกระทบทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม จึงต้องมีนโยบายเชิงโครงสร้างและการบริหารภาครัฐ ที่สอดรับกับบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลง

ขอฝากทุกคนทำงานเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

โดยรัฐบาลมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต และเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นพัฒนาด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม รวมไปถึง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ ที่เรียกว่า S – Curve Industries ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในอนาคต และสร้างพลเมืองให้เป็นผู้ตื่นรู้

นายกรัฐมนตรีย้ำบทบาทหลักของกองทัพ คือป้องกันอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติในทุกมิติ รวมทั้งการดำเนินการต่อภัยคุกคามที่มิใช่ทางทหาร ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญของกองทัพในการสนับสนุนรัฐบาล จึงต้องอาศัยการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย มีความสงบเรียบร้อย ทั้งนี้ ขอฝากให้ทุกคนทำงานเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และประชาชน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

พร้อมช่วยเหลือทุกคน แม้ใครไม่รักนายกฯ ก็ตาม

เดี๋ยวนี้ประชาชนปากหวานบอกรักนายกรัฐมนตรี แต่ไม่ว่าจะรักหรือไม่รักตนเอง ตนเองก็ต้องช่วยเหลือ ยิ่งไม่รักยิ่งต้องช่วยไม่ได้ช่วยเพราะให้รัก แต่ช่วยเพราะให้เข้าใจว่ารัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาตามหลักที่ถูกต้อง และอยากฝากทหารว่าจะต้องรู้ทุกเรื่องเพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือ แต่ไม่ใช่ก้าวก่ายหน่วยงานอื่น พร้อมแนะสถานศึกษาให้ตัดหลักสูตรที่เรียนแล้วไม่มีงานทำออก บรรจุหลักสูตรที่ตลาดแรงงานต้องการเข้ามาแทน

ทั้งนี้ อยากให้ทุกคนช่วยกันลดความขัดแย้งในสังคม อย่าตอบโต้ ไม่ว่าใครจะโพตส์ด่าหรือชม ตนเองไม่สนใจ เพราะพระท่านสอนไว้แล้ว ซึ่ง ส่วนตัวปลงทุกวัน พระให้นับถึง 10 แต่ตนเองนับถึง 3 ก็ไม่ไหวแล้ว บางทีรู้สึกอึดอัด อกจะแตก แต่ไม่รู้จะทำอย่างไรเหมือนกัน

ขอบคุณ บิ๊กป็อก – บิ๊กป้อม ฝึกฝนจนทำให้มีวันนี้

อย่างไรก็ตาม วันนี้ตนเองพูดเยอะไม่ได้เพราะสีหน้ารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเริ่มออกแล้ว แต่ตนเองมีทุกวันนี้ได้เพราะ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เพราะอยู่ชายแดนมาด้วยกัน อีกหนึ่งคนคือ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่อยู่ด้วยกันมาตลอด

ฝึกฝนทำให้ตนเองมีวันนี้ ซึ่งหากทำผิดก็ไม่ได้ปล่อยไว้และใช้เวลานานกว่า พล.อ.ประวิตร และ พล.อ.อนุพงษ์ จะยอมรับตนเอง และยืนยันว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้เพื่อผลประโยชน์ หากใครไม่ได้ร่วมเป็นร่วมตายกันมาคงไม่ทราบ

ไม่เชื่อมีซื้อขายตำแหน่ง

นายกรัฐมนตรี ยังไม่เชื่อว่าจะมีการซื้อขายตำแหน่งตำแหน่ง 600 ล้านบาท แต่ได้สั่งการไปสอบสวนมา โดยยืนยันว่า จะให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

X