น้ำท่วม

น้ำท่วมยังหนัก ทางสัญจรไม่ได้ 15 สายทาง

กรมทางหลวง แจ้งว่า เหตุการณ์อุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ สถานการณ์น้ำปัจจุบัน วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. พบทางหลวงถูกน้ำท่วม 8 จังหวัด ได้แก่…

Home / NEWS / น้ำท่วมยังหนัก ทางสัญจรไม่ได้ 15 สายทาง

ประเด็นน่าสนใจ

 • พบทางหลวงถูกน้ำท่วม 8 จังหวัด
 • ทางหลวงที่การจราจรผ่านไม่ได้ 15 สาย จ.ยโสธร จำนวน 7 แห่ง จ.อุบลราชธานี จำนวน 7 แห่ง , จ.อำนาจเจริญ จำนวน 1 แห่ง

กรมทางหลวง แจ้งว่า เหตุการณ์อุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ สถานการณ์น้ำปัจจุบัน วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. พบทางหลวงถูกน้ำท่วม 8 จังหวัด ได้แก่ ยโสธร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ หนองบัวลำภู มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ พบทางหลวงที่การจราจรผ่านไม่ได้ 15 สายทางได้แก่

จ.ยโสธร จำนวน 7 แห่ง

1.ทล.23 ตอน เสลภูมิ –ยโสธร ช่วงกม.ที่ 152-155

 • สาเหตุ น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 30-70 ซม.
 • ทางเลี่ยง จาก จ.ร้อยเอ็ด ใช้ทล.215 ไป อ.สุวรรณภูมิ ใช้ทางทล.202 ไป จ.ยโสธร

2.ทล.23 ตอน เสลภูมิ –ยโสธร ช่วงกม.ที่ 172-173

 • สาเหตุ น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 50 ซม.
 • ทางเลี่ยง จาก จ.ร้อยเอ็ด ใช้ทล.215 ไป อ.สุวรรณภูมิ ใช้ทางทล.202 ไป จ.ยโสธร

3.ทล.23 ตอน บ้านย่อ – บ้านสวน ช่วงกม.ที่ 216-220

 • สาเหตุ น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 20-90 ซม.
 • ทางเลี่ยง จาก ทล.23 ที่กม.202 เลี้ยวขวา เข้า ทล.2083 ไป อ.มหาชนะชัย เลี้ยวซ้ายเข้า ทล.2351 ไป อ.ยางชุมน้อย เลี้ยวซ้ายเข้า ทล.2086 บรรจบ ทล.226 เข้าสู่ จ.อุบลราชธานี

4.ทล.202 ตอน โนนชัยศรี – บ้านบ่อ ช่วงกม.ที่ 254-258

 • สาเหตุ น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 50 ซม.
 • ทางเลี่ยง ทล.23 อ.คำเขื่อนแก้ว เลี้ยวขวาที่สี่แยกคำเขื่อนแก้ว ไป ทล.2083 เลี้ยวขวาที่แยกมหาชนะชัย ทล.2043 มุ่งหน้าสี่แยกโนนชัยศรี

5.ทล.292 ตอน ทางเลี่ยงเมืองยโสธร ช่วงกม.ที่ 2-4

 • สาเหตุ น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 35-40 ซม.
 • ทางเลี่ยง อยู่ระหว่างจัดทำทางเลี่ยง จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่

6.ทล.2043 ตอน ยางเฌอ – มหาชนะชัย ช่วงกม.ที่ 29-31

 • สาเหตุ น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 32 ซม.
 • ทางเลี่ยง จาก จ.ร้อยเอ็ด ใช้ทล.215 ไป อ.สุวรรณภูมิ ใช้ทางทล.202 กม.245 เลี้ยวซ้ายเข้าทล.2403

7.ทล.2043 ตอน ยางเฌอ – มหาชนะชัย ช่วงกม.ที่ 41-43

 • สาเหตุ น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 95 ซม.
 • ทางเลี่ยง จาก จ.ร้อยเอ็ด ใช้ทล.215 ไป อ.สุวรรณภูมิ ใช้ทางทล.202 กม.245 เลี้ยวซ้ายเข้าทล.2403

จ.อุบลราชธานี จำนวน 7 แห่ง

1.ทล.23 ตอน บ้านสวน – เขื่องใน ช่วงกม.ที่ 220-225

 • สาเหตุ น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 150 ซม.
 • ทางเลี่ยง จาก ทล.23 ที่กม.202 เลี้ยวขวา เข้า ทล.2083 ไป อ.มหาชนะชัย เลี้ยวซ้ายเข้า ทล.2351 ไป อ.ยางชุมน้อย เลี้ยวซ้ายเข้า ทล.2086 บรรจบ ทล.226 เข้าสู่ จ.อุบลราชธานี

2.ทล.23 ตอน บ้านสวน – เขื่องใน ช่วงกม.ที่ 243-248

 • สาเหตุ น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 30-50 ซม.
 • ทางเลี่ยง จาก ทล.23 ที่กม.202 เลี้ยวขวา เข้า ทล.2083 ไป อ.มหาชนะชัย เลี้ยวซ้ายเข้า ทล.2351 ไป อ.ยางชุมน้อย เลี้ยวซ้ายเข้า ทล.2086 บรรจบ ทล.226 เข้าสู่ จ.อุบลราชธานี

3.ทล.2049 ตอน ม่วงสามสิบ – พนา ช่วงกม.ที่ 14-16

สาเหตุ น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 60-80 ซม.

 • ทางเลี่ยง ทล.121 ไป จ.อำนาจเจริญแล้วใช้ ทล.2134 (ลืออำนาจ – พนา)

4.ทล.2050 ตอน อุบลราชธานี – ตระการพืชผล ช่วงกม.ที่ 29-36

 • สาเหตุ น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 140-160 ซม.
 • ทางเลี่ยง ไปตระการฯ ที่บริเวณแยกบ้านแต้ใหม่ ที่ กม.14+450(2050) ไปตามเส้นทางหลวงชนบท หมายเลข 4041 เพื่อที่จะออกไปพื้นที่ ตำบลกุศกร ทล.2134 ตอน ตระการฯ-โขงเจียม

5.ทล.2383 ตอน ม่วงสามสิบ – ดู่น้อย ช่วงกม.ที่ 11-15

 • สาเหตุ ระดับน้ำสูง 60-110 ซม.
 • ทางเลี่ยง อยู่ระหว่างจัดทำทางเลี่ยง จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่

6.ทล.406 ตอน บ้านโคก – ธาตุกลาง ช่วงกม.ที่ 5-8

 • สาเหตุ ระดับน้ำสูง 30-50 ซม.
 • ทางเลี่ยง จาก ทล.23 ที่กม.202 เลี้ยวขวา เข้า ทล.2083 ไป อ.มหาชนะชัย เลี้ยวซ้ายเข้า ทล.2351 ไป อ.ยางชุมน้อย เลี้ยวซ้ายเข้า ทล.2086 บรรจบ ทล.226 เข้าสู่ จ.อุบลราชธานี ต่อไป อ.เขื่องใน

7.ทล.413 ตอน บ้านเอ้ – หนองขอน ช่วงกม.ที่ 12 – 13

 • สาเหตุ ระดับน้ำสูง 160 ซม.
 • ทางเลี่ยง อยู่ระหว่างจัดทำทางเลี่ยง จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่

จ.อำนาจเจริญ จำนวน 1 แห่ง

1.ทล.2210 ตอน ขมิ้น – น้ำปลีก ช่วงกม.ที่ 21-22

 • สาเหตุ น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 125 ซม.
 • ทางเลี่ยง จากแยกน้ำปลีก ใช้ทล.202 ไปตัวเมืองอำเภออำนาจเจริญ เลี้ยวขวาเข้า ทล.212 ลืออำนาจ ไปแยกบ้านหลักชัย เลี้ยวขวาเข้าหัวตะพาน ทล.2210

ทั้งนี้ กรมทางหลวง ได้ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์นำทาง ในบริเวณทางหลวงที่ถูกน้ำท่วม พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย โดยขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

หากต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือ ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ ได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงในพื้นที่ และ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

X