น้ำท่วม

รองผู้ว่าฯอุบลแจง กรณีการใช้เงินบริจาค ต้องเข้าสำนักนายกฯ

นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ออกมาชี้แจง กรณีข่าวที่ผู้คนวิจารณ์เรื่องการเบิกจ่ายเงินบริจาคน้ำท่วม ซึ่งขั้นตอนในการเบิกเงินบริจาคทางจังหวัดต้องส่งเงินเข้าสำนักนายกรัฐมนตรี แล้วทำเรื่องเบิกจ่ายตามความจำเป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานีได้มีการเปิดศูนย์ช่วยเหลือและเปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่ 4 ก.ย. ขณะนี้เรามียอดเงินกว่าล้านบาท ในการใช้จ่ายงบประมาณ เราจะมีระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินทีมีผู้บริจาคให้ทางราชการ. พ.ศ. 2526…

Home / NEWS / รองผู้ว่าฯอุบลแจง กรณีการใช้เงินบริจาค ต้องเข้าสำนักนายกฯ

ประเด็นน่าสนใจ

  • รองผู้ว่าฯอุบลฯแจงข่าวเงินบริจาคให้จังหวัดอุบลราชธานีต้องเข้าสำนักนายกฯก่อน แล้วค่อยทำเรื่องเบิกจ่ายอีกที
  • ย้ำเงินที่บริจาคมาจะถูกนำไปช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย ได้อย่างแน่นอน

นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ออกมาชี้แจง กรณีข่าวที่ผู้คนวิจารณ์เรื่องการเบิกจ่ายเงินบริจาคน้ำท่วม ซึ่งขั้นตอนในการเบิกเงินบริจาคทางจังหวัดต้องส่งเงินเข้าสำนักนายกรัฐมนตรี แล้วทำเรื่องเบิกจ่ายตามความจำเป็น

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานีได้มีการเปิดศูนย์ช่วยเหลือและเปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่ 4 ก.ย. ขณะนี้เรามียอดเงินกว่าล้านบาท ในการใช้จ่ายงบประมาณ เราจะมีระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินทีมีผู้บริจาคให้ทางราชการ. พ.ศ. 2526 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีการกำหนดให้ทางส่วนราชการ ซึ่งในที่นี้หมายถึงจังหวัด ได้สามารถเปิดรับบริจาคเงินจากประชาชนได้

เมื่อเงินเงินเข้าสู่ระบบทางราชการ การใช้จ่ายงบประมาณ ก็ต้องใช้จ่ายงบประมาณตามระบบของทางราชการซึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี เราก็สามารถใช้จ่ายเงินนั้นได้ โดยการใช้เงินบริจาคนี้มีอยู่ 2 ช่องทาง

  • ช่องทางแรกเราจะต้องรายงานให้สำนักนายกรัฐมนตรีได้ทราบ ว่าเรามีเงินอยู่เท่าไหร่ พร้อมกับต้องส่งเงินงบประมาณนั้น ให้ทางสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติใช้
  • ช่องทางที่สอง เราก็รายงานไปที่สำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อให้สำนักนายกรัฐมนตรีทราบแล้ว พิจารณาดำเนินการใช้เงินตามระเบียบกระทรวงการคลัง และประกอบกับการนำมาใช้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

รองผู้ว่า กล่าว : พี่น้องประชาชนไม่ต้องห่วง เงินที่บริจาคมา ทางจังหวัดจะดำเนินการ โดยรายงานให้สำนักนายกฯรัฐมนตรีทราบ แล้วเราก็จะอนุมัติใช้เงิน โดยใช้กรอบของระเบียบทางราชการ

โดยใช้ระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ซึ่งขณะนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาว่า จะนำเงินไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอย่างไร

ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างก็ไม่ต้องห่วง เราสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ผู้บริจาคมั่นใจได้เลยว่า เงินที่บริจาคมาจะถูกนำไปช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย ได้อย่างแน่นอน

กรณีที่ผู้คนห่วงว่า การเบิกจ่ายงบประมาณจะใช้เวลานาน ซึ่งอาจส่งผลต่อผู้ที่ประสบภัยที่ต้องการความช่วยเหลือนั้น

ทางรองผู้ว่าฯ ยืนยันว่า เรามีแนวทางที่จะช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอยู่แล้ว ซึ่งทางคณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งจะรวบรวมข้อมูล และให้ความช่วยเหลือ

หลังจากที่รองผู้ว่าฯอุบลแถลงข่าวชี้แจง ข้อมูลยืนยันแล้วว่าการเบิกจ่ายเงินบริจาคจะต้องรายงานเข้าสำนักนายกรัญมนตรีจริง แต่ระยะเวลาไม่ได้นานอย่างที่หลายคนกังวล ขึ้นอยู่กับกรณี ซึ่งก็มีคณะกรรมการพิจาณาตรวจสอบให้ความช่วยเหลือตามระเบียบราชการ

ขอบคุณข้อมูลจาก Ubon Connect อุบลคอนเนก

กรณีตายห่ากันพอดี

กรณี ตายห่ากันพอดีเงินบริจาคให้จังหวัดอุบลราชธานีต้องเข้าสำนักนายกฯก่อนแล้วค่อยทำเรื่องเบิกจ่ายอีกที จริงหรือไม่?กดเพื่อชม

โพสต์โดย Ubon Connect อุบลคอนเนก เมื่อ วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2019
X