B.1.351 นราธิวาส เชื้อสายพันธุ์แอฟริกาใต้ โควิด-19

แจงรายละเอียด ผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้ 3 ราย

หลังพบการระบาดในพท.ต.เกาะสะท้อน กว่า 80 ราย โดยทั้ง 3 รายหายป่วยแล้ว

Home / NEWS / แจงรายละเอียด ผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้ 3 ราย

ประเด็นน่าสนใจ

  • กรณีการพบผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้ (B.1.351.2) ที่นราธิาวาส
  • พบทั้งหมด 3 ราย โดยทั้ง 3 รายหายป่วยแล้ว
  • ผลการตรวจสอบพบว่า มีความคล้ายคลึงกับเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาใต้ที่ระบาดในมาเลเซีย
  • ผู้ป่วยรายแรกในกลุ่มก้อนนี้ มีประวัติมารดา ภรรยา ลูก เดินทางมาจากมาเลเซีย ผ่านทางช่องทางธรรมชาติมาร่วมอาศัยอยู่ด้วย ก่อนเดินทางกลับมาเลเซีย
  • สอบสวนโรคพบผู้ป่วยในกลุ่มก้อนนี้กว่า 80 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ชี้แจงรายละเอียดกรณีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้ โดยมีทั้งหมด 3 ราย ในพื้นที่ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ซึ่งในขณะนี้ ผู้ป่วยทั้ง 3 รายหายป่วยแล้ว

โดยเมื่อ 4 พ.ค. 2564 – พบผู้ป่วยรายแรกในคลัสเตอร์ของอำเภอตากใบ เป็นชาย อายุ 32 ปี อาศัยอยู่ที่หมู่ 9 ตำบาลเกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ซึ่งผลจากการสอบสวนโรคพบว่า มารดา ภรรยา และบุตร ลักลอบเดิทางจากประเทศมาเลเซียเข้ามา ที่บ้านตั้งแต่เมื่อวันที่ 11 เมษายน – 4 พฤษภาคม

ซึ่งตัวของผู้ป่วยรายนี้ มีอาการไข้ เมื่อวันที่ 26 เมษายน และได้เข้ารับการรักษาตัวที่คลีนิคและสถานพยาบาลหลายแห่ง โดยได้มีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 และผลตรวจพบติดเชื้อออกมาในวันที่ 4 พ.ค.

เจ้าหน้าที่ได้ลงสอบสวนโรค และค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โดยพบว่า มีจำนวน 698 ราย พบเชื้อจำนวน 79 ราย และมีการค้นหาเชิงรุกในชุมชน พบติดเชื้อเพิ่มอีก 2 ราย จาก 160 รายที่มีการเก็บตัวอย่าง

ผู้ป่วยที่พบส่วนใหญ่เป็นสมาชิกในครอบครัว เครือญาติ และพบว่า มีการปกปิดประวัติกันในกลุ่มผู้สัมผัส มีการทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การสูบบารากู่ การละหมาดในมัสยิดร่วมกัน ซึ่งผู้ป่วยในกลุ่มก้อนนี้แล้ว 81 ราย ตำบลเกาะสะท้อน จำนวน 74 ราย ตำบลไพรวัน จำนวน 2 ราย ตำบลศาลาใหม่ จำนวน 5 ราย

สำหรับผู้ป่วยในกลุ่มก้อนนี้ เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ 45 ราย มีอาการเล็กน้อย 29 ราย อาการปานกลาง 7 ราย โดยได้เข้ารับการรักษาที่รพ.ชุมชน 33 ราย รพ.สนามจำนวน 41 ราย รพ.นราธิวาสฯ 16 ราย

สำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลัสเตอร์เกาะสะท้อนนี้ อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้แล้ว มีการปิดพื้นที่ในการตรวจสอบการเดินทางเข้าออก การกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ใน Local Quarantine นอกจากนี้ จะมีการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ป่วยรายที่มีการปกปิดข้อมูลด้วย

โดยในการแถลงของศบค.ในวันนี้ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรคได้ระบุว่า สำหรับเชื้อที่พบที่เรียกกันว่า สายพันธุ์แอฟริกาใต้ หรือ B.1.351.2 นี้

  • การตอบสนองในวัคซีนกับสายพันธุ์นี้ได้ไม่ดี ซึ่งวัคซีนที่มีใช้กันยังมีประโยชน์ในการช่วยลดความรุนแรงของโรค
  • ความสามารถในการระบาดใกล้เคียงกับเชื้อสายพันธุ์อังกฤษ – อินเดีย ที่พบในขณะนี้
  • ความรุนแรงของโรคยังคงไม่พบว่า รุนแรงกว่าตัวอื่น ทำให้ไม่พบผู้ป่วยอาการรุนแรงในกลุ่มนี้

ซึ่งเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาใต้ที่พบ มีความใกล้เคียงกับเชื้อสายพันธุ์นี้ที่มีการระบาดในประเทศมาเลเซีย และสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ป่วยที่มีประวัติเสี่ยงจากการเดินทางข้ามไปมาระหว่างไทย-มาเลเซีย