กําไล EM กําไลอิเล็กทรอนิกส์

กรมคุมประพฤติ ยกเลิกสัญญา ‘กําไล EM ‘ ปรับเอกชน 83 ล้านบาท

  นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แถลงยกเลิกสัญญาการเช่ากําไลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring: EM) กับบริษัท สุพรีม ดีสมิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด แล้วตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2562 หลังพบว่า ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้แจ้งไปยังบริษัท สุพรีม ฯ ให้รับทราบเรื่องนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา เพื่อให้ชดใช้ค่าปรับให้กรมคุมประพฤติ เป็นจำนวนเงิน 83 ล้านบาท  ทั้งนี้การสั่งให้ชดเชยค่าปรับ เนื่องจากทำผิดสัญญาถึง 4 ประเด็น คือ  การส่งมอบอุปกรณ์ EM ล่าช้า   การไม่นำอุปกรณ์ EM จำนวน 4,000 เครื่อง มาเปลี่ยนให้ใหม่ ตามเวลากำหนด 26 วัน   ค่าเสียหายกรณีไม่มีเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานประจำในศูนย์ EM เซ็นเตอร์ นานถึง 1 เดือน ค่าปรับความเสียหาย ภายหลังบอกเลิกสัญญา กรณีกรมคุมประพฤติไม่สามารถใช้งบประมาณได้ โดยค่าเสียหายจำนวนทั้งหมดนี้ บริษัท สุพรีม ฯ ต้องจ่ายให้กรมคุมประพฤติ ภายใน 15 วัน หรือภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ยืนยันการยกเลิก ไม่กระทบกับการคุมประพฤติ เพราะคนที่ต้องถูกคุมประพฤติ ตามคำสั่งของศาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ ต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ของศาล เช่น การรายงานตัวและการบำเพ็ญประโยชน์ โดยกรมคุมประพฤติ ได้แจ้งการยกเลิกใช้กำไล EM ให้ศาลยุติธรรมทราบแล้ว อีกทั้งศาลยุติธรรม ก็มีศูนย์ EM เซ็นเตอร์ ที่ใช้ควบคุมผู้ต้องหา ที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาเช่นกัน สำหรับปัจจุบันมีผู้ถูกใส่กำไลคุมประพฤติ มีประมาณ 540 คน โดยกรมคุมประพฤติ ทำหนังสือแจ้งไปศาลแต่ละจังหวัด เพื่อให้ยกเลิกการใช้กำไลดังกล่าวแล้ว ซึ่งบางส่วนทยอยถอดออกแล้วด้วย ส่วนการจะนำกำไล EM มาใช้ในอนาคต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ยอมรับว่า มีความเป็นไปได้สูง แต่ต้องมีการร่างสัญญาให้รัดกุม แต่ยืนยันว่า ในปีนี้ยังไม่มีงบประมาณ จึงยังไม่มีการเปิดประมูลใหม่ ส่วนบริษัทเดิมจะเข้ามายื่นประมูลได้อีกหรือไม่ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ

Home / NEWS / กรมคุมประพฤติ ยกเลิกสัญญา ‘กําไล EM ‘ ปรับเอกชน 83 ล้านบาท

ประเด็นน่าสนใจ

  • กรมคุมประพฤติ ยกเลิกสัญญาเช่ากําไลอิเล็กทรอนิกส์
  • สั่งปรับเอกชน 83 ล้านบาท และให้จ่ายค่าปรับต้องดำเนินการภายในวันที่ 4 ตุลาคมนี้
 

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แถลงยกเลิกสัญญาการเช่ากําไลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring: EM) กับบริษัท สุพรีม ดีสมิบิวชั่น (ไทยแลนด์จำกัด แล้วตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2562 หลังพบว่า ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้แจ้งไปยังบริษัท สุพรีม  ให้รับทราบเรื่องนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา เพื่อให้ชดใช้ค่าปรับให้กรมคุมประพฤติ เป็นจำนวนเงิน 83 ล้านบาท 

ทั้งนี้การสั่งให้ชดเชยค่าปรับ เนื่องจากทำผิดสัญญาถึง 4 ประเด็น คือ 

  • การส่งมอบอุปกรณ์ EM ล่าช้า  
  • การไม่นำอุปกรณ์ EM จำนวน 4,000 เครื่อง มาเปลี่ยนให้ใหม่ ตามเวลากำหนด 26 วัน  
  • ค่าเสียหายกรณีไม่มีเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานประจำในศูนย์ EM เซ็นเตอร์ นานถึง 1 เดือน
  • ค่าปรับความเสียหาย ภายหลังบอกเลิกสัญญา กรณีกรมคุมประพฤติไม่สามารถใช้งบประมาณได้

โดยค่าเสียหายจำนวนทั้งหมดนี้ บริษัท สุพรีม ฯ ต้องจ่ายให้กรมคุมประพฤติ ภายใน 15 วัน หรือภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2562

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ยืนยันการยกเลิก ไม่กระทบกับการคุมประพฤติ เพราะคนที่ต้องถูกคุมประพฤติ ตามคำสั่งของศาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ ต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ของศาล เช่น การรายงานตัวและการบำเพ็ญประโยชน์ โดยกรมคุมประพฤติ ได้แจ้งการยกเลิกใช้กำไล EM ให้ศาลยุติธรรมทราบแล้ว อีกทั้งศาลยุติธรรม ก็มีศูนย์ EM เซ็นเตอร์ ที่ใช้ควบคุมผู้ต้องหา ที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาเช่นกัน สำหรับปัจจุบันมีผู้ถูกใส่กำไลคุมประพฤติ มีประมาณ 540 คน โดยกรมคุมประพฤติ ทำหนังสือแจ้งไปศาลแต่ละจังหวัด เพื่อให้ยกเลิกการใช้กำไลดังกล่าวแล้ว ซึ่งบางส่วนทยอยถอดออกแล้วด้วย

ส่วนการจะนำกำไล EM มาใช้ในอนาคต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ยอมรับว่า มีความเป็นไปได้สูง แต่ต้องมีการร่างสัญญาให้รัดกุม แต่ยืนยันว่า ในปีนี้ยังไม่มีงบประมาณ จึงยังไม่มีการเปิดประมูลใหม่ ส่วนบริษัทเดิมจะเข้ามายื่นประมูลได้อีกหรือไม่ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ

X