อนุทิน ชาญวีรกูล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เบียร์ 0%

‘อนุทิน’ ลุยคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลังหลายแบรนด์ดังใช้เครื่องดื่ม 0% โฆษณาแฝง

ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2562 โดยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีการพิจารณามาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงหลังเทศกาลออกพรรษาและช่วงปีใหม่ 2563 และมาตรการการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นายอนุทิน กล่าวว่า…

Home / NEWS / ‘อนุทิน’ ลุยคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลังหลายแบรนด์ดังใช้เครื่องดื่ม 0% โฆษณาแฝง

ประเด็นน่าสนใจ

  • ”อนุทิน” ลุยคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • หลังหลายแบรนด์ดัง ใช้เครื่องดื่ม 0% โฆษณาเหล้า-เบียร์
  • ชี้ขนาด ก๊วยเตี๋ยว รับประทานไปหลายๆ ชาม ยังมีผลกระทบ นับประสาอะไรกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2562 โดยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีการพิจารณามาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงหลังเทศกาลออกพรรษาและช่วงปีใหม่ 2563 และมาตรการการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นายอนุทิน กล่าวว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีอันตรายต่อร่างกายแน่นอน จากการทำเคสรับส่งหัวใจ ผู้บริจาคหัวใจ ล้วนประสบอุบัติเหตุอันเกิดจากเครื่องดื่มมึนเมา เช่นนี้แล้ว ในฐานะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ย่อมสนับสนุนไม่ได้

ล่าสุด ทราบมาว่า มีปัญหาในเรื่องของแบรนด์เสมือน หรือแบรนด์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แตกไลน์ผลิตน้ำดื่ม โซดา เบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์ เพื่อหวังผลประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และน่าจะได้ผล เพราะตามข้อมูลคือ ใช้งบ PR น้ำดื่มเป็นหลัก 10 ล้าน แต่ขายน้ำดื่มจริงๆได้ไม่กี่ขวด กลับกันยอดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดีขึ้นเรื่อยๆ

ตรงนี้ ต้องมีการหารือ โดยเฉพาะเมื่อทางพรรคภูมิใจไทยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพานิชย์ จะขอความร่วมมือกับท่านให้ดูในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ที่ทำให้คนหลงผิด

“กรณีของการดื่มเหล้าจนเสียชีวิต ซึ่งเป็นข่าวดัง มันต้องคิดว่าทำอย่างไรให้คนบริโภคแอลกอฮอล์น้อยลง ภาครัฐก็ทำมาโดยตลอด สังคมเองต้องรับทราบว่า เหล้า เบียร์มีอันตรายอย่างไร ยิ่งดื่มมากยิ่งอันตราย ขนาดก๊วยเตี๋ยว รับประทานไปหลายๆ ชาม ยังมีผลกระทบ นับประสาอะไรกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า จากข้อมูลช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 พบการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ที่มีสาเหตุจากการดื่มแอลกอฮอล์เป็นจำนวนมากถึงร้อยละ 43.66 (ข้อมูลจากการดื่มแล้วขับปี 2562 อุบัติเหตุ 3,791 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 463 คน) และพบว่าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษามีจำนวนอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตลดลง คณะกรรมการ ฯ จึงมีแนวคิดที่จะรณรงค์ให้งานบุญประเพณีที่จะเกิดต่อเนื่องหลังจากออกพรรษา เช่น งานกฐิน ลอยกระทง ปีใหม่ เป็นงานที่ “ปลอดเหล้า”

ซึ่งนอกจากจะมีผลดีต่อสุขภาพแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สุขภาพแข็งแรง” ของแต่ละครอบครัวได้ สร้างโอกาสในการไม่ดื่มเพิ่มขึ้น ตลอดจนเป็นการเชิญชวนให้ผู้ที่สามารถ “งดเหล้า ครบพรรษา” ไปสู่การ “งดเหล้า ตลอดชีวิต” รวมทั้งเข้มมาตรการ “จัดโปร จับโชว์” บังคับใช้กฎหมายเรื่องการจำหน่ายโดยวิธี ลด แลก แจกแถม เพื่อลดการเข้าถึงที่ง่ายเกินไป และรณรงค์ให้ส่วนราชการจัดงานรื่นเริงโดยปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นอกจากนี้ ได้จัดทำมาตรการการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) คัดกรองเชิงรุกในชุมชน ส่งข้อมูลให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อส่งเข้ารับการบำบัดรักษาตามระบบในสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข

ซึ่งโรงพยาบาลได้เตรียมความพร้อมรับการคัดกรองและบำบัดรักษาผู้มีปัญหาจากสุรา โดยมีกรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต สนับสนุนด้านวิชาการ และการบริหารจัดการตามมาตรฐาน Service plan สาขายาและสารเสพติด เพื่อลดปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการดื่มสุรา

X