ม.33 เรารักกัน เราชนะ โครงการเราชนะ

เราชนะ – ม.33 เรารักกัน ไฟเขียว เงินเข้าอาทิตย์หน้าตามช่องทางเดิม

อนุมัติแล้ว โครงการเราชนะ - ม.33 เรารักกัน เงินเริ่มเข้าอาทิตย์หน้า ใช้ได้ถึง 30 มิ.ย.

Home / NEWS / เราชนะ – ม.33 เรารักกัน ไฟเขียว เงินเข้าอาทิตย์หน้าตามช่องทางเดิม

ประเด็นน่าสนใจ

 • ครม.อนุมัติแล้ว โครงการเราชนะ – ม.33 เรารักกัน
 • โดยทั้งสองโครงการผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุน จะได้รับวงเงินเพิ่มอีกรายละ 2 พันบาท
 • เงินจะเริ่มเข้าในระบบช่วงอาทิตย์หน้า โดยในกลุ่มของโครงการเราชนะ จะได้รับก่อนในช่วงวันที่ 20 พ.ค. เป็นต้นไป ตามระบบที่เคยได้รับวงเงินช่วยเหลือก่อนหน้านี้ เช่น แอปฯ เป๋าตัง, บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นต้น (ก่อนหน้าเข้าแบบไหน รอบใหม่เข้าแบบนี้)
 • ส่วนโครงการเราชนะ เงินจะเข้าในแอปฯ เป๋าตังในวันที่ 24 และ 31 พ.ค.
 • ทั้งสองโครงการสามารถใช้จ่ายได้จนถึง 30 มิ.ย. 2564

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวานนี้ มีมติอนุมัติมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน เพิ่มวงเงินให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ในโครงการเราชนะ และ ม33 เรารักกัน คนละ 2,000 บาท โดยแบ่งจ่าย 2 งวด งวดละ 1,000 บาท

โครงการเราชนะ

เพื่อเพิ่มวงเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ตามกลุ่มเป้าหมายทั้ง 4 กลุ่ม ที่ไม่เคยขอสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนประมาณ 33.5 ล้านคน คนละ 1,000 บาทต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ตามช่องทางการได้รับวงเงินสนับสนุนของแต่ละกลุ่ม คือ

 • โครงการเราชนะ สำหรับผู้รับโอนเงินเข้าแอปฯ เป๋าตัง
  เงินเข้าในแอปฯ วันที่ 20 พ.ค. และ 27 พ.ค. ครั้งละ 1,000 บาท
 • โครงการเราชนะ สำหรับผู้รับเงิน ผ่าน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  เงินเข้าในบัตรสวัสดิการฯ วันที่ 21 และ 28 พ.ค. ครั้งละ 1000 บาท
 • โครงการเราชนะ สำหรับกลุ่มเปราะบาง ที่รับเงินเข้าผ่านระบบบัตรประชาชน
  เงินเข้าในบัตรสวัสดิการฯ วันที่ 21 และ 28 พ.ค. ครั้งละ 1000 บาท

ทั้งนี้ วงเงินสนับสนุนที่ได้รับตามโครงการฯ สามารถสะสมเพื่อใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

ซึ่งจากการช่วยเหลือดังกล่าวจะมีงบประมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 67,000 ล้านบาท และกรอบวงเงินไม่เกิน 213,242 ล้านบาท เพิ่มเป็นกรอบวงเงินไม่เกิน 280,242 ล้านบาท

โครงการ ม.33 เรารักกัน

ในส่วนของโครงการม33เรารักกัน เป็นการเพิ่มวงเงินสนับสนุนให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับสิทธิตามโครงการฯ จำนวน 8.11 ล้านคน และกลุ่มที่อยู่ระหว่างทบทวนสิทธิ์ จำนวน 30,000 คน โดยเป็นการจ่ายวงเงินสนับสนุนจำนวน 2,000 บาทต่อคน (สัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์)  โดย

สำหรับโครงการ ม33 เรารักกัน โอนเงินเข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง เงินจะเข้าในวันที่ 24 และ 31 พ.ค. จำนวนเงินครั้งละ 1,000 บาท

ซึ่งรวมกับโครงการ ม.33 เรารักกันในครั้งแรก มีการขยายระยะเวลาการใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการของโครงการฯ จากไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2564

โดยจากการขยายเพิ่มดังกล่าวนี้จะทำให้มีวงเงินงบประมาณที่จะต้องใช้เพิ่มขึ้นประมาณ 11,741.4700 ล้านบาท จากกรอบวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติจำนวน 37,100 ล้านบาท เป็น 48,841.4700 ล้านบาท