กทม.จับปรับอัตราใหม่ ขับขี่บนทางเท้า ปรับอัตราใหม่

กทม.ขอความร่วมมือ ช่วยกันแจ้งเบาะแส ผู้ฝ่าฝืนขับขี่บนทางเท้า

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่กรุงเทพมหานครมีนโยบายเพิ่มโทษจับปรับจากจำนวนเงิน 1,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท โดยเริ่มจับปรับในอัตราใหม่ ตั้งแต่วันที่…

Home / NEWS / กทม.ขอความร่วมมือ ช่วยกันแจ้งเบาะแส ผู้ฝ่าฝืนขับขี่บนทางเท้า

ประเด็นน่าสนใจ

  • กทม.จับปรับอัตราใหม่ 4 วัน ฝ่าฝืนขับขี่บนทางเท้า 191 ราย
  • กทม.ขอความร่วมมือประชาชน ช่วยกันแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิด โดยจัดส่งข้อมูลและภาพถ่ายมายังกรุงเทพมหานคร เพื่อจะดำเนินการเชิญเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถ
  • ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับรางวัลนำจับร้อยละ 50 ของค่าปรับ

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่กรุงเทพมหานครมีนโยบายเพิ่มโทษจับปรับจากจำนวนเงิน 1,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท

โดยเริ่มจับปรับในอัตราใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.62 ที่ผ่านมา สำนักเทศกิจได้สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฯ ระหว่างวันที่ 1-4 ส.ค.62 พบว่ามีจำนวนผู้กระทำความผิดลดลง ดังนี้ วันที่ 1 ส.ค.62 จับกุม 83 ราย วันที่ 2 ส.ค.62 จับกุม 77 ราย วันที่ 3 ส.ค.62 จับกุม 23 ราย และวันที่ 4 ส.ค.62 จับกุม 8 ราย รวมทั้งสิ้น 191 ราย

อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครจะดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้ทางเท้าในการเดินทางสัญจร และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจทุกสำนักงานเขตหมุนเวียนปรับเปลี่ยนการตั้งจุดจับปรับ เพื่อให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่เขต

รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิด โดยจัดส่งข้อมูลและภาพถ่ายมายังกรุงเทพมหานคร เพื่อจะดำเนินการเชิญเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถ มาให้ถ้อยคำหรือเปรียบเทียบปรับ ซึ่งผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับรางวัลนำจับร้อยละ 50 ของค่าปรับ

โดยสามารถแจ้งเบาะแสได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ www.bangkok.go.th/reward หรือ LINE ID @ebn6703w หรือ Facebook สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร หรือ citylaw_bma@hotmail.com หรือแจ้งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ สำนักเทศกิจ เลขที่ 1 ถ.เทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 หรือ โทร. 0 2465 6644 ด้วย