นายกฉีดวัคซีน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

‘บิ๊กตู่’ ฉีดวัคซีน ก่อนถามพยาบาล ‘มีวัคซีนแก้โรคการเมืองไหม’

ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ (6 สิงหาคม 2562) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เดินทางมายัง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.…

Home / NEWS / ‘บิ๊กตู่’ ฉีดวัคซีน ก่อนถามพยาบาล ‘มีวัคซีนแก้โรคการเมืองไหม’

ประเด็นน่าสนใจ

  • วันนี้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.
  • ก่อนเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ ก่อนหยอกพยาบาล ‘มีวัคซีนแก้โรคการเมืองไหม เบื่อเหลือเกิน’

ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ (6 สิงหาคม 2562) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เดินทางมายัง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ด้วยสีหน้าเรียบเฉย

ก่อนจะไปดูกิจกรรมของ กระทรวงวัฒนธรรม โดย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นำคณะเข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ผ้าไทยสู่สากล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

พร้อมชมการเสนอผลงานการออกแบบผ้าไทยร่วมสมัย โดยใช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนสิงหาคมด้วย

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจที่ผ้าไทยได้ไปเวทีโลก และต้องดูว่าจะสนับสนุนได้อย่างไรบ้าง นายกรัฐมนตรี ยังได้รับชมผลงานเรื่อง “ชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเอง (Self-reliant Solar Energy Community)” จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้รับรางวัล องค์กรภาครัฐยอดเยี่ยมประจำปี 2562 (United Nations Public Service Awards 2019) ในสาขาการพัฒนาประสิทธิภาพและความรับผิดชอบในหน่วยงานภาครัฐ จากองค์การสหประชาชาติ โดยไทยเป็น 1 ใน 11 ประเทศ ที่ได้รับรางวัลในปีนี้

ซึ่งผลงาน “ชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเอง เป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านวังวน  ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  ได้มีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง 400 ครัวเรือน รวมทั้งสร้างระบบการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้ นายกรัฐมนตรี ร่วมสมทบทุนในโอกาสที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์รณรงค์การรับบริจาค “เข็มวันอานันทมหิดล” พ.ศ.2562

โดยรายได้จะนำไปช่วยเหลือ พระภิกษุอาพาธและผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และสนับสนุนการออกหน่วยเพื่อรับบริจาคโลหิต

ด้านสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมจำหน่ายดอกมะลิ สัญลักษณ์งานวันแม่แห่งชาติ ให้กับนายกฯ โดยรายได้จากการจำหน่ายจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และส่วนหนึ่งสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน  

กระทรวงสาธารณสุข นำบุคคลากรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ในโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2562 ให้กับนายกฯ และ ครม. โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ และการตายเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่ ลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดใหญ่

ซึ่งนายกฯ เคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ไปก่อนหน้านี้แล้ว พยาบาลเลยฉีดวัคซีนกันโรคปอดอักเสบให้แทน และได้พูดติดตลกกับพยาบาล ว่า มีวัคซีนแก้โรคการเมืองมั้ยไหม เบื่อเหลือเกิน ทั้งนี้ระหว่างฉีดวัคซีน พลเอกประยุทธ์ มีอาการไอและมีสีหน้าอิดโรย

X