ข่าวสดวันนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หมอพื้นบ้านปรุงยา

‘อนุทิน’ เซ็นประกาศฉบับใหม่ คืนสิทธิหมอพื้นบ้านปรุงยาได้

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พบหมอพื้นบ้าน เรื่อง การรับรองใบอนุญาตหมอพื้นบ้าน ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขฉบับใหม่ โดยได้ลงนามในระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน (ฉบับแก้ไข) บทเฉพาะกาลข้อ 47 ต่อหน้าตัวแทนหมอพื้นบ้านจากทั่วประเทศ และได้ขอบคุณหมอพื้นบ้านที่ได้รักษาผู้ป่วยในต่างจังหวัด ที่ผ่านมาเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาล…

Home / NEWS / ‘อนุทิน’ เซ็นประกาศฉบับใหม่ คืนสิทธิหมอพื้นบ้านปรุงยาได้

ประเด็นน่าสนใจ

  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามประกาศรับรองหมอพื้นบ้านฉบับใหม่
  • ทั้งนี้หมอพื้นบ้านกว่า 3,000 คน จะสามารถใช้กัญชารักษาผู้ป่วยได้
  • แต่ก่อนอื่นหมอพื้นบ้านเหล่านี้ต้องผ่านการอบรมก่อน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พบหมอพื้นบ้าน เรื่อง การรับรองใบอนุญาตหมอพื้นบ้าน ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขฉบับใหม่ โดยได้ลงนามในระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน (ฉบับแก้ไข) บทเฉพาะกาลข้อ 47 ต่อหน้าตัวแทนหมอพื้นบ้านจากทั่วประเทศ และได้ขอบคุณหมอพื้นบ้านที่ได้รักษาผู้ป่วยในต่างจังหวัด

ที่ผ่านมาเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาล อาจมีข้อติดขัดในประกาศเดิมและอย่าถือโทษข้าราชการเพราะเป็นความเห็นที่ต่างกัน 
 การลงนามในประกาศฉบับนี้ เป็นเพราะได้หารือกับนายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญและเครือข่าย ถึงปัญหาการรับรองหมอพื้นบ้าน และทำเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย

อีกทั้งทางองค์การอาหารและยาได้มีการร่างประกาศกระทรวงให้ตนเซ็นอนุมัติเพื่อให้หมอพื้นบ้านใช้ยาที่มีส่วนผสมของกัญชาได้
ทั้งนี้ ปัจจุบันมีหมอพื้นบ้านที่ได้จดแจ้ง จำนวน 60,343 คน ซึ่งอยู่ระหว่างการส่งให้คณะกรรมการหมู่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาและขึ้นทะเบียนภายในจังหวัด ซึ่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ.2562 ได้กำหนดนโยบายให้หมอพื้นบ้านดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีศักยภาพในการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นได้

X