การรั่วซึมของน้ำประปา ถนนทรุดตัว​

กรณีเหตุถนนทรุดตัว​ กทม. ยืนยันดำเนินการตามหลักวิศวกรรม

นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. เปิดเผยถึง กรณีเหตุถนนทรุดตัว​ บริเวณถนนเพชรบุรีฝั่งขาเข้า​ หน้าโรงแรมอะเดรียติค เขตราชเทวี เมื่อวันที่ 6 ส.ค.62 ว่า กรณีดังกล่าวเกิดจากการรั่วซึมของน้ำเป็นเวลานาน ประกอบกับการเสื่อมสภาพของระบบสาธารณูปโภคใต้ดินคือบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี…

Home / NEWS / กรณีเหตุถนนทรุดตัว​ กทม. ยืนยันดำเนินการตามหลักวิศวกรรม

นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. เปิดเผยถึง กรณีเหตุถนนทรุดตัว​ บริเวณถนนเพชรบุรีฝั่งขาเข้า​ หน้าโรงแรมอะเดรียติค เขตราชเทวี เมื่อวันที่ 6 ส.ค.62 ว่า

กรณีดังกล่าวเกิดจากการรั่วซึมของน้ำเป็นเวลานาน ประกอบกับการเสื่อมสภาพของระบบสาธารณูปโภคใต้ดินคือบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2546 ทำให้วัสดุชั้นพื้นทางเกิดการเคลื่อนตัวเป็นโพรง

ซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้เร่งแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ปกติภายในวันเดียวกัน ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวไม่ใช่กรณีแรก กรุงเทพมหานครได้ประสานหน่วยงานสาธารณูปโภคที่ก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาโดยลำดับ อาทิ การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง บมจ.ทีโอที บมจ.กสท.โทรคมนาคม

ให้กำชับผู้รับจ้างของแต่ละหน่วยงาน ให้ก่อสร้างงานคืนสภาพให้กรุงเทพมหานครถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และตามคู่มือก่อสร้างงานสาธารณูปโภคและบันทึกข้อตกลงที่ลงนามกันไว้ และตรวจสอบความชำรุดบกพร่องงานของตน หลังส่งมอบพื้นที่คืนให้กับกรุงเทพมหานครทุกครั้งอย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน กทม. อยู่ระหว่างการแก้ไขปรับปรุงรูปแบบมาตรฐานและวิธีการก่อสร้างงานสาธารณูปโภคตามหลักวิศวกรรมฉบับเดิมให้ทันสมัยเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ในอนาคต

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครไม่ได้นิ่งนอนใจได้เริ่มสำรวจโพรงใต้ถนนเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวมาระยะหนึ่ง แต่เนื่องจากความยาวถนนที่กรุงเทพมหานครดูแลมีความยาว 4,007 กิโลเมตร จึงยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดได้

อย่างไรก็ดีกรุงเทพมหานครจะได้เร่งรัดหาวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้โดยเร็ว ขอขอบคุณข้อเสนอแนะต่างๆ ในโซเชี่ยลมีเดียที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากรุงเทพมหานคร

X