2006 QQ23 ดาวเคราะห์ชนโลก

อย่าตื่นตระหนก! ดาวเคราะห์น้อยแค่ผ่านไป ไม่ได้ชนโลกแน่นอน

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • ยืนยัน ไม่มีดาวเคราะห์ชนโลก
  • ใกล้สุดแค่ 7.44 ล้าน กม. หรือไกลกว่า โลกถึงดวงจันทร์ถึง 19.37 เท่า

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีกระแสข่าวกระจายไปทั่วเกี่ยวกับเรื่องของ ดาวเคราะห์น้อยที่ชื่อว่า 2006 QQ23 ว่าจะเดินทางเข้ามาใกล้โลก และอาจจะพุ่งชนโลกนั้น แท้จริงเป็นเพียงการโคจรเข้ามาใกล้โลกเท่านั้นเอง

2006 QQ23 แค่โคจรมาใกล้ และโลกเคลื่อนไป “ปาดหน้า” เท่านั้น

โดยในข่าวที่ลือกันถึง ดาวเคราะห์ที่ชื่อว่า 2006 QQ23 นั้น ว่าอาจจะพุ่งชนโลก พร้อมมีการอ้างอิงข้อมูลของนาซ่า ซึ่งจากการตรวจสอบของ MThai News พบว่า โอกาสของการที่จะเกิดแรงโน้มถ่วงดึงดาวเคราะห์เข้ามาชนโลกนั้นเกิดได้ยากมาก เนื่องจากระยะทางที่ดาวเคราะห์ดวงดังกล่าวเข้าใกล้โลกมากที่สุดคือ 19.37 เท่าของระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์ หรือ คือระยะทางกว่า 7,445,828 กม. (ระยะทางของโลกถึงดวงจันทร์ คือ 384,400 กม.)

ข้อมูลจาก NEO Earth Close Approaches ของนาซ่า

นอกจากนี้ หากลองดูเส้นวงโคจรของโลก และดาวเคราะห์ดวงดังกล่าวนี้ ยังพบว่า เป็นลักษณะของการโคจรที่โลกเคลื่อนตัวผ่านหน้า ตัดวงโคจรของ ดาวเคราะห์ 2006 QQ23 นี้อีกด้วย

จากภาพแอนิเมชั่น จะเห็นว่ามีการเคลื่อนที่ผ่านหน้ากันไป ซึ่งมีลักษณะที่ใกล้กันก็จริง แต่ไม่ชนกันแน่นอน

ดังนั้น จุดที่ใกล้ที่สุดคือ ระยะทางราว 7.4 ล้านกิโลเมตร หรือ 19.37 เท่าของโลกถึงดวงจันทร์ จึงเป็นไปไม่ได้ที่แรงดึงดูดของโลกจะดึงดาวเคราะห์ดวงกล่าวเข้ามาชนกับโลก

ใกล้กว่านี้ ก็มีนะ

นอกจาก 2006 QQ 23 แล้ว ยังมีดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ ที่เคลื่อนที่ผ่านเข้ามาใกล้มากกว่า คือ 2019 OU1 ซึ่งจะเข้าใกล้โลกมากที่สุดในช่วงประมาณวันที่ 28 สิงหาคม 2562 นี้ โดยมีระยะทางราว 1,026,348 กิโลเมตร หรือคิดเป็น 2.67 เท่าของระยะทางโลกถึงดวงจันทร์

วงโคจรของโลกและ 2019 AU ที่จะเคลื่อนเข้าใกล้กันมากๆ ในวันที่ 28 ส.ค. 62 นี้

แท็ก: NEWS , ,
WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

X