B.1.617 B.1.618 ข่าวต่างประเทศ อินเดีย เชื้อกลายพันธุ์ โควิด-19

รู้จักโควิด-19 Double Mutant และ Triple Mutant ในอินเดีย (11 พ.ค.)

ประเด็นน่าสนใจ

 • อินเดียมีรายงานการค้นพบเชื้อโควิด-19 ที่มีการกลายพันธุ์เกิดขึ้น
 • เชื้อกลายพันธุ์สองครั้งหรือ Double Mutant (B.1.617)
 • เชื้อกลายพันธุ์ สามครั้งหรือ Triple Mutant (B.1.618)
 • โดยทั้งสองตัวมีการเปลี่ยนแปลงในจุดที่คาดว่า ส่งผลต่อความสามารถในการแพร่กระจายได้ดี และเกี่ยวข้องกับการหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันในร่างกายของมนุษย์

รายงานล่าสุดเกี่ยวกับเชื้อสายพันธุ์อินเดีย

11 พ.ค.

องค์การอนามัยโลก จัดให้เชื้อสายพันธุ์อินเดีย B.1.617 เป็นสายพันธุ์กลายพันธุ์ตัวที่ 4 ที่อยู่ในกลุ่ม สายพันธุ์ที่น่ากังวล หรือ variant of concern (VOC) ซึ่งสามารถแพร่กระจายตัวได้เร็ว แต่ในขณะนี้ วัคซีนที่มียังสามารถใช้ป้องกันการติดเชื้อของสายพันธุ์นี้ได้

10 พ.ค.

สิงคโปร์พบเชื้อสายพันธุ์กลายพันธุ์ B.1.617.2 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ย่อย ในประเทศแล้วจำนวน 7 ราย โดยเป็นการพบการติดเชื้อในประเทศเป็นคลัสเตอร์แรก เมื่อ 27 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยผู้ป่วยรายแรกเป็น จนท.ที่ทำงานอยู่ที่สนามบินชางงี

7 พ.ค.

 • อังกฤษจัดให้เชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์อินเดีย จัดเป็น variant of concern หรือ VOC หลังพบผู้ป่วยเพิ่มจาก 202 ราย เป็น 520 รายในสัปดาห์เดียว
 • รายงานการพบเชื้อสายพันธุ์ B1.617 (Double mutant) แล้วใน 28 ประเทศ


การระบาดของโควิด-19 ในอินเดียเข้าสู่ภาวะวิกฤติ ที่ระบบสาธารณสุขกำลังจะล่มสลาย ท่ามกลางจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในแต่ละวัน จนระบบสาธารณสุขไม่สามารถรองรับได้อย่างเพียงพอ

จากการระบาดในระลอกที่ 2 หรือ 2nd Wave ของอินเดีย ในครั้งนี้ มีการรายงานการพบเชื้อกลายพันธุ์ 2 ตำแหน่งหรือ Double mutant เกิดขึ้น โดยพบครั้งแรกในอินเดีย

Double Mutant คืออะไร

เชื้อไวรัสโควิด-19 ในสายพันธุ์อินเดียที่พบใหม่นี้ เรียกว่า B.1.617 ซึ่งมีการกลายพันธุ์ 2 ตำแหน่ง คือ E484Q และ L452R หรือพูดง่าย ๆ คือ เชื้อนี้ มีการกลายพันธุ์ใน 2 จุดด้วยกัน ซึ่งก่อนหน้านี้ที่มีการรายงานเชื้อกลายพันธุ์ในสายพันธุ์อังกฤษ บราซิล แอฟริกาใต้ หรือแม้กระทั่งใน ฟิลิปปินส์ เป็นพบการกลายพันธุ์เพียงจุดเดียวเท่านั้น

ดั้งนั้น การค้นพบเชื้อกลายพันธุ์ แบบ double mutant นี้ จึงเป็นรายงานแรกในอินเดีย และในโลกด้วย โดยมีการรายงานการพบครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2563 และในการรายงานในการพบแรก ๆ เป็นการพบเชื้อนี้ใน รัฐมหาราษฏระ ที่ในขณะนี้มีรายงานการพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นมากที่สุดในอินเดีย จึงคาดว่า เชื้อสายพันธุ์นี้ น่าจะเกิดขึ้นที่ รัฐมหาราษฏระ เป็นที่แรก เพราะกว่า 60 -80 % ของผู้ป่วยที่ในรัฐมหาราษฏระ เป็นเชื้อสายพันธุ์กลายพันธุ์ 2 ครั้งนี้

และในระลอกใหม่นี้ รัฐมหาราษฏระเป็นศูนย์กลางการระบาดในครั้งใหม่

ในขณะที่อีกหลายรัฐ การพบเชื้อในสายพันธุ์กลายพันธุ์ 2 ครั้ง หรือ Double Mutant นี้ ไม่ได้พบมากเช่นเดียวกับรัฐมหาราษฏระ อย่างในคุชราต พบราว 10-20% เท่านั้น

เชื้อสายพันธุ์อินเดีย รุนแรงกว่าเดิมหรือไม่?

(ที่มา – Vinod Scaria)

สำหรับเชื้อ Double mutant ในอินเดีย หรือ B.1.617 นี้ ยังไม่มีการรายงานยืนยันที่ชัดเจนว่า เชื้อดังกล่าวมีความรุนแรงขึ้นกว่าเชื้อโควิด-19 ในสายพันธุ์อื่น ๆ แต่จากข้อมูลงานวิจัยที่ผ่าน ๆ มาพบว่า การกลายพันธุ์ในตำแหน่ง E484Q และ L452R ทำให้เชื้อมีความสามารถในการหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้น

เมื่อเชื้อดังกล่าวสามารถหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันของมนุษย์ได้ดี ก็จะส่งผลสองประการคือ

 • โอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้น และระบาดขึ้นขึ้นได้มากขึ้น
 • ประสิทธิภาพของวัคซีนจะป้องกันโควิด-19 ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีผลการวิจัยที่ชัดเจน แต่คาดการณ์กันว่า น่าจะมีผล อย่างไรก็ตามคงต้องรอผลการวิจัยที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง

เราควรกังวลหรือไม่?

สำหรับในขณะนี้ เชื้อกลายพันธุ์ B.1.617 แม้ว่าจะเป็นการพบการระบาดเป็นจำนวนมากในประเทศอินเดีย โดยเฉพาะในรัฐมหาราษฏระ ที่มีการพบเชื้อกลายพันธุ์ชนิดนี้เป็นจำนวนมากก็ตาม แต่ด้วยข้อมูลมีการค้นคว้าในขณะนี้ ยังคงสรุปเบื้องต้นได้ว่า

ความสามารถในการระบาดกระจายตัวได้ดี คล้ายกับสายพันธุ์อังกฤษ การเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งของ E484Q มีความคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับลักษณะที่พบในการกลายพันธุ์ที่พบหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์อังกฤษ หรือสายพันธุ์บราซิล ที่มีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่ง E484K

สายพันธุ์นี้ ทำให้ระบาดหนักในอินเดียใช่หรือไม่?

สำหรับสายพันธุ์ B.1.617 ที่พบในระลอกที่ 2 ของอินเดียในครั้งนี้ แม้ว่าจะมีการพบการติดเชื้อในสายพันธุ์นี้เป็นจำนวนมาก และความสามารถที่คาดว่าจะแพร่กระจายเชื้อได้มาก แต่นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสาเหตุที่ทำให้เกิดการระบาดในระลอกที่ 2

สาเหตุหลักอีกส่วนหนึ่งนั้นมาจากพฤติกรรมในการใช้ชีวิตที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ในอินเดียด้วย ไม่ว่าจะเป็นการละเลยการสวมหน้ากากมากขึ้น, การรวมตัวกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกีฬา, ศาสนา และการใช้ชีวิตประจำวันต่าง ๆ ของชาวอินเดีย ที่มีการร่วมกลุ่มกันเป็นจำนวนมาก เช่น เทศกาลกุมภเมลา ที่มีผู้เข้าร่วมหลายแสนคน ท่ามกลางมาตรการป้องกันตัวเองที่หละหลวม ทำให้เกิด Super Spreader เกิดขึ้น

🔶️ ที่มาที่ไปของสถานการณ์โควิด 19 ในอินเดีย มาถึงจุดวิกฤติของโควิด-19 ได้อย่างไร

วัคซีนกับเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์อินเดีย

ในขณะนี้มีรายงานการทดสอบล่าสุดว่า วัคซีนที่มีใช้งานในอินเดียคือ Covishield หรือที่คนไทยรู้จักในชื่อของ AstraZeneca นั้น มีประสิทธิภาพในการป้องกันสายพันธุ์ B.1.617 ได้ รวมถึงวัคซีนของอินเดียอีกตัวหนึ่งคือ Covaxin

ล่าสุด Triple Mutant

แม้ว่าการค้นพบเชื้อในสายพันธุ์ B.1.617 หรือ Double Mutant จะยังคงอยุ่ในระหว่างการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมถึงความสามารถของเชื้อโควิด-19 ในการหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกัน และผลกระทบต่อวัคซีน ในรายงานล่าสุด พบเชื้อโควิด-19 ที่เป็นสายพันธุ์กลายพันธุ์ 3 จุดด้วยกัน หรือชื่อในขณะนี้ ว่า B.1.618

Triple Mutant ที่เรียกว่า B.1.618 นั้นถูกพบที่ในรัฐเบงกอลตะวันตก ในประเทศอินเดีย ทำให้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “สายพันธุ์เบลกอล” หรือ “Bengal Strain” โดยในการกลายพันธุ์ 3 จุดที่เกิดขึ้นนั้นคือ การหายไปของหนามในตำแหน่ง H146 และ Y145 และเกิดกลายพันธุ์ในตำแหน่ง E484K และ D614G

(ที่มา – Vinod Scaria)

D614G พบว่า การกลายพันธุ์ในตำแนห่งนี้ จะส่งผลให้สามารถกระจายเร็วขึ้นในเซลล์เยื่อบุผิวในระบบทางเดินหายใจของคน ส่งผลให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้น แพร่กระจายได้เร็วขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนการพบผู้ป่วยในสายพันธุ์นี้ มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ฝั่งของรัฐเบงกอลตะวันตก ที่มีรายการการพบเชื้อ Triple Mutant เพิ่มมากขึ้น

ในขณะนี้เดียวกัน การกลายพันธุ์ที่ตำแหน่ง E484K เป็นหนึ่งในจุดที่มีความกังวลมากที่สุด เนื่องจากเป็นตำแหน่งของการกลายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับการหลบหนีการตรวจจับของภูมิคุ้มกัน ซึ่งในการค้นพบที่มีการกลายพันธุ์ที่ตำแหน่งนี้คือ “สายพันธุ์แอฟริกาใต้” และ “สายพันธุ์บราซิล” และทั้งสองตัวนี้ มีผลต่อความประสิทธิภาพของวัคซีน

(ที่มา – Vinod Scaria)

อย่างไรก็ตาม ในการค้นเชื้อกลายพันธุ์ ในอินเดีย ไม่ว่าจะเป็น Double Mutant หรือ Triple Mutant ก็ตาม ในขณะนี้ ข้อมูลการค้นพบยังไม่เพียงพอที่จะสรุปได้อย่างชัดเจนว่า เชื้อทั้งสองสายพันธุ์นี้ จะส่งผลกระทบมากน้อยเพียงใดกันแน่

แต่ในเบื้องต้นประเมินได้ว่า เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดที่มีโอกาสติดเชื้อได้มากขึ้น และสามารถหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันของร่างกายเราได้

ทำไมเราถึงต้องกลัวการกลายพันธุ์

ในทุกครั้งของการกลายพันธุ์ของเชื้อ จะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยจะส่งผลกระทบต่อ

 • ความสามารถในการแพร่กระจาย
 • ความรุนแรงของโรค
 • ความสามารถในการหลบเลี่ยงภูมคุ้มกัน ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของวัคซีน
WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

ผู้ประกอบการร้านนวด ร้อง ผู้ว่าฯอัศวิน ผ่อนปรนเปิดกิจการ

ผู้ประกอบการร้านนวด ร้อง ผู้ว่าฯอัศวิน ผ่อนปรนเปิดกิจการ

ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการร้านนวดและสปา ในกรุงเทพมหานคร กว่า 40 คน เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนถึง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม.

ขั้นตอนเตรียมตัว ฉีดวัคซีนโควิด-19 ก่อนและหลัง พร้อมแนะวิธีลดความเสี่ยงอย่างมั่นใจ

ขั้นตอนเตรียมตัว ฉีดวัคซีนโควิด-19 ก่อนและหลัง พร้อมแนะวิธีลดความเสี่ยงอย่างมั่นใจ

ฉีดวัคซีนโควิด-19 ต้องเตรียมตัวอย่างไร ฉีดแล้วเสี่ยงมากมั้ย? วัคซีนแอสตราเซเนกา (AstraZeneca) วัคซีนซิโนแวค (Sinovac)

ประหยัด 8 ชม.! จีนสร้าง ‘ทางหลวง’ ผ่าหุบเขาลึกสุดในโลกสำเร็จ

ประหยัด 8 ชม.! จีนสร้าง ‘ทางหลวง’ ผ่าหุบเขาลึกสุดในโลกสำเร็จ

การก่อสร้างทางหลวงผ่านแกรนด์แคนยอนหย่าหลู่จ้างปู้หรือยาร์ลุงซางโป เสร็จสมบูรณ์แล้ว หลังจากใช้เวลาก่อสร้างนานเกือบ 7 ปี

เชียงใหม่ แถลงกรณีพบผู้ต้องขังติดเชื้อกว่า 3 พันราย

เชียงใหม่ แถลงกรณีพบผู้ต้องขังติดเชื้อกว่า 3 พันราย

มีผู้ต้องขังที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 แล้ว 3,793 ราย จากผู้ต้องขัง 6,311 ราย

3BB ส่งน้ำใจจากทั่วทุกภาค สู้ภัยโควิด-19

3BB ส่งน้ำใจจากทั่วทุกภาค สู้ภัยโควิด-19

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 3 ในขณะนี้ 3BB ขอส่งน้ำใจและเป็นส่วนร่วมเพื่อให้การสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ทุกคนสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย น้ำดื่ม หน้ากาก N95 และชุดของใช้ให้กับโรงพยาบาล สถานีตำรวจ และโรงพยาบาลสนามที่จัดตั้งขึ้นในหลายจังหวัด 3BB…

รู้เท่าทัน! วิธีรับมือเมื่อ COVID-19 ลงปอด

รู้เท่าทัน! วิธีรับมือเมื่อ COVID-19 ลงปอด

เมื่อโควิดลงปอดแล้วจะเป็นอย่างไร? วิธีรับมือเมื่อ COVID-19 ลงปอด กลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่สุด ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว

กสิกรไทย “รวมใจสู้ภัยโควิด” ชวนบริจาคผ่าน K PLUS มอบให้กับโรงพยาบาลและมูลนิธิที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

กสิกรไทย “รวมใจสู้ภัยโควิด” ชวนบริจาคผ่าน K PLUS มอบให้กับโรงพยาบาลและมูลนิธิที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

ธนาคารกสิกรไทย “รวมใจสู้ภัยโควิด” เชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคผ่าน K PLUS ง่าย สะดวก ปลอดภัยแบบ Social Distancing เพื่อส่งผ่านน้ำใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลและมูลนิธิที่ช่วยเหลือผู้ป่วยจากโควิด-19 เลือกบริจาคผ่าน QR e-Donation ด้วยเงินสด…

โควิดวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อพุ่ง 9,635 ราย เสียชีวิต 25 ราย [17 พ.ค.64]

โควิดวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อพุ่ง 9,635 ราย เสียชีวิต 25 ราย [17 พ.ค.64]

สถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 ของประเทศไทย ประจำวันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,635 ราย