เริ่มต้นลงทุนกองทุนรวมแบบ Step by Step สำหรับนักลงทุนมือใหม่

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากลงทุนให้เงินงอกเงย แต่ไม่มีความรู้ ไม่มีประสบการณ์ ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ไม่มีเวลาติดตามข้อมูลข่าวสาร ไม่รู้ว่าจะเลือกลงทุนตัวไหนดี ถ้าคำตอบของคุณ คือ “ใช่” งั้นเราลองมาทำความรู้จักกับทางลือกการลงทุนที่น่าสนใจ ตัวช่วยของนักลงทุนมือใหม่ ที่จะช่วยตอบโจทย์ และทำให้การลงทุนของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นกับ “กองทุนรวม” ทำความรู้จักกับกองทุนรวม กองทุนรวม…

Home / NEWS / เริ่มต้นลงทุนกองทุนรวมแบบ Step by Step สำหรับนักลงทุนมือใหม่

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากลงทุนให้เงินงอกเงย แต่ไม่มีความรู้ ไม่มีประสบการณ์ ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ไม่มีเวลาติดตามข้อมูลข่าวสาร ไม่รู้ว่าจะเลือกลงทุนตัวไหนดี ถ้าคำตอบของคุณ คือ “ใช่” งั้นเราลองมาทำความรู้จักกับทางลือกการลงทุนที่น่าสนใจ ตัวช่วยของนักลงทุนมือใหม่ ที่จะช่วยตอบโจทย์ และทำให้การลงทุนของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นกับ “กองทุนรวม”

ทำความรู้จักกับกองทุนรวม

กองทุนรวม (Mutual Fund) คือ การระดมเงินลงทุนจากคนจำนวนมากและนำไปจดทะเบียนให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล เพื่อตั้งเป็นกองทุนขึ้นมา โดยจะมี “ผู้จัดการกองทุน” ที่เป็นมืออาชีพ เข้ามาช่วยบริหารจัดการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ตามนโยบายของแต่ละกองทุน เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุดตามที่ตั้งเป้าไว้ แล้วจึงจะนำมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้ลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนที่ลงทุน

กลไกการทำงานของกองทุนรวม

การลงทุนในกองทุนรวม จะทำให้เรามั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่ามี “ผู้เชี่ยวชาญ” คอยบริหารเงินให้เรา อีกทั้งยังใช้เงินลงทุนไม่มาก เริ่มต้นได้ตั้งแต่หลักร้อยบาทขึ้นไป ก็สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ เพื่อสร้างความมั่งคั่งได้ นอกจากนี้ เรายังไม่ต้องคอยมานั่งติดตามข้อมูลข่าวสารว่าเมื่อไหร่ควรซื้อ เมื่อไหร่ควรขายอีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม แม้กองทุนรวมจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลเงินลงทุนให้ แต่กองทุนรวมก็ยังคงมีความเสี่ยงเช่นเดียวกับการลงทุนทั่วไป โดยความเสี่ยงของกองทุนรวมนั้น จะขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ที่กองทุนรวมนั้นๆ นำเงินไปลงทุน โดยสามารถดูระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังของกองทุนแต่ละประเภทได้ ดังนี้

แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าตอนนี้ได้กำไรหรือขาดทุน?

เราสามารถดูผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จาก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) ซึ่งก็คือ มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวม หักออกด้วยค่าใช้จ่ายและหนี้สินของกองทุนรวมนั้น โดยปกติจะทำการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาตลาด (Mark to Market) ในแต่ละวัน เพื่อให้สะท้อนถึงมูลค่าที่เป็นจริงตามสภาวะตลาดที่ได้เปลี่ยนแปลงไป

ขั้นตอนการลงทุนในกองทุนรวมสำหรับมือใหม่แบบ Step by Step

การลงทุน เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยต่อยอดเงินออมให้งอกเงย เพื่อให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินต่างๆ ในชีวิตตามที่ตั้งใจไว้ได้อย่างทันใจและไม่เหนื่อยแรงมากนัก โดยเราสามารถเริ่มต้นลงทุนในกองทุนรวมได้ไม่ยากด้วย 5 ขั้นตอนลงทุนในกองทุนรวมแบบ Step by Step ดังนี้

1. รู้จักตนเอง

สำหรับผู้ลงทุนมือใหม่ หรือหลายๆ คน ที่สนใจการลงทุนในกองทุนรวม แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง อับดับแรกให้ตั้งคำถามกับตัวเองก่อน เพื่อทำความรู้จักตัวเองให้มากขึ้น ถามให้แน่ชัดว่า เป้าหมายในการลงทุนของคุณคืออะไร? ต้องการใช้เงินมากเท่าไหร่? ต้องการบรรลุเป้าหมายเมื่อใด? และที่สำคัญคือ คุณยอมรับความเสี่ยงได้แค่ไหน? เพราะคำถามเหล่านี้นี่แหละที่จะช่วยตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีว่า การเลือกลงทุนในกองทุนรวมแบบไหนถึงจะเหมาะกับคุณมากที่สุด

2. วิเคราะห์ภาพรวมการลงทุนในขณะนั้น

ไม่ว่าคุณจะเลือกลงทุนในสินทรัพย์ใด การทำความเข้าใจปัจจัยพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ลงทุนนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เพราะราคาของสินทรัพย์ทุกชนิดย่อมเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามปัจจัยต่างๆ ที่มากระทบอยู่เสมอ ดังนั้นหากคุณสามารถเข้าใจภาพรวมเศรษฐกิจ เข้าใจภาวะอุตสาหกรรม ก็จะช่วยให้คุณสามารถที่จะค้นหาสินทรัพย์ที่น่าลงทุน เหมาะสมกับความต้องการ และความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ในที่สุด 

3. เลือกกองทุนรวมที่ใช่

โดยก่อนที่จะเริ่มลงทุนในกองทุนรวม คุณควรศึกษาข้อมูลของกองทุนรวมที่สนใจลงทุนอย่างละเอียดจากหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (Prospectus) และ Fund Fact Sheet ให้ดีเสียก่อน เพื่อศึกษารายละเอียดประเภทกองทุน นโยบายการลงทุน เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ดูผลการดำเนินงานย้อนหลัง เพื่อดูความสม่ำเสมอของผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (Benchmark) และกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) อื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนแบบเดียวกัน รวมถึงรายละเอียดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บ ก่อนตัดสินใจลงทุน

4.ติดต่อเปิดบัญชีและซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ในที่สุด… ก็ถึงเวลาเริ่มลงทุนกันจริงๆ เสียที แต่ก่อนที่จะ ลงทุนกองทุนรวม ในหลักทรัพย์ใดๆ ได้นั้น คุณต้องทำการ เปิดบัญชี เพื่อใช้ในการซื้อหรือขายก่อน และในการเปิดบัญชีครั้งแรก จะต้องติดต่อขอเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) แต่ละแห่ง หรือตัวแทนขายของ บลจ. แต่ในครั้งถัดไป หากจะทำรายการซื้อหรือขายคืนให้แก่ บลจ. หรือตัวแทนขาย อาจมีบริการที่อำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้น เช่น การซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทางตู้เอทีเอ็ม และทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

5. ติดตามพอร์ตการลงทุน

เมื่อมีบัญชีพร้อมจะลงทุนแล้ว ก็ต้อง ลงทุนตามนโยบายการลงทุนที่วางไว้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและได้ผลตอบแทนตามที่ต้องการ ที่สำคัญ!!… อย่าลืมจดบันทึกรายการซื้อขายหลักทรัพย์เก็บไว้ทุกรายการ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และติดตามผลการลงทุนต่อไป จะได้ไม่เสียโอกาสในการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติม หรือขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งสามารถติดตาม NAV ได้จากหลายช่องทาง ทั้งเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือรายงานผลการดำเนินงานที่ บลจ. ส่งให้กับผู้ลงทุน

ลงทุนเรื่องใหญ่ แต่ไม่ใช่เรื่องยาก สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ >> https://www.set.or.th/happymoney  


ติดตามความรู้เพิ่มเติม

คู่มือผู้ลงทุน ฉบับลงทุนในกองทุนรวม

Happy Money Guide ตอน วางแผนการออมสม่ำเสมอ

e-Learning หลักสูตร “ลงทุนกองทุนรวมฉบับมือใหม่”


Happy Money, Happy Retirement เกษียณสุขเป็นจริงได้ www.set.or.th/happymoney