เริ่มต้นลงทุนกองทุนรวมแบบ Step by Step สำหรับนักลงทุนมือใหม่

คัดลอก URL แล้ว

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากลงทุนให้เงินงอกเงย แต่ไม่มีความรู้ ไม่มีประสบการณ์ ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ไม่มีเวลาติดตามข้อมูลข่าวสาร ไม่รู้ว่าจะเลือกลงทุนตัวไหนดี ถ้าคำตอบของคุณ คือ “ใช่” งั้นเราลองมาทำความรู้จักกับทางลือกการลงทุนที่น่าสนใจ ตัวช่วยของนักลงทุนมือใหม่ ที่จะช่วยตอบโจทย์ และทำให้การลงทุนของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นกับ “กองทุนรวม”

ทำความรู้จักกับกองทุนรวม

กองทุนรวม (Mutual Fund) คือ การระดมเงินลงทุนจากคนจำนวนมากและนำไปจดทะเบียนให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล เพื่อตั้งเป็นกองทุนขึ้นมา โดยจะมี “ผู้จัดการกองทุน” ที่เป็นมืออาชีพ เข้ามาช่วยบริหารจัดการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ตามนโยบายของแต่ละกองทุน เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุดตามที่ตั้งเป้าไว้ แล้วจึงจะนำมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้ลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนที่ลงทุน

กลไกการทำงานของกองทุนรวม

การลงทุนในกองทุนรวม จะทำให้เรามั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่ามี “ผู้เชี่ยวชาญ” คอยบริหารเงินให้เรา อีกทั้งยังใช้เงินลงทุนไม่มาก เริ่มต้นได้ตั้งแต่หลักร้อยบาทขึ้นไป ก็สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ เพื่อสร้างความมั่งคั่งได้ นอกจากนี้ เรายังไม่ต้องคอยมานั่งติดตามข้อมูลข่าวสารว่าเมื่อไหร่ควรซื้อ เมื่อไหร่ควรขายอีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม แม้กองทุนรวมจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลเงินลงทุนให้ แต่กองทุนรวมก็ยังคงมีความเสี่ยงเช่นเดียวกับการลงทุนทั่วไป โดยความเสี่ยงของกองทุนรวมนั้น จะขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ที่กองทุนรวมนั้นๆ นำเงินไปลงทุน โดยสามารถดูระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังของกองทุนแต่ละประเภทได้ ดังนี้

แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าตอนนี้ได้กำไรหรือขาดทุน?

เราสามารถดูผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จาก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) ซึ่งก็คือ มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวม หักออกด้วยค่าใช้จ่ายและหนี้สินของกองทุนรวมนั้น โดยปกติจะทำการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาตลาด (Mark to Market) ในแต่ละวัน เพื่อให้สะท้อนถึงมูลค่าที่เป็นจริงตามสภาวะตลาดที่ได้เปลี่ยนแปลงไป

ขั้นตอนการลงทุนในกองทุนรวมสำหรับมือใหม่แบบ Step by Step

การลงทุน เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยต่อยอดเงินออมให้งอกเงย เพื่อให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินต่างๆ ในชีวิตตามที่ตั้งใจไว้ได้อย่างทันใจและไม่เหนื่อยแรงมากนัก โดยเราสามารถเริ่มต้นลงทุนในกองทุนรวมได้ไม่ยากด้วย 5 ขั้นตอนลงทุนในกองทุนรวมแบบ Step by Step ดังนี้

1. รู้จักตนเอง

สำหรับผู้ลงทุนมือใหม่ หรือหลายๆ คน ที่สนใจการลงทุนในกองทุนรวม แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง อับดับแรกให้ตั้งคำถามกับตัวเองก่อน เพื่อทำความรู้จักตัวเองให้มากขึ้น ถามให้แน่ชัดว่า เป้าหมายในการลงทุนของคุณคืออะไร? ต้องการใช้เงินมากเท่าไหร่? ต้องการบรรลุเป้าหมายเมื่อใด? และที่สำคัญคือ คุณยอมรับความเสี่ยงได้แค่ไหน? เพราะคำถามเหล่านี้นี่แหละที่จะช่วยตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีว่า การเลือกลงทุนในกองทุนรวมแบบไหนถึงจะเหมาะกับคุณมากที่สุด

2. วิเคราะห์ภาพรวมการลงทุนในขณะนั้น

ไม่ว่าคุณจะเลือกลงทุนในสินทรัพย์ใด การทำความเข้าใจปัจจัยพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ลงทุนนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เพราะราคาของสินทรัพย์ทุกชนิดย่อมเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามปัจจัยต่างๆ ที่มากระทบอยู่เสมอ ดังนั้นหากคุณสามารถเข้าใจภาพรวมเศรษฐกิจ เข้าใจภาวะอุตสาหกรรม ก็จะช่วยให้คุณสามารถที่จะค้นหาสินทรัพย์ที่น่าลงทุน เหมาะสมกับความต้องการ และความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ในที่สุด 

3. เลือกกองทุนรวมที่ใช่

โดยก่อนที่จะเริ่มลงทุนในกองทุนรวม คุณควรศึกษาข้อมูลของกองทุนรวมที่สนใจลงทุนอย่างละเอียดจากหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (Prospectus) และ Fund Fact Sheet ให้ดีเสียก่อน เพื่อศึกษารายละเอียดประเภทกองทุน นโยบายการลงทุน เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ดูผลการดำเนินงานย้อนหลัง เพื่อดูความสม่ำเสมอของผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (Benchmark) และกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) อื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนแบบเดียวกัน รวมถึงรายละเอียดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บ ก่อนตัดสินใจลงทุน

4.ติดต่อเปิดบัญชีและซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ในที่สุด… ก็ถึงเวลาเริ่มลงทุนกันจริงๆ เสียที แต่ก่อนที่จะ ลงทุนกองทุนรวม ในหลักทรัพย์ใดๆ ได้นั้น คุณต้องทำการ เปิดบัญชี เพื่อใช้ในการซื้อหรือขายก่อน และในการเปิดบัญชีครั้งแรก จะต้องติดต่อขอเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) แต่ละแห่ง หรือตัวแทนขายของ บลจ. แต่ในครั้งถัดไป หากจะทำรายการซื้อหรือขายคืนให้แก่ บลจ. หรือตัวแทนขาย อาจมีบริการที่อำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้น เช่น การซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทางตู้เอทีเอ็ม และทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

5. ติดตามพอร์ตการลงทุน

เมื่อมีบัญชีพร้อมจะลงทุนแล้ว ก็ต้อง ลงทุนตามนโยบายการลงทุนที่วางไว้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและได้ผลตอบแทนตามที่ต้องการ ที่สำคัญ!!… อย่าลืมจดบันทึกรายการซื้อขายหลักทรัพย์เก็บไว้ทุกรายการ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และติดตามผลการลงทุนต่อไป จะได้ไม่เสียโอกาสในการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติม หรือขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งสามารถติดตาม NAV ได้จากหลายช่องทาง ทั้งเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือรายงานผลการดำเนินงานที่ บลจ. ส่งให้กับผู้ลงทุน

ลงทุนเรื่องใหญ่ แต่ไม่ใช่เรื่องยาก สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ >> https://www.set.or.th/happymoney  


ติดตามความรู้เพิ่มเติม

คู่มือผู้ลงทุน ฉบับลงทุนในกองทุนรวม

Happy Money Guide ตอน วางแผนการออมสม่ำเสมอ

e-Learning หลักสูตร “ลงทุนกองทุนรวมฉบับมือใหม่”


Happy Money, Happy Retirement เกษียณสุขเป็นจริงได้ www.set.or.th/happymoney


แท็ก: NEWS , , , , , ,
WRITER

Amita S

Content Creator / Beauty Tip&trick

RELATED

PTG ถือหุ้น 20% ‘ทรีซิกซ์ตี้ ซัพพลายเชน’ ลุยแพลตฟอร์มขนส่งออนไลน์เต็มแมกซ์

PTG ถือหุ้น 20% ‘ทรีซิกซ์ตี้ ซัพพลายเชน’ ลุยแพลตฟอร์มขนส่งออนไลน์เต็มแมกซ์

แมกซ์ เวนเจอร์ส บริษัทลูก PTG เข้าถือหุ้น ทรีซิกซ์ตี้ ซัพพลายเชน 20% เดินหน้าธุรกิจเป็นตัวกลางด้านการขนส่ง และโลจิสติกส์ในรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์เต็มกำลัง

3BB เปิดจองหุ้นกู้ดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี กันยายนนี้ เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่

3BB เปิดจองหุ้นกู้ดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี กันยายนนี้ เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่

นาง ชื่นกมล ตรีสุทธาชีพ Chief Financial Officer บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จากัด (มหาชน) หรือ 3BB เปิดเผยว่า บริษัทฯ…

กสิกรไทย มองว่าเศรษฐกิจยังเติบโตดี เเนะ เพิ่มน้ำหนักการลงทุน

กสิกรไทย มองว่าเศรษฐกิจยังเติบโตดี เเนะ เพิ่มน้ำหนักการลงทุน

สำหรับการคัดสรรหุ้นกู้คุณภาพมีความสำคัญ ในทางกลับกัน ก็ให้ลดน้ำหนักการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล

กอช. เผย 3 เคล็ดลับ “ลุก ปรับ เปลี่ยน” สร้างบำนาญวัยเกษียณ

กอช. เผย 3 เคล็ดลับ “ลุก ปรับ เปลี่ยน” สร้างบำนาญวัยเกษียณ

ทำงานงกๆ ไปวันๆ เพื่อเก็บออมเงินอย่างเดียวอาจจะยังไม่เพียงพอ ของแบบนี้เลยต้องมี 3 เคล็ดลับ “ลุก ปรับ เปลี่ยน” สร้างบำนาญวัยเกษียณ

7 หลักสูตรออนไลน์ การวางแผนการเงิน เรียนฟรี มีใบวุฒิบัตรให้

7 หลักสูตรออนไลน์ การวางแผนการเงิน เรียนฟรี มีใบวุฒิบัตรให้

แนะนำบทเรียนออนไลน์ที่เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และนักลงทุนที่ต้องการพัฒนาตนเองไปสู่นักลงทุนมืออาชีพแบบ Step by Step ในบทความนี้ รวม 7 หลักสูตรออนไลน์ การวางแผนการเงิน เรียนจบคอร์สแล้วสามารถขอรับวุฒิบัตรได้

12 หลักสูตรออนไลน์ การลงทุนในหุ้น เรียนฟรี มีใบวุฒิบัตรการันตี

12 หลักสูตรออนไลน์ การลงทุนในหุ้น เรียนฟรี มีใบวุฒิบัตรการันตี

12 หลักสูตรออนไลน์ “การลงทุนในหุ้น” เรียนฟรี มีใบวุฒิบัตรการันตีให้เมื่อเรียนจบคอร์สในระยะเวลาที่กำหนด ข้อดีคือสามารถเรียนที่ไหนก็ได้ทุกที่ทุกเวลา ใครสนใจลองไปเลือกคอร์สกันได้เลย

ธ.ก.ส ชวนร่วมโหวต โครงการประกวด โรงเรียนธนาคารดีเด่นประจำปี 2562

ธ.ก.ส ชวนร่วมโหวต โครงการประกวด โรงเรียนธนาคารดีเด่นประจำปี 2562

“อัจฉริยะการออม เพื่อสร้างนักออม Gen ใหม่ ก้าวไกลสู่ A-School” ประกาศผลแชมป์ระดับฝ่ายภาคทั้งประถมและมัธยมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับโครงการประกวด โรงเรียนธนาคารดีเด่นประจำปี 2562 “อัจฉริยะการออม เพื่อสร้างนักออม Gen ใหม่ ก้าวไกลสู่…

ออฟฟิศซินโดรม ภัยใกล้ตัวที่คนวัยทำงานไม่ควรมองข้าม

ออฟฟิศซินโดรม ภัยใกล้ตัวที่คนวัยทำงานไม่ควรมองข้าม

วันนี้เราจะมาพูดถึงอาการ ออฟฟิศซินโดรม โรคที่มนุษย์เงินเดือนหรือพนักงานออฟฟิศหลายๆ คนกำลังเผชิญโดยที่ไม่รู้ตัว หรือชะล่าใจกับสัญญาณเตือนบางอย่างจากร่างกาย จนอาจกลายเป็นภัยร้ายที่พร้อมจะทำลายคุณภาพชีวิตของเราในอนาคตได้ง่ายๆ ในปัจจุบันพบว่าออฟฟิศซินโดรม เป็นหนึ่งในปัญหาสุภาพยอดฮิตที่คอยเกาะกินอยู่ทุกส่วนของร่างกายของคนที่ทำงานหนัก ซึ่งพบได้บ่อยในคนที่นั่งท่าเดิมๆ นานๆ ติดต่อกันหลายชั่วโมงในแต่ละวัน ไม่ลุกมายืดเส้นยืดสาย ไม่เปลี่ยนอิริยาบถในการนั่ง ทั้งนี้ ระยะแรกๆ…

‘เน็ตฟลิกซ์’ ดาวรุ่งพุ่งแรง ขึ้นแท่น 1 ใน 40 บริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในสหรัฐ

‘เน็ตฟลิกซ์’ ดาวรุ่งพุ่งแรง ขึ้นแท่น 1 ใน 40 บริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในสหรัฐ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานรายละเอียด เกี่ยวกับธุรกิจเน็ตฟลิกซ์ บริษัทสื่อผู้ให้ความบันเทิงทั่วโลก ที่นับหุ้นของบริษัท เป็นหุ้นที่ปรับตัวดีที่สุดในรอบ 1 ทศวรรษ นอกจากนี้ยังให้ผลตอบแทนมากกว่า 4,000% ขณะนี้เน็ตฟลิกซ์มีสมาชิกเกือบ 160 ล้านคนทั่วโลก และมูลค่าตลาดพุ่งขึ้นเกือบ 1.5 แสนล้านดอลลาร์…

X