janssen Johnson & Johnson Moderna Pfizer Sinopharm SinoVac Sputnik V ผลข้างเคียง วัคซีนโควิด-19 อาการไม่พึงประสงค์

สรุปอาการไม่พึงประสงค์ 7 วัคซีนป้องกันโควิด-19

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

 • สรุปในวัคซีนป้องกันโควิด-19 ส่วนใหญ่ที่มีใช้งานกันทั่วโลก ส่วนใหญ่ มีรายงานอาการไม่พึงประสงค์ โดยเป็นอาการทั่วไป เช่น การปวด-บวมบริเวณที่ฉีด, มีไข้ต่ำ, ปวดเมื่อย, อ่อนเพลีย
 • มีวัคซีนบางตัวที่มีรายงานอาการแพ้รุนแรง ซึ่งในขณะนี้พบในกลุ่มวัคซีนที่ใช้เทคโนโลยี mRNA มากกว่า วัคซีนในกลุ่มเชื้อตาย
 • หมายเหตุ – ยังมีวัคซีนบางตัวที่ข้อมูล/รายงานยังมีน้อยอยู่ในขณะนี้

ในขณะนี้มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้วกว่า 900 ล้านโดสทั่วโลก คิดเป็นจำนวนผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วกว่า 500 ล้านคนที่ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 โดส และมีผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 โดส จำนวนกว่า 207 ล้านคน

แม้ว่าจะดูเป็นจำนวนมาก แต่เมื่อคิดเป็นสัดส่วนต่อจำนวนประชากรโลกคิดเป็น 6.5 % เท่านั้นที่ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 โดส และมีเพียง 2.7% ที่ได้รับวัคซีนแล้วครบ 2 โดส

ผลข้างเคียง-อาการไม่พึงประสงค์

ซึ่งจากจำนวนกว่า 500 ล้านคนทั่วโลกที่ได้รับวัคซีนแล้วนั้น ก็มีการรายงานผลข้างเคียงและอาการไม่พึงประสงค์จากการได้รับวัคซีนที่เกิดขึ้น จากในวัคซีนหลาย ๆ ชนิดด้วยกัน ไม่ว่าจะวัคซีนของค่ายใดก็ตาม โดยอาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยคือ มีไข้ต่ำ อ่อนเพลีย ปวดหัว ปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ มีบางเคสที่มีอาการคลื่นไส้ รวมถึงอาการปวดบวม บริเวณที่ฉีดวัคซีน

ในขณะที่อาการแพ้ หรือภาวะแพ้วัคซีนนั้น จะมีอาการที่พบเช่น เป็นผื่นขึ้น ไปจนถึงอาการรุนแรงเช่น ความดันลดต่ำ คลื่นไส้ อาเจียน หายใจลำบาก โดยในกลุ่มนี้ CDC สหรัฐฯ รายงานการพบในอัตรา 2-5 ราย ต่อ ผู้รับวัคซีน 1 ล้านราย หรือในอัตราที่ต่ำกว่า 0.001%

โดยอาการแพ้รุนแรงมีรายงานการพบในกลุ่มวัคซีนที่เป็น mRNA ซึ่งเป็นการแพ้ส่วนประกอบในวัคซีนคือ polyethylene glycol (PEG) ที่ไม่เคยมีการใช้งานมาก่อน แต่อย่างไรก็ตาม รายงานการเกิดอาการแพ้ยังคงอยู่ในระดับต่ำมาก โดยอาการไม่พึงประสงค์ หรือ อาการแพ้ มีรายงานการพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย (อ้างอิง)

ซึ่งอาการไม่พึงประสงค์ที่มีพบบ่อยในกลุ่มอาการปานกลาง คือ Bell’s palsy หรืออาการหน้าเบี้ยวครึ่งซีก อย่างไรก็ตาม อาการดังกล่าวเกิดขึ้นและสามารถรักษาหายได้ในระยะเวลาไม่นานนัก

Pfizer

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ Pfizer-BioNTech นั้น เป็นวัคซีนชนิด mRNA

อาการไม่พึงประสงค์ : ปวดบวม แดงบริเวณที่ฉีด และมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วยได้เช่น อ่อนเพลีย ปวดหัว ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ มีไข้ต่ำ ๆ หนาวสั่น บางรายอาจจะมีอาการคลื่นไส้

ระยะเวลา : เกิดขึ้นในช่วง 1-2 วันหลังได้รับวัคซีน และจะหายไปภายในไม่กี่วันหลังในไม่กี่วัน

รายงานข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • มีรายงานผู้เสียชีวิตหลังได้รับวัคซีน 16 วัน (ที่มา) ซึ่งภายหลังทาง Pfizer, CDC สหรัฐฯ ระบุว่า ไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีน
 • รายงานผู้ป่วย 23 รายในนอร์เวย์ เสียชีวิตหลังได้รับวัคซีนของไฟเซอร์ ซึ่งผลการพิสูจน์ในภายหลังระบุว่า เป็นกลุ่มเปราะบาง หรือกลุ่มผู้สูงอายุ และมีโอกาสการเสียชีวิตได้ ซึ่งอัตราส่วนของการเสียชีวิต ตามปรกติระหว่างผู้ที่ได้รับวัคซีน กับไม่ได้รับวัคซีนอยู่ในอัตราส่วนที่ไม่ต่างกัน
 • มีรายงานการเกิดอาการแพ้วัคซีนจำนวน 47 รายจากผู้รับวัคซีนทั้งหมดกว่า 9 ล้านราย (อ้างอิง) เกิดขึ้น โดย CDC สหรัฐฯ แนะนำกลุ่มนี้ไม่เข้ารับวัคซีนเข็มที่ 2
 • มีรายงานการเกิดผื่นแพ้จากการได้รับวัคซีนของไฟเซอร์ราว 2.1% (อ้างอิง)

AstraZenca

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ AstraZeneca ร่วมกับ University of Oxford ของประเทศอังกฤษ นั้น เป็นวัคซีนชนิด viral vector

อาการไม่พึงประสงค์ : ปวดบวม แดงบริเวณที่ฉีด และมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วยได้ เช่น อ่อนเพลีย ปวดหัว ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ มีไข้ต่ำ ๆ หนาวสั่น บางรายอาจจะมีอาการคลื่นไส้

ระยะเวลา : หายไปภายในไม่กี่วัน สามารถทานยาลดไข้ได้

รายงานข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 • เดนมาร์ก มีการประกาศหยุดใช้ชั่วคราว เพื่อหาข้อสรุปว่า เกี่ยวข้องกับภาวะลิ่มเลือดอุดตันหรือไม่ จนนำไปสู่อีกหลายประเทศ เช่นไอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนซ์ อิตาลี ฯลฯ ระงับการใช้งานชั่วคราวตามไปได้
 • EMA รายงานว่า ตัวของวัคซีนไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับภาวะลิ่มเลือดแต่อย่างใด และมีประโยชน์แม้อาจจะเกิดภาวะดังกล่าวได้ เนื่องจากเป็นการพบในจำนวนที่น้อยมาก โดยพบผู้ป่วยภาวะลิ่มเลือดอุดตัน จำนวน 25 ราย จากผู้ได้รับวัคซีนจำนวน 20 ล้านคนในสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นภาวะที่พบได้ทั่วไป (อ้างอิง 1 , 2)

Sinovac

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ Sinovac เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย ซึ่งเป็นวิธีการผลิตวัคซีนในรูปแบบดั้งเดิมที่มีใช้งานกันมาเป็นเวลานาน

อาการไม่พึงประสงค์ : มีอาการคล้ายกับวัคซีนตัวอื่น ๆ เช่น ปวดบริเวณที่ฉีดวัคซีน มีไข้ต่ำ ๆ อ่อนเพลีย มีรายงานบางรายที่มีอาการคลื่นไส้ เวียนหัว และอาเจียน

ระยะเวลา : หายไปภายในไม่กี่วัน สามารถทานยาลดไข้ได้

รายงานข่าว :

 • มีรายงานข่าวการเสียชีวิตในระหว่างการทดลองทางคลินิคในระยะที่ 3 ที่บราซิล ซึ่งภายหลังรายงานระบุว่า ไม่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตแต่อย่างใด
 • มีรายงานว่า พบอาการไข้ น้อยกว่าผู้ได้รับวัคซีนตัวอื่น เช่น Pfizer, Astrazeneca (อ้างอิง)
 • มีรายงานอาการไม่พึงประสงค์ คล้ายกับ Stroke ในประเทศไทย ที่ระยอง 6 ราย แต่ทั้งหมดหายเป็นปรกติแล้ว (อ้างอิง)

Moderna

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ Moderna นั้น เป็นวัคซีนชนิด mRNA เหมือนกับของ Pfizer

อาการไม่พึงประสงค์ : ปวดบวม แดงบริเวณที่ฉีด และมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วยได้เช่น อ่อนเพลีย ปวดหัว ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ มีไข้ต่ำ ๆ หนาวสั่น บางรายอาจจะมีอาการคลื่นไส้

ระยะเวลา : เกิดขึ้นในช่วง 1-2 วันหลังได้รับวัคซีน และจะหายไปภายในไม่กี่วันหลังในไม่กี่วัน

รายงานข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 • มีรายงานอาการไม่พึงประสงค์หลังจากที่ได้รับวัคซีนของโมเดอร์นา โดยส่วนใหญ่เป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นทั่วไป เช่นปวด บวม ปวดเมื่อยเนื้อตัว แต่มีรายงานผู้ได้รับวัคซีนจำนวน 3 ราย มีอาการหน้าเบี้ยว หรือBell’s Palsy (อ้างอิง)
 • มีรายงานผู้ได้รับวัคซีนบางส่วนมีอาการต่อมน้ำเหลืองโต (อ้างอิง)
 • แคลิฟอร์เนียร์ มีการสั่งระงับใช้วัคซีนโมเดอร์นา ในล็อต 41L20A หลังพบผู้มีอาการแพ้
 • ในรายงานการฉีดวัคซีนจำนวน 7.5 ล้านราย พบ 19 ราย มีอาการแพ้ (อ้างอิง)
 • รายงานพบผู้รับวัคซีนมีอาการผื่นแพ้เกิดขึ้นจำนวน 244 ราย จาก 30,420 ราย (อ้างอิง)

ที่มา – https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2102131

Johnson & Johnson’s Janssen

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ Johnson & Johnson นั้น เป็นวัคซีนชนิด Viral Vector

อาการไม่พึงประสงค์ : ปวดบวม แดงบริเวณที่ฉีด และมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วยได้เช่น อ่อนเพลีย ปวดหัว ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ มีไข้ต่ำ ๆ หนาวสั่น บางรายอาจจะมีอาการคลื่นไส้

ระยะเวลา : เกิดขึ้นในช่วง 1-2 วันหลังได้รับวัคซีน และจะหายไปภายในไม่กี่วันหลังในไม่กี่วัน

รายงานข่าว :

 • มีรายงานพบอาการไม่พึงประสงค์เล็กน้อย คล้ายกับวัคซีนตัวอื่น ๆ เช่นอาการเช่น ปวดหัว ปวดเมื่อยเนื้อตัว มีไข้ (อ้างอิง)
 • มีรายงานในโคโรลาโด ระบุว่า มีผู้ได้รับวัคซีน มีอาการคลื่นไส้ เวียนหัว จำนวน 11 รายในสถานที่ฉีดวัคซีน โดยมี 2 รายที่ต้องนำตัวส่ง รพ. ซึ่งในภายหลังระบุว่า เป็นผลอาการไม่พึงประสงค์ ซึ่งทั้งหมดหายเป็นปรกติได้
 • เมื่อ 13 เม.ย. สหรัฐฯ ประกาศระงับการใช้วัคซีนของ Johnson & Johnson เป็นการชั่วคราวหลังพบว่า มีผู้ป่วย 6 รายที่เกิดอาการลิ่มเลือดอุดตัน และมีผู้เสียชีวิตจำนวน 1 ราย โดยทั้งหมดเกิดขึ้นกับเพศหญิงอายุต่ำกว่า 50 ปี คล้ายกับที่เกิดขึ้นในวัคซีนของ Astrazeneca ก่อนหน้านี้ ปัจจุบันยังหาสาเหตุ-แนวทางการแก้ไขอยู่

Sinopharm

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ Sinopharm เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย เหมือนกับของ SinoVac ซึ่งวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของจีนใช้เทคนิคนี้เป็นหลัก

อาการไม่พึงประสงค์ : มีอาการคล้ายกับวัคซีนตัวอื่น ๆ เช่น ปวดบริเวณที่ฉีดวัคซีน มีไข้ต่ำ ๆ อ่อนเพลีย มีรายงานบางรายที่มีอาการคลื่นไส้ เวียนหัว และอาเจียน ไม่มีรายงานอาการไม่พีงประสงค์รายแรง(อ้างอิง 1 , 2 , 3 , 4 )

ระยะเวลา : หายไปภายในไม่กี่วัน สามารถทานยาลดไข้ได้

รายงานข่าว : * ข้อมูลยังมีรายงานน้อยมาก

Sputnik V

วัคซีนป้องกันโควิด-19 Sputnik V เป็นวัคซีนชนิด mRNA ของรัสเซีย ซึ่ง

อาการไม่พึงประสงค์ : มีอาการคล้ายกับวัคซีนตัวอื่น ๆ ยังไม่มีรายงานที่ชัดเจนถึงอาการไม่พึงประสงรายแรง

ระยะเวลา : หายไปภายในไม่กี่วัน

รายงานข่าว :

 • มีรายงานไม่ยืนยันที่มา ระบุว่า มีการเสียชีวิต 2 ราย ในผู้ที่ได้รับวัคซีน ซึ่งในภายหลังมีรายงานระบุว่า ไม่เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด (อ้างอิง)

ข้อมูลอื่น ๆ –


แท็ก: NEWS , , , , , , , , , ,
WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

ออสเตรเลียเล็งเปลี่ยนนิยาม ‘วัคซีนครบโดส’ จาก 2 เป็น 3 โดส

ออสเตรเลียเล็งเปลี่ยนนิยาม ‘วัคซีนครบโดส’ จาก 2 เป็น 3 โดส

ออสเตรเลีย เปลี่ยนแปลงการนิยาม ฉีดวัคซีนครบโดส จาก 2 เข็ม เป็น 3 เข็ม

อย. สหรัฐฯ ไฟเขียวใช้งานวัคซีนโควิด-19 ‘โมเดอร์นา’ เต็มรูปแบบ

อย. สหรัฐฯ ไฟเขียวใช้งานวัคซีนโควิด-19 ‘โมเดอร์นา’ เต็มรูปแบบ

อย. ของสหรัฐฯ อนุมัติการใช้งานวัคซีนโควิด “สไปก์แวกซ์” ของโมเดอร์นาอย่างเต็มรูปแบบสำหรับผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 4

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 4

เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดโดสกระตุ้นเข็มที่ 4 โดยเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ (27 ม.ค. 65)

ผลทดลองพบ ‘วัคซีนโควิด-19 mRNA’ ฝีมือจีน ปลอดภัย-มีประสิทธิภาพ

ผลทดลองพบ ‘วัคซีนโควิด-19 mRNA’ ฝีมือจีน ปลอดภัย-มีประสิทธิภาพ

ผลการศึกษาในวารสารการแพทย์แลนเซ็ต ไมโครบ ระบุ วัคซีนโควิด ชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ ของจีน มีความปลอดภัย ระหว่างการทดลองในมนุษย์ระยะแรก

วิจัยชี้ ‘วัคซีนโควิด-19’ ไม่ได้ลดโอกาส ‘ตั้งครรภ์’

วิจัยชี้ ‘วัคซีนโควิด-19’ ไม่ได้ลดโอกาส ‘ตั้งครรภ์’

ผลการศึกษาฉบับใหม่ ในสหรัฐฯ เผยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไม่ส่งผลกระทบต่อโอกาสในการตั้งครรภ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองวัคซีน ‘โมเดอร์นา’ โดสกระตุ้นเข็มที่ 4

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองวัคซีน ‘โมเดอร์นา’ โดสกระตุ้นเข็มที่ 4

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองวัคซีนโมเดอร์นา เข็ม 4 ในรูปแบบกลุ่มองค์กร/นิติบุคคล ขั้นต่ำ 10 คนขึ้นไป

ประสิทธิภาพวัคซีนต่อเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน

ประสิทธิภาพวัคซีนต่อเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน

ประเด็นสำคัญ เนื่องจากสถานการณ์ขณะนี้ ผู้ผลิตวัคซีนยังคงเร่งศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีน รวมถึงสูตรของวัคซีนในการต่อสู้กับโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ผู้เชี่ยวชาญ ระบุว่า การฉีดวัคซีนยังคงเป็นสิ่งจำเป็นในการลดอัตราการเสียชีวิต และการป่วยรุนแรงจากโรคโควิด-19 วัคซีนที่มีใช้อยู่ในขณะนี้ มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะช่วยลดอัตราการตายและการป่วยรุนแรงได้ ความกังวลอีกส่วนหนึ่ง คือการที่ไวรัสจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของวัคซีนที่มีการใช้งานกันอยู่ในขณะนี้ ซึ่งในขณะนี้ ทางทีมนักวิจัยยังคงเร่งในการศึกษาเพิ่มเติมและทดสอบว่า…

วิธีเดินทางไป ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ สถานีกลางบางซื่อ

วิธีเดินทางไป ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ สถานีกลางบางซื่อ

ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ การเดินทาง วิธีการเดินทางไปฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ “สถานีกลางบางซื่อ”

วัคซีนโมเดอร์นา 1.38 ล้านโดส ถึงไทย 27 พ.ย.นี้

วัคซีนโมเดอร์นา 1.38 ล้านโดส ถึงไทย 27 พ.ย.นี้

องค์การเภสัชกรรม เผย วัคซีนโมเดอร์นา ล็อตจากสหรัฐฯ จำนวน 1.38 ล้านโดส จะถึงไทยวันที่ 27 พ.ย.นี้

X