SinoVac ผลข้างเคียง วัคซีนโควิด-19 อาการไม่พึงประสงค์

สธ.แถลงประเด็นผลข้างเคียง-อาการไม่พึงประสงค์ 6 ราย ที่ระยอง

เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แต่ทั้งหมดหายเป็นปรกติแล้ว ภายใน 1-3 วัน

Home / NEWS / สธ.แถลงประเด็นผลข้างเคียง-อาการไม่พึงประสงค์ 6 ราย ที่ระยอง

ประเด็นน่าสนใจ

 • ทั้ง 6 รายมีอาการไม่พึงประสงค์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัคซีนป้องกันโควิด-19
 • อาการที่เกิดขึ้น เป็นอาการที่เกิดขึ้นชั่วคราว และทั้งหมดหายไปภายใน 1-3 วัน
 • ติดตามอาการทั้งหมด จากการติดตามอาการแล้ว ไม่พบอาการใด ๆ เพิ่มเติม
 • ไม่พบอาการนี้ในกลุ่มอื่น ๆ ที่ได้รับวัคซีนเดียวกัน

สำหรับกรณีการมีรายงานการพบผู้ที่ได้รับวัคซีนมีอาการไม่พึงประสงค์หลังจากการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ SinoVac จำนวน 6 ราย ที่จังหวัดระยอง โดยในจำนวน 5 รายเป็นบุคลากรทางด้านสาธารณสุข

สำหรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั่วประเทศมีการฉีดไปแล้วกว่า 6 แสนราย ได้มีการเฝ้าระวัง-ติดตามอาการทุกราย ทั้งอาการน้อยหรืออาการมาก ซึ่งทุกรายจะมีกระบวนการติดตาม สอบสวน โดยเฉพาะในรายที่มีอาการรุนแรง


FYIอาการไม่พึงประสงค์ คือ อาการที่เราไม่ต้องการเกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับวัคซีน เช่น ปวดบริเวณที่ฉีด ปวดเมื่อยเนื้อตัว มีไข้ต่ำ ๆ อ่อนเพลีย ซึ่งอาการเหล่านี้ พบได้หลังการรับวัคซีนทุกชนิด โดยเป็นอาการที่คาดการณ์ไว้อยู่แล้วว่าจะเกิดขึ้นได้ แบ่งเป็นอาการรุนแรง และไม่รุนแรง

ส่วนอาการแพ้ นั้นจะมีอาการเช่น ผื่นขึ้น ความดันตก ช็อก หมดสติ หลอดลมอุดตัน ซึ่งอาการแพ้รุนแรงนั้น มีความน่ากังวลมากกว่า


รายละเอียดเหตุการณ์

โดยในกรณีที่เกิดขึ้น พบอาการไม่พึงประสงค์จำนวน 6 ราย ซึ่งทั้งหมดได้รับวัคซีนชนิดเชื้อตาย ของ SinoVac ในล็อตหมายเลขที่ J202103001 เดียวกัน และมีอาการเกิดขึ้นตั้งแต่ 5 นาที – 30 นาที หลังจากที่ได้รับวัคซีน ส่วนใหญ่มีค่ากลางอยู่ที่ 50 นาที ซึ่งพบเมื่อ

 • 5 เม.ย. จำนวน 1 ราย
 • 6 เม.ย. จำนวน 1 ราย
 • 8 เม.ย. จำนวน 2 ราย
 • 9 เม.ย. จำนวน 2 ราย

อาการที่พบเป็นอาการคล้ายคลึงกับโรคระบบทางเดินทางสมอง โดยมีอาการชาครึ่งซีก มีอาการอ่อนแรงทางร่างกาย มีอาการพูดไม่ชัด ปากเบี้ยวในบางราย มีหนึ่งรายที่พบแค่อาการชา จากการตรวจสอบประวัติของทั้ง 6 รายพบว่า

 • มี 1 รายที่เป็นโรคมะเร็ง
 • 1 ราย เป็นไขมันในเลือดสูง และมีน้ำหนักเกิน
 • 1 ราย มีน้ำหนักเกิน
 • มีประวัติทานยาคุมกำเนิด 4 ราย

โดยหลังจากมีอาการแล้วทั้งหมด ได้ให้การรักษาและทั้งหมดกลับมามีอาการปรกติได้ภายในไม่กี่วัน โดยในรายที่ช้าที่สุดคือ 3 วัน และมีการให้ยาละลายลิ่มเลือด ในรายที่สงสัยว่าเป็นอาการทาง แต่ทางสธ. ได้ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

วัคซีนป้องกันโควิด-19

ผลการสอบสวน

ทั้ง 6 รายมีอาการทางระบบประสาทมากน้อยแตกต่างกัน และเป็นอาการชั่วคราว ซึ่งอาการจะหายไปใน 1-3 วัน โดยส่วนใหญ่มีอาการคล้ายกับอาการทางสมอง หรือ Stroke โดยทั้งหมดได้มีการ Scan MRI สมอง แล้วพบว่า ไม่มีอาการผิดปรกติอื่นใด

ซึ่งนอกจากนี้ พบว่า อาการที่พบนั้นเกิดขึ้นกับสตรี อายุไม่มาก ซึ่งไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรค Stroke มาก่อน ดังนั้นโดยรวม ๆ ของผู้ที่มีอาการนั้น เป็นอาการคล้ายกับระบบประสาท หรือ Stroke และคาดว่า เกี่ยวข้องกับวัคซีน ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 5-30 นาทีหลังจากฉีดวัคซีน

ได้มีการตรวจสอบคุณภาพของวัคซีนในหลอดดังกล่าว พบว่า ไม่มีความผิดปรกติใด ๆ และวัคซีนในล็อตนี้มีการใช้งานในหลายจังหวัดทั่วประเทศ มากกว่า 5 แสนโดส และยังไม่เจอปัญหาในพื้นที่อื่น มีเพียงการพบในกลุ่มก้อนนี้เพียงอย่างเดียว ในต่างประเทศก็ยังไม่มีรายงานในอาการที่คล้ายคลึงกันมาก่อน

อาการที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอาการชั่วคราว และหายไป ไม่ต่างจากอาการอื่น ๆ ที่พบบ่อยเช่น การปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย หรือง่วงนอน เกิดขึ้นแล้วจะหายไปได้ภายในไม่กี่วัน และยังไม่พบอาการใด ๆ ที่ได้รับผลกระทบเป็นการถาวร

สาเหตุ

เบื้องต้นคาดว่า เกี่ยวข้องกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยยังคงมีการศึกษา และติดตามอาการผู้ป่วยต่อเนื่องต่อไป

ซึ่งกรณีการพบที่เกิดขึ้นนั้น สามารถเกิดขึ้นได้ เมื่อมีการฉีดวัคซีนจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นหลักแสนรายขึ้นไป หากผู้ใดได้รับวัคซีนแล้วมีอาการขอให้ติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามเคสต่าง ๆ ซึ่งทุกเหตุการณ์ของอาการไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น นั้นจะมีการติดตามและประเมิน เข้ารับการดูแลอย่างต่อเนื่อง

ในขณะนี้ จากจำนวนผู้ได้รับวัคซีนและจำนวนผู้มีอาการไม่พึงประสงค์แล้ว ยังคงยืนยันว่า ประโยชน์ของวัคซีนนั้นยังมีมากกว่า จึงควรรับวัคซีน

FAQ :

Q : สำหรับ 6 รายนี้ หรือผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ จะสามารถรับวัคซีนในเข็มที่ 2 ต่อหรือไม่

A : สำหรับวัคซีนทุกตัว รวมไปถึงวัคซีนที่มีใช้กันในปัจจุบันในโรคอื่น ๆ มีโอกาสในการพบอาการข้างเคียงได้อยู่ตามปรกติ เช่นมีไข้ ปวดเมื่อยเนื้อตัว แต่ทั้งหมดอาการไม่มาก ไม่เป็นอันตราย

กรณีการแพ้วัคซีน ในผู้ที่อาการไม่รุนแรง เช่น ผื่นขึ้น ก็จะมีการประเมินระดับความรุนแรง หากไม่รุนแรง สามารถทานยาแก้แพ้ และรับวัคซีนได้ แต่ในกรณีที่มีอาการรุนแรง หรือเกิดขึ้นเร็ว ในกลุ่มนี้ก็จะมีแนะนำให้ใช้วัคซีนเดิม หรือในวัคซีนเข็มที่ 2 จะแนะนำเปลี่ยนวัคซีน

ดังนั้นแนะนำว่า สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนให้อยู่รอดูอาการก่อน ให้ครบ 30 นาทีก่อน

Q : กรณีที่มีผู้ที่มีอาการข้างเคียง ได้รับยาละลายลิ่มเลือดและอาการดีขึ้น

A : ในการพบที่เกิดขึ้นมีอาการคล้ายกับอาการทางสมอง ดังนั้นเพื่อเป็นกรณีเร่งด่วน ก็จะมีการรักษาและให้ยาไปก่อน หลังจากนั้นเมื่อมาตรวจเพิ่มไม่พบความผิดปรกติ ก็ระงับการให้ยาไป ถือเป็นมาตรฐานการรักษา ซึ่งจำเป็นต้องรีบให้การรักษาไปก่อน และไม่เป็นอันตรายใด ๆ

Q : ผู้ที่มีอาการข้างเคียงเป็นหญิงทั้งหมดและมีหลายรายที่ทานยาคุมกำเนิด ดังนั้นควรงดยาคุมกำเนิด หรือ ผู้ที่ทานยาคุมกำเนิดไม่สามารถฉีดวัคซีนได้หรือไม่?

A: ในขณะนี้ ยังไม่มีผลการศึกษาที่มีหลักฐานยืนยันระบุถึงความเป็นผู้หญิง การมีประจำเดือน การทานยาคุม จะมีผลข้างเคียงมากกว่าปรกติ

ย้ำว่า ทั้งหมดเกิดขึ้นเป็นอาการที่เกิดขึ้นชั่วคราว ไม่ได้มีอาการถาวรแต่อย่างใด เป็นแล้วก็หายไปใน 1-3 วัน