SinoVac ผลข้างเคียง วัคซีนโควิด-19 อาการไม่พึงประสงค์

สธ.แถลงประเด็นผลข้างเคียง-อาการไม่พึงประสงค์ 6 ราย ที่ระยอง

ประเด็นน่าสนใจ

 • ทั้ง 6 รายมีอาการไม่พึงประสงค์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัคซีนป้องกันโควิด-19
 • อาการที่เกิดขึ้น เป็นอาการที่เกิดขึ้นชั่วคราว และทั้งหมดหายไปภายใน 1-3 วัน
 • ติดตามอาการทั้งหมด จากการติดตามอาการแล้ว ไม่พบอาการใด ๆ เพิ่มเติม
 • ไม่พบอาการนี้ในกลุ่มอื่น ๆ ที่ได้รับวัคซีนเดียวกัน

สำหรับกรณีการมีรายงานการพบผู้ที่ได้รับวัคซีนมีอาการไม่พึงประสงค์หลังจากการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ SinoVac จำนวน 6 ราย ที่จังหวัดระยอง โดยในจำนวน 5 รายเป็นบุคลากรทางด้านสาธารณสุข

สำหรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั่วประเทศมีการฉีดไปแล้วกว่า 6 แสนราย ได้มีการเฝ้าระวัง-ติดตามอาการทุกราย ทั้งอาการน้อยหรืออาการมาก ซึ่งทุกรายจะมีกระบวนการติดตาม สอบสวน โดยเฉพาะในรายที่มีอาการรุนแรง


FYIอาการไม่พึงประสงค์ คือ อาการที่เราไม่ต้องการเกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับวัคซีน เช่น ปวดบริเวณที่ฉีด ปวดเมื่อยเนื้อตัว มีไข้ต่ำ ๆ อ่อนเพลีย ซึ่งอาการเหล่านี้ พบได้หลังการรับวัคซีนทุกชนิด โดยเป็นอาการที่คาดการณ์ไว้อยู่แล้วว่าจะเกิดขึ้นได้ แบ่งเป็นอาการรุนแรง และไม่รุนแรง

ส่วนอาการแพ้ นั้นจะมีอาการเช่น ผื่นขึ้น ความดันตก ช็อก หมดสติ หลอดลมอุดตัน ซึ่งอาการแพ้รุนแรงนั้น มีความน่ากังวลมากกว่า


รายละเอียดเหตุการณ์

โดยในกรณีที่เกิดขึ้น พบอาการไม่พึงประสงค์จำนวน 6 ราย ซึ่งทั้งหมดได้รับวัคซีนชนิดเชื้อตาย ของ SinoVac ในล็อตหมายเลขที่ J202103001 เดียวกัน และมีอาการเกิดขึ้นตั้งแต่ 5 นาที – 30 นาที หลังจากที่ได้รับวัคซีน ส่วนใหญ่มีค่ากลางอยู่ที่ 50 นาที ซึ่งพบเมื่อ

 • 5 เม.ย. จำนวน 1 ราย
 • 6 เม.ย. จำนวน 1 ราย
 • 8 เม.ย. จำนวน 2 ราย
 • 9 เม.ย. จำนวน 2 ราย

อาการที่พบเป็นอาการคล้ายคลึงกับโรคระบบทางเดินทางสมอง โดยมีอาการชาครึ่งซีก มีอาการอ่อนแรงทางร่างกาย มีอาการพูดไม่ชัด ปากเบี้ยวในบางราย มีหนึ่งรายที่พบแค่อาการชา จากการตรวจสอบประวัติของทั้ง 6 รายพบว่า

 • มี 1 รายที่เป็นโรคมะเร็ง
 • 1 ราย เป็นไขมันในเลือดสูง และมีน้ำหนักเกิน
 • 1 ราย มีน้ำหนักเกิน
 • มีประวัติทานยาคุมกำเนิด 4 ราย

โดยหลังจากมีอาการแล้วทั้งหมด ได้ให้การรักษาและทั้งหมดกลับมามีอาการปรกติได้ภายในไม่กี่วัน โดยในรายที่ช้าที่สุดคือ 3 วัน และมีการให้ยาละลายลิ่มเลือด ในรายที่สงสัยว่าเป็นอาการทาง แต่ทางสธ. ได้ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

วัคซีนป้องกันโควิด-19

ผลการสอบสวน

ทั้ง 6 รายมีอาการทางระบบประสาทมากน้อยแตกต่างกัน และเป็นอาการชั่วคราว ซึ่งอาการจะหายไปใน 1-3 วัน โดยส่วนใหญ่มีอาการคล้ายกับอาการทางสมอง หรือ Stroke โดยทั้งหมดได้มีการ Scan MRI สมอง แล้วพบว่า ไม่มีอาการผิดปรกติอื่นใด

ซึ่งนอกจากนี้ พบว่า อาการที่พบนั้นเกิดขึ้นกับสตรี อายุไม่มาก ซึ่งไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรค Stroke มาก่อน ดังนั้นโดยรวม ๆ ของผู้ที่มีอาการนั้น เป็นอาการคล้ายกับระบบประสาท หรือ Stroke และคาดว่า เกี่ยวข้องกับวัคซีน ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 5-30 นาทีหลังจากฉีดวัคซีน

ได้มีการตรวจสอบคุณภาพของวัคซีนในหลอดดังกล่าว พบว่า ไม่มีความผิดปรกติใด ๆ และวัคซีนในล็อตนี้มีการใช้งานในหลายจังหวัดทั่วประเทศ มากกว่า 5 แสนโดส และยังไม่เจอปัญหาในพื้นที่อื่น มีเพียงการพบในกลุ่มก้อนนี้เพียงอย่างเดียว ในต่างประเทศก็ยังไม่มีรายงานในอาการที่คล้ายคลึงกันมาก่อน

อาการที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอาการชั่วคราว และหายไป ไม่ต่างจากอาการอื่น ๆ ที่พบบ่อยเช่น การปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย หรือง่วงนอน เกิดขึ้นแล้วจะหายไปได้ภายในไม่กี่วัน และยังไม่พบอาการใด ๆ ที่ได้รับผลกระทบเป็นการถาวร

สาเหตุ

เบื้องต้นคาดว่า เกี่ยวข้องกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยยังคงมีการศึกษา และติดตามอาการผู้ป่วยต่อเนื่องต่อไป

ซึ่งกรณีการพบที่เกิดขึ้นนั้น สามารถเกิดขึ้นได้ เมื่อมีการฉีดวัคซีนจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นหลักแสนรายขึ้นไป หากผู้ใดได้รับวัคซีนแล้วมีอาการขอให้ติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามเคสต่าง ๆ ซึ่งทุกเหตุการณ์ของอาการไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น นั้นจะมีการติดตามและประเมิน เข้ารับการดูแลอย่างต่อเนื่อง

ในขณะนี้ จากจำนวนผู้ได้รับวัคซีนและจำนวนผู้มีอาการไม่พึงประสงค์แล้ว ยังคงยืนยันว่า ประโยชน์ของวัคซีนนั้นยังมีมากกว่า จึงควรรับวัคซีน

FAQ :

Q : สำหรับ 6 รายนี้ หรือผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ จะสามารถรับวัคซีนในเข็มที่ 2 ต่อหรือไม่

A : สำหรับวัคซีนทุกตัว รวมไปถึงวัคซีนที่มีใช้กันในปัจจุบันในโรคอื่น ๆ มีโอกาสในการพบอาการข้างเคียงได้อยู่ตามปรกติ เช่นมีไข้ ปวดเมื่อยเนื้อตัว แต่ทั้งหมดอาการไม่มาก ไม่เป็นอันตราย

กรณีการแพ้วัคซีน ในผู้ที่อาการไม่รุนแรง เช่น ผื่นขึ้น ก็จะมีการประเมินระดับความรุนแรง หากไม่รุนแรง สามารถทานยาแก้แพ้ และรับวัคซีนได้ แต่ในกรณีที่มีอาการรุนแรง หรือเกิดขึ้นเร็ว ในกลุ่มนี้ก็จะมีแนะนำให้ใช้วัคซีนเดิม หรือในวัคซีนเข็มที่ 2 จะแนะนำเปลี่ยนวัคซีน

ดังนั้นแนะนำว่า สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนให้อยู่รอดูอาการก่อน ให้ครบ 30 นาทีก่อน

Q : กรณีที่มีผู้ที่มีอาการข้างเคียง ได้รับยาละลายลิ่มเลือดและอาการดีขึ้น

A : ในการพบที่เกิดขึ้นมีอาการคล้ายกับอาการทางสมอง ดังนั้นเพื่อเป็นกรณีเร่งด่วน ก็จะมีการรักษาและให้ยาไปก่อน หลังจากนั้นเมื่อมาตรวจเพิ่มไม่พบความผิดปรกติ ก็ระงับการให้ยาไป ถือเป็นมาตรฐานการรักษา ซึ่งจำเป็นต้องรีบให้การรักษาไปก่อน และไม่เป็นอันตรายใด ๆ

Q : ผู้ที่มีอาการข้างเคียงเป็นหญิงทั้งหมดและมีหลายรายที่ทานยาคุมกำเนิด ดังนั้นควรงดยาคุมกำเนิด หรือ ผู้ที่ทานยาคุมกำเนิดไม่สามารถฉีดวัคซีนได้หรือไม่?

A: ในขณะนี้ ยังไม่มีผลการศึกษาที่มีหลักฐานยืนยันระบุถึงความเป็นผู้หญิง การมีประจำเดือน การทานยาคุม จะมีผลข้างเคียงมากกว่าปรกติ

ย้ำว่า ทั้งหมดเกิดขึ้นเป็นอาการที่เกิดขึ้นชั่วคราว ไม่ได้มีอาการถาวรแต่อย่างใด เป็นแล้วก็หายไปใน 1-3 วัน

WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

อย. แจง วัคซีนสปุตนิก วี ยังขาดส่งข้อมูลสำคัญ ทำขั้นตอนพิจารณาสะดุด

อย. แจง วัคซีนสปุตนิก วี ยังขาดส่งข้อมูลสำคัญ ทำขั้นตอนพิจารณาสะดุด

ก่อนหน้านี้ บริษัท คินเจน ไบโอเทค จำกัด ได้ยื่นเอกสารขออนุญาตวัคซีนสปุตนิก วี กับทาง อย.

ญี่ปุ่น เตรียมส่งวัคซีนแอสตราเซเนกา ช่วยเวียดนาม 1 ล้านโดส

ญี่ปุ่น เตรียมส่งวัคซีนแอสตราเซเนกา ช่วยเวียดนาม 1 ล้านโดส

มีแผนจะส่งวัคซีนช่วยเหลือประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้อีก รวมถึงไทยด้วย

ศบค.อัพเดทยอดการฉีดวัคซีน วันที่ 15 มิ.ย. 64

ศบค.อัพเดทยอดการฉีดวัคซีน วันที่ 15 มิ.ย. 64

รายงานจำนวนผู้ได้รับวัคซีนเเละสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน

สธ. แจงผู้ที่ถูกเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด กลุ่มผู้สูงวัย – 7 โรครุมเร้า

สธ. แจงผู้ที่ถูกเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด กลุ่มผู้สูงวัย – 7 โรครุมเร้า

สธ.เยียวยาผู้ที่ถูกเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่มผู้สูงวัย – 7 โรครุมเร้า ขยายจุด One Stop Service รับกลุ่มเปราะบาง ฉีดที่ “สถานีกลางบางซื่อ”

วัคซีน ChulaCov19 ของไทย ทดลองในมนุษย์ครั้งแรกแล้ว

วัคซีน ChulaCov19 ของไทย ทดลองในมนุษย์ครั้งแรกแล้ว

วานนี้ ( 14 มิ.ย.) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทดสอบการฉีดวัคซีนให้กับอาสาสมัครผู้ผ่านการคัดกรองที่มีสุขภาพดีระยะที่ 1 และต่อเนื่องในระยะที่ 2…

กลุ่มประเทศ G7 ยืนยันแบ่งปันวัคซีนโควิด-19 ให้ประเทศยากจน 870 ล้านโดส

กลุ่มประเทศ G7 ยืนยันแบ่งปันวัคซีนโควิด-19 ให้ประเทศยากจน 870 ล้านโดส

คณะผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนํา 7 ประเทศ (G7) ได้เห็นพ้องแบ่งปันวัคซีนโควิด อย่างน้อย 870 ล้านโดส ให้กลุ่มประเทศยากจนที่สุด

รพ.หลายแห่ง เลื่อนฉีดวัคซีนแอสตร้าฯ พรุ่งนี้ หลังเลื่อนการจัดส่ง

รพ.หลายแห่ง เลื่อนฉีดวัคซีนแอสตร้าฯ พรุ่งนี้ หลังเลื่อนการจัดส่ง

หลังมีการเลื่อนกำหนดการจัดส่งวัคซีน Astrazeneca ในช่วงวันที่ 14 มิ.ย. เป็น 16 มิ.ย.

สหรัฐฯ ไฟเขียว ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดส เข้าสภาไม่ต้องสวมหน้ากาก

สหรัฐฯ ไฟเขียว ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดส เข้าสภาไม่ต้องสวมหน้ากาก

แนวโน้มผู้เข้ารับวัคซีนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ยังน้อยกว่าในช่วงเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา

จีนทดลองวัคซีน ‘พ่นจมูก’ เสริมทัพสู้โควิด-19

จีนทดลองวัคซีน ‘พ่นจมูก’ เสริมทัพสู้โควิด-19

 เมื่อวันศุกร์ (11 มิ.ย.) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจีนเปิดเผยว่าคณะนักวิจัยกำลังดำเนินการทดลองทางคลินิก ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ของวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ชนิดสูดดม ซึ่งจีนผลิตเอง เซ่าอีหมิง นักวิจัยประจำศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติจีน กล่าวว่าคณะผู้เชี่ยวชาญจะศึกษาความปลอดภัยและความมีประสิทธิภาพของวัคซีนชนิดสูดดม…