กรมทางหลวง มอเตอร์เวย์ฟรี สงกรานต์ ปี 64

กรมทางหลวง สรุปจำนวนรถใช้มอเตอร์เวย์ฟรีช่วง ‘สงกรานต์ ปี 64’

กรมทางหลวง สรุปจำนวนรถใช้มอเตอร์เวย์ฟรีช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ 2564 พบยอดผู้ใช้กว่า 5 ล้านคัน ผู้ใช้มอเตอร์เวย์สาย 6 ช่วง ปากช่อง-สีคิ้ว พบยอดกว่า 2 แสนคัน

Home / NEWS / กรมทางหลวง สรุปจำนวนรถใช้มอเตอร์เวย์ฟรีช่วง ‘สงกรานต์ ปี 64’

ประเด็นน่าสนใจ

  • กรมทางหลวง สรุปจำนวนรถใช้มอเตอร์เวย์ฟรีช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ 2564 พบยอดผู้ใช้กว่า 5 ล้านคัน
  • ผู้ใช้มอเตอร์เวย์สาย 6 ช่วง ปากช่อง-สีคิ้ว พบยอดกว่า 2 แสนคัน
  • สำหรับปริมาณจราจรเข้า-ออกกรุงเทพมหานคร บนทางหลวงสายหลัก และมอเตอร์เวย์สาย 7 (ด่านลาดกระบัง) จำนวน 10 เส้นทาง พบยอดรวมกว่า 9 ล้านคัน

ตามที่กรมทางหลวงได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทาง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพ – ชลบุรี – พัทยา ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บางปะอิน – บางพลี และ พระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 9 เมษายน 2564 ถึง เวลา 24.00 น. ของวันที่ 16 เมษายน 2564 ระยะเวลา 8 วัน

พบว่ามีจำนวนรถทุกประเภทที่ใช้บริการทั้งสิ้นจำนวน 5,235,901 คัน แบ่งเป็น รถ 4 ล้อ จำนวน 4,774,232 คัน , รถ 6 ล้อ จำนวน 158,032 คัน และรถมากกว่า 6 ล้อ จำนวน 303,635 คัน ซึ่งประมาณการจำนวนเงินที่ช่วยลดภาระรายจ่ายให้แก่ประชาชนจากการยกเว้นค่าผ่านทาง ระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2564 – 16 เมษายน 2564 เป็นเงิน 183,702,894 บาท

สำหรับการเปิดให้บริการวิ่งฟรีชั่วคราวบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ช่วง ปากช่อง – สีคิ้ว เพื่อรองรับการเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ามีผู้ใช้บริการในระหว่างวันที่ 9-19 เมษายน 2564 รวมทั้งสิ้น 206,105 คัน คิดเป็นร้อยละ 18.84% ของปริมาณรถทั้งหมดที่วิ่งบนทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) จำนวน 1,093,808 คัน โดยแบ่งเป็น

มอเตอร์เวย์สาย 6 ฝั่งขาออก

ระหว่างวันที่ 9-13 เมษายน 2564 มีจำนวน 102,117 คัน คิดเป็น 26.82% ของปริมาณรถขาออกทั้งหมด 380,619 คัน ส่วนปริมาณรถวิ่งบนทางหลวงหมายเลข 2 ช่วงลำตะคอง มีจำนวน 278,502 คัน

มอเตอร์เวย์สาย 6 ฝั่งขาเข้า

ระหว่างวันที่ 14-19 เมษายน 2564 มีจำนวน 103,988 คัน คิดเป็นร้อยละ 25.62% ของปริมาณรถขาเข้าทั้งหมด 405,752 คัน ส่วนปริมาณรถวิ่งบนทางหลวงหมายเลข 2 ช่วงลำตะคอง มีจำนวน 301,764 คัน

นอกจากนี้ กรมทางหลวงยังได้สรุปปริมาณจราจรเข้าและออกจากกรุงเทพมหานคร บนทางหลวงสายหลัก และทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (ลาดกระบัง) ในช่วงระหว่างวันที่ 9 – 18 เมษายน 2564 รวมทั้งสิ้น 9,486,460 คัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ฝั่งขาออก จำนวน 4,810,259 คัน

แยกเป็น ทางหลวงหมายเลข 32 (บางปะอิน) จำนวน 615,915 คัน, ทางหลวงหมายเลข 347 (บางปะอิน) จำนวน 198,822 คัน , ทางหลวงหมายเลข 340 (บางบัวทอง) จำนวน 373,156 คัน , ทางหลวงหมายเลข 4 (นครชัยศรี) จำนวน 548,331 คัน , ทางหลวงหมายเลข 35 (สมุทรสาคร) จำนวน 627,657 คัน , ทางหลวงหมายเลข 1 (วังน้อย) จำนวน 678,847 คัน , ทางหลวงหมายเลข 305 (องค์รักษ์) จำนวน 207,370 คัน

ทางหลวงหมายเลข 304 (มีนบุรี) จำนวน 288,767 คัน , ทางหลวงหมายเลข 34 (สมุทรปราการ) จำนวน 773,361 คัน และทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (ด่านลาดกระบัง) จำนวน 498,033 คัน โดยปริมาณจราจรที่มีประชาชนเดินทางมากที่สุดคือวันที่ 10 เมษายน 2564 มีจำนวน 698,675 คัน

ฝั่งขาเข้า จำนวน 4,676,201 คัน

แยกเป็น ทางหลวงหมายเลข 32 (บางปะอิน) จำนวน 620,741 คัน, ทางหลวงหมายเลข 347 (บางปะอิน) จำนวน 194,258 คัน , ทางหลวงหมายเลข 340 (บางบัวทอง) จำนวน 363,967 คัน , ทางหลวงหมายเลข 4 (นครชัยศรี) จำนวน 527,133 คัน , ทางหลวงหมายเลข 35 (สมุทรสาคร) จำนวน 513,202 คัน , ทางหลวงหมายเลข 1 (วังน้อย) จำนวน 699,744 คัน , ทางหลวงหมายเลข 305 (องค์รักษ์) จำนวน 194,456 คัน

ทางหลวงหมายเลข 304 (มีนบุรี) จำนวน 299,609 คัน , ทางหลวงหมายเลข 34 (สมุทรปราการ) จำนวน 740,823 คัน และทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (ด่านลาดกระบัง) จำนวน 522,211 คัน โดยปริมาณจราจรช่วงขาเข้าที่มีประชาชนเดินทางมากที่สุดคือวันที่ 15 เมษายน 2564 มีจำนวน 516,543 คัน


ที่มา : กรมทางหลวง

X