ข่าวนายกรัฐมนตรี ข่าวสดวันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เรือหลวงอ่างทอง

ประมวลภาพ บิ๊กตู่ ลงเรือหลวงอ่างทอง เยี่ยมชมการฝีก ศรชล.

ที่บริเวณท่าเรือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ผอ.ศรชล.) ตรวจเยี่ยมการฝีกฯ และเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกฯ บนเรือหลวงอ่างทอง โดยการฝึกศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลประจำปีงบประมาณ 2562 (ฝึก ศรชล.62) เป็นการสาธิต…

Home / NEWS / ประมวลภาพ บิ๊กตู่ ลงเรือหลวงอ่างทอง เยี่ยมชมการฝีก ศรชล.

ประเด็นน่าสนใจ

  • นายกฯ เยี่ยมชมการฝีก ศรชล. ณ เรือหลวงอ่างทอง
  • การฝึกครั้งนี้เป็นการฝึกความพร้อมรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
  • ทั้งการขจัดคราบน้ำมัน และการป้องกันภัยคุกคามในทุกรูปแบบ

ที่บริเวณท่าเรือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ผอ.ศรชล.) ตรวจเยี่ยมการฝีกฯ และเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกฯ บนเรือหลวงอ่างทอง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

โดยการฝึกศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลประจำปีงบประมาณ 2562 (ฝึก ศรชล.62) เป็นการสาธิต การฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล (SAR)

โดยเมื่อเกิดเหตุจะมีเรือเล็กที่ง่ายต่อการเข้าถึงพื้นที่ มุ่งหน้าเข้าหาผู้ประสบภัย เมื่อนำผู้ประสบขึ้นเรือมาได้แล้ว จะมีการตรวจสอบอาการเบื้องต้นของแต่ละคน เพื่อประเมินอาการ หากอาการค่อนข้างหนัก ก็จะส่งต่อมาที่โรงพยาบาลสนามบนเรือหลวงอ่างทอง ซึ่งจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามทางเรือ ขีดความสามารถระดับ 2

โดยมีการฝึกทางการแพทย์ คัดแยกผู้ป่วย-เจ็บ ณ พื้นที่เกิดเหตุ รวมถึงการรับส่งต่อ เพื่อให้การรักษาพยาบาล ช่วยชีวิต เข้าห้องผ่าตัด หอผู้ป่วยวิกฤติ และหอผู้ป่วยรอการส่งกลับ นอกจากนี้ยังมีการฝึกกาคตรวจค้นเรือประมง และ การขจัดคราบน้ำมันในทะเล

นอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับการทำงานของ ศรชล.อย่างเต็มรูปแบบ โดยให้มีความพร้อมในการตอบสนองต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลที่เปลี่ยนแปลงไปให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมรองรับภาระงานด้านความมั่นคงครอบคลุมในทุกมิติ

จากภัยคุกคามในทุกรูปแบบ อาชญากรรมข้ามชาติ และความท้าทายข้ามแดน ที่มีความเชื่อมโยงกับการกระทำผิดกฎหมายระหว่างทะเลกับแผ่นดิน โดยการบูรณาการและการสนธิขีดความสามารถของทุกภาคส่วน ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

พร้อมที่จะตอบสนองต่อแนวโน้มภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นจากจำนวนกิจกรรมทางทะเลที่จะเพิ่มมากขึ้น เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป

โดยการฝึกจะอยู่ในระหว่างวันที่ 15 ถึง 21 สิงหาคม 2562 เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้ารับการฝึก จะเน้นให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโครงสร้าง ศรชล. รวมทั้งกลไกในการบูรณาการขีดความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การฝึกปัญหาที่บังคับการ เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบของ ศรชล.ภาค 1 – 3 และการใช้ประโยชน์จากกลไก ศรชล.จังหวัด และศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ (PSCC)

X