ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ หม่อมถนัดศรี เชลล์ชวนชิม

สุดอาลัย!! ‘ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์’ ถึงแก่กรรมด้วยวัย 93 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางเพจเฟซบุ๊ก ‘ครอบครัวจักรวาล’ ได้โพสต์ข้อความแจ้งว่า หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ศิลปินแห่งชาติ นักแสดง นักร้อง นักเขียน และนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ และเจ้าของต้นตำรับความอร่อย ‘เชลล์ชวนชิม’ ถึงแก่กรรมแล้วเมื่อเวลา 11.35 น.…

Home / NEWS / สุดอาลัย!! ‘ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์’ ถึงแก่กรรมด้วยวัย 93 ปี

ประเด็นน่าสนใจ

  • หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ศิลปินแห่งชาติ ถึงแก่กรรมแล้ว สิริอายุรวม 93 ปี
  • โดยทางครอบครัวระบุว่า หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ป่วยเป็นมะเร็งท่อน้ำดีระยะสุดท้าย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางเพจเฟซบุ๊ก ‘ครอบครัวจักรวาล’ ได้โพสต์ข้อความแจ้งว่า หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ศิลปินแห่งชาติ นักแสดง นักร้อง นักเขียน และนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ และเจ้าของต้นตำรับความอร่อย ‘เชลล์ชวนชิม’ ถึงแก่กรรมแล้วเมื่อเวลา 11.35 น. วันนี้ (27 ส.ค.62) ที่โรงพยาบาลเปาโล สิริอายุรวม 93 ปี

สำหรับหม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ เป็นโอรสคนใหญ่ในหม่อมเจ้าเฉลิมศรีสวัสดิวัตน์ สวัสดิวัตน์ กับ หม่อมเจริญ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา เกิดเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2469 ที่วังเพชรบูรณ์ (ปัจจุบันคือศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์) และเติบโตอยู่ภายในวังสระปทุม เป็นศิลปินแห่งชาติ นักแสดง นักร้อง นักเขียน และนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจากการแนะนำและจัดระดับความอร่อยของร้านอาหาร ในชื่อ “เชลล์ชวนชิม”

หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง

หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ สำเร็จการศึกษาระดับเตรียมปริญญา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวารสารศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

โดยท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถเฉพาะตัวที่สูงยิ่งทั้งด้านการขับร้องเพลง ศิลปะการแสดง การพูด และการเขียนบทความ โดยเฉพาะการขับร้องเพลงไทยสากล มีเทคนิคการ้องเพลงที่เป็นแบบเฉพาะของตนเอง การเอื้อน การออกเสียงเต็มไปด้วยมนต์ขลังทั้งนุ่มนวล อ่อนหวาน มีผลงานเพลงท่ขับร้องอัดแผ่นเสียง รวมกว่า 200 เพลง เพลงบางเพลงมีความไพเราะได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลาย อาทิ เพลงสีชัง ทะเลระทม วานลมจูบ ทำไมหนอ ตราบสิ้นลม วนาสวาท ฯลฯ

นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการยกระดับสถานภาพของนักร้อง นักดนตรี นักแต่งเพลงให้มีเกียรติ มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับของสังคม รวมทั้งยังเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานด้านอื่น ๆ เช่น การทำศูนย์อาหารเชลล์ชวนชิม จัดรายการครอบจักรวาล จัดรายการวิทยุโทรทัศน์ เขียนบทความ เป็นพิธีกร เป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงาน องค์กร บริษัท สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนอยู่เป็นประจำ

จากผลงานดังกล่าวทำให้ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน จากเพลงสีชัง รางวัลเสาโทรทัศน์ทองคำ ในฐานะจัดรายการดีเด่น รางวัลเมขลาในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้ายวิทยุและโทรทัศน์ เป็นต้น ปัจจุบันหม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ เป็นผู้มีความเมตตาเอื้ออารีต่ออนุชนรุ่นหลัง เป็นศิลปินต้นแบบถ่ายทอดความรู้ด้านการขับร้องเพลงไทยสากลที่ถูกต้อง ชัดเจนให้กับนักร้องรุ่นใหม่ ๆ และเป็นผู้อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ปรากฏยั่งยืนสืบไป หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสติวัตน์ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง) พ.ศ.2551

ผู้สร้างตำนาน ‘เชลล์ชวนชิม’

‘เชลล์ชวนชิม’ ถือกำเนิดเมื่อเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2504 โดยได้แรงบันดาลใจมากจาก ‘มิชลินไกด์’ ของผลิตภัณฑ์มิชลิน ที่จะมอบดาวอันเป็นสัญลักษณ์ความอร่อยให้กับร้านอาหารร้านดีร้านเด็ด

โดยในแบบฉบับของ หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ เป็นผู้ชวนชิมและมอบตราสัญลักษณ์ความอร่อย โดยสัญลักษณ์นั้นจะเป็นรูป ‘ชามเบญจรงค์ลายผักกาด’ อย่างที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดี แต่แท้จริงแล้วสัญลักษณ์ดั่งเดิมของเชลล์ชวนชิม จะเป็นรูปตราสัญลักษณ์เชลล์และก๊าซหุงต้ม

เกณฑ์การพิจารณาของเชลล์ชวนชิม แบ่งออกเป็น 4 ข้อหลักๆ คือ 1.อาหารอร่อยได้มาตรฐาน 2.บริการดี 3.ถูกหรือไม่สำคัญขอให้อร่อยเป็นพอ และ 4.ต้องปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

ขอบคุณ : ครอบจักรวาล , กระทรวงวัฒนธรรม

X