คาบรองเท้า ค่ายกิจกรรม เพชรบุรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์

รร.แจงปมให้นักเรียนพี่เลี้ยงคาบรองเท้า ชี้เป็นหนึ่งในเทคนิคกิจกรรมค่าย สั่งยกเลิกแล้ว

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ กลุ่มผู้ปกครอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ไม่พอใจทางโรงเรียน หลังทราบว่า กิจกรรมค่ายคุณธรรม ที่บุตรหลานเข้าร่วมมีการลงโทษให้พี่เลี้ยงคาบรองเท้าแทน จนเกิดการล้อเลียนและอับอาย ตามที่เสนข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุด ทางโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้โพสต์แถลงการณ์ แสดงความรับผิดชอบต่อการลงโทษพี่เลี้ยงในกิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4…

Home / NEWS / รร.แจงปมให้นักเรียนพี่เลี้ยงคาบรองเท้า ชี้เป็นหนึ่งในเทคนิคกิจกรรมค่าย สั่งยกเลิกแล้ว

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ กลุ่มผู้ปกครอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ไม่พอใจทางโรงเรียน หลังทราบว่า กิจกรรมค่ายคุณธรรม ที่บุตรหลานเข้าร่วมมีการลงโทษให้พี่เลี้ยงคาบรองเท้าแทน จนเกิดการล้อเลียนและอับอาย ตามที่เสนข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุด ทางโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้โพสต์แถลงการณ์ แสดงความรับผิดชอบต่อการลงโทษพี่เลี้ยงในกิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในกรณีดราม่าวิทยากรพระอาจารย์สั่งให้เด็กนร.รุ่นพี่ ไปคาบรองเท้าเป็นร้อยๆ คู่ มาจัดระเบียบ เหตุรุ่นน้อง วางรองเท้าไม่เป็นระเบียบ

โดยทางโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี มีพันธกิจในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้เก่ง ดี และมีภาวะผู้นำ ตลอดจนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในระบอบประชาธิปไตย เป็นที่พึ่งพาของชาวเพชรบุรีต่อไปได้ในอนาคต จึงได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมเป็นกิจกรรมบังคับในหลักสูตรสถานศึกษาให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมีกระบวนการจัดการอบรมโดยคณะวิทยากร คือ พระครูสังฆบริรักษ์ เอกรัฐ อภิรักโข เครือข่ายเพื่อนคุณธรรม
ซึ่งได้เมตตารับเป็นวิทยากรในกิจกรรมต่อเนื่องมากว่าสิบปี

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นโดยกระบวนการเดียวกัน ระหว่างวันเสาร์ที่ 29 – วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 กระบวนการทางจิตวิทยามีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการปลูกฝังเยาวชนในยุคปัจจุบัน ซึ่งเติบโตมาสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจากเดิม กล (trick) ที่ใช้ คือ ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังไม่อยู่สภาพที่เชื่อได้ว่ามีจริยธรรมที่พึงประสงค์ พี่เลี้ยงค่ายรับผิดชอบแทนในฐานะที่เป็นผู้ดูแล ในปีการศึกษานี้ คือ การคาบรองเท้าของนักเรียน ซึ่งเป็นที่รับรู้กันในหมู่พี่เลี้ยงที่ผ่านประสบการณ์การอบรมกับคณะวิทยากร จึงเป็นที่เข้าใจได้ยาก สำหรับพี่เลี้ยงที่ไม่เคยผ่านกระบวนการอบรมโดยคณะวิทยากรชุดนี้มาก่อน สำหรับผู้ปกครองก็เช่นกัน บางส่วนอาจเห็นว่าละเมิดสิทธิมนุษยชน บั่นทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โรงเรียนเคารพต่อจุดยืนนี้มาโดยตลอด และจะยึดถือหลักการนี้ต่อไป จะดูแลไม่ให้มีการกระทำที่เกินเลยเยี่ยงนี้อีก

สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนซึ่งเป็นผู้เสียหายโดยตรง โรงเรียนขอแสดงความรับผิดชอบดังนี้
1. ยกเลิกการเชิญคณะวิทยากรชุดเดิม มาเป็นวิทยากรในกิจกรรมค่ายในปีการศึกษานี้ทั้งหมด
2. จะทบทวนแนวทางการจัดกิจกรรมค่ายในครั้งต่อ ๆ ไป
3. จะนำรูปแบบกิจกรรมใหม่ปรึกษาหารือกับเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีต้องขออภัยมายังนักเรียน ผู้ปกครอง และสาธารณชน มา ณ โอกาสนี้ด้วย

(นางขวัญรุ่ง นุ่มเมือง)
รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

X