กทม. ข่าวสดวันนี้ ฉีดวัคซีนฟรี เชื้อไวรัสโรต้า โรคอุจจาระร่วง

เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี รับวัคซีนโรต้าฟรีที่สถานพยาบาลสังกัด กทม. ทุกแห่ง

กทม. ขยายเวลาให้บริการหยอดวัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้าแก่เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ได้ฟรีทุกวันอังคาร นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครตระหนักและเห็นความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพประชาชน ตลอดจนสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา และขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ครอบคลุมทุกมิติในทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพและการควบคุมป้องกันโรคด้วยวัคซีนในเด็กแรกเกิดถึง…

Home / NEWS / เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี รับวัคซีนโรต้าฟรีที่สถานพยาบาลสังกัด กทม. ทุกแห่ง

กทม. ขยายเวลาให้บริการหยอดวัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้าแก่เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ได้ฟรีทุกวันอังคาร

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครตระหนักและเห็นความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพประชาชน ตลอดจนสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา และขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ครอบคลุมทุกมิติในทุกกลุ่มวัย

โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพและการควบคุมป้องกันโรคด้วยวัคซีนในเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ซึ่งมีโรคสำคัญที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ โรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้าที่สามารถป้องกันได้ด้วยการหยอดวัคซีนป้องกัน ทั้งนี้จากการรายงานสถิติข้อมูลของกรุงเทพมหานคร ปี 2561 พบว่า กรุงเทพมหานครมีจำนวนเด็กแรกเกิดถึง 4 ปี ที่เจ็บป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง ประมาณ 17,000 คน

ซึ่งเมื่อคำนวณถึงต้นทุนค่ารักษาพยาบาลในผู้ป่วยจำนวน 1 ราย พบว่า มีต้นทุนค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 4,300 บาท อย่างไรก็ตามการเสริมสร้างสุขภาพและการควบคุมป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้าด้วยการหยอดวัคซีนป้องกันโรค เป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยลดความรุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิตของเด็ก

รวมทั้งลดปัญหาด้านสาธารณสุข การเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและทรัพยากรบุคคลที่ต้องรับภาระในการดูแลเด็กป่วย กรุงเทพมหานครจึงขยายเวลาการให้บริการหยอดวัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้าฟรี ขอเชิญชวนผู้ปกครองที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ นำบุตรหลานอายุ 2 เดือน ไปรับการหยอดวัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้าฟรี

ทุกวันอังคาร เวลา 12.00 – 15.00 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง และโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองควบคุมโรคติดต่อสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2203 2887 – 9 ในวันและเวลาราชการ