เงินเดือนครู

ไหวไหม? เงินเดือนครู 4,000 อดทน 3 ปี สามารถสอบบรรจุได้กรณีพิเศษ!

คัดลอก URL แล้ว

ดราม่าสนั่นโซเชียล คนแห่เเชร์ประกาศจาก ผอ.ศุภณัฐ อ้นน่วม โรงเรียนบ้านห้วยทราย ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โดยระบุ เงินเดือนค่าจ้าง 4,000 บาท รับสมัคร วันที่ 3 – 9 กรกฎาคม 2562 แต่หากทำงานครบ 3 ปี สามารถสอบบรรจุกรณีพิเศษอีกด้วย

ด้านชาวเน็ตดราม่าเดือด อยู่ในประเทศที่งบกระทรวงศึกษาฯ มากสุดอันดับ 4 ของโลก เเต่คุณภาพชีวิตครูบ้านนอกโรงเรียนเล็กๆ ต่ำจนน่าใจหาย ครูใหญ่เเละผู้ปกครอง ต้องลงขันกันจ้างครูชั่วคราวตามมีตามเกิด วอนภาครัฐฯ ดูเเลอย่างทั่วถึง อย่าให้ปัญหานี้วนเวียนมาเป็นข่าวทุกปี!

โดยรายละเอียดโพตส์ประกาศต้นฉบับ มีดังนี้…

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยทราย

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ด้วยโรงเรียนบ้านห้วยทราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)

– เอกประถมศึกษา

– เอกภาษาไทย

– เอกคณิตศาสตร์

– เอกภาษาอังกฤษ

– เอกสังคมศึกษา

2) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสบคัดเลือก เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้

2.1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พศศศ2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.2) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ ปริญญาตรีสาขาอื่น ตาที่ ก.ค.ศ/ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค.ศ/ก.ค.ศ. กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)สำเร็จการศึกษา

2.3) เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

2.4) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

3) วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือก สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นายศุภณัฐ อ้นน่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย โทร 082-5595694 ได้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม – 9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)


แท็ก: NEWS ,
WRITER

RELATED

X