ข่าวสดวันนี้ มรดกโลก ยูเนสโก แก่งกระจาน

ยูเนสโก ยังไม่ขึ้นทะเบียน ‘แก่งกระจาน’ เป็นมรดกโลก

ยูเนสโก ยังไม่รับรองกลุ่มป่า ‘แก่งกระจาน’ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ให้เวลา 3 ปี ชี้แจงข้อกังวลเรื่องขอบเขตระหว่างไทยและเมียนมา การประชุมมรดกโลกครั้งที่ 43 ยังไม่รับรองกลุ่มป่าแก่งกระจานขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และให้เวลา 3 ปี เพื่อชี้แจงข้อกังวล…

Home / NEWS / ยูเนสโก ยังไม่ขึ้นทะเบียน ‘แก่งกระจาน’ เป็นมรดกโลก

ยูเนสโก ยังไม่รับรองกลุ่มป่า ‘แก่งกระจาน’ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ให้เวลา 3 ปี ชี้แจงข้อกังวลเรื่องขอบเขตระหว่างไทยและเมียนมา

การประชุมมรดกโลกครั้งที่ 43 ยังไม่รับรองกลุ่มป่าแก่งกระจานขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และให้เวลา 3 ปี เพื่อชี้แจงข้อกังวล 3 เรื่องใหม่ คือ ให้ดำเนินการเรื่องขอบเขตระหว่างไทยและเมียนมา รวมถึงให้ไปทำข้อศึกษาเปรียบเทียบเรื่องขอบเขตพื้นที่ที่ลดลงว่ายังอยู่ภายใต้ข้อกำหนดตามระเบียบข้อที่ 10 ของการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกทางธรรมชาติ และ ให้จัดการในข้อห่วงกังวลเรื่องชุมชนในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน

ด้าน นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ระบุว่า แม้ข้อมูลทั้งหมดที่ทางคณะกรรมการเป็นกังวล ทั้งเรื่องการปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับเมียนมา และเรื่องสิทธิมนุษยชนกับกลุ่มชาติพันธุ์ จะดำเนินการแก้ปัญหาแล้ว แต่ข้อมูลทั้งหมดจะต้องถึงที่ประชุมภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 แต่การแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นการแก้กฎหมายคนและชุมชนอยู่กับป่านั้น กฎหมายเพิ่งประกาศเมื่อเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา หลังจากนี้จะนำเสนอข้อมูลทั้งหมดให้คณะกรรมการพิจารณาในปี 2563

X