รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน รฟม. สายสีน้ำเงิน

รฟม.ร่วมกับ BEM เตรียมเปิดให้ ปชช.ทดลองใช้ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินฟรี 29 ก.ค.นี้

วันนี้ (18 กรกฎาคม 2562) นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) คณะผู้บริหาร…

Home / NEWS / รฟม.ร่วมกับ BEM เตรียมเปิดให้ ปชช.ทดลองใช้ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินฟรี 29 ก.ค.นี้

ประเด็นน่าสนใจ

  • รฟม. ร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BEM) แจ้งกําหนดการเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลําโพง – บางแค จากสถานีวัดมังกร-สถานีท่าพระ โดยไม่คิดค่าโดยสาร ตั้งแต่ 29 ก.ค.-28 ก.ย.62
  • พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบและจัดเก็บค่าโดยสารตามปกติจากสถานี หัวลําโพง – สถานี หลักสอง ในวันที่ 29 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

วันนี้ (18 กรกฎาคม 2562) นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) คณะผู้บริหาร รฟม. และ BEM นําคณะสื่อมวลชนร่วมทดลองโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลําโพง – บางแค จากสถานี สนามไชย-สถานีท่าพระ พร้อมทั้งแจ้งกําหนดการเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการ

โดย นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ รฟม. กล่าวว่า รฟม. ได้เร่งดําเนินการเตรียมความพร้อมสําหรับเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้า สายสีน้ําเงิน ส่วนต่อขยาย เร็วยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยจะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน ส่วนต่อขยาย จากสถานีวัดมังกร – สถานีท่าพระ รวมจํานวน 5 สถานี (ได้แก่ สถานีวัดมังกร สถานีสามยอด สถานีสนามไชย สถานีอิสรภาพ และสถานีท่าพระ) ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2562 โดยไม่คิดค่าโดยสาร

หลังจากนั้นจะทยอยปรับการให้บริการ ไปตามความก้าวหน้าของงานและความพร้อมของระบบที่เกี่ยวข้องไปจนถึงระดับการให้บริการตามปกติ เช่น การขยาย จํานวนสถานีให้บริการไปจนถึงสถานีหลักสอง หรือการเดินรถไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องถึงสถานีหลักสอง โดยไม่ต้องเปลี่ยน ขบวนรถไฟฟ้าที่สถานีหัวลําโพง ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบต่อไป

สําหรับการเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการในช่วงแรกนี้ จะเปิดให้ใช้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. โดยจะให้บริการรถไฟฟ้าแบบวิ่งไป-กลับ จากสถานีหัวลําโพงถึงสถานีท่าพระ มีรถไฟฟ้าให้บริการ 3 ขบวน ระยะห่าง ระหว่างขบวนประมาณ 8 นาที โดยผู้โดยสารที่เดินทางมาจากสายสีน้ําเงิน (สถานีเตาปูน – สถานีหัวลําโพง) จะต้อง ” เปลี่ยนขบวนรถไฟฟ้าที่สถานีหัวลําโพงเพื่อเดินทางไปยังสถานีในสายสีน้ําเงิน ส่วนต่อขยาย (สถานีวัดมังกร – สถานีท่าพระ)

กรณีเดินทางระหว่างสถานีวัดมังกรถึงสถานีท่าพระ รวมจํานวน 5 สถานี จะไม่คิดค่าโดยสาร โดยใช้เหรียญ หรือบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT เดินทางในระบบรถไฟฟ้าผ่านประตูอัตโนมัติได้ตามปกติ หรือออกเหรียญโดยสารได้ที่ เครื่องออกเหรียญโดยสารอัตโนมัติหรือห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานี กรณีเดินทางเข้ามาโดยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ําเงิน (สถานีเตาปูน – สถานีหัวลําโพง) จะคิดอัตราค่าโดยสาร ตั้งแต่สถานีแรกที่อัตรา 16 บาท

ซึ่งค่าโดยสารจะเพิ่มตามระยะทาง อัตราสูงสุด 42 บาท และสามารถเดินทางเชื่อมต่อ สายสีม่วงได้ตามปกติโดยมีอัตราค่าโดยสารสงสุดไม่เกิน 70 บาท และเมื่อผู้โดยสารแตะตั๋วโดยสารที่ประตูอัตโนมัติ แล้วสามารถอยู่ในระบบรถไฟฟ้าได้ไม่เกิน 180 นาที ทั้งนี้ การออกตั๋วโดยสารและการใช้ระบบรถไฟฟ้าเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัท BEM กําหนด