ข่าวสดวันนี้ ฝนขาดช่วง เขื่อนแม่กวงอุดมธารา

น้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราเหลือน้อย ขอประชาชนใช้น้ำประหยัด

นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เปิดเผยว่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา และอำเภอดอยสะเก็ด ประชุมชี้แจงสถานการณ์น้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราและแนวทางการบริหารจัดการน้ำในสภาวะไม่ปกติ ที่เกิดจากฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ใช้น้ำกว่า 100 คน ขณะนี้ ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีเพียง 45…

Home / NEWS / น้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราเหลือน้อย ขอประชาชนใช้น้ำประหยัด

ประเด็นน่าสนใจ

  • มีการเปิดเผยถึงปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ที่ขณะนี้มีปริมาณน้ำเพียง 45 ล้านลูกบาศก์เมตร
  • ทางการขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี

นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เปิดเผยว่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา และอำเภอดอยสะเก็ด ประชุมชี้แจงสถานการณ์น้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราและแนวทางการบริหารจัดการน้ำในสภาวะไม่ปกติ ที่เกิดจากฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ใช้น้ำกว่า 100 คน

ขณะนี้ ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีเพียง 45 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 17 โดยมีการส่งน้ำเพื่อทำนาปีในรอบที่ 1 ไปแล้ว ซึ่งเขื่อนหลักเริ่มส่งน้ำตั้งแต่วันที่ 3-16 กรกฎาคม 2562 ส่วนเขื่อนฝั่งซ้าย เริ่มส่งน้ำ 5-19 กรกฎาคม 2562 และเขื่อนฝั่งขวา เริ่มส่งน้ำ 12-25 กรกฎาคม 2562 พื้นที่ทำนาปีทั้งหมด 120,000 ไร่ ตอนนี้ทำไปแล้ว 25,000 ไร่

สำหรับแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ได้มีการวางแผนให้มีการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปี ส่วนการทำนาปีให้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก น้ำชลประทานเป็นน้ำเสริมและหากพื้นที่ใดยังไม่ได้เริ่มทำนาปี ให้ชะลอออกไปก่อน เมื่อฝนตกจึงค่อยเริ่มลงมือปลูกต่อไป

ผู้ใช้น้ำได้ขอให้ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ส่งน้ำในรอบที่ 2 ช่วงวันที่ 29 กรกฎาคม ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2562 โดยถ้าหากมีฝนตกในพื้นที่ให้หยุดส่งน้ำได้ อย่างไรก็ตาม จะได้มีการประชุมในพื้นที่รับผิดชอบจนครบทั้ง 2 จังหวัด 5 อำเภอ คืออำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอบ้านธิ และอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อหาแนวทางและวางแผนในการบริหารจัดการการใช้น้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราให้เพียงพอตลอดปีต่อไป พร้อมขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด

ที่มา สวท.เชียงใหม่

X