GISTDA

ดาวเทียมสแกนเขื่อนภูมิพลพบพื้นที่เผาไหม้กว่า 52,200 ไร่

คัดลอก URL แล้ว

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยภาพจากดาวเทียม SENTINEL-2 พบพื้นที่เผาไหม้บริเวณโดยรอบเขื่อนภูมิพล จ.ตาก กว่า 52,200 ไร่ และปรากฏภาพหัวไฟที่ยังคงลุกไหม้กระจายอยู่หลายจุด

ข้อมูลภาพจากดาวเทียม ขณะนี้มีร่องรอยความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง หลายพื้นที่ยังคงมีเปลวไฟลุกไหม้อยู่ และมีแนวโน้มที่จะขยายลงไปทางตอนล่างของจุดตรวจสันเขื่อน ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่าด้วยแบบจำลองระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ของวันที่ 1 – 7 มีนาคม 2564 ที่แสดงให้เห็นถึงพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าสูงหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณรอบเขื่อนภูมิพล ได้อย่างชัดเจน ซึ่งจังหวัดตากเป็น 1 ใน 3 จังหวัด (เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน) ที่มีความเสี่ยงสูงในช่วงวันดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะยังมีพื้นที่อื่นๆ โดยรอบเขื่อนภูมิพลที่ได้รับความเสียหายจากการเผาไหม้อยู่อีก ซึ่ง GISTDA จะติดตามต่อไป

ข้อมูลดังกล่าวจะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าตรวจสอบในพื้นที่จริงร่วมกับจังหวัด เพื่อนำไปสู่การวางแผนฟื้นฟู ป้องกัน และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน

ภาพขนาดใหญ่


ที่มา – สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA


แท็ก: NEWS ,
WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

ภาพดาวเทียม คราบน้ำมันดิบรั่วไหล บริเวณมาบตาพุด

ภาพดาวเทียม คราบน้ำมันดิบรั่วไหล บริเวณมาบตาพุด

GISTDA ใช้ภาพจากดาวเทียม TerraSAR-X เพื่อติดตามคราบน้ำมันดิบรั่วไหลกลางทะเล บริเวณอ่าวมาบตาพุด อย่างต่อเนื่อง

GISTDA ดันผู้ประกอบการไทยเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ

GISTDA ดันผู้ประกอบการไทยเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ

2 ธันวาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ในฐานะหน่วยงานหลักผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีอวกาศ รวมไปถึงกิจกรรมอวกาศของประเทศไทย…

X