การรับน้อง ข่าวภูมิภาค รับน้อง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา

แห่งเดียวในประเทศ!! เด็กอาชีวะรับน้องระยะเวลาสั้นที่สุด แค่ 15 วินาที

ประเด็นน่าสนใจ รับน้องวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ใช้เวลาสั้นที่สุดเพียง 15 วินาที ซึ่งปีนี้ทำลายสถิติของปีที่ผ่านมารุ่นพี่รับน้องใหม่ใช้เวลา 30 วินาที กิจกรรมการต้อนรับน้องใหม่ โดยรุ่นพี่จะปรบมือต้อนรับส่วนรุ่นน้องจะยกมือไหว้พร้อมกล่าวคำขอบคุณ วันนี้ (4 มิ.ย.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา…

Home / NEWS / แห่งเดียวในประเทศ!! เด็กอาชีวะรับน้องระยะเวลาสั้นที่สุด แค่ 15 วินาที

ประเด็นน่าสนใจ

  • รับน้องวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ใช้เวลาสั้นที่สุดเพียง 15 วินาที
  • ซึ่งปีนี้ทำลายสถิติของปีที่ผ่านมารุ่นพี่รับน้องใหม่ใช้เวลา 30 วินาที
  • กิจกรรมการต้อนรับน้องใหม่ โดยรุ่นพี่จะปรบมือต้อนรับส่วนรุ่นน้องจะยกมือไหว้พร้อมกล่าวคำขอบคุณ

วันนี้ (4 มิ.ย.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา อ.เมือง เชียงใหม่ นายฉลวย พันธ์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้กล่าวให้การต้อนรับและให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่ ทั้งระดับ ปวช.และปวส. จำนวน 1,850 คนที่เข้ามาเรียนในวิทยาลัยเป็นปีการศึกษาแรก

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการต้อนรับน้องใหม่ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา หลังจากนั้นนักศึกษารุ่นพี่ทั้งหมดรวมกว่า 2,250 คน จะปรบมือต้อนรับขณะที่นักศึกษารุ่นน้องทั้งหมดที่ยืนเข้าแถวจะยกมือไหว้กล่าวสวัสดี รุ่นพี่

กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ที่วิทยาลัยได้จัดขึ้นเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า 30 ปี รูปแบบการรับน้องใหม่จะแตกต่างจากสถาบันการศึกษาอื่น โดยนักศึกษาทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องกว่า 4,100 คน จะรวมตัวกันที่สนามฟุตบอลและเข้าแถวตามชั้นเรียน เพื่อรับฟังโอวาทจากคณาจารย์

หลังจากนั้นจะเป็นกิจกรรมการต้อนรับน้องใหม่ โดยรุ่นพี่จะปรบมือต้อนรับส่วนรุ่นน้องจะยกมือไหว้พร้อมกล่าวคำขอบคุณ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดใช้เวลาเพียง 15 วินาที ซึ่งปีนี้ สถิติลดลงกว่าปีที่ผ่านมาใช้เวลารับน้อง 30 วินาที

กิจกรรมรับน้องใหม่ของที่นี่ มีขึ้นเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ซึ่งทางคณาจารย์ได้ปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคนมีความรัก ความสามัคคี ให้เกียรติซึ่งกันและกัน นอกจากนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ยังเป็นการป้องกันไม่ให้นักศึกษารุ่นพี่ นำรุ่นนักศึกษาใหม่ไปรับน้องนอกสถาบัน ซึ่งถือว่าผิดระเบียบของวิทยาลัยฯ และอาจจะเกิดความสูญเสียได้ในที่สุด