เกิดแผ่นดินไหว เชียงใหม่

ด่วน!! เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.1 บริเวณ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เกิดเเผ่นดินไหว ขนาด 3.1 มีประชาชนบางส่วนรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือน เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 23:00 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.1.…

Home / NEWS / ด่วน!! เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.1 บริเวณ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เกิดเเผ่นดินไหว ขนาด 3.1 มีประชาชนบางส่วนรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือน

เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 23:00 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.1. ศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศไทย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ละติจูด 18.98 องศาเหนือ ลองจิจูด 99.00 องศาตะวันออก

ห่างจากสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวเชียงใหม่ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 10 โลเมตร ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานความเสียหาย มีประชาชนบางส่วนรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือน