น้ำท่วม สำนักการระบายน้ำ

เปิดงบประมาณ ‘สำนักการระบายน้ำ’ กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562

หลังเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักจนมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของ กทม. เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. ที่ผ่านมา จนมีข่าวออกมาว่า สร้างความไม่พอใจให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรามาดูว่า หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในเรื่องนี้อย่าง สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร นั้น มีการใช้งบประมาณอย่างไรบ้าง

สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหลัก รับผิดชอบการควบคุม อำนวยการ ปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในถนนต่างๆ อันเป็นระบบระบายน้ำหลัก 

สำนักการระบายน้้า ประกอบด้วยหน่วยงานระดับสำนักงานและระดับกอง ได้แก่

 • สำนักงานระบบควบคุมน้ำ เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติการ
 • กองระบบท่อระบายน้้า เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติการ
 • กองระบบคลอง เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติการ
 • กองเครื่องจักรกล เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติการ
 • สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการปฏิบัติการ
 • สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการปฏิบัติการ
 • กองสารสนเทศระบายน้้า เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการปฏิบัติการ
 • สำนักงานเลขานุการ เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการปฏิบัติการ

โดยมีอัตรากำลังประกอบด้วยข้าราชการ จำนวน 629 อัตรา ลูกจ้างประจำ จำนวน 2,753 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างชั่วคราวเฉพาะกิจ จ้านวน 2,274 อัตรา (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2561)

นอกจากนี้ยังได้จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร” ขึ้นในสำนักการระบายน้ำ เพื่อให้เกิดการประสานงานและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว ไม่เกิดความสับสน รวมทั้งติดตามสถานการณ์และประเมินผลปฏิบัติการที่ชัดเจน

งบประมาณแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

งบประมาณแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่ได้เตรียมไว้ใช้ในแผนงานปกติ ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้

 • งบประมาณประจำปี สำหรับค่าใช้จ่ายตามแผนงานเตรียมการและปฏิบัติการที่เตรียมไว้สำหรับแผนงานปกติโดยจ่ายจากงบประมาณประจ้าปี
 • งบกลาง ประเภทเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับกรณีน้ำท่วมประจำปีและแผนงานเร่งด่วนเพิ่มเติมระหว่างปี
 • เงินยืมสะสม ใช้ในกรณีแผนปฏิบัติการยังไม่ครอบคลุมปัญหาอย่างครบถ้วน เมื่อเงินงบกลางประเภทสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับกรณีน้ำท่วมไม่เพียงพอ เป็นแผนงานที่ต้องใช้งบประมาณมากพอสมควร
 • เงินอุดหนุนรัฐบาล สำหรับโครงการ/แผนงานที่กำหนดโดยคณะกรรมการพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น

งบประมาณประจำปี 2562 = 3,496,354,214 บาท

เงินอุดหนุนรัฐบาลประจำปี 2562 = 914,172,300 บาท

งบประมาณประจำปี 2561 = 2,964,257,700 บาท

เงินอุดหนุนรัฐบาลประจำปี 2561 = 1,499,588,900 บาท

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝน

 • มีการกีดขวางทางน้ำไหล
  – จากถนนลงสู่ท่อระบายน้ำโดยขยะที่ลอยมาติดตะแกรงช่องรับน้ำฝน
  – จากท่อระบายน้ำลงสู่คลองโดยท่อระบายน้ำชำรุดเนื่องจากหน่วยงานสาธารณูปโภค เช่น โทรศัพท์หรือประปาและเหตุอื่นๆ
  – ในคูคลองโดยมีประชาชนปลูกบ้านเรือนรุกล้ำคูคลองทำให้มิอาจขุดลอกขยายความกว้างและลึกได้พอเป็นเหตุให้น้ำไหลไม่สะดวกและเกิดสิ่งกีดขวางทางน้ำไหลได้ง่าย
  – ระบบสูบน้ำมีขยะและวัชพืชจำนวนมากซึ่งลอยมากับกระแสน้ำมาติดที่ตะแกรงกั้น
  ขยะ ก่อนเข้าเครื่องสูบน้้า
 • แผนปฏิบัติการยังไม่ครอบคลุมปัญหาอย่างครบถ้วน
 • เกิดกระแสไฟฟ้าดับหรือกระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องสูบน้ำและประตูระบายน้ำขัดข้อง

ที่มา: สำนักการระบายน้ำ

WRITER

RELATED

น้ำท่วมภาคใต้ยังคงมีน้ำท่วมขัง แม้ฝนจะลดลงแล้ว

น้ำท่วมภาคใต้ยังคงมีน้ำท่วมขัง แม้ฝนจะลดลงแล้ว

หลายพท.คลี่คลายแล้ว หลังจากไม่มีฝนตกหนักเพิ่ม - ลุ่มน้ำตาปี ยังท่วมขัง เนื่องจากมีน้ำทะเลหนุนเพิ่ม

อัปเดต #สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้

อัปเดต #สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้

ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขังใน 7 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา และยะลา

จนท.ระดมช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมืองคอน น้ำท่วมแล้ว 19 อำเภอ

จนท.ระดมช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมืองคอน น้ำท่วมแล้ว 19 อำเภอ

จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังระดมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ยอดผู้เสียชีวิตพุ่ง 5 ราย พื้นที่ประสบภัย 19 อำเภอ ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 180,000 ครัวเรือน

ปภ.แจ้งเตือน 8 จ.ภาคใต้ เฝ้าระวังน้ำท่วม-น้ำป่าไหล-คลื่นลมแรง

ปภ.แจ้งเตือน 8 จ.ภาคใต้ เฝ้าระวังน้ำท่วม-น้ำป่าไหล-คลื่นลมแรง

สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก

น้ำท่วม อ.วังน้ำเขียว/ทับลาน – 1 พ.ย.

น้ำท่วม อ.วังน้ำเขียว/ทับลาน – 1 พ.ย.

ฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำหลากเข้าท่วม ในพท. อ.วังน้ำเขียว

ระดับน้ำที่ ‘ปักธงชัย’ เริ่มลดลงต่อเนื่อง เร่งระบายน้ำลงแม่น้ำมูล

ระดับน้ำที่ ‘ปักธงชัย’ เริ่มลดลงต่อเนื่อง เร่งระบายน้ำลงแม่น้ำมูล

ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.นครราชสีมา มีระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง มีเพียงบางพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มต่ำมีน้ำท่วมขังอยู่

สถานการณ์น้ำท่วม 20 ต.ค.

สถานการณ์น้ำท่วม 20 ต.ค.

สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้น ส่วนอรัญฯ - ปักธงชัย ยังคงหนักอยู่

อัปเดต #น้ำท่วม – 19 ต.ค.

อัปเดต #น้ำท่วม – 19 ต.ค.

สถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดยังคงมีระดับน้ำเริ่มทรงตัว

วิธีรับมือ เอาตัวรอด เมื่อเกิดอุทกภัย น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก

วิธีรับมือ เอาตัวรอด เมื่อเกิดอุทกภัย น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก

ช่วงที่ฝนตกหนัก หลายพื้นที่น้ำท่วมแล้ว วิธีรับมือ เอาตัวรอด เมื่อเกิดอุทกภัย น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก