น้ำท่วม สำนักการระบายน้ำ

เปิดงบประมาณ ‘สำนักการระบายน้ำ’ กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562

คัดลอก URL แล้ว

หลังเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักจนมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของ กทม. เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. ที่ผ่านมา จนมีข่าวออกมาว่า สร้างความไม่พอใจให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรามาดูว่า หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในเรื่องนี้อย่าง สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร นั้น มีการใช้งบประมาณอย่างไรบ้าง

สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหลัก รับผิดชอบการควบคุม อำนวยการ ปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในถนนต่างๆ อันเป็นระบบระบายน้ำหลัก 

สำนักการระบายน้้า ประกอบด้วยหน่วยงานระดับสำนักงานและระดับกอง ได้แก่

 • สำนักงานระบบควบคุมน้ำ เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติการ
 • กองระบบท่อระบายน้้า เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติการ
 • กองระบบคลอง เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติการ
 • กองเครื่องจักรกล เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติการ
 • สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการปฏิบัติการ
 • สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการปฏิบัติการ
 • กองสารสนเทศระบายน้้า เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการปฏิบัติการ
 • สำนักงานเลขานุการ เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการปฏิบัติการ

โดยมีอัตรากำลังประกอบด้วยข้าราชการ จำนวน 629 อัตรา ลูกจ้างประจำ จำนวน 2,753 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างชั่วคราวเฉพาะกิจ จ้านวน 2,274 อัตรา (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2561)

นอกจากนี้ยังได้จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร” ขึ้นในสำนักการระบายน้ำ เพื่อให้เกิดการประสานงานและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว ไม่เกิดความสับสน รวมทั้งติดตามสถานการณ์และประเมินผลปฏิบัติการที่ชัดเจน

งบประมาณแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

งบประมาณแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่ได้เตรียมไว้ใช้ในแผนงานปกติ ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้

 • งบประมาณประจำปี สำหรับค่าใช้จ่ายตามแผนงานเตรียมการและปฏิบัติการที่เตรียมไว้สำหรับแผนงานปกติโดยจ่ายจากงบประมาณประจ้าปี
 • งบกลาง ประเภทเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับกรณีน้ำท่วมประจำปีและแผนงานเร่งด่วนเพิ่มเติมระหว่างปี
 • เงินยืมสะสม ใช้ในกรณีแผนปฏิบัติการยังไม่ครอบคลุมปัญหาอย่างครบถ้วน เมื่อเงินงบกลางประเภทสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับกรณีน้ำท่วมไม่เพียงพอ เป็นแผนงานที่ต้องใช้งบประมาณมากพอสมควร
 • เงินอุดหนุนรัฐบาล สำหรับโครงการ/แผนงานที่กำหนดโดยคณะกรรมการพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น

งบประมาณประจำปี 2562 = 3,496,354,214 บาท

เงินอุดหนุนรัฐบาลประจำปี 2562 = 914,172,300 บาท

งบประมาณประจำปี 2561 = 2,964,257,700 บาท

เงินอุดหนุนรัฐบาลประจำปี 2561 = 1,499,588,900 บาท

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝน

 • มีการกีดขวางทางน้ำไหล
  – จากถนนลงสู่ท่อระบายน้ำโดยขยะที่ลอยมาติดตะแกรงช่องรับน้ำฝน
  – จากท่อระบายน้ำลงสู่คลองโดยท่อระบายน้ำชำรุดเนื่องจากหน่วยงานสาธารณูปโภค เช่น โทรศัพท์หรือประปาและเหตุอื่นๆ
  – ในคูคลองโดยมีประชาชนปลูกบ้านเรือนรุกล้ำคูคลองทำให้มิอาจขุดลอกขยายความกว้างและลึกได้พอเป็นเหตุให้น้ำไหลไม่สะดวกและเกิดสิ่งกีดขวางทางน้ำไหลได้ง่าย
  – ระบบสูบน้ำมีขยะและวัชพืชจำนวนมากซึ่งลอยมากับกระแสน้ำมาติดที่ตะแกรงกั้น
  ขยะ ก่อนเข้าเครื่องสูบน้้า
 • แผนปฏิบัติการยังไม่ครอบคลุมปัญหาอย่างครบถ้วน
 • เกิดกระแสไฟฟ้าดับหรือกระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องสูบน้ำและประตูระบายน้ำขัดข้อง

ที่มา: สำนักการระบายน้ำ


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

กทม. แจ้งเตือน ชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำ 7 เขต ระวังน้ำทะเลหนุน

กทม. แจ้งเตือน ชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำ 7 เขต ระวังน้ำทะเลหนุน

ในช่วงวันที่ 19-28 พ.ย.64 ระหว่างเวลา 06.00-15.00 น. จะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง

จูงมือแพคคู่ทำความดี วีวี่ – ยีนส์ มอบน้ำดื่ม ส่งต่อหน่วยคอมมานโดลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วม

จูงมือแพคคู่ทำความดี วีวี่ – ยีนส์ มอบน้ำดื่ม ส่งต่อหน่วยคอมมานโดลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วม

วีวี่ มนัสวี - ยีนส์ ปพิชญา ศิลปินค่ายข้าวสาวมิวสิค จูงมือร่วมบริจาคน้ำดื่มสะอาด มอบให้แก่จิตอาสา 904 ณ กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษคอมมานโด แจ้งวัฒนะ เพื่อนำส่งต่อให้ชาวบ้าน ผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในปีนี้

น้ำท่วมหนักในรอบ 80 ปี เข้าวัดลาวทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

น้ำท่วมหนักในรอบ 80 ปี เข้าวัดลาวทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

น้ำท่วมหนักในรอบ 80 ปี บริเวณวัดลาวทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เจ้าอาวาสฯ เผย ที่ผ่านมาแม้น้ำจะมีการขึ้นสูง แต่จะไม่เข้ามาภายในวัดจนท่วมฐานอุโบสถหลังเก่า

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน 6 จังหวัด

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน 6 จังหวัด

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย รวมพลังผู้แทนจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ร่วมบรรเทาทุกข์และส่งมอบความช่วยเหลือให้ผู้ประสบอุทกภัยใน 6 จังหวัด รวม 1 ล้านบาท

“โมโน-จัสมิน” รวมพลัง “ปันด้วยใจเพื่อผู้ประสบอุทกภัย”

“โมโน-จัสมิน” รวมพลัง “ปันด้วยใจเพื่อผู้ประสบอุทกภัย”

ในยามที่พี่น้องคนไทยด้วยกันได้รับความเดือดร้อน หลายๆ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ก็ไม่นิ่งดูดาย พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจในยามยากเสมอ… ซึ่ง บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจ ในโครงการ “MONO29 ปันด้วยใจ สร้างรอยยิ้ม 2” และครั้งนี้ได้ กลุ่มบริษัทจัสมิน โดย 3BB ช่วยนำของยังชีพลงพื้นที่ในจังหวัดต่าง…

โมโน เน็กซ์ เดินหน้าโครงการ ปันด้วยใจ สร้างรอยยิ้ม ครั้งที่ 2 จับมือ 3BB ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบอุทกภัย อ่างทอง-สระบุรี

โมโน เน็กซ์ เดินหน้าโครงการ ปันด้วยใจ สร้างรอยยิ้ม ครั้งที่ 2 จับมือ 3BB ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบอุทกภัย อ่างทอง-สระบุรี

กลุ่มบริษัทในเครือ โมโนเน็กซ์ เดินหน้าสานต่อโครงการ ปันด้วยใจ สร้างรอยยิ้ม ครั้งที่ 2 เตรียมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ที่ จ.อ่างทอง และ จ.สระบุรี

ผู้ค้ายัน ไม่ใช่น้ำท่วม แค่น้ำล้นตลิ่งช่วงน้ำทะเลหนุน

ผู้ค้ายัน ไม่ใช่น้ำท่วม แค่น้ำล้นตลิ่งช่วงน้ำทะเลหนุน

วันนี้ (12 ต.ค.64) ผู้ค้าขายย่านตลาดวังหลัง ยืนยันน้ำที่เห็นเป็นแค่น้ำล้นตลิ่ง ประจวบเหมาะกับช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนเท่านั้น โดยมีระยะทางที่น้ำเอ่อล้นบริเวณถนนตลาดวังหลังเพียงไม่เกิน 30 เมตร และจะลดระดับลงไปตามเวลา ซึ่งทาง กทม.ได้มีการนำกระสอบทรายมาวางไว้เป็นทางเดินให้สำหรับผู้สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว โดยผู้ค้ารายหนึ่งเปิดเผยกับทีมข่าว MThai ว่า…

วิธีทำ EM Ball และ น้ำ EM สำหรับบำบัดน้ำเสีย

วิธีทำ EM Ball และ น้ำ EM สำหรับบำบัดน้ำเสีย

EM Ball คืออะไร ใช้งานอย่างไร ประโยชน์ครอบจักรวาลจริงหรือไม่? วิธีทำ EM Ball และ น้ำ EM

ลุ่มน้ำป่าสัก-เจ้าพระยา ลดลงต่อเนื่อง เฝ้าระวังพายุ “ไลออนร็อก”

ลุ่มน้ำป่าสัก-เจ้าพระยา ลดลงต่อเนื่อง เฝ้าระวังพายุ “ไลออนร็อก”

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ได้ปรับลดการระบายน้ำลงสู่ด้านท้ายเขื่อนเหลือ 451 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักลดลงอย่างต่อเนื่อง

X