ตูน บอดี้สแลม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ร.10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ 12,868 ราย – มีชื่อ ตูน บอดี้สแลม

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563

Home / NEWS / ร.10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ 12,868 ราย – มีชื่อ ตูน บอดี้สแลม

ประเด็นน่าสนใจ

  • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563
  • เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 12,868 ราย
  • โดยชั้นสายสะพาย ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ มีรายชื่อของ ตูน บอดี้สแลม จากกระทรวงสาธารณสุข

วันนี้ 29 ม.ค.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผย ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง ดิเรกคุณาภรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 12,868 ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

โดยชั้นสายสะพาย ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ มีรายชื่อของ นายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้สแลม จากกระทรวงสาธารณสุข ขณะที่คนมีชื่อเสียงอื่น ๆ ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายชาติศิริ โสภณพนิช , กระทรวงยุติธรรม นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ


อ่านรายชื่อเพิ่มเติม : ราชกิจจานุเบกษา

X