โรคไข้เลือดออก ไข้เลือดออก

ผู้ป่วยไข้เลือดออก บริจาคเลือดได้ แต่ต้องหายดีแล้ว 4 สัปดาห์

แฟนเพจ “ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย” ได้โพสต์คลิปความยาว 2.43 นาที โดยมีพยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายเจาะเก็บโลหิต ตอบคำถามที่ว่า “โรคไข้เลือดออกที่มาพร้อมกับหน้าฝน ซึ่งกำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ถ้าผู้บริจาคโลหิตป่วยเป็นไข้เลือดออก จะสามารถบริจาคโลหิต ได้หรือไม่ พยาบาลวิชาชีพ…

Home / NEWS / ผู้ป่วยไข้เลือดออก บริจาคเลือดได้ แต่ต้องหายดีแล้ว 4 สัปดาห์

ประเด็นน่าสนใจ

  • ปัจจุบันโรคไข้เลือดออกกำลังละบาด มีรายงานผู้ป่วย 28,785 ราย พบผู้ป่วยเสียชีวิต 43 ราย
  • หากเคยป่วยไข้เลือดออก ต้องหายดีแล้ว 4 สัปดาห์ ถึงจะบริจาคโลหิตได้

แฟนเพจ “ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย” ได้โพสต์คลิปความยาว 2.43 นาที โดยมีพยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายเจาะเก็บโลหิต ตอบคำถามที่ว่า “โรคไข้เลือดออกที่มาพร้อมกับหน้าฝน ซึ่งกำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ถ้าผู้บริจาคโลหิตป่วยเป็นไข้เลือดออก จะสามารถบริจาคโลหิต ได้หรือไม่

พยาบาลวิชาชีพ อธิบายว่า สำหรับผู้บริจาคโลหิตหลังจากหายดีแล้ว 4 สัปดาห์ จึงจะสามารถบริจาคโลหิตได้ แต่กรณีที่อยู่ในระหว่างการรักษาได้รับโลหิตและส่วนประกอบโลหิตต้องเว้นการบริจาคโลหิต 1 ปี

อย่างไรก็ตาม อาการของไข้เลือดออกเบื้องต้นคล้ายไข้หวัดทั่วไป เช่น มีไข้สูง ตัวร้อน ปวดหัว ปวดเมื่อย อ่อนเพลีย แต่ผู้ป่วยไข้เลือดออกจะมีอาการแสดงที่รุนแรงกว่า คือ มีไข้สูงมาก ปวดหัวมาก ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อทั่วลำตัว ในบางรายอาจคลื่นไส้อาเจียน อาจพบผื่นแดงหรือจ้ำเลือดใต้ผิวหนังทั่วตัว หรือมีภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ตามมา เช่น มีเลือดออกตามเนื้อเยื่อในร่างกายในรายที่ร่างกายอ่อนแอและมีภูมิคุ้มกันต่ำ

สาเหตุของไข้เลือดออก เกิดจากยุงลายเพศเมียที่เป็นพาหะของโรค ดูดเลือดของผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสเดงกี่ จากนั้นไวรัสเดงกี่จะเติบโตภายในท้องของยุงลาย เมื่อยุงลายกัดคนอื่นต่อไป เชื้อไวรัสนี้ก็จะแพร่เข้าสู่ร่างกายผู้ที่ถูกกัดไปด้วย

ป่วยเป็นไข้เลือดออก สามารถบริจาคโลหิตได้หรือไม่

โรคไข้เลือดออก🦟🦟 เป็นโรคที่มาพร้อมกันหน้าฝน💦 ซึ่งกำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ แล้วถ้าผู้บริจาคโลหิต️ที่ป่วยเป็นไข้เลือดออก จะสามารถบริจาคโลหิต🅰️🅱️🅾️🆎️ ได้หรือไม่..มาฟังคำตอบกันเลยคะ.Dengue fever, diseases that come together in the rainy season which is currently pandemic. If blood donors have symptoms of dengue fever. Will be able to donate blood or not .. come to listen to the answer.#บริจาคโลหิต1คนให้หลายคนรับ#50yearsNBCmoveforwardtogether#NBCTRC50th

โพสต์โดย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2019

สำหรับโรคไข้เลือดออก ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะมีการระบาดมากกว่าปีที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ช่วงนี้เป็นฤดูฝน เป็นฤดูที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก องค์การอนามัยโลก คาดการณ์ว่า แต่ละปีจะมี ผู้ติดเชื้อไวรัสเดงกีทั่วโลกประมาณ 50 – 100 ล้านคน ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยไข้เลือดออกทั่วโลกมาจากภูมิภาคเอเชีย

จากรายงานการเฝ้าระวังโรคของประเทศสมาชิก 7 จาก 10 ประเทศ พบว่าในปี 2562 ทั้ง 7 ประเทศมีจำนวนผู้ป่วยสูงกว่าเกณฑ์ตรวจจับการระบาด (Alert threshold)

สำหรับประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะมีการระบาดมากกว่าปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ 1 มกราคม – 11 มิถุนายน 2562 มีรายงานผู้ป่วย 28,785 ราย ซึ่งมากกว่าปี พ.ศ. 2561 ถึง 1.7 เท่า และพบผู้ป่วยเสียชีวิต 43 ราย อัตราป่วยตายสูงกว่าปกติ คือร้อยละ 0.15

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค คือ 1.เก็บบ้าน ให้สะอาด โปร่ง โล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบ เป็นที่เกาะพักของยุง 2.เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน โดยทำต่อเนื่อง สัปดาห์ละครั้ง ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ 3.เก็บน้ำ

สำรวจภาชนะใส่น้ำ ต้องปิดฝาให้มิดชิดหรือปล่อยปลากินลูกน้ำ ป้องกันยุงลายไปวางไข่ เพื่อป้องกัน 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

X