iLaw รายได้ ผบ.เหล่าทัพ รายได้ ส.ว.

เพจดังเผยข้อมูล ผบ.เหล่าทัพ นั่งควบ ส.ว. รายได้ 3 แสนต่อเดือน

คัดลอก URL แล้ว

เพจเฟซบุ๊กชื่อดัง iLaw เผยข้อมูล ผบ.เหล่าทัพ นั่งควบ ส.ว. รายได้ 3 แสนต่อเดือน

เมื่อวานนี้ (18 มิ.ย.62) เพจเฟซบุ๊กชื่อดัง iLaw ได้โพสต์ภาพและข้อความเกี่ยว ส.ว. ที่ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ซึ่งเป็นตำแหน่งข้าราชการประจำ โดยทางเพจดังได้อธิบายได้ดังนี้

ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จะไม่สามารถเป็นข้าราชการไปพร้อมๆ กันได้ เพราะถือว่ามีลักษณะต้องต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 108 ข. (2) ที่กำหนดให้ตำแหน่งข้าราชการเป็นลักษณะต้องห้ามของ ส.ว.

นอกจากนี้ ในมาตรา 184 (1) ยังกำหนดด้วยว่า ส.ว. ต้อง ไม่ดํารงตําแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

แต่ทว่า ในหมวดบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ กำหนดให้ ส.ว. ในวาระเริ่มแรก มีข้าราชการประจำมาดำรงตำแหน่ง ส.ว. ด้วย 6 คน ได้แก่

– ปลัดกระทรวงกลาโหม
– ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
– ผู้บัญชาการทหารบก
– ผู้บัญชาการทหารเรือ
– ผู้บัญชาการทหารอากาศ
– ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

อีกทั้ง ให้งดเว้นเรื่อง ‘ลักษณะต้องห้าม’ ตามรัฐธรรมนูญ ที่ห้าม ส.ว. เป็นข้าราชการ ทั้งในมาตรา 108 ข. (2) และ 184 (1) ของรัฐธรรมนูญ

ด้วยเหตุนี้ ทำให้บรรดาผู้นำเหล่าทัพที่เป็นข้าราชการประจำยังคงได้รับเงินจากทั้งสองทาง คือ เงินจากตำแหน่งข้าราชการการเมือง อย่างน้อย 113,650 บาท และ ข้าราชการประจำ อย่างน้อย 120,030 บาท

อีกทั้ง บรรดาผู้นำเหล่าทัพที่รับตำแหน่ง ส.ว.ชุดปัจจุบัน (ปี 2562) ยังดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิก คสช. ซึ่ง คสช. ยังไม่สิ้นสุดลงจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ดังนั้น บรรดาผู้นำเหล่าทัพจะได้รับค่าตอนแทนจากการเป็น สมาชิก คสช. ด้วย อย่างน้อย 119,920 บาท

นอกจากนี้ ผู้นำเหล่าทัพต้องดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรา 12 (5) ของ พ.ร.บ.การจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งจะได้รับเงินเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวน 6,000 บาท/ครั้ง

ขอบคุณ iLaw 


แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

RELATED

X