ข่าวสดวันนี้ ซีพีออลล์ ร้านกาแฟ

ซีพี ออลล์ มอบร้านกาแฟ สานฝันนักเรียนบกพร่องการได้ยิน

บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ร่วมกับบริษัทซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด ธุรกิจในกลุ่มซีพี ออลล์ ที่จะต่อยอดโครงการสานอนาคตการศึกษา หรือ CONNEXT ED โดยมอบร้านกาแฟสร้างอาชีพให้โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี…

Home / NEWS / ซีพี ออลล์ มอบร้านกาแฟ สานฝันนักเรียนบกพร่องการได้ยิน

ประเด็นน่าสนใจ

  • ซีพี ออล์ ผุดโครงการ CONNEXT ED สานอาชีพนักเรียนบกพร่องการได้ยิน
  • หวังสร้างประสบการชีวิตให้นำไปใช้ประกอบอาชีพได้ในอนาคต
  • การช่วยเหลือครั้งนี้มาในรูปแบบร้านกาแฟที่ชื่อว่า “ร้านกาแฟมวลชน”

บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ร่วมกับบริษัทซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด ธุรกิจในกลุ่มซีพี ออลล์ ที่จะต่อยอดโครงการสานอนาคตการศึกษา หรือ CONNEXT ED โดยมอบร้านกาแฟสร้างอาชีพให้โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี

เพื่อปั้นโมเดลสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน ตั้งเป้าฝึกทักษะให้นักเรียนสามารถนำองค์ความรู้ ไปปรับใช้ประกอบอาชีพจริงในอนาคต ทั้งในฐานะเจ้าของกิจการ และพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ

โดย นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ เผยว่า โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 โดยซีพี ออลล์ได้ส่งบุคลากรที่มีจิตสาธารณะเข้าร่วมทำหน้าที่ผู้นำรุ่นใหม่ หรือ School Partner (SP) เข้าไปศึกษาปัญหา ความต้องการของโรงเรียน

พร้อมคิดค้นและจัดทำแผนพัฒนาร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ อย่างเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน

ซึ่งโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี ถือได้ว่าเป็น 1 ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกว่า 327 แห่งทั่วประเทศ ด้วยการร่วมกันจัดตั้งโครงการร้านกาแฟสร้างอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าประสงค์หลักเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ได้จริงในอนาคต

โครงการนี้ สร้างงาน สร้างเงิน สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจระดับฐานรากให้กับชุมชน

ด้าน นายสมชาย บ้านไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี เผยว่านักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนได้เริ่มทดลองเปิดร้านกาแฟสร้างอาชีพอย่างครบวงจร เมื่อเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา และมีแผนพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพ พร้อมจัดทำเป็นหลักสูตรในสถานศึกษา มีหน่วยกิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ซึ่งตนเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนโสตศึกษา และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการเป็นแหล่งพัฒนาการเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ให้นักเรียนที่จบการศึกษาออกไปเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า สร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างเงิน สร้างเศรษฐกิจระดับฐานรากให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

ด้านน้องเบญ – เบญจวรรณ สืบอินทร์ ดีกรีนักเต้นเชียร์ลีดดิ้ง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี ที่คว้ารางวัลการแข่งขันทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมานับไม่ถ้วน ได้เล่าเรื่องราวผ่านอาจารย์ผู้เป็นล่ามภาษามือของเธอด้วยความยิ้มแย้มว่า

เธอดีใจมากที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ และได้รู้จักกับโครงการดีๆ แบบนี้ ทำให้เห็นอนาคตข้างหน้าว่าอยากจะมีร้านกาแฟเล็กๆ สักร้าน เพื่อเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเอง และครอบครัว พร้อมฝากข้อความไปถึงพ่อ แม่ และผู้ปกครอง ของเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยินว่า

กำลังใจของพ่อ แม่ และคนในบ้าน คือสิ่งมีค่าที่สุดที่จะทำให้เยาวชนที่บกพร่องทางการได้ยินหรือแม้แต่ผู้ที่พิการทางร่างกายได้มีกำลังใจสู้ชีวิต และยังมีส่วนช่วยให้พวกเขาเกิดการพัฒนาและสร้างศักยภาพให้กับตนเอง

X