พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ราชกิจจานุเบกษา ศบค. โควิด-19

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ มาตรการคุมเข้ม โควิด-19 / พท.สีแดง 28 จังหวัด

วันนี้ (3 ธ.ค. ) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริการราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16)

โดยตามประกาศที่เผยแพร่ออกมานั้น เป็นมาตรการในการควบคุมเข้มในการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ตามที่ทางศบค. ได้แถลงไปแล้วในวันนี้ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตามมาตรการต่าง ๆ ในวันพรุ่งนี้ ( 4 ม.ค.) ตั้งแต่เวลา 06.00 น. โดยสรุปคือ

1. การห้ามใช้อาคาร หรือสถานที่เสี่ยงต่อการเผยแพร่โรค

โดยมีการห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียน-สถาบันการศึกษา ในทุกประเภท ในพื้นที่ที่มีการกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ในการจัดการเรียนการสอน ต่าง ๆ

ยกเว้นกรณีใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ , เพื่อการช่วยเหลือ สงเคราะห์ บุคคล, การจัดเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มี นร. ไม่เกิน 120 คน หรือ ร.ร. ตชด.

2. ห้ามจัดกิจกรรมเสี่ยงต่อการเผยแพร่โรค

ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมการจัดอบรม สัมมนา จัดเลี้ยง แจกจ่ายสิงของ/อาหาร ยกเว้นเป็นการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาต หรือเป็นการจัดกิจกรรมในพท.กักกันโรค โดยมีมาตรการทางสาธารณสุขรับรอง

3. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ว่าการกรุงเทพฯ สั่งปิดสถานที่เสี่ยงแพร่เชื้อโรคได้

4. กำหนดเงื่อนไขการเปิดดำเนินการ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ในการให้สถานที่ กิจกรรม กิจการใด ๆ ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนด

  • การจำหน่ายเครื่องดื่มในร้าน ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรค
  • การจำหน่ายสุรา สำหรับร้านอาหาร หรือสถานที่จำหนายสุรา
  • ให้ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์ ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

5. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ว่าการกรุงเทพฯ กำหนดมาตรการที่เหมาะสมกับพื้นที่เพิ่มเติมได้

6. ให้มีการคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด / ข้ามเขตพื้นที่ โดยเฉพาะการเดินทางจากพท.ควบคุมสูงสุด ให้ประชาชนงด หรือ ชะลอ การเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่มีเหตุจำเป็น ซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่

7. ข้อความร่วมมือเอกชน ในการทำงานที่บ้าน สลับเวลาการทำงาน หรือเหลื่อมเวลาการเข้างาน เพื่อลดจำนวนผู้ปฏิบัติงาน

8. ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจ ผ่อนคลาย หรือกระชับมาตรการบังคับใช้ต่าง ๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสม

WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

โควิด-19 สายพันกลายพันธุ์ บราซิล แพร่เชื้อง่ายสองเท่า-ติดเชื้อซ้ำได้

โควิด-19 สายพันกลายพันธุ์ บราซิล แพร่เชื้อง่ายสองเท่า-ติดเชื้อซ้ำได้

เชื้อไวรัสฯ ชนิดกลายพันธุ์ ถูกพบครั้งแรกช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนปีก่อน

ปิดทำการสาขาหันคา จ.ชัยนาท ชั่วคราว พบพนักงานติดเชื้อโควิด

ปิดทำการสาขาหันคา จ.ชัยนาท ชั่วคราว พบพนักงานติดเชื้อโควิด

ธนาคารออมสินได้รับการยืนยัน มีพนักงานของธนาคาร จำนวน 2 ราย ติดเชื้อโควิด-19 ปิดสาขาหันคา จ.ชัยนาท 1 วัน เพื่อทำความสะอาด ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่และบริเวณธนาคารออมสินสาขาหันคา

คณะผู้ผลิตชิ้นส่วนอีซูซุ มอบเงินรวม 1 ล้านบาทช่วยพัฒนาวัคซีนโควิด-19

คณะผู้ผลิตชิ้นส่วนอีซูซุ มอบเงินรวม 1 ล้านบาทช่วยพัฒนาวัคซีนโควิด-19

คณะผู้ผลิตชิ้นส่วนอีซูซุ มอบเงินสมทบทุนสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วิจัยพบไวรัส ‘ไข้หวัดใหญ่’ ส่งเสริมติดเชื้อ ‘โควิด-19’ รุนแรงขึ้น

วิจัยพบไวรัส ‘ไข้หวัดใหญ่’ ส่งเสริมติดเชื้อ ‘โควิด-19’ รุนแรงขึ้น

ในการศึกษา พบว่าการติดเชื้อร่วมกันของไวรัสทางเดินหายใจทั้งสองชนิด โดยชี้ว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์เอ สามารถทวีความรุนแรงของการติดโรคโควิด-19 ในเซลล์และหนูทดลอง

สหรัฐฯ เสียชีวิตจากโควิด-19 ทะลุ 5 แสนราย

สหรัฐฯ เสียชีวิตจากโควิด-19 ทะลุ 5 แสนราย

ซึ่งแนวโน้มผู้ติดเชื้อรายใหม่ ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง

ศบค. ผ่อนคลายมาตรการ ผับ-บาร์เปิดได้ จำหน่ายสุราได้

ศบค. ผ่อนคลายมาตรการ ผับ-บาร์เปิดได้ จำหน่ายสุราได้

มีเพียงสมุทรสาครเป็นพท. สีแดงเข้ม, ที่เหลือเป็นพท. สีส้ม-เหลือ-เขียว

ฮาคูโฮโด ชี้พฤติกรรมผู้บริโภคในสังคมไทยตั้งการ์ดรัดเข็มขัดแน่น! ลดรายจ่าย เน้นสินค้าอเนกประสงค์ท่ามกลางผลกระทบจากพิษโควิด-19

ฮาคูโฮโด ชี้พฤติกรรมผู้บริโภคในสังคมไทยตั้งการ์ดรัดเข็มขัดแน่น! ลดรายจ่าย เน้นสินค้าอเนกประสงค์ท่ามกลางผลกระทบจากพิษโควิด-19

ชี้พฤติกรรมผู้บริโภคในสังคมไทยตั้งการ์ดรัดเข็มขัดแน่น! ลดรายจ่าย เน้นสินค้าอเนกประสงค์ท่ามกลางผลกระทบจากพิษโควิด-19

ศาลสั่งจำคุก ‘ดีเจมะตูม’ 2 เดือน ปรับ 2 หมื่นบาท ฝ่า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ศาลสั่งจำคุก ‘ดีเจมะตูม’ 2 เดือน ปรับ 2 หมื่นบาท ฝ่า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ก่อนหน้านี้ 'ดีเจมะตูม' ดีเจมะตูมได้มีการจัดงานเลี้ยงวันเกิด โดยมีคนสนิทร่วมงานเป็นจำนวนมาก และทำให้เกิดการแพร่เชื้อโควิด-19

ขนมดอกจอก ทางออกพยุงชีพ

ขนมดอกจอก ทางออกพยุงชีพ

จากผลกระทบของโควิด-19 ทำให้ต้องเลิกอาชีพเดิมที่ทำมากว่า 4 ปี และเปลี่ยนมาสู้ต่อด้วยการขายขนม