กาญจนบุรี การระบาดรอบใหม่ โควิด-19 ไทม์ไลน์

สรุปเคส-ไทม์ไลน์ โควิด-19 จ.กาญจนบุรี (ล่าสุด)

จังหวัดกาญจนบุรี รายงานการพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 1 ราย มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ป่วยที่จังหวัดระยอง

Home / NEWS / สรุปเคส-ไทม์ไลน์ โควิด-19 จ.กาญจนบุรี (ล่าสุด)

ประเด็นน่าสนใจ

 • จังหวัดกาญจนบุรี รายงานการพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 1 ราย
 • รวมผู้ป่วยโควิด-19 สะสม ในรอบใหม่นี้ ของจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 ราย
 • โดยผู้ป่วยรายนี้ ยังคงมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ป่วยที่จังหวัดระยอง

🔴️ ไทม์ไลน์ ผู้ป่วยรายที่ 1

นักศึกษา ชาวไทย อายุ 20 ปี ภูมิลําเนาอยู่จังหวัดระยอง มาศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี

16 ธ.ค. 63 – 20 ธ.ค. 63

 • อยู่ที่ จังหวัดระยอง
 • 10.00-11.00 น. ไปเลือกตั้ง ที่ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง และอยู่ที่จังหวัดระยอง

21 ธ.ค. 63

 • 08.30-12.00 น. เดินทางจากระยอง ถึงสถานีขนส่งหมอชิต
 • 12.00 – 14.00 น. เดินทางจากสถานีขนส่งหมอชิต-กาญจนบุ
 • 14.00-16.00 น. เดินทางจาก บขส.กาญจนบุรี-ไทรโยค กลับหอพัก

22-27 ธ.ค. 63

 • ทํากิจกรรม เข้าเรียน ประชุมกลุ่ม ภายในมหาวิทยาลัยมหิตส

28 ธ.ค. 63

 • 09.00-12.00 น. ออกภาคสนามที่หมู่บ้านเขาพัง ต.วังกระแจะ
  รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านครัวสายพิน
 • 13.00-15.00 น. ออกภาคสนาม(ต่อ)
 • 15.00-16.00 น. แวะร้าน MUCAFE กลับหอพัก

29 ธ.ค. 63

 • 09.00 น.-12.00 น. ออกภาคสนามที่หมู่บ้านเขาพัง ต.วังกระแจะ
 • 12.00-13.00น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารตามสั่งในหมู่บ้าน
 • 13.00-16.30 น. ออกภาคสนาม(ต่อ)
 • 16.30-17.00น. กลับหอพัก
 • 18.00น. คุณแม่โทรมาบอกว่า ตรวจพบว่าเป็นโควิต-19 จึงใต้ แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา

30 ธ.ค. 63

 • รถโรงพยาบาลมารับที่หอพัก เพื่อตรวจหาเชื้อ
 • ตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลไทรโยค
 • เข้ารับการกักกันพร้อมผู้สัมผัสใกล้ชิด