การระบาดรอบใหม่ อำนาจเจริญ โควิด-19 ไทม์ไลน์

สรุปเคส-ไทม์ไลน์ โควิด-19 จ.อำนาจเจริญ (ล่าสุด)

อำนาจเจริญ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย มีความเชื่อมโยงกับ กลุ่มก้อนของผู้ป่วยที่จ.ระยอง

Home / NEWS / สรุปเคส-ไทม์ไลน์ โควิด-19 จ.อำนาจเจริญ (ล่าสุด)

ประเด็นน่าสนใจ

 • อำนาจเจริญ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย
 • โดยเป็นผู้ป่วยโควิด-19 ในรอบใหม่ รายแรกของอำนาจเจริญ นั้นเป็นกลุ่มที่มีความเชื่อมโยงกับ กลุ่มก้อนของผู้ป่วยที่จ.ระยอง

🔴️ ไทม์ไลน์ ผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 1

หญิงไทย อายุ 37 ปี บ้านโนนแคน ตําบลสร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน

16 – 18 ธ.ค.63 – อยู่ในพื้นที่บ้านพักกับผู้ป่วยยืนยันที่อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

19 – 20 ธ.ค.63 – เดินทางจากจังหวัดระยอง ด้วยโดยรถยนต์ส่วนตัว พร้อมญาติ 4 คน เข้าห้องพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งใน จังหวัดจันทบุรี

21 ธ.ค.63 – อยู่ในพื้นที่บ้านพักใน อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

22 ธ.ค.63

 • เริ่มมีอาการปวดศีรษะ ออกร้อนเบ้าตา ซื้อยา Paracetamol มารับประทานเอง
 • เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว พร้อมญาติ 4 คน เพื่อกลับอํานาจเจริญ และถึงบ้านพัก ที่บ้านโนนแคน ตําบลสร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน

23 ธ.ค.63 – อยู่บ้านพักผ่อน ที่ บ้านโนนแคน ตําบลสร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน

24 ธ.ค.63

 • เดินทางไปร้านกาแฟแห่งหนึ่งในเขตอําเภอหัวตะพาน ด้วยรถจักรยานยนต์ โดยมีเพื่อนมารับ (ไม่สวม หน้ากาก) และนัดเพื่อน 3 คนมาร่วมสมทบ
 • ช่วงเย็นรับประทานอาหารเย็น/พบปะสังสรรค์/ดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับเพื่อน 5 คน บ้านโนนแคน ตําบลสร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน

25 ธ.ค.63 – อยู่บ้านพักผ่อนอยู่บ้านที่ บ้านโนนแคน ตําบลสร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน

26 ธ.ค.63

 • นั่งรถยนต์ส่วนตัวร่วมกับเพื่อนอีก 3 คน ไปรับประทานอาหารที่ร้านเดี่ยวแห่งหนึ่งในเขตอําเภอหัวตะพาน (สวมหน้ากาก) อยู่ในร้านประมาณ 30 นาที ในร้านยังไม่มีลูกค้า
 • มาแวะเก็บเงินร้าน ขายเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งในเขตอําเภอหัวตะพาน (สวมหน้ากากใช้เวลา 5 นาที) เดินทางกลับบ้าน
 • ดื่มแอลกอฮอล์ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในเขตอําเภอหัวตะพาน ร่วมกับเพื่อนอีก 3 คน
 • เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปร่วมงานแต่งงานในตําบลหนองแก้ว อ.หัวตะพาน พร้อมเพื่อน 4 คน มีผู้ร่วมโต๊ะรับประทานอาหาร 8 คน
 • ดื่มแอลกอฮอล์ที่บ้านเพื่อนในหมู่บ้าน โดยร่วมกับเพื่อน 4 คน

27 ธ.ค.63 – ปั่นจักรยานไปรับประทานตํามะขามบ้านญาติ (สวมหน้ากาก) มีผู้ร่วมรับประทานตํามะขาม 5 คน ใช้เวลาประมาณ 5 นาที เริ่มสังเกตว่าจมูกไม่ได้กลิ่น

28 ธ.ค.63 – เพื่อนขับรถจักรยานยนต์มารับไปรับประทานปาท่องโก้ กาแฟที่ร้านในหมู่บ้าน (ไม่สวมหน้ากาก) / กลับบ้านพักผ่อน

29 ธ.ค.63 – แจ้งรพ.หัวตะพาน นํารถพยาบาลไปรับที่บ้านเพื่อเข้ารับการรักษา