การระบาดรอบใหม่ นครปฐม โควิด-19 ไทม์ไลน์

สรุปเคส-ไทม์ไลน์ โควิด-19 นครปฐม (ล่าสุด)

ประเด็นน่าสนใจ

 • นครปฐม ในการระบาดของโควิด-19 ในรอบใหม่นี้ มีผู้ป่วยโควิด-19 สะสม 53 ราย (28 ธ.ค. – 12.30 น.)
 • โดยมีไทม์ไลน์ออกมาแล้ว 37 ราย ส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้ง ตลาดค้ากุ้ง หรือ พื้นที่เสี่ยงในจังหวัดสมุทรสาคร
 • รายใหม่วันนี้ (28 ธ.ค.) จำนวน 16 ราย อยู่ในระหว่างการสอบสวนโรค

*** รายที่ นั้นจะเป็นจำนวนของการระบาดในรอบใหม่ ส่วนลำดับจะเป็นยอดสะสมตั้งแต่พบการระบาดครั้งแรก

🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 36 (ลำดับที่ 57 )

ชาย อายุ 20 ปี ต.บางเลน อ.บางเลน

4-5 ธ.ค. 63 – อยู่บ้าน

6-8 ธ.ค. 63 – 07.00-21.00 น. ไปจับปลา ที่ จ.สระบุรี

9-13 ธ.ค.63 – 07.00-21.00 น. ไปจับปลาที่คลอง4 จ.ปทุมธานี

14-17 ธ.ค. 63 – 07.00-21.00 น. ไปจับปลาที่ จ.สระบุรี

18-19 ธ.ค. 63 – 07.00-21.00 น. ไปจับปลาที่ อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

20-22 ธ.ค. 63 – 07.00-21.00 น. ไปจับปลาที่ จ.สระบุรี

23 ธ.ค. 63 09.00 น. ไปตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 ที่แพปลา บางเลนธานี อ.บางเลน

24-25 ธ.ค. 63 – 07.00-21.00 น. อยู่บ้าน

26 ธ.ค. 63

 • 07.00-18.00 น. ไปจับปลาที่ จ.สระบุรี
 • 19.30 น. ได้รับแจ้งผลยืนยัน ว่าตรวจพบเชื้อ COVID-19

🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 36 (ลำดับที่ 57 )

ชาย อายุ 54 ปี ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม

19 ธ.ค. 63 – 09.00 – 19.00 น. ไปสนามชนไก่ อ.บางเลน กับผู้ป่วยรายที่ 17 และ 25

20 ธ.ค.63 – 12.00 – 13.30 น. ไปหน่วยเลือกตั้ง ม.8 ต.ดอนยายหอม

21 ธ.ค. 63 – 14.00 น. ไปส่งลูกที่บ้านยาย ต.ดอนตูม

22 ธ.ค. 63

 • 10.00 – 10.30 น. ไปซื้อของตลาดหลักชัย ต.ดอนยายหอม
  23 – 24 ธ.ค. 63
 • อยู่บ้าน ม.8 ต.ดอนยายหอม และไปพูดคุยบ้านผู้ป่วยรายที่ 25

25 ธ.ค. 63 – 07.00 – 09.30 น. ไปตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่ รพ.นครปฐม

26 ธ.ค. 63

 • 09.00 น. ได้รับแจ้งผลยืนยันตรวจพบเชื้อ COVID-19
 • ไป รพสต.ดอนยายหอม เพื่อให้ข้อมูล
 • 19.15 น. เข้ารับการรักษาที่รพ.นครปฐม

🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 35 (ลำดับที่ 56 )

ชาย อายุ 29 ปี ต.ลําเหย อ.ดอนตูม

10-19 ธ.ค. 63

 • 07.30-12.30 น. ทํางานบ้านผู้ป่วยรายที่ 15 ต.ลําเหย อ.ดอนตูม
 • 12.30-13.00 น. ไปเตรียมขายของทะเลสด ตลาดสด ธกส. ต.สามง่าม
 • 15.30 น. กลับบ้านเช่า ม.4 ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม

20 ธ.ค.63 – 13.00 น. ไปซื้อของร้าน CU สาขาดอนตูม (สามหน้ากากตลอด)

21 ธ.ค. 63 – 14.00-14.15 น. ไปซื้อของตลาดสด ธกส. ต.สามง่าม 0

22-23 ธ.ค. 63 – 12.30-13.00 น. ไปเตรียมขายของทะเลสด ตลาดสด ธกส. ต.สามง่าม

24 ธ.ค. 63

 • 10.00 น. ไปตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่ รพ.ดอนตูม
 • กลับบ้านและกักตัวเองอยู่บ้านนายจ้าง ต.ลําเหย อ.ดอนตูม

24 ธ.ค. 63 – 00.00-24.00 น. กักตัวเองอยู่บ้านนายจ้าง ต.ลําเหย อ.ดอนตูม

26 ธ.ค. 63 – 15.00 น. ได้รับแจ้งผลยืนยันตรวจพบเชื้อ

🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 34 (ลำดับที่ 55 )

ชาย อายุ 19 ปี ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม

11 ธ.ค. 63 – 20.00 – 22.00 น. ทานข้าวกับครอบครัวผู้ป่วยรายที่ 15 ที่ร้านอาหาร ต.สามง่าม

12-19 ธ.ค.63 – อยู่บ้าน ม.7 ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม

20 ธ.ค. 63 – 12.00 น. ไปเลือกตั้ง(หน่วยเลือกตั้งวัดห้วยพระ)

21-22 ธ.ค. 63 – อยู่บ้าน ม.7 ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม

22 ธ.ค. 63 – 20.00-22.00 น. กินหมูกระทะ อยู่บ้าน ม.7 ต.ห้วยพระ มีผู้ป่วยยืนยันรายที่ 15 และครอบครัวมากินด้วย

23 ธ.ค. 63 –

 • 10.00 น. ไปโรงเรียนวัดสามง่าม
 • 20.00 – 23.00 น. ไปบ้านแฟน ม.11 ต.ลําเหย อ.ดอนตูม

24 ธ.ค. 63 – 09.00 น. ตรวจโควิดที่ รพ.ดอนตูม

24-25 ธ.ค. 63 – กักตัวเองอยู่บ้านแฟน ม.11 ต.ลําเหย อ.ดอนตูม

26 ธ.ค. 63 – ได้รับแจ้งผลยืนยันตรวจพบเชื้อ COVID-19

🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 33 (ลำดับที่ 54 )

ชาย อายุ 25 ปี ต.สามง่าม อ.ดอนตูม

12 ธ.ค. 63

 • 04.00-13.00 น.ขายอาหารตามสั่งในบริษัท ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน
 • 13.00-14.00 น. ซื้อของตลาดสด ธกส. อ.ดอนตูม

13 ธ.ค. 63

 • 13.00 – 16.00 น. ไปขายกุ้งที่ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร
 • 17.00 น. ไปบ้านเพื่อนที่ หมู่ 8 ต.ดอนตูม อ.บางเลน
 • 18.00 น. กลับบ้าน

14 – 19 ธ.ค. 63

 • 04.00 – 13.00 น.ขายอาหารตามสั่งในบริษัท ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน
 • 13.00-14.00 น. ซื้อของตลาดสด ธกส. อ.ดอนตูม
 • 18.00 น. กลับบ้าน

20 ธ.ค. 63

 • อยู่บ้านตลอดวัน
 • 12.00 น. ไปเลือกตั้งพร้อมน้องสาว ที่หมู่ 9 ต.ดอนตูม อ.ดอนตูม

21 ธ.ค. 63

 • 04.00 – 13.00 น. ขายอาหารตามสั่งในบริษัท ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน
 • 13.00-14.00 น. ซื้อของตลาดสด ธกส. อ.ดอนตูม
 • 14.00 น. กลับมาขายอาหารตามสั่งที่บริษัท ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน

22 ธ.ค. 63 – 15.00 น. ไปรับการตรวจหาเชื้อ covid 19 ที่ รพ.บางเลน

23 ธ.ค. 63

 • 04.00 – 13.00 น. ขายอาหารที่บริษัท ใน ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน
 • 13.00 – 14.00 น. ซื้อของตลาด ธกส. อําเภอดอนตูม
 • 14.00 – 18.00 น. ขายอาหารที่บริษัท ในอําเภอบางเลน และกลับบ้าน

24 ธ.ค. 63 – 04.00 – 13.00 น. ขายอาหารที่บริษัท ในอําเภอบางเลน

25 ธ.ค. 63 – 04.00 – 13.00 น. ขายอาหารที่บริษัท ในอําเภอบางเลน

26 ธ.ค. 63 – 13.00 น. ได้รับแจ้งผลยืนยันตรวจพบเชื้อ COVID-19


🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 32 (ลำดับที่ 53 )

ชาย อายุ 84 ปี ต.ดอนตูม อ.บางเลน

9-29 ธ.ค. 63 – ผู้ป่วยไม่ได้เดินทางไปไหน เนื่องจากมีอายุมากแล้ว และมีโรคประจำตัว (พักอยู่บ้านเดียวกับผู้ป่วยรายที่ 5 )

20 ธ.ค.63 – ออกไปเลือกตั้ง ที่หมู่ 3 ต.ดอนตูม

26 ธ.ค. 63 – 13.30 น. ได้รับแจ้งยืนยันผลตรวจพบเชื้อ COVID-19


🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 31 (ลำดับที่ 52 )

หญิง อายุ 30 ปี ต.ดอนตูม อ.บางเลน

9 ธ.ค.63

 • 16.00-17.00 น. ไปพบกับผู้ป่วยรายที่ 28
 • 17.30 น. กลับบ้าน ม.3 ต.ดอนตูม อ.บางเลน

10-14 ธ.ค.63 – พักอยู่บ้านม.3 ต.ดอนตูม อ.บางเลน

15 ธ.ค.63 – 15.00-15.15 น. ไปเติมน้ํามันรถจักรยานยนต์ปั้มปตท.ลําลูกบัว

16 ธ.ค.63 – 17.00 น. ไปพบกับผู้ป่วยรายที่ 28

17-19 ธ.ค.63 – พักอยู่บ้านม.3 ต.ดอนตูม อ.บางเลน

20 ธ.ค.63

 • 09.30 น. ไปเลือกตั้งที่ ม.3 ต.ดอนตูม อ.บางเลน
 • 11.00 น. แวะซื้อก๋วยเตี๋ยวที่บริเวณลาดสะแก

21 ธ.ค.63 – พักอยู่บ้าน ม.3 ต.ดอนตูม อ.บางเลน

22 ธ.ค.63 – 15.00 น. ไปตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่ รพ.บางเลน

23 ธ.ค.63 – พักอยู่บ้านม.3 ต.ดอนตูม อ.บางเลน

24 ธ.ค.63

 • 14.30 น. ไปร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าตรงข้ามตลาดคุณาวรรณ ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กําแพงแสน
 • 15.00 น. ไปซื้อของตลาดนัด ธกส. ต.สามง่าม อ.ดอนตูม

25 ธ.ค.63 – พักอยู่บ้าน ม.3 ต.ดอนตูม อ.บางเลน

26 ธ.ค. 63 – 13.30 น. ได้รับแจ้งยืนยันผลตรวจพบเชื้อ COVID-19


🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 30 (ลำดับที่ 51 )

ชาย อายุ 50 ปี ต.บางระกํา อ.นครชัยศรี

11-13 ธ.ค. 63 – 17.00-19.00 น. ไปบ้านที่ ต.บางระกํา อ.นครชัยศรี

14 ธ.ค.63

 • 01.30-02.00 น. ไปตลาดปฐมมงคลด้วยรถยนต์ส่วนตัว
 • 17.00-19.00 น. ไปบ้าน ต.บางระกํา อ.นครชัยศรี

15 ธ.ค. 63

 • 01.30-02.00 น. ไปตลาดปฐมมงคลด้วยรถยนต์ส่วนตัว
 • 13.00-17.00 น. ไปขายกบที่ตลาดนัดติดกับแพกุ้ง จ.สมุทรสาคร

16-18 ธ.ค. 63

 • 01.30-02.00 น. ไปตลาดปฐมมงคลด้วยรถยนต์ส่วนตัว
 • 17.00-19.00 น. ไปบ้านที่ ต.บางระกํา อ.นครชัยศรี

19 ธ.ค. 63 – 01.30-02.00 น. ไปตลาดปฐมมงคลด้วยรถยนต์ส่วนตัว

20 ธ.ค. 63

 • 01.30-02.00 น. ไปตลาดปฐมมงคลด้วยรถยนต์ส่วนตัว
 • 09.00 น. ไปเลือกตั้งที่ ม.2 ต.บางระกํา อ.นครชัยศรี

21-22 ธ.ค. 63 – 01.30-02.00 น. ไปตลาดปฐมมงคลด้วยรถยนต์ส่วนตัว

23 ธ.ค. 63

 • 01.30-02.00 น. ไปตลาดปฐมมงคลด้วยรถยนต์ส่วนตัว
 • 17.00 น. เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน ที่รพ.กรุงเทพคริสเตียน

24 ธ.ค. 63 – 17.00 น. เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน ที่รพ.กรุงเทพคริสเตียน – 11.00 น. ได้รับแจ้งผลยืนยันตรวจพบเชื้อ COVID-19


🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 29 (ลำดับที่ 50 )

ชาย อายุ 5 ปี ต.บางเลน อ.บางเลน

10-12 ธ.ค. 63 – 11.00 น. ไปกับพ่อ แม่ ที่ร้านแพปลาบางเลน ต.บางเลน อ.บางเลน

13 ธ.ค.63

 • 11.00 น. ไปกับพ่อ แม่ ที่ร้านแพปลาบางเลน ต.บางเลน อ.บางเลน
 • 22.00 น. ไปซื้อของกับพ่อ แม่ ที่ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร

14-16 ธ.ค. 63 – 08.00 – 16.00 น. ไปโรงเรียนแสงอรุณ

17-18 ธ.ค.63 –

 • 08.00 – 16.00 น. ไปโรงเรียนแสงอรุณ
 • 22.00 น. ไปซื้อของกับพ่อ แม่ ที่ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร

19-20 ธ.ค.63 – 11.00 น. ไปกับพ่อ แม่ ที่ร้านแพปลาบางเลน ต.บางเลน อ.บางเลน

21 ธ.ค. 63 – อยู่บ้าน ต.บางเลน อ.บางเลน

22 ธ.ค. 63 – 11.00 น. ไปกับพ่อ แม่ ที่ร้านแพปลาบางเลน ต.บางเลน อ.บางเลน

23 ธ.ค. 63 – 12.00 น. ไปกับพ่อ แม่ ที่ร้านแพปลาบางเลน ต.บางเลน อ.บางเลน

24 ธ.ค. 63 – อยู่บ้าน ต.บางเลน อ.บางเลน

25 ธ.ค. 63

 • 10.00 น. ตรวจหาโควิค 19 ที่จุดคัดกรองที่ตลาดแพปลาบางเลน
 • 22.00 น. ได้รับแจ้งผลยืนยันตรวจพบเชื้อ COVID-19

🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 28 (ลำดับที่ 49 )

ชาย อายุ 32 ปี ต.ลําลูกบัว อ.ดอนตูม

8 ธ.ค. 63

 • 08.00 – 13.00 น. ไปขายกุ้งที่ตลาดกุ้ง จ.สมุทรสาคร
 • 08.00 – 11.00 น. ไปขายกุ้งที่ตลาดกุ้ง จ.สมุทรสาคร
 • 12.00 น. ไปล้างรถที่ บ้านโป่ง จ. ราชบุรี

10 – 14 ธ.ค. 63 – ขายเฟอร์นิเจอร์ที่บ้าน ต.ลําลูกบัว อ.ดอนตูม

15 ธ.ค.63

 • 08.00 – 16.00 น. ขายเฟอร์นิเจอร์ที่บ้าน ต.ลําลูกบัว อ.ดอนตูม
 • 16.00 – 16.30 น. ไปซื้ออาหารทะเลที่ ตลาด ธกส.

16 – 18 ธ.ค.63 – ขายเฟอร์นิเจอร์ที่บ้าน ต.ลําลูกบัว อ.ดอนตูม

19 ธ.ค. 63

 • 08.00 – 16.00 น. ขายเฟอร์นิเจอร์ที่บ้าน ต.ลําลูกบัว อ.ดอนตูม
 • 19.00 น. ไปสังสรรค์บ้านเพื่อนที่ ม.4 ต.ลําลูกบัว อ.ดอนตูม

20 ธ.ค. 63

 • 08.00 – 16.00 น. ขายเฟอร์นิเจอร์ที่บ้าน ต.ลําลูกบัว อ.ดอนตูม
 • เริ่มมีอาการป่วย มีไข้ ไอ มีเสมหะ

21 ธ.ค. 63 – ไปหมู่บ้านดอนขมิ้น ต.ดอนตูม อ.บางเลน

22 ธ.ค. 63 – อยู่บ้านมีอาการป่วย มีไข้ ไอ มีเสมหะ

23 ธ.ค. 63 – 14.00 น. ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่ รพ.ดอนตูม

24 ธ.ค. 63 – 08.00 – 16.00 น. ขายเฟอร์นิเจอร์ที่บ้าน ต.ลําลูกบัว อ.ดอนตูม

25 ธ.ค. 63 – 18.00 น. ไปส่งเฟอร์นิเจอร์ให้ลูกค้า ต.บางปลา อ.บางเลน 23.00 น. ได้รับแจ้งผลยืนยันตรวจพบเชื้อ COVID-19

🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 27 (ลำดับที่ 48 )

หญิง อายุ 36 ปี ต.ดอนตูม อ.บางเลน

8 ธ.ค. 63 – 23.00 – 04.30 น. ไปแพกุ้งมหาชัย จ.สมุทรสาคร

9 ธ.ค.63 – 09.30 – 12.30 น. ไปที่ว่าการอําเภอบางเลน

10 ธ.ค. 63 – 10.00 – 12.00 น. ไปคลินิกแห่งหนึ่ง ต.ดอนตูม อ.บางเลน

11 -12 ธ.ค. 63 – พักอยู่บ้าน ต.ดอนตูม อ.บางเลน

13 ธ.ค. 63

 • 11.30 – 14.00 น. พาลูกไปเรียนพิเศษแถวซอยวัดไร่ขิง อ.สามพราน
 • 15.00 – 15.30 น. ไปบิ๊กซี สาขานครปฐม
 • 18.30 น. ไปส่งบุตรที่โรงเรียนเจียนหัว ต.บางหลวง อ.บางเลน

14 ธ.ค. 63

 • 08.00 น. ไปส่งบุตรที่โรงเรียนราษฎร์บํารุงวิทยา อ.ดอนตูม
 • 09.00 – 09.30 น. ไปอู่ซ่อมรถที่ ต.สระพัฒนา อ.กําแพงแสน
 • 10.45 – 13.00 น. ไปธนาคารออมสิน สาขาบางเลน
 • 16.00 น. ไปรับบุตรที่โรงเรียนราษฎร์บํารุงวิทยา อ.ดอนตูม

15 ธ.ค. 63 – 18.00 – 20.30 น. ไปทานอาหารที่ร้านอาหารแถวหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ.กําแพงแสน

16 ธ.ค. 63 – 16.15 – 16.45 น. ไปตลาดนัดวัดสามง่าม ต.สามง่าม อ.ดอนตูม

17 – 18 ธ.ค. 63

 • 8.00 น. ไปส่งบุตรที่โรงเรียนราษฎร์บํารุงวิทยา อ.ดอนตูม
 • 16.00 น. ไปรับบุตรที่โรงเรียนราษฎร์บํารุงวิทยา อ.ดอนตูม

19 ธ.ค. 63 – 13.00 – 14.00 น. ไปที่ว่าการอําเภอบางเลน

20 ธ.ค. 63

 • 07.30 – 19.00 น. อยู่หน่วยเลือกตั้ง ต.ดอนตูม อ.บางเลน
 • 19.00 – 20.00 น. ไปที่ว่าการอําเภอบางเลน

21 ธ.ค. 63 – พักอยู่บ้าน ต.ดอนตูม อ.บางเลน ตลอด

22 ธ.ค. 63 – 09.00 – 11.30 น. เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.บางเลน

23 – 24 ธ.ค. 63 – กักตัวอยู่บ้าน ต.ดอนตูม อ.บางเลน

25 ธ.ค. 63 – 20.00 น. ได้รับแจ้งผลยืนยันตรวจพบเชื้อ COVID-19


🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 26 (ลำดับที่ 47 )

ชาย อายุ 10 ปี ต.ดอนตูม อ.บางเลน

9 ธ.ค. 63 – 24.00-16.00 น. อยู่ที่โรงเรียนเจี้ยนหัว ต.บางหลวง อ.บางเลน

10- 12 ธ.ค.63 – พักอยู่บ้าน ต.ดอนตูม อ.บางเลน

13 ธ.ค. 63

 • 11.00-13.00 น. ไปเรียนพิเศษที่ซอยวัดไร่ขิง ต.ไร่ขิง อ.สามพราน
 • 15.00-15.30 น. ไปบิ๊กซี นครปฐม

14-17 ธ.ค. 63 – อยู่ที่โรงเรียนเจี้ยนหัว ต.บางเลน อ.บางเลน

19-21 ธ.ค. 63 – พักอยู่บ้าน ต.ดอนตูม อ.บางเลน

22 ธ.ค. 63 – 09.00 – 12.00น. มารับการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่รพ.บางเลน

23-24 ธ.ค. 63 – พักอยู่บ้าน ต.ดอนตูม อ.บางเลน

25 ธ.ค. 63 – 20.00 น. ได้รับแจ้งผลยืนยันว่า ตรวจพบเชื้อ COVID-19

🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 25 (ลำดับที่ 46 )

ชาย อายุ 52 ปี ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม

19 ธ.ค.63 – 10.00 – 18.00 น. ไปสนามชนไก่ อ.บางเลน

20 ธ.ค.63

 • 08.00 น. ไปวัดดอนยายหอม และไป เลือกตั้ง ม.8 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม
 • 17.00 น. ไปหน่วยเลือกตั้ง ม.8 วัดดอนยายหอม

21-22 ธ.ค.63 – 08.00 – 12.00 น. ไป ม. 6 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน

23 ธ.ค.63 – 12.00 น. ไปซื้อร้านข้าวร้านใกล้วัดดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม และอยู่บ้านตลอดทั้งวัน

24 ธ.ค.63 – 13.00 น. ไปตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่รพ.นครปฐม ได้รับแจ้งยืนยันผลพบเชื้อ COVID-19 และเข้ารับการรักษาที่รพ.นครปฐม

🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 24 (ลำดับที่ 45 )

หญิง อายุ 34 ปี ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี

1 ธ.ค. 63

 • 00.01-02.00 น. ไปตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร
 • 08.00-17.00 น. ไปทํางานที่ ม.2 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี
 • 18.00 น. ไปซื้อของชํา ที่ ม.2 ต.ขุนแก้ว

12 ธ.ค.63

 • 00.01-02.00 น. ไปตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร
 • 08.00-17.00 น. ไปทํางานที่ ม.2 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี
 • 14.00-17.00 น. ไปขายของที่ตลาดนัด อ.สามพราน จ.นครปฐม

13 ธ.ค. 63 – อยู่บ้าน ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี

14-17 ธ.ค.63

 • 00.01-02.00 น. ไปตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร
 • 08.00-17.00 น. ไปทํางานที่ ม.2 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี

18-19 ธ.ค.6 – 08.00-17.00 น. ไปทํางานที่ ม.2 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี

20 ธ.ค. 63 – อยู่บ้าน ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี

21 ธ.ค. 63

 • 09.00-09.30 น. ไป โรงพยาบาลนครปฐม
 • 10.00-11.00 น. ไป โรงพยาบาลนครชัยศรี อยู่บ้าน ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี

22 ธ.ค. 63 – อยู่บ้าน ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี

23 ธ.ค. 63

 • 08.30 น. ไป รพ.นครชัยศรี ตรวจเชื้อ COVID-19
 • 14.00-14.30 น. ไป ธ.กรุงไทย สาขานครชัยศรี (ฝากเงินผ่านตู้อัตโนมัติ)

24 ธ.ค. 63 – อยู่บ้าน ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี

25 ธ.ค. 63 – ได้รับแจ้งผลยืนยันตรวจพบเชื้อ COVID-19

🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 23 (ลำดับที่ 44 )

หญิง อายุ 15 ปี ต.บางระกํา อ.นครชัยศรี

วันที่ 9-24 ธค. 63 ไปตลาดนัดท่าข้าม (เว้น วันที่ 18 ธค. 63)

8-9 ธ.ค. 63 – 07.00-16.00 น. ขึ้นรถตู้ไปโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม

10 ธ.ค.63

 • 10.00 น. ไปตลาดน้ำดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี
 • 11.30 น. แวะทานร้านอาหาร แถว ม.คริสเตียน จ.นครปฐม

11 ธ.ค. 63 – 04.30 น. ไปตลาดกลางค้ากุ้ง จ.สมุทรสาคร

12-13 ธ.ค.63 – 17.00 น. ไปตลาดนัดท่าข้าม ต.บางระกํา อ.นครชัยศรี

14-17 ธ.ค.63 – 07.00-16.00 น. ขึ้นรถตู้ไปโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม

18 ธ.ค. 63

 • 07.00-16.00 น. ขึ้นรถตู้ไปโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม
 • 17.00 น. เดินทางไปเยี่ยมญาติที่ ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

19 ธ.ค. 63 – 17.30 น. ไปคลินิก ต.ธรรมศาลา อ.เมือง

20 ธ.ค. 63

 • 08.30 น. ไปสอบ ม.ศิลปากร
 • 12.00 น. เข้าซื้อของที่ 7-11 ใต้ตึกคณะวิศวกรรม
 • 17.30 น. ไปคลินิก ต.ธรรมศาลา อ.เมือง

21 ธ.ค. 63 – 14.00 น. เดินทางไป โรงพยาบาลนครชัยศรี เพื่อรับการตรวจคัดกรอง หาเชื้อ COVID -19

22-24 ธ.ค. 63 – 17.30 น. ไปตลาดนัดท่าข้าม ต.บางระกํา อ.นครชัยศรี

25 ธ.ค. 63 – 10.00 น. ได้รับแจ้งผลยืนยันตรวจพบเชื้อ COVID-19


🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 22 (ลำดับที่ 43 )

ชาย อายุ 71 ปี ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี

11-12, 14, 16, 18-19, 21, 23 ธค. 63 เวลา 16.00น. – 18.00 น. ไปตลาดนัดห้วยตะโก ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี

11-12 ธ.ค.63 – 16.00 – 17.00 น. ไปตลาดนัดห้วยตะโก ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี

13 ธ.ค. 63 – อยู่บ้าน ม.2 ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี (บ่อกุ้ง)

14 ธ.ค. 63 – 04.00 – 08.30 น. ไปส่งกุ้งที่แพกุ้ง จ.สมุทรสาคร

15 ธ.ค. 63 – 18.00 – 19.00 น. ไปห้างบิ๊กซี อ.เมืองนครปฐม

16 ธ.ค. 63 – 16.00 – 17.00 น. ไปตลาดนัดห้วยตะโก ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี

17 ธ.ค. 63 – 8.00 – 12.00 น. ไปศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก อ.พุทธมณฑล

18-19 ธ.ค. 63 – 16.00 – 17.00 น. ไปตลาดนัดห้วยตะโก ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี

20 ธ.ค. 63

 • 09.00 – 10.00 น. ไปหน่วยเลือกตั้งที่ วัดห้วยตะโก
 • 16.00 – 22.00 น. ไปตลาดนัดท่าข้าม ต.บางระกํา อ.นครชัยศรี

21 ธ.ค. 63 – 13.30 – 14.30 น. ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.นครชัยศรี

22 ธ.ค. 63 – 11.00 น. ไปการไฟฟ้า อ.นครชัยศรี / ไปธนาคารไทยพานิชย์ สาขานครชัยศรี

23 ธ.ค. 63 – 11.00 – 13.00 น. ไปตลาดนัดท่าข้าม ต.บางระกํา อ.นครชัยศรี

24 ธ.ค. 63 – 07.00 – 09.00 น. ไปศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก อ.พุทธมณฑล

25 ธ.ค. 63 – 11.30 น. ได้รับแจ้งผลยืนยันตรวจพบเชื้อ COVID-19


🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 21 (ลำดับที่ 42 )

ชาย อายุ 43 ปี ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี

10-18 ธ.ค. 63 – 00.30-11.00 น. ไปตลาดทะเลไทย จังหวัดสุมทรสาคร ซื้อของมาขาย
กลับมาตั้งร้านขายของทะเลสด ตลาดนัดวัดกลางบางแก้ว

19 ธ.ค.63

 • 00.30-10.00 น. ไปตลาดทะเลไทย จังหวัดสุมทรสาคร ซื้อของมาขาย / กลับมาตั้งร้านขายของทะเลสด ตลาดนัดวัดกลางบางแก้ว
 • 15.00-15.10 น. ไปรับหลานที่โรงเรียนสิรินธร (ไม่ได้ลงจากรถส่วนตัว)

20 ธ.ค. 63

 • 00.30-10.00 น. ไปตลาดทะเลไทย จังหวัดสุมทรสาคร ซื้อของมาขาย / กลับมาตั้งร้านขายของทะเลสด ตลาดนัดวัดกลางบางแก้ว
 • 13.00-13.15 น. ไปเลือกตั้ง อบจ.หน่วยเลือกตั้ง ท่ารถตู้นครชัยศรี

21 ธ.ค. 63

 • 00.30-10.00 น. ไปตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาคร / กลับมาตั้งร้านที่ตลาดนัดวัดกลางบางแก้ว
 • 11.00-12.00 น. เข้าลงทะเบียนคัดกรองขอตรวจโควิด-19 รพ.นครชัยศรี

22 ธ.ค. 63 – 13.30-16.00 น. เข้ารับการตรวจโควิด-19 ที่ รพ.นครชัยศรี กลับบ้าน ไม่ได้แวะ

23 ธ.ค. 63 – 06.00-08.00 น. พาภรรยาไปโรงพยาบาลรามาฯ แต่รอที่จุดคัดกรอง ไม่ได้เข้าไปใน
โรงพยาบาล และเดินทางกลับบ้าน ระหว่างรอผล ไม่ได้ออกไปไหน

24 ธ.ค. 63 – 13.00-14.30 น. พาภรรยาไปรักษาอาการไข้หวัด ณ โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์

25 ธ.ค. 63 – 13.00 น. ได้รับแจ้งผลยืนยันตรวจพบเชื้อ COVID-19


🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 20 (ลำดับที่ 41 )

ชาย อายุ 33 ปี ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี

11 ธ.ค. 63

 • 00.01-02.00 น. ไปตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร
 • 08.00-12.00 น. ไปสถานที่เลี้ยงไก่ชน ม.2 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี
 • 13.00 -19.00 น. ขายอาหารทะเล ที่ตลาดนัดวัดไร่ขิง อ.สามพราน

12 ธ.ค.63

 • 00.01-02.00 น. ไปตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร
 • 08.00-12.00 น. ไปสถานที่เลี้ยงไก่ชน ม.2 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี
 • 14.00 -17.00 น. ขายอาหารทะเล ที่ตลาดนัดวัดไร่ขิง อ.สามพราน

13 ธ.ค. 63

 • 08.00-12.00 น. ไปสถานที่เลี้ยงไก่ชน ม.2 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี

14 -17 ธ.ค.63

 • 00.01 – 02.00 น. ไปตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร
 • 08.00-12.00 น. ไปสถานที่เลี้ยงไก่ชน ม.2 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี
 • 13.00 -19.00น. ขายอาหารทะเล ที่ตลาดนัดดอนหวาย อ.สามพราน

(หมายเหตุ 15 ธค. ตลาดนัดไรขิง , 16 ธค. ตลาดนัดศาลเจ้า , 17 ธค. ตลาดดอนหวาย)

18 – 20 ธ.ค. 63

 • 08.00-12.00 น. ไปสถานที่เลี้ยงไก่ชน ม.2 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี

21 ธ.ค. 63

 • 09.00-09.30 น. ไปที่โรงพยาบาลนครปฐม
 • 10.00-11.00 น. ไปโรงพยาบาลนครชัยศรี ขอรับตรวจเชื้อโควิด-19

23 ธ.ค. 63 – 13.00 -13.40 น. ไปรับการตรวจเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.นครชัยศรี

25 ธ.ค. 63 – ได้รับแจ้งผลยืนยันตรวจพบเชื้อ COVID-19

🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 19 (ลำดับที่ 40 )

หญิง อายุ 35 ปี ต.บางระกํา อ.นครชัยศรี

วันที่ 9-24 ธค. 63 – ไปตลาดนัดท่าข้าม (เว้น วันที่ 18 ธค. 63)

9 ธ.ค.63

 • 08.00 -13.00 น. ไปส่งผักที่ ร้านผักคลองทางหลวง
 • 17.00 น. ไปเซเว่น ตลาดนัดวัดท่าข้าม ต.บางระกํา อ.นครชัยศรี

10 ธ.ค. 63

 • 10.00 – 10.30 น. ไปตลาดน้ําดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี
 • 11.30 – 12.00 น. แวะทานอาหาร ใกล้ ม.คริสเตียน ต.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

11 ธ.ค. 63

 • 03.00 – 08.30 น. ไปโรงน้ําแข็ง แถวบางระโท ต.บางระกํา อ.นครชัยศรี
 • 04.30 – 07.30 น. ไปกู้กุ้งที่ ต.บางระกํา อ.นครชัยศรี
 • 09.00 น. ไปส่งกุ้งที่แพกุ้ง จ.สมุทรสาคร

12 ธ.ค. 63 – 17.00 – 18.00 น. ไปตลาดนัดท่าข้าม ต.บางระกํา อ.นครชัยศรี

13 ธ.ค. 63 – 13.00 น. ไปส่งผักที่ร้านรับผักคลองหลวง

14 ธ.ค. 63

 • 00.01 น. ไปโรงน้ําแข็ง แถวบางระโท ต.บางระกํา อ.นครชัยศรี
 • 01.00 – 04.00 น. ไปกู้กุ้งที่ ต.บางระกํา อ.นครชัยศรี
 • 04.00 – 08.30 น. ไปส่งกุ้งที่แพกุ้ง จ.สมุทรสาคร

15 ธ.ค. 63 – 16.30 – 18.00 น. ไปตลาดนัดท่าข้าม ต.บางระกํา อ.นครชัยศรี

16 ธ.ค. 63 – 13.00 – 14.00 น. ไปส่งผักที่ ร้านผักคลองทางหลวง

17 ธ.ค. 63 – 10.00 น. ไปส่งผักที่ ร้านผักคลองทางหลวง

18 ธ.ค. 63 – 16.00 – 20.00 น. รับลูกที่โรงเรียน และไปเยี่ยมญาติที่ ต.หนองโลง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

19 ธ.ค. 63

 • 14.00 น. ไปส่งผักที่ ร้านผักคลองทางหลวง
 • 17.30 – 18.30 น. ไปคลีนิกแถวต้นสําโรง ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม

20 ธ.ค. 63

 • 08.00 – 08.30 น. ไปส่งลูกที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 13.00 น. ไปส่งผักที่ ร้านผักคลองทางหลวง
 • 17.30 – 18.30 น. ไปคลินิกแถวต้นสําโรง ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม

21 ธ.ค. 63 – 17.30 น. ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลนครชัยศรี

22 – 24 ธ.ค. 63 – 17.30 น. ไปตลาดนัดท่าข้าม ต.บางระกํา อ.นครชัยศรี

25 ธ.ค. 63 – ได้รับแจ้งผลยืนยันตรวจพบเชื้อ COVID-19


🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 18 (ลำดับที่ 39 )

หญิง อายุ 71 ปี ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี

10-19 ธ.ค. 63

 • 01.00-4.00 น. ไปซื้อของตลาดทะเลไทย จ. สมุทรสาคร
 • 04.00-11.00 น.ขายอาหารทะเลตลาดนัดวัดกลางบางแก้ว

20 ธ.ค.63

 • 01.00-4.00 น. ไปซื้อของตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร
 • 04.00-11.00 น.ขายอาหารทะเล ตลาดนัดวัดกลางบางแก้ว
 • 12.00 -13.00น. ไปเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้ง ตรงท่ารถตู้นครชัยศรี

21 ธ.ค. 63

 • 01.00-4.00 น. ไปซื้อของตลาดทะเลไทย จ. สมุทรสาคร
 • 04.00-11.00 น.ขายอาหารทะเล ตลาดนัดวัดกลางบางแก้ว
 • 11.00 -12.00น. ไปลงทะเบียนขอตรวจโควิด-19 รพ.นครชัยศรี

22 ธ.ค.63 – 13.30-16.00 น. เข้ารับการตรวจโควิด -19 ที่ รพ.นครชัยศรี

23-24 ธ.ค. 63 – อยู่บ้าน ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี

25 ธ.ค. 63 – 13.00 น. ได้รับแจ้งผลยืนยันตรวจพบเชื้อ COVID-19


🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 17 (ลำดับที่ 38 )

ชาย อายุ 26 ปี ต.ดอนยายหอม อ.เมือง

8 ธ.ค. 63 – 04.00-06.00 น. ส่งกุ้งตลาดมหาชัย จ.สมุทรสาคร

9-12 ธ.ค.63

 • อยู่บ้าน ม.4 ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี (บ่อกุ้ง)
 • 02.00 น. ไปส่งกุ้งตลาดกลางค้ากุ้ง จ.สมุทรสาคร

13-14 ธ.ค. 63 – 04.00-06.00 น. ส่งกุ้งตลาดมหาชัย จ.สมุทรสาคร

15 ธ.ค.63 – อยู่บ้าน ม.4 ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี (บ่อกุ้ง)

16 ธ.ค.63

 • 08.30 น. จองคิวทําฟันที่คลินิก อ.เมือง
 • 09.00น. ไปบิ๊กซี นครปฐม
 • 10.00-11.00 น. ทําฟันที่คลินิก อ.เมือง

17-18 ธ.ค. 63 – อยู่บ้าน ม.4 ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี (บ่อกุ้ง)

19 ธ.ค. 63 – 09.00-20.00 น. สนามชนไก่ อ.บางเลน

20 ธ.ค. 63

 • 08.30 น. ไปหน่วยเลือกตั้ง รร.พระปฐม2
 • 09.00 น. ไปบิ๊กซี อ.เมืองนครปฐม

21 ธ.ค. 63 – 11.00 น. ไป รพ.สต.ดอนยายหอม เพื่อขอตรวจ

22 ธ.ค. 63

 • 07.00 น. ไป รพ.ขอตรวจ
 • 12.00 น. ไป 7-11 ดอนยายหอม

23 ธ.ค. 63

 • 09.00-10.00 น. ไปดูไก่ ม.4 ต.โคกพระเจดีย์
 • 15.00 น. ไปตลาดหลักชัย

24 ธ.ค. 63

 • 17.30 ไปกินหมูกระทะ ดอนยายหอม
 • 18.00 น. ได้รับแจ้งผลยืนยันตรวจพบเชื้อ COVID-19

🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 16 (ลำดับที่ 38 )

ชาย อายุ 40 ปี ต.บัวปากท่า อ.บางเลน

9 ธ.ค.63 – 12.00-17.30 น. ไปขายของที่ตลาดนัด ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว (สวมหน้ากากตลอด)

10 ธ.ค.63 – 11.00 – 20.00 น. ไปขายของที่ตลาดนัดมุขมณี แล้วกลับห้องพักที่มหาชัย จ.สมุทรสาคร

11 ธ.ค.63 – 12.00-17.00 น. ไปขายของที่ตลาดจิตรสมุทร แล้วกลับห้องพักที่มหาชัย จ.สมุทรสาคร

12 ธ.ค.63

 • ช่วงเช้า ได้ไปซื้อของเข้าร้านที่ตลาดฟ้าใส อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
 • 12.00 – 20.00 น. ไปขายของที่ตลาดสุขมาลี แล้วกลับห้องพักที่มหาชัย จ.สมุทรสาคร

13 ธ.ค.63

 • 12.00 – 20.00 น. ไปขายของที่ตลาดมหาชัย จ.สมุทรสาคร
  21.30 น. เดินทางกลับมาบ้าน ต.บัวปากท่า อ.บางเลน

14 ธ.ค.63

 • 07.30 น. ไปร.ร.วัดบัวหวั่น (ผ่านจุดคัดกรอง) และไปส่งลูกที่ศูนย์เด็กเล็ก แล้วกลับบ้าน ต.บัวปากท่า อ.บางเลน
 • 15.00 น. ไปรับลูกที่ร.ร.วัดบัวหวั่น (โดยไม่ได้ลงจากรถ)

15 ธ.ค.63

 • 07.30 น.ไปส่งลูกร.ร.วัดบัวหวั่น
  13.00-20.00 น. ขายของที่ตลาดมุขมณี อ.มหาชัย จ.สมุทรสาคร

16 ธ.ค.63

 • ไปขายของที่ตลาด เวลา 17.00 น. เก็บของแล้วกลับห้องพักที่มหาชัย จ.สมุทรสาคร

17 ธ.ค.63

 • ไปขายของที่ตลาดมุขมณี
  20.00 น. ไปร่วมงานวันเกิดที่หมู่บ้านเบญจทรัพย์ จ.สมุทรสาคร

18 ธ.ค.63

 • 08.30-10.00 น. ไปตลาดบ้านแพ้ว
  13.00-20.00 น. ไปขายของตลาดนัดหมู่บ้าน และเดินทางกลับที่พัก

19 ธ.ค.63

 • ไปซื้อของที่ตลาดฟ้าใส
 • 12.30-17.00 น. น. ไปขายของที่ตลาดนัดมุขมณี และกลับบ้าน ต.บัวปากท่า อ.บางเลน

20 ธ.ค.63 – ไปเลือกตั้งที่ ร.ร.บ้านหนองปรง ต.บัวปากท่า อ.บางเลน (สวมหน้ากากตลอด)

21 ธ.ค.63

 • 09.00 น. ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
 • 12.00 น. เดินทางกลับบ้าน ต.บัวปากท่า อ.บางเลน แวะปั้มน้ํามันปตท.บางสาม จ.สุพรรณบุรี

22 ธ.ค.63

 • 9.00 น. ได้รับแจ้งผลยืนยันตรวจพบเชื้อ COVID-19
 • 13.00 น. รพ.บางเลนนําส่งรักษาที่รพ.นครปฐม

🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 15 (ลำดับที่ 38 )

ชาย อายุ 58 ปี ต.ลําเหย อ.ดอนตูม

7-19 ธ.ค.63

 • 03.00-08.30 น. ไปซื้อของทะเลที่ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร
 • 12.00-19.00 น. ขายของที่ตลาดสด ธกส. ต.สามง่าม อ.ดอนตูม

20 ธ.ค. 63

 • 02.00-02.30 น. ไปตั้งร้านที่ตลาดนัดสามง่าม แล้วกลับบ้าน
 • 10.00 น. ไปเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ 12 ต.ลําเหย รร.วัดทุ่งสีหลง อ.ดอนตูม
 • 12.00-19.00 น. ขายของที่ตลาดสด ธ.ก.ส. ต.สามง่าม อ.ดอนตูม

21 ธ.ค. 63

 • 13.00-15.30 น. ไปตรวจหาเชื้อโควิดCOVID-19 ที่ รพ.ดอนตูม
 • 15.30-19.00 น. ขายของที่ตลาดสด ธ.ก.ส. ต.สามง่าม อ.ดอนตูม

22-23 ธ.ค.63 – 12.00-19-00 น. ขายของที่ตลาดสด ธ.ก.ส. ต.สามง่าม อ.ดอนตูม

24 ธ.ค. 63 – 01.00 น. ได้รับแจ้งผลยืนยันตรวจพบเชื้อ COVID-19


🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 14 (ลำดับที่ 37 )

หญิง อายุ 27 ปี ต.บางเลน อ.บางเลน

8-12 ธ.ค.63 – 11.00 น. ขายของที่แพปลา อ.บางเลน

13 ธ.ค.63 –

 • 11.00 น. ขายของที่แพปลา อ.บางเลน
 • 22.00 น. ไปซื้อของที่ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร

14 ธ.ค.63

 • 11.00 น. ขายของที่แพปลา อ.บางเลน
 • 16.00 น. รับลูกชายที่ รร.แสงอรุณ

15-16 ธ.ค.63 – 11.00 น. ขายของที่แพปลา อ.บางเลน

17 ธ.ค.63 –

 • 11.00 น. ขายของที่แพปลา อ.บางเลน
 • 22.00 น. ไปซื้อของกับสามีที่ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร (ไม่ได้ลงรถ)

18 ธ.ค.63 – 22.00 น. ไปซื้อของกับสามีที่ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร (ไม่ได้ลงรถ)

19 ธ.ค.63 – 11.00 น. ขายของที่แพปลา อ.บางเลน

20 ธ.ค.63 –

 • 11.00 น. ไปตรวจหาเชื้อโควิด COVID-19 ที่ รพ.บางเลน
 • 13.00 น. ขายของที่แพปลา อ.บางเลน

21 ธ.ค.63 – พักอยู่บ้าน ต.บางเลน อ.บางเลน

22-23 ธ.ค.63 – 11.00 น. ขายของที่แพปลา อ.บางเลน

24 ธ.ค.63 – ได้รับแจ้งผลยืนยันตรวจพบเชื้อ COVID-19


🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 13 (ลำดับที่ 36 )

หญิง อายุ 46 ปี ต.สระสี่มุม อ.กําแพงแสน

7 ธ.ค.63

 • 00.01 น. ส่งกุ้งที่ตลาดกลางค้ากุ้ง จ.สมุทรสาคร
 • 22.00 น. จับกุ้งที่ ม.1 ต.สระสี่มุม อ.กําแพงแสน

8 ธ.ค.63 – 03.00 น. ส่งกุ้งที่ ตลาดกลางค้ากุ้ง จ.สมุทรสาคร

9-11 ธ.ค.63 – พักอยู่บ้าน ต.สระสี่มุม อ.กําแพงแสน

12 ธ.ค.63 – 05.00 น. รับลูกกุ้ง ใกล้วัดไผ่โรงวัว

13-15 ธ.ค.63 – พักอยู่บ้าน ต.สระสี่มุม อ.กําแพงแสน

16 ธ.ค.63 – 19.00 น. ดูหนังกลางแปลง วัดสระสี่มุม อ.กําแพงแสน

17-19 ธ.ค.63 – พักอยู่บ้าน ต.สระสี่มุม อ.กําแพงแสน

20 ธ.ค.63

 • 14.00 น. ไปตรวจหาเชื้อโควิด COVID-19 ที่รพ.กําแพงแสน
 • 14.30 น. ไปทานก๋วยเตี๋ยว ต.สระพัฒนา อ.กําแพงแสน

21 ธ.ค.63 – พักอยู่บ้าน ต.สระสี่มุม อ.กําแพงแสน

22 ธ.ค.63

 • 14.00 น. ไปส่งคนศูนย์ Honda อ.กําแพงแสน (ไม่ได้ลงจากรถ)
 • 17.00 น. ไปรับคนศูนย์ Honda อ.กําแพงแสน (ไม่ได้ลงจากรถ)

23 ธค. 63 – 16.30 น. ไปตลาดนัด หน้าโรงสีกํานันตือ

24 ธค. 63 – ได้รับแจ้งผลยืนยันตรวจพบเชื้อ COVID-19


🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 12 (ลำดับที่ 35 )

ชาย อายุ 49 ปี หมู่ 4 ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน

7 ธ.ค. –

 • 19.00-21.00 น. รับกุ้งที่ ม.4 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
 • 23.00 น. ไปตลาดแพกุ้ง จ.สมุทรสาคร 

8 ธ.ค. –

 • 06.00-10.00 น. ขายกุ้งที่แพ จ.สมุทรสาคร
 • 10.00 น. ไปที่ ม.4 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 
 • 19.00-21.00 น. ไปรับกุ้งที่บ่อ ม.4 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
 • 23.00 น. อยู่ที่แพกุ้ง จ.สมุทรสาคร

9 ธ.ค. –

 • 20.00 น. รับกุ้งที่บ่อ ม.4 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี โดยแวะซื้อน้ําแข็งที่โรงน้ําแข็ง อ.กําแพงแสน

10 ธ.ค. –

 • 06.00-09.00 น. อยู่ที่แพกุ้ง จ.สมุทรสาคร
 • 17.00 น. ไปเฝ้าบ่อกุ้ง ที่ ม.4 อยู่ติดเขต ต.ดอนมะนาว จ.สุพรรณบุรี

11 ธ.ค. – 04.00 น. อยู่กุ้งที่แพ ตลาดปลาบางเลน

12-13 ธ.ค. – 07.00 น. อยู่กุ้งที่แพ จ.สมุทรสาคร

15-16 ธ.ค. – 05.00 น. อยู่แพบ้านบ่อน้ำจืด ต.ดอนข่อย อ.กําแพงแสน

17-18 ธ.ค. – 05.00 น. อยู่บ้านแม่ ที่ ม.4 ต.ห้วยม่วง อ.กําแพงแสน

19 ธ.ค. –

 • 11.00 น. ไปบ้านเพื่อน ม.8 ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดยรถส่วนตัว ไปคนเดียว
 • 17.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน และนอนค้าง 1 คืน ที่ จ.กาญจนบุรี

20 ธ.ค. –

 • 11.00 น. ไป รพ.กําแพงแสน เพื่อตรวจ COVID-19 แต่ไม่ได้ตรวจ
 • 14.30 น. เลือกตั้ง ที่ศาลาประชาคม ม.ที่ 4 ต.ห้วยม่วง อ.กําแพงแสน
 • 16.00 น. ไป รพ.กําแพงแสน ซักประวัติคัดกรองตรวจ COVID-19
 • 20.00-22.00 น. สังสรรค์กับเพื่อน ดื่มสุรา

21 ธ.ค. – 09.00 น. เดินทางมารพ.กําแพงแสน เข้ารับการตรวจ COVID-19 (รอผล)

23 ธ.ค. – ได้รับแจ้งผลยืนยันตรวจพบเชื้อ COVID-19


🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 11 (ลำดับที่ 34 )

เพศชาย อายุ 32 ปี ต.กระตีบ อ.กําแพงแสน

7 – 8 ธค 63 – อยู่บ้าน ที่ ต.กระตีบ อ.กําแพงแสน

9 ธค 63 – 23.00 น. ส่งกุ้งที่แพกุ้ง มหาชัย จ.สมุทรสาคร

10 – 12 ธค 63 – อยู่บ้าน ที่ ต.กระตีบ อ.กําแพงแสน

13 ธค 63 – 23.00 น. ไปส่งกุ้งที่แพกุ้ง มหาชัย จ.สมุทรสาคร

14 ธค 63 – อยู่บ้านที่ ต.กระตีบ อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม

15 ธค 63 – 23.00 น. ไปส่งกุ้งที่แพกุ้ง มหาชัย จ.สมุทรสาคร

16 – 18 ธค 63 – อยู่บ้านที่ ต.กระตีบ อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม

19 ธค 63 – 23.00 น. ไปส่งกุ้งที่แพกุ้ง มหาชัย จ.สมุทรสาคร

20 ธค 63 – 09.00 น. เดินทางไปตรวจ COVID-19 ที่ รพ.กําแพงแสน

21 – 22 ธค 63 – อยู่บ้านที่ ต.กระตีบ อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม

23 ธค 63

 • 13.00 น. ได้รับแจ้งผลยืนยันตรวจพบเชื้อ COVID-19
 • 15.30 น. รถโรงพยาบาลมารับที่บ้าน

🔴️ไทม์ไลน์ รายที่ 10 (ลำดับที่ 33 )

เพศชาย อายุ 44ปี ต.ทุ่งลูกนก อ.กําแพงแสน

6 ธค 63

 • 04.00 น. อยู่แพกุ้ง จ.สมุทรสาคร
 • 08.00 น. เดินทางมาบ่อกุ้ง ต.สระพัฒนา
 • 22.00 น. ขึ้นกุ้ง บ่อ ม.3 ต.สระพัฒนา อ.กําแพงแสน

7 ธค 63

 • 04.00 น. อยู่แพกุ้ง จ.สมุทรสาคร
 • 22.00 น. ขึ้นกุ้งที่ บ่อ วัดทุ่งกระพังโหม

8 ธค 63

 • 04.00 น. อยู่แพกุ้ง จ.สมุทรสาคร
 • 08.00 น. เดินทางมาบ่อกุ้ง ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กําแพงแสน
 • 22.00 น. ขึ้นกุ้งที่ บ่อกุ้ง ม.3 ต.สระพัฒนา อ.กําแพงแสน

9 ธค 63

 • 04.00 น. อยู่แพกุ้ง จ.สมุทรสาคร
 • 22.00 น. ขึ้นกุ้งจาก บ่อกุ้ง ม.4 ทุ่งลูกนก ติดกับวัดไผ่รื่นรมย์

10 ธค 63

 • 04.00 น. อยู่แพกุ้ง จ.สมุทรสาคร
 • 08.00 น. เดินทางมาที่ ม.3 ต.สระสี่มุม อ.กําแพงแสน

11 ธค 63

 • 12.00 น. เล่นสนุกเกอร์ที่ ต.สระพัฒนา อ.กําแพงแสน
 • 22.00 น. ขึ้นกุ้ง ที่บ่อ ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

12 ธค 63

 • 04.00 น. อยู่แพกุ้ง จ.สมุทรสาคร
 • 08.00 น. เดินทางไป ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เพื่อส่งคน
 • 22.00 น. ขึ้นกุ้งจาก ต.ดอนลาน จ.อยุธยา

13 ธค 63

 • 04.00 น. อยู่แพกุ้ง จ.สมุทรสาคร
 • 22.00 น. ขึ้นกุ้ง บ่อติดวัดบางพระ อ.นครชัยศรี

14 ธค 63 – 04.00 น. อยู่แพกุ้ง จ.สมุทรสาคร

15 ธค 63

 • 07.00 – 11.00 น. ไปรับญาติ ที่อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
 • 17.00 น. ไปคลินิกหมอ ใน อ.กําแพงแสน

16 ธค 63 – อยู่บ้าน ต.ทุ่งลูกนก อ.กําแพงแสน

17 ธค 63 – 14.00-18.00 น. เล่นสนุกเกอร์ ที่ ต.สระพัฒนา อ.กําแพงแสน

18 ธค 63 – อยู่บ้าน ต.ทุ่งลูกนก อ.กําแพงแสน

19 ธค 63

 • 20.00 น. ขึ้นกุ้งบ่อเอกชัย
 • 22.00 น. ไปลงกุ้ง ปากบ่อ เสืออีด่าง ต.สระสี่มุม

20 ธค 63

 • 11.00 น. เลือกตั้ง ม.4 ต.ทุ่งลูกนก
  12.00 – 15.00 น. ไปคัดกรอง COVID-19 โรงพยาบาลกําแพงแสน

23 ธค 63 – ได้รับแจ้งผลยืนยันตรวจพบเชื้อ COVID-19


🔴️ไทม์ไลน์ รายที่ 9 (ลำดับที่ 32 )

ชาย อายุ 26 ปี ต.สระพัฒนา อ.กําแพงแสน

16 ธค 63

 • 02.00 น. ขึ้นกุ้ง ม.6 ต.สระพัฒนา อ.กําแพงแสน
 • 05.00 น. ไปส่งกุ้ง ตลาดกุ้ง จ.สมุทรสาคร
 • 17.30 – 18.00 น. ไปโรงน้ำแข็ง ตลาดบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม
 • 18.00 น. อยู่บ้านญาติ ม.5 ต.สระพัฒนา อ.กําแพงแสน

17 ธค 63

 • 01.00 น. ขึ้นกุ้ง ม.5 ต.สระพัฒนา อ.กําแพงแสน
 • 02.00 น. ไปส่งกุ้ง ตลาดกุ้ง จ.สมุทรสาคร

18 ธค 63

 • 17.30 – 18.00 น. ไปโรงน้ําแข็ง ตลาดบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม
 • 24.00 น. ขึ้นกุ้ง ม.6 ต.สระพัฒนา อ.กําแพงแสน

19 ธค 63

 • 03.00 น. ไปส่งกุ้ง ตลาดกุ้ง จ.สมุทรสาคร
 • 08.00 น. ไปตรวจเชื้อ ที่รถพระราชทานตรวจหาเชื้อชีวนิรภัย หน้าตลาดกลางค้ากุ้ง จ.สมุทรสาคร

20 ธค 63 – 13.00 น. ไปหน่วยเลือกตั้ง ม.6 ต.สระพัฒนา อ.กําแพงแสน

21 ธค 63

 • 08.30 น. ไปตรวจ COVID-19 ที่โรงพยาบาลบางเลน
 • 13.00 น. เดินทางกลับบ้านและกักตัวเองอยู่บ้าน จ.นครปฐม

22 ธค 63

 • 09.15 น. ได้รับแจ้งผลยืนยันตรวจพบเชื้อ COVID-19
 • 10.00 น. โทรแจ้ง รพ.สต.สระพัฒนา ว่าตนเองตรวจพบเชื้อ COVID-19

🔴️ไทม์ไลน์ รายที่ 8 (ลำดับที่ 31 )

ชาย อายุ 59 ปี หมู่ 4 ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน

◾️7 ธ.ค.

 • 19.00 น. จับกุ้ง ที่หมู่ 4 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง สุพรรณฯ (1 กม.จากบ้าน)
 • จ้างรถไปส่งกุ้งที่ตลาดกลางกุ้ง สมุทรสาคร (ผู้ป่วยไม่ได้ไป)

◾️8 ธ.ค.

 • เฝ้าบ่อกุ้ง หมู่ 4 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง สุพรรณฯ คนขับรถนำเงินมาส่งให้
 • 19.00 น. จับกุ้ง / จ้างรถไปส่งกุ้งที่ตลาดกลางกุ้ง สมุทรสาคร (ผู้ป่วยไม่ได้ไป)

◾️9 ธ.ค – จับกุ้งและจ้างรถไปส่งกุ้งที่ตลาดกลางกุ้ง สมุทรสาคร (ผู้ป่วยไม่ได้ไป)

◾️10 ธ.ค

 • 06.00 น. เดินทางไปตลดากลางกุ้ง สมุทรสาคร
 • 09.00 น. กลับบ้าน
 • 17.00 น. ไปเฝ้าบ่อกุ้ง ที่หมู่ 4 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง

◾️11-13 ธ.ค. – เลี้ยงกุ้งอยู่ที่บ่อกุ้ง หมู่ 4 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง / กลับมากินข้าวกลางวันที่บ้าน

◾️14 ธ.ค.

 • 09.00 – 09.30 น. ไปธกส. กำแพงแสน (สวมหน้ากากตลอด)
 • 09.30 น. ไปต่อทะเบียนรถที่ขนส่งกำแพงแสน (สวมหน้ากากตลอด)
 • 12.00 ไปร้านการเกษตร หมู่ 3 ต.ห้วยม่วง
 • 12.10 น. กลับไปบ้าน และออกไปบ่อกุ้ง หมู่ 4 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง

◾️20 ธ.ค.

 • 12.00 น. ออกไปเลือกตั้ง ที่ศาลาประชาคม หมู่ 4 ต.ห้วยม่วง (สวมหน้ากากตลอด)
 • มีอาการไข้ เวียนหัว ไปคลินิคในต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน
 • กลับบ้านเฝ้าบ่อกุ้ง

◾️21 ธ.ค.

 • 09.00 น. ไปตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติห้วยม่วง (สวมหน้ากากตลอด) / ขอรับการตรวจหาเชื้อที่ รพ.เจ้าพระยายมราช สุพรรณฯ
 • 21.00 น. ผลแจ้งยืนยันพบเชื้อ

🔴️ไทม์ไลน์ รายที่ 7 (ลำดับที่ 30)

ชาย อายุ 46 ปี หมู่ 20 ต.บางหลวง อ.บางเลน

◾️5-15 ธ.ค. – อยู่บ่อกุ้ง หมู่ 4 ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน

◾️16 ธ.ค. – ไปตลาดกลางกุ้ง สมุทรสาคร 22.00 น.

◾️17 ธ.ค. – อยู่ที่ตลาดกลางกุ้ง สมุทรสาคร / กลับบ้าน หมุ่ 20 ต.บางหลวง

◾️18 ธ.ค. – อยู่บ้าน

◾️19 ธ.ค. – อยู่บ่อกุ้ง หมู่ 4 ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน

◾️20 ธ.ค.

 • อยู่บ่อกุ้ง หมู่ 4 ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน
 • 09.45 – 10.00 น. ไปเลือกตั้ง
 • รับแจ้งให้มาเข้าตรวจหาเชื้อ รพ.บางเลน

◾️21 ธ.ค. – ผลยืนยัน พบเชื้อ


🔴️ไทม์ไลน์ รายที่ 6 (ลำดับที่ 29)

ชาย อายุ 37 ปี หมู่ 7 ต.บางหลวง อ.บางเลน

◾️7 ธ.ค. – กลับจากบ้านภรรยา ที่นครนายก

◾️8-9 ธ.ค. – พักอยู่บ้าน หมุ่ 7 ต.บางหลวง

◾️10 ธ.ค.

 • 16.00 น. ไปโรงน้ำแข็ง ในต.บางหลวง /ไปจับกุ้ง
 • 20.00 น. ไปตลาดกุ้ง มหาชัย สมุทรสาคร

◾️11 ธ.ค. – อยู่ที่ตลาดกุ้งมหาชัย สมุทรสาคร / กลับบ้าน ช่วง 11.00 น.

◾️12-14 ธ.ค. – พักอยู่บ้าน / ออกไปเลี้ยงกุ้ง หมุ่ 7 ต.บางหลวง

◾️15 ธ.ค.

 • 16.00 น. ไปโรงน้ำแข็ง ในต.บางหลวง /ไปจับกุ้ง
 • 20.00 น. ไปตลาดกุ้ง มหาชัย สมุทรสาคร

◾️17 ธ.ค. – อยู่ที่ตลาดกุ้งมหาชัย สมุทรสาคร / กลับบ้าน ช่วง 11.00 น. / แวะกินข้าว-เข้าห้องน้ำ ปตท.บ้านแผ้ว

◾️18 ธ.ค. – 14.00 – 17.00 น. ไป อ.บางพลี สมุทรปราการ

◾️19 ธ.ค.

 • 16.00 น. ไปโรงน้ำแข็ง ในต.บางหลวง /ไปจับกุ้ง
 • 20.00 น. ไปตลาดกุ้ง มหาชัย สมุทรสาคร

◾️20 ธ.ค.

 • อยู่แพกุ้ง หมู่บ้านไผ่ดอย ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน
 • 15.00 น. เข้าตรวจหาเชื้อ รพ.บางเลน

◾️21 ธ.ค. – พักอยู่บ้าน ที่หมู่ 7 ต. บางหลวง / ได้รับผลยืนยันติดเชื้อ / เข้ารับการรักษาตัว


🔴️ไทม์ไลน์ รายที่ 5 (ลำดับ 28)

ชาย อายุ 34 ปี หมู่ 3 ต.ดอนตูม อ.บางเลน โดยช่วง 06.00 – 09.00 น. และ 14.00 – 20.00 น. ผู้ป่วยต้องไปเลี้ยงกุ้งที่บ่อกุ้งบ้านแม่ และบ้านตนเอง ทุก ๆ วัน

◾️-9-10 ธ.ค. – 01.00 – 03.00 น. ไปตลาดกลางกุ้ง สมุทรสาคร

◾️11 ธ.ค. – พักอยู่บ้าน / ออกไปเลี้ยงกุ้ง ที่หมู่ 1, หมู่ 3 ต.ดอนตูม

◾️12 ธ.ค.

 • 01.00-03.00 น. ไปตลาดกลางกุ้ง สมุทรสาคร
 • 05.30 – 07.00 น. กลับบ้าน / แวะปั๊ม บริเวณ ต.ดอนยายหอม อ.เมือง
 • 12.00-16.00 น. ไปบ่อนไก่ชน ต.บางเลน (รถยนต์ส่วนตัว, สวมหน้ากากตลอด)

◾️13 ธ.ค.

 • 12.00 น. ส่งลูกไปเรียนพิเศษ ที่ ต.ไร่ขิง อ.สามพราน
 • 14.00 น. ห้างบิ๊กซี นครปฐม ไปศูนย์โทรศัพท์ – เคเอฟซี โดยสวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอด

◾️14 ธ.ค. – ออกไปเลี้ยงกุ้ง ที่หมู่ 1, หมู่ 3 ต.ดอนตูม / กินข้าวกลางวันร้านอาหารตามสั่ง

◾️15 ธ.ค. – พักอยู่บ้าน / ออกไปเลี้ยงกุ้ง ที่หมู่ 1, หมู่ 3 ต.ดอนตูม

◾️16 ธ.ค.

 • 12.00 – 15.00 น. ไปอู่ซ่อมรถ ตรงข้ามร้านสะดวกซื้อหน้าวัดไผ่หูช้าง อ.บางเลน / รับลูกที่ ร.ร.ราษฎร์บำรุง อ.ดอนตูม
 • 19.00 – 21.00 น. ไปร้านชาบู อ.กำแพงแสน

◾️17 ธ.ค. – ออกไปเลี้ยงกุ้ง ที่หมู่ 1, หมู่ 3 ต.ดอนตูม / กินข้าวกลางวันร้านอาหารตามสั่ง

◾️18 ธ.ค. – 15.00-15.30 น. ไปรับลูกที่ร.ร.ราษฎร์บำรุง อ.ดอนตูม / แวะอู่ซ่อมรถ ต.สระพัฒนา / แวะโรงเรียนเจี๊ยนหัว ฝ่ายประถมศึกษา ต.บางหลง

◾️19 ธ.ค. – 12.00 – 16.00 น. ไปบ่อนไก่ชน ต.บางเลน (รถยนต์ส่วนตัว, สวมหน้ากากตลอด)

◾️20 ธ.ค.

 • 09.00 – 09.30 น. ออกไปเลือกตั้งที่ ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ดอนตูม (สวมหน้ากากตลอด)
 • 09.30 – 13.00 น. ไปร้านอาหารตามสั่ง
 • 13.30 – 14.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 รพ.บางเลน

◾️21 ธ.ค.

 • 09.00 – 12.00 น. ไปบ่อนไก่ชน ต.บางเลน (รถยนต์ส่วนตัว, สวมหน้ากากตลอด)
 • 12.00 – 20.00 น. กลับบ้านแม่ หลังได้รับผลยืนยัน พบเชื้อ

🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 4 (ลำดับที่ 25 )

ชาย อายุ 22 ปี อยู่หมู่ 4 ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม

◾️7-16 ธ.ค. เวลา 08.00 – 20.00 น. ทำงานที่บริษัทโกลบอลสติปไพร์ม โดยใช้รถจักรยานยนต์ส่วนตัว และสวมหน้ากากโดยตลอด

◾️17 ธ.ค.

 • 05.00 – 13.00 น. ไปส่งกุ้งที่ตลาดค้าส่งสัตว์น้ำ สมุทรสาคร
 • 13.00 – 19.00 น. กลับจากส่งกุ้ง ไปบ้านพี่เขย อ.กำแพงแสน
 • 19.30 – 22.00 น. สังสรรค์กับเพื่อนที่บ้าน ต.พระประโทน อ.เมือง
 • 22.00 น. กลับบ้าน

◾️18 ธ.ค. เวลา 08.00 – 20.00 น. ทำงานที่บริษัทโกลบอลสติปไพร์ม โดยใช้รถจักรยานยนต์ส่วนตัว และสวมหน้ากากโดยตลอด

◾️19 ธ.ค. – อยู่บ้าน

◾️20 ธ.ค.

 • 08.00 – 16.00 น. ไปขอตรวจหาเชื้อ ที่ รพ.นครปฐมตามนัด
 • 16.00 น. เดินทางกลับบ้านรอฟังผล

◾️21 ธ.ค.

 • 09.00 -09.50 น ไปไหว้พระที่หน้า รพ.นครปฐม
 • 09.50 – 16.30 น. กลับบ้าน
 • 16.30 น. ได้รับผลแจ้งการติดเชื้อ จนท. / รพ. มารับตัวเข้ารับการรักษา

🔴️ไทม์ไลน์ รายที่ 3 (ลำดับที่ 26 )

ผู้ป่วยหญิง อายุ 57 ปี

◾️7-9 ธ.ค.
07.30 – 16.30 ทำงาน กฟภ. อ.กำแพงแสน (ใช้รถยนต์ส่วนตัว)

◾️10 ธ.ค. – อยู่บ้าน หมู่ 4 ต.บางเลน อ.บางเลน

◾️11 ธ.ค.
10.30 – ไปโลตัส บางเลน กดเงินตู้ ATM และกลับบ้าน (สวมหน้ากาก)
16.30 – ไปโลตัส บางเลน กดเงิน, เดินซื้อของ 30 นาที (สวมหน้ากาก)

◾️12-13 ธ.ค. – พักอยู่บ้าน

◾️14-16 ธ.ค.
07.30 – 16.30 ทำงาน กฟภ. อ.กำแพงแสน (ใช้รถยนต์ส่วนตัว)

◾️17 ธ.ค.
04.00 – 09.30 – ไปส่งกุ้งที่มหาชัย
13.00 – ไปบ้านแม่ หมู่ 2 ต.บางเลน อ.บางเลน
14.30 – ไปหมู่บ้านในพท.อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
15.30 – ไปหมู่บ้านที่ ต.บ่อพลับ อ.เมือง นครปฐม
16.00 – แวะซื้อของตลาดชมภูพงศ์ อ.บางเลน (สวมหน้ากาก)

◾️18 ธ.ค. ทำกิจกรรม Walk rallly ที่รีสอร์ท จ.กาญจนฯ (ใช้รถออฟฟิศ)

◾️19 ธ.ค.
10.30 – กลับนครปฐม
12.00 – 12.30 – แวะซื้อของฝาก ตัวอ.เมืองกาญจน์
13.00 – แวะเข้าห้องน้ำ ปั้มปตท.ทุ่งนา กาญจนฯ
14.00 – กฟภ. กำแพงแสน ขับรถยนต์กลับบ้าน
19.00 – ไปบ้านแม่ที่ หมู่ 2 ต.บางเลน (สวมหน้ากาก)

◾️20 ธ.ค.
13.00 – ไปตลาดชมภูพงศ์ บางเลน (สวมหน้ากากตลอด)
19.00 – เอาของไปบ้านแม่ หมู่ 2 ต.บางเลน (สวมหน้ากาก)
20.00 – ผลยืนยันตรวจพบเชื้อ


🔴️ไทม์ไลน์ รายที่ 2 (ลำดับที่ 25 )

ผู้ป่วยหญิง อายุ 48 ปี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

 • 7 ธ.ค. 63 : นำกุ้งไปขายที่ตลาดกลางค้ากุ้ง จ.สมุทรสาคร
 • 10 ธ.ค. 63 : เดินทางไปกินหมูกะทะที่บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
 • 12 ธ.ค. 63 : นำกุ้งไปขายที่ตลาดกลางค้ากุ้ง จ.สมุทรสาคร และไปขายของตลาดนัดท่าตำหนัก
 • 13 ธ.ค. 63 : ช่วงเช้าไปทำบุญที่วัดไทร อ.นครชัยศรี และช่วงเย็นไปตลาดนัดไฟฟ้า
 • 15 ธ.ค. 63 : เดินทางไปทำบุญที่วัดตะโก จ.อยุธยา
 • 16 – 18 ธ.ค. 63 : นำกุ้งไปขายที่ตลาดกลางค้ากุ้ง จ.สมุทรสาคร
 • 17 ธ.ค. 63 : ไปงานทรงเจ้าแถววัดไทร
 • 18 ธ.ค. 63 : ช่วงเย็นขายของที่ตลาดนัดวัดไทร (สวมหน้ากากอนามัยตลอด)
 • 19 ธ.ค. 63 : เข้ารับการตรวจที่ รพ. ผลพบเชื้อ

🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 1 (ลำดับที่ 24 )

ผู้ป่วยชาย อายุ 21 ปี อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 • 10 ธ.ค. 63 : อยู่บ้าน ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน จับกุ้งบ้านตัวเองเตรียมเอาไปขาย
 • 11 ธ.ค. 63 : ไปขายกุ้งที่ตลาดกลางค้ากุ้ง จ.สมุทรสาคร
 • 12 ธ.ค. 63 : จับกุ้ง ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน
 • 13 ธ.ค. 63 : ไปส่งกุ้งที่ตลาดกลางค้ากุ้ง และเล่นสนุ๊กเกอร์ ต.ห้วยม่วง
 • 15 ธ.ค. 63 : จับกุ้งบริเวณวัดหนองพงนก และส่งไปตลาดกลางค้ากุ้ง
 • 16 ธ.ค. 63 : กลับมาพักที่บ้าน
 • 17 ธ.ค. 63 : ไปงานเลี้ยงวันเกิด ต.สระพัฒนา
 • 18 ธ.ค. 63 : เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ให้ไปรับการตรวจคัดกรอง
 • 19 ธ.ค. 63 : เข้ารับการตรวจที่ รพ. ผลพบเชื้อ

WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

อบจ.ปทุมธานี เปิดให้ประชาชนในพื้นลงทะเบียนฉีด ‘วัคซีนซิโนฟาร์ม’

อบจ.ปทุมธานี เปิดให้ประชาชนในพื้นลงทะเบียนฉีด ‘วัคซีนซิโนฟาร์ม’

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เปิดให้ประชาชนลงทะเบียน รับวัคซีนทางเลือก 'ซิโนฟาร์ม' จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แล้ว

ไขข้อสงสัย โควิด เดลตา จากอินเดีย วัคซีนที่ไทยมีป้องกันได้หรือไม่?

ไขข้อสงสัย โควิด เดลตา จากอินเดีย วัคซีนที่ไทยมีป้องกันได้หรือไม่?

วัคซีนในประเทศไทย ป้องกัน โควิดสายพันธุ์อินเดีย ได้หรือไม่? แนวโน้มการระบาด โควิดเดลตา จากอินเดีย ในไทย

ผู้ป่วยโควิด19 หลังรักษาตัวจนหายแล้ว จำเป็นต้อง ฉีดวัคซีนโควิด19 อีกไหม

ผู้ป่วยโควิด19 หลังรักษาตัวจนหายแล้ว จำเป็นต้อง ฉีดวัคซีนโควิด19 อีกไหม

หากคุณเป็นผู้ป่วยที่รักษาโรคโควิด19 จนหายดีแล้ว มีคำแนะนำทางการแพทย์ว่า ยังจำเป็นต้องเข้ารับการ ฉีดวัคซีนโควิด19 อีกเช่นกัน แต่ให้ยึดระยะเวลาดังนี้

กทม. เปิดจุดตรวจโควิด-19 เชิงรุก แบบ Walk in 6 จุด

กทม. เปิดจุดตรวจโควิด-19 เชิงรุก แบบ Walk in 6 จุด

กรุงเทพมหานคร เปิดจุดตรวจ COVID-19 เชิงรุกแบบ Walk in เพิ่ม 6 จุด กระจายไปทั่วตามเขตต่าง ๆ อาทิ อาคารโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ (ฝั่ง ถ.ดำรงรักษ์) / วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ

จุฬาฯ เร่งศึกษากรณีการฉีด ‘วัคซีนโควิด-19’ เข็มที่ 3

จุฬาฯ เร่งศึกษากรณีการฉีด ‘วัคซีนโควิด-19’ เข็มที่ 3

ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาการฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 3 โดยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้วัคซีนชนิดเดียวกัน

Lamina ร่วมหนุนโครงการรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยฯ

Lamina ร่วมหนุนโครงการรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยฯ

บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ร่วมสนับสนุนการผลิตรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยที่ดำเนินการโดยนักเทคนิคการแพทย์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

‘หมอพร้อม’ แจ้งตั้งแต่ 25 มิ.ย.นี้ ปลดล็อกให้ รพ. จัดระบบคิวฉีดวัคซีนโควิด

‘หมอพร้อม’ แจ้งตั้งแต่ 25 มิ.ย.นี้ ปลดล็อกให้ รพ. จัดระบบคิวฉีดวัคซีนโควิด

หมอพร้อม ออกประกาศ ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย.64 เป็นต้นไป จะทำการปลดล็อกให้แต่ละโรงพยาบาลสามารถจัดระบบคิว ลงนัด เลื่อนนัด และแจ้งเตือนประชาชนที่จะมาฉีดวัคซีนโควิดได้

อัปเดต! วันเปิดเทอมมหาวิทยาลัย 2564 ช่วงมิ.ย.-ส.ค. ที่ไหนเปิดวันไหน?

อัปเดต! วันเปิดเทอมมหาวิทยาลัย 2564 ช่วงมิ.ย.-ส.ค. ที่ไหนเปิดวันไหน?

ปฏิทินเปิดเทอมมหาวิทยาลัย 2564 อัปเดต! วันเปิดเทอมมหาวิทยาลัย 2564 ช่วงมิ.ย.-ส.ค. ที่ไหนเปิดวันไหน?

อินเดีย พบสิงโตหลายตัวติดโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา / ตายเพิ่ม 1 ตัว

อินเดีย พบสิงโตหลายตัวติดโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา / ตายเพิ่ม 1 ตัว

โดยผลการตรวจหาสายพันธุ์ พบติดเชื้อในสายพันธุ์เดลตาทั้งหมด