การระบาดรอบใหม่ นครปฐม โควิด-19 ไทม์ไลน์

สรุปเคส-ไทม์ไลน์ โควิด-19 นครปฐม (ล่าสุด)

นครปฐม ในการระบาดของโควิด-19 ในรอบใหม่นี้ มีผู้ป่วยโควิด-19 สะสม 8 ราย

Home / NEWS / สรุปเคส-ไทม์ไลน์ โควิด-19 นครปฐม (ล่าสุด)

ประเด็นน่าสนใจ

 • นครปฐม ในการระบาดของโควิด-19 ในรอบใหม่นี้ มีผู้ป่วยโควิด-19 สะสม 53 ราย (28 ธ.ค. – 12.30 น.)
 • โดยมีไทม์ไลน์ออกมาแล้ว 37 ราย ส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้ง ตลาดค้ากุ้ง หรือ พื้นที่เสี่ยงในจังหวัดสมุทรสาคร
 • รายใหม่วันนี้ (28 ธ.ค.) จำนวน 16 ราย อยู่ในระหว่างการสอบสวนโรค

*** รายที่ นั้นจะเป็นจำนวนของการระบาดในรอบใหม่ ส่วนลำดับจะเป็นยอดสะสมตั้งแต่พบการระบาดครั้งแรก

🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 36 (ลำดับที่ 57 )

ชาย อายุ 20 ปี ต.บางเลน อ.บางเลน

4-5 ธ.ค. 63 – อยู่บ้าน

6-8 ธ.ค. 63 – 07.00-21.00 น. ไปจับปลา ที่ จ.สระบุรี

9-13 ธ.ค.63 – 07.00-21.00 น. ไปจับปลาที่คลอง4 จ.ปทุมธานี

14-17 ธ.ค. 63 – 07.00-21.00 น. ไปจับปลาที่ จ.สระบุรี

18-19 ธ.ค. 63 – 07.00-21.00 น. ไปจับปลาที่ อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

20-22 ธ.ค. 63 – 07.00-21.00 น. ไปจับปลาที่ จ.สระบุรี

23 ธ.ค. 63 09.00 น. ไปตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 ที่แพปลา บางเลนธานี อ.บางเลน

24-25 ธ.ค. 63 – 07.00-21.00 น. อยู่บ้าน

26 ธ.ค. 63

 • 07.00-18.00 น. ไปจับปลาที่ จ.สระบุรี
 • 19.30 น. ได้รับแจ้งผลยืนยัน ว่าตรวจพบเชื้อ COVID-19

🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 36 (ลำดับที่ 57 )

ชาย อายุ 54 ปี ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม

19 ธ.ค. 63 – 09.00 – 19.00 น. ไปสนามชนไก่ อ.บางเลน กับผู้ป่วยรายที่ 17 และ 25

20 ธ.ค.63 – 12.00 – 13.30 น. ไปหน่วยเลือกตั้ง ม.8 ต.ดอนยายหอม

21 ธ.ค. 63 – 14.00 น. ไปส่งลูกที่บ้านยาย ต.ดอนตูม

22 ธ.ค. 63

 • 10.00 – 10.30 น. ไปซื้อของตลาดหลักชัย ต.ดอนยายหอม
  23 – 24 ธ.ค. 63
 • อยู่บ้าน ม.8 ต.ดอนยายหอม และไปพูดคุยบ้านผู้ป่วยรายที่ 25

25 ธ.ค. 63 – 07.00 – 09.30 น. ไปตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่ รพ.นครปฐม

26 ธ.ค. 63

 • 09.00 น. ได้รับแจ้งผลยืนยันตรวจพบเชื้อ COVID-19
 • ไป รพสต.ดอนยายหอม เพื่อให้ข้อมูล
 • 19.15 น. เข้ารับการรักษาที่รพ.นครปฐม

🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 35 (ลำดับที่ 56 )

ชาย อายุ 29 ปี ต.ลําเหย อ.ดอนตูม

10-19 ธ.ค. 63

 • 07.30-12.30 น. ทํางานบ้านผู้ป่วยรายที่ 15 ต.ลําเหย อ.ดอนตูม
 • 12.30-13.00 น. ไปเตรียมขายของทะเลสด ตลาดสด ธกส. ต.สามง่าม
 • 15.30 น. กลับบ้านเช่า ม.4 ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม

20 ธ.ค.63 – 13.00 น. ไปซื้อของร้าน CU สาขาดอนตูม (สามหน้ากากตลอด)

21 ธ.ค. 63 – 14.00-14.15 น. ไปซื้อของตลาดสด ธกส. ต.สามง่าม 0

22-23 ธ.ค. 63 – 12.30-13.00 น. ไปเตรียมขายของทะเลสด ตลาดสด ธกส. ต.สามง่าม

24 ธ.ค. 63

 • 10.00 น. ไปตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่ รพ.ดอนตูม
 • กลับบ้านและกักตัวเองอยู่บ้านนายจ้าง ต.ลําเหย อ.ดอนตูม

24 ธ.ค. 63 – 00.00-24.00 น. กักตัวเองอยู่บ้านนายจ้าง ต.ลําเหย อ.ดอนตูม

26 ธ.ค. 63 – 15.00 น. ได้รับแจ้งผลยืนยันตรวจพบเชื้อ

🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 34 (ลำดับที่ 55 )

ชาย อายุ 19 ปี ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม

11 ธ.ค. 63 – 20.00 – 22.00 น. ทานข้าวกับครอบครัวผู้ป่วยรายที่ 15 ที่ร้านอาหาร ต.สามง่าม

12-19 ธ.ค.63 – อยู่บ้าน ม.7 ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม

20 ธ.ค. 63 – 12.00 น. ไปเลือกตั้ง(หน่วยเลือกตั้งวัดห้วยพระ)

21-22 ธ.ค. 63 – อยู่บ้าน ม.7 ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม

22 ธ.ค. 63 – 20.00-22.00 น. กินหมูกระทะ อยู่บ้าน ม.7 ต.ห้วยพระ มีผู้ป่วยยืนยันรายที่ 15 และครอบครัวมากินด้วย

23 ธ.ค. 63 –

 • 10.00 น. ไปโรงเรียนวัดสามง่าม
 • 20.00 – 23.00 น. ไปบ้านแฟน ม.11 ต.ลําเหย อ.ดอนตูม

24 ธ.ค. 63 – 09.00 น. ตรวจโควิดที่ รพ.ดอนตูม

24-25 ธ.ค. 63 – กักตัวเองอยู่บ้านแฟน ม.11 ต.ลําเหย อ.ดอนตูม

26 ธ.ค. 63 – ได้รับแจ้งผลยืนยันตรวจพบเชื้อ COVID-19

🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 33 (ลำดับที่ 54 )

ชาย อายุ 25 ปี ต.สามง่าม อ.ดอนตูม

12 ธ.ค. 63

 • 04.00-13.00 น.ขายอาหารตามสั่งในบริษัท ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน
 • 13.00-14.00 น. ซื้อของตลาดสด ธกส. อ.ดอนตูม

13 ธ.ค. 63

 • 13.00 – 16.00 น. ไปขายกุ้งที่ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร
 • 17.00 น. ไปบ้านเพื่อนที่ หมู่ 8 ต.ดอนตูม อ.บางเลน
 • 18.00 น. กลับบ้าน

14 – 19 ธ.ค. 63

 • 04.00 – 13.00 น.ขายอาหารตามสั่งในบริษัท ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน
 • 13.00-14.00 น. ซื้อของตลาดสด ธกส. อ.ดอนตูม
 • 18.00 น. กลับบ้าน

20 ธ.ค. 63

 • อยู่บ้านตลอดวัน
 • 12.00 น. ไปเลือกตั้งพร้อมน้องสาว ที่หมู่ 9 ต.ดอนตูม อ.ดอนตูม

21 ธ.ค. 63

 • 04.00 – 13.00 น. ขายอาหารตามสั่งในบริษัท ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน
 • 13.00-14.00 น. ซื้อของตลาดสด ธกส. อ.ดอนตูม
 • 14.00 น. กลับมาขายอาหารตามสั่งที่บริษัท ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน

22 ธ.ค. 63 – 15.00 น. ไปรับการตรวจหาเชื้อ covid 19 ที่ รพ.บางเลน

23 ธ.ค. 63

 • 04.00 – 13.00 น. ขายอาหารที่บริษัท ใน ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน
 • 13.00 – 14.00 น. ซื้อของตลาด ธกส. อําเภอดอนตูม
 • 14.00 – 18.00 น. ขายอาหารที่บริษัท ในอําเภอบางเลน และกลับบ้าน

24 ธ.ค. 63 – 04.00 – 13.00 น. ขายอาหารที่บริษัท ในอําเภอบางเลน

25 ธ.ค. 63 – 04.00 – 13.00 น. ขายอาหารที่บริษัท ในอําเภอบางเลน

26 ธ.ค. 63 – 13.00 น. ได้รับแจ้งผลยืนยันตรวจพบเชื้อ COVID-19


🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 32 (ลำดับที่ 53 )

ชาย อายุ 84 ปี ต.ดอนตูม อ.บางเลน

9-29 ธ.ค. 63 – ผู้ป่วยไม่ได้เดินทางไปไหน เนื่องจากมีอายุมากแล้ว และมีโรคประจำตัว (พักอยู่บ้านเดียวกับผู้ป่วยรายที่ 5 )

20 ธ.ค.63 – ออกไปเลือกตั้ง ที่หมู่ 3 ต.ดอนตูม

26 ธ.ค. 63 – 13.30 น. ได้รับแจ้งยืนยันผลตรวจพบเชื้อ COVID-19


🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 31 (ลำดับที่ 52 )

หญิง อายุ 30 ปี ต.ดอนตูม อ.บางเลน

9 ธ.ค.63

 • 16.00-17.00 น. ไปพบกับผู้ป่วยรายที่ 28
 • 17.30 น. กลับบ้าน ม.3 ต.ดอนตูม อ.บางเลน

10-14 ธ.ค.63 – พักอยู่บ้านม.3 ต.ดอนตูม อ.บางเลน

15 ธ.ค.63 – 15.00-15.15 น. ไปเติมน้ํามันรถจักรยานยนต์ปั้มปตท.ลําลูกบัว

16 ธ.ค.63 – 17.00 น. ไปพบกับผู้ป่วยรายที่ 28

17-19 ธ.ค.63 – พักอยู่บ้านม.3 ต.ดอนตูม อ.บางเลน

20 ธ.ค.63

 • 09.30 น. ไปเลือกตั้งที่ ม.3 ต.ดอนตูม อ.บางเลน
 • 11.00 น. แวะซื้อก๋วยเตี๋ยวที่บริเวณลาดสะแก

21 ธ.ค.63 – พักอยู่บ้าน ม.3 ต.ดอนตูม อ.บางเลน

22 ธ.ค.63 – 15.00 น. ไปตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่ รพ.บางเลน

23 ธ.ค.63 – พักอยู่บ้านม.3 ต.ดอนตูม อ.บางเลน

24 ธ.ค.63

 • 14.30 น. ไปร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าตรงข้ามตลาดคุณาวรรณ ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กําแพงแสน
 • 15.00 น. ไปซื้อของตลาดนัด ธกส. ต.สามง่าม อ.ดอนตูม

25 ธ.ค.63 – พักอยู่บ้าน ม.3 ต.ดอนตูม อ.บางเลน

26 ธ.ค. 63 – 13.30 น. ได้รับแจ้งยืนยันผลตรวจพบเชื้อ COVID-19


🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 30 (ลำดับที่ 51 )

ชาย อายุ 50 ปี ต.บางระกํา อ.นครชัยศรี

11-13 ธ.ค. 63 – 17.00-19.00 น. ไปบ้านที่ ต.บางระกํา อ.นครชัยศรี

14 ธ.ค.63

 • 01.30-02.00 น. ไปตลาดปฐมมงคลด้วยรถยนต์ส่วนตัว
 • 17.00-19.00 น. ไปบ้าน ต.บางระกํา อ.นครชัยศรี

15 ธ.ค. 63

 • 01.30-02.00 น. ไปตลาดปฐมมงคลด้วยรถยนต์ส่วนตัว
 • 13.00-17.00 น. ไปขายกบที่ตลาดนัดติดกับแพกุ้ง จ.สมุทรสาคร

16-18 ธ.ค. 63

 • 01.30-02.00 น. ไปตลาดปฐมมงคลด้วยรถยนต์ส่วนตัว
 • 17.00-19.00 น. ไปบ้านที่ ต.บางระกํา อ.นครชัยศรี

19 ธ.ค. 63 – 01.30-02.00 น. ไปตลาดปฐมมงคลด้วยรถยนต์ส่วนตัว

20 ธ.ค. 63

 • 01.30-02.00 น. ไปตลาดปฐมมงคลด้วยรถยนต์ส่วนตัว
 • 09.00 น. ไปเลือกตั้งที่ ม.2 ต.บางระกํา อ.นครชัยศรี

21-22 ธ.ค. 63 – 01.30-02.00 น. ไปตลาดปฐมมงคลด้วยรถยนต์ส่วนตัว

23 ธ.ค. 63

 • 01.30-02.00 น. ไปตลาดปฐมมงคลด้วยรถยนต์ส่วนตัว
 • 17.00 น. เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน ที่รพ.กรุงเทพคริสเตียน

24 ธ.ค. 63 – 17.00 น. เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน ที่รพ.กรุงเทพคริสเตียน – 11.00 น. ได้รับแจ้งผลยืนยันตรวจพบเชื้อ COVID-19


🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 29 (ลำดับที่ 50 )

ชาย อายุ 5 ปี ต.บางเลน อ.บางเลน

10-12 ธ.ค. 63 – 11.00 น. ไปกับพ่อ แม่ ที่ร้านแพปลาบางเลน ต.บางเลน อ.บางเลน

13 ธ.ค.63

 • 11.00 น. ไปกับพ่อ แม่ ที่ร้านแพปลาบางเลน ต.บางเลน อ.บางเลน
 • 22.00 น. ไปซื้อของกับพ่อ แม่ ที่ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร

14-16 ธ.ค. 63 – 08.00 – 16.00 น. ไปโรงเรียนแสงอรุณ

17-18 ธ.ค.63 –

 • 08.00 – 16.00 น. ไปโรงเรียนแสงอรุณ
 • 22.00 น. ไปซื้อของกับพ่อ แม่ ที่ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร

19-20 ธ.ค.63 – 11.00 น. ไปกับพ่อ แม่ ที่ร้านแพปลาบางเลน ต.บางเลน อ.บางเลน

21 ธ.ค. 63 – อยู่บ้าน ต.บางเลน อ.บางเลน

22 ธ.ค. 63 – 11.00 น. ไปกับพ่อ แม่ ที่ร้านแพปลาบางเลน ต.บางเลน อ.บางเลน

23 ธ.ค. 63 – 12.00 น. ไปกับพ่อ แม่ ที่ร้านแพปลาบางเลน ต.บางเลน อ.บางเลน

24 ธ.ค. 63 – อยู่บ้าน ต.บางเลน อ.บางเลน

25 ธ.ค. 63

 • 10.00 น. ตรวจหาโควิค 19 ที่จุดคัดกรองที่ตลาดแพปลาบางเลน
 • 22.00 น. ได้รับแจ้งผลยืนยันตรวจพบเชื้อ COVID-19

🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 28 (ลำดับที่ 49 )

ชาย อายุ 32 ปี ต.ลําลูกบัว อ.ดอนตูม

8 ธ.ค. 63

 • 08.00 – 13.00 น. ไปขายกุ้งที่ตลาดกุ้ง จ.สมุทรสาคร
 • 08.00 – 11.00 น. ไปขายกุ้งที่ตลาดกุ้ง จ.สมุทรสาคร
 • 12.00 น. ไปล้างรถที่ บ้านโป่ง จ. ราชบุรี

10 – 14 ธ.ค. 63 – ขายเฟอร์นิเจอร์ที่บ้าน ต.ลําลูกบัว อ.ดอนตูม

15 ธ.ค.63

 • 08.00 – 16.00 น. ขายเฟอร์นิเจอร์ที่บ้าน ต.ลําลูกบัว อ.ดอนตูม
 • 16.00 – 16.30 น. ไปซื้ออาหารทะเลที่ ตลาด ธกส.

16 – 18 ธ.ค.63 – ขายเฟอร์นิเจอร์ที่บ้าน ต.ลําลูกบัว อ.ดอนตูม

19 ธ.ค. 63

 • 08.00 – 16.00 น. ขายเฟอร์นิเจอร์ที่บ้าน ต.ลําลูกบัว อ.ดอนตูม
 • 19.00 น. ไปสังสรรค์บ้านเพื่อนที่ ม.4 ต.ลําลูกบัว อ.ดอนตูม

20 ธ.ค. 63

 • 08.00 – 16.00 น. ขายเฟอร์นิเจอร์ที่บ้าน ต.ลําลูกบัว อ.ดอนตูม
 • เริ่มมีอาการป่วย มีไข้ ไอ มีเสมหะ

21 ธ.ค. 63 – ไปหมู่บ้านดอนขมิ้น ต.ดอนตูม อ.บางเลน

22 ธ.ค. 63 – อยู่บ้านมีอาการป่วย มีไข้ ไอ มีเสมหะ

23 ธ.ค. 63 – 14.00 น. ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่ รพ.ดอนตูม

24 ธ.ค. 63 – 08.00 – 16.00 น. ขายเฟอร์นิเจอร์ที่บ้าน ต.ลําลูกบัว อ.ดอนตูม

25 ธ.ค. 63 – 18.00 น. ไปส่งเฟอร์นิเจอร์ให้ลูกค้า ต.บางปลา อ.บางเลน 23.00 น. ได้รับแจ้งผลยืนยันตรวจพบเชื้อ COVID-19

🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 27 (ลำดับที่ 48 )

หญิง อายุ 36 ปี ต.ดอนตูม อ.บางเลน

8 ธ.ค. 63 – 23.00 – 04.30 น. ไปแพกุ้งมหาชัย จ.สมุทรสาคร

9 ธ.ค.63 – 09.30 – 12.30 น. ไปที่ว่าการอําเภอบางเลน

10 ธ.ค. 63 – 10.00 – 12.00 น. ไปคลินิกแห่งหนึ่ง ต.ดอนตูม อ.บางเลน

11 -12 ธ.ค. 63 – พักอยู่บ้าน ต.ดอนตูม อ.บางเลน

13 ธ.ค. 63

 • 11.30 – 14.00 น. พาลูกไปเรียนพิเศษแถวซอยวัดไร่ขิง อ.สามพราน
 • 15.00 – 15.30 น. ไปบิ๊กซี สาขานครปฐม
 • 18.30 น. ไปส่งบุตรที่โรงเรียนเจียนหัว ต.บางหลวง อ.บางเลน

14 ธ.ค. 63

 • 08.00 น. ไปส่งบุตรที่โรงเรียนราษฎร์บํารุงวิทยา อ.ดอนตูม
 • 09.00 – 09.30 น. ไปอู่ซ่อมรถที่ ต.สระพัฒนา อ.กําแพงแสน
 • 10.45 – 13.00 น. ไปธนาคารออมสิน สาขาบางเลน
 • 16.00 น. ไปรับบุตรที่โรงเรียนราษฎร์บํารุงวิทยา อ.ดอนตูม

15 ธ.ค. 63 – 18.00 – 20.30 น. ไปทานอาหารที่ร้านอาหารแถวหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ.กําแพงแสน

16 ธ.ค. 63 – 16.15 – 16.45 น. ไปตลาดนัดวัดสามง่าม ต.สามง่าม อ.ดอนตูม

17 – 18 ธ.ค. 63

 • 8.00 น. ไปส่งบุตรที่โรงเรียนราษฎร์บํารุงวิทยา อ.ดอนตูม
 • 16.00 น. ไปรับบุตรที่โรงเรียนราษฎร์บํารุงวิทยา อ.ดอนตูม

19 ธ.ค. 63 – 13.00 – 14.00 น. ไปที่ว่าการอําเภอบางเลน

20 ธ.ค. 63

 • 07.30 – 19.00 น. อยู่หน่วยเลือกตั้ง ต.ดอนตูม อ.บางเลน
 • 19.00 – 20.00 น. ไปที่ว่าการอําเภอบางเลน

21 ธ.ค. 63 – พักอยู่บ้าน ต.ดอนตูม อ.บางเลน ตลอด

22 ธ.ค. 63 – 09.00 – 11.30 น. เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.บางเลน

23 – 24 ธ.ค. 63 – กักตัวอยู่บ้าน ต.ดอนตูม อ.บางเลน

25 ธ.ค. 63 – 20.00 น. ได้รับแจ้งผลยืนยันตรวจพบเชื้อ COVID-19


🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 26 (ลำดับที่ 47 )

ชาย อายุ 10 ปี ต.ดอนตูม อ.บางเลน

9 ธ.ค. 63 – 24.00-16.00 น. อยู่ที่โรงเรียนเจี้ยนหัว ต.บางหลวง อ.บางเลน

10- 12 ธ.ค.63 – พักอยู่บ้าน ต.ดอนตูม อ.บางเลน

13 ธ.ค. 63

 • 11.00-13.00 น. ไปเรียนพิเศษที่ซอยวัดไร่ขิง ต.ไร่ขิง อ.สามพราน
 • 15.00-15.30 น. ไปบิ๊กซี นครปฐม

14-17 ธ.ค. 63 – อยู่ที่โรงเรียนเจี้ยนหัว ต.บางเลน อ.บางเลน

19-21 ธ.ค. 63 – พักอยู่บ้าน ต.ดอนตูม อ.บางเลน

22 ธ.ค. 63 – 09.00 – 12.00น. มารับการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่รพ.บางเลน

23-24 ธ.ค. 63 – พักอยู่บ้าน ต.ดอนตูม อ.บางเลน

25 ธ.ค. 63 – 20.00 น. ได้รับแจ้งผลยืนยันว่า ตรวจพบเชื้อ COVID-19

🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 25 (ลำดับที่ 46 )

ชาย อายุ 52 ปี ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม

19 ธ.ค.63 – 10.00 – 18.00 น. ไปสนามชนไก่ อ.บางเลน

20 ธ.ค.63

 • 08.00 น. ไปวัดดอนยายหอม และไป เลือกตั้ง ม.8 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม
 • 17.00 น. ไปหน่วยเลือกตั้ง ม.8 วัดดอนยายหอม

21-22 ธ.ค.63 – 08.00 – 12.00 น. ไป ม. 6 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน

23 ธ.ค.63 – 12.00 น. ไปซื้อร้านข้าวร้านใกล้วัดดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม และอยู่บ้านตลอดทั้งวัน

24 ธ.ค.63 – 13.00 น. ไปตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่รพ.นครปฐม ได้รับแจ้งยืนยันผลพบเชื้อ COVID-19 และเข้ารับการรักษาที่รพ.นครปฐม

🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 24 (ลำดับที่ 45 )

หญิง อายุ 34 ปี ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี

1 ธ.ค. 63

 • 00.01-02.00 น. ไปตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร
 • 08.00-17.00 น. ไปทํางานที่ ม.2 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี
 • 18.00 น. ไปซื้อของชํา ที่ ม.2 ต.ขุนแก้ว

12 ธ.ค.63

 • 00.01-02.00 น. ไปตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร
 • 08.00-17.00 น. ไปทํางานที่ ม.2 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี
 • 14.00-17.00 น. ไปขายของที่ตลาดนัด อ.สามพราน จ.นครปฐม

13 ธ.ค. 63 – อยู่บ้าน ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี

14-17 ธ.ค.63

 • 00.01-02.00 น. ไปตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร
 • 08.00-17.00 น. ไปทํางานที่ ม.2 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี

18-19 ธ.ค.6 – 08.00-17.00 น. ไปทํางานที่ ม.2 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี

20 ธ.ค. 63 – อยู่บ้าน ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี

21 ธ.ค. 63

 • 09.00-09.30 น. ไป โรงพยาบาลนครปฐม
 • 10.00-11.00 น. ไป โรงพยาบาลนครชัยศรี อยู่บ้าน ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี

22 ธ.ค. 63 – อยู่บ้าน ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี

23 ธ.ค. 63

 • 08.30 น. ไป รพ.นครชัยศรี ตรวจเชื้อ COVID-19
 • 14.00-14.30 น. ไป ธ.กรุงไทย สาขานครชัยศรี (ฝากเงินผ่านตู้อัตโนมัติ)

24 ธ.ค. 63 – อยู่บ้าน ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี

25 ธ.ค. 63 – ได้รับแจ้งผลยืนยันตรวจพบเชื้อ COVID-19

🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 23 (ลำดับที่ 44 )

หญิง อายุ 15 ปี ต.บางระกํา อ.นครชัยศรี

วันที่ 9-24 ธค. 63 ไปตลาดนัดท่าข้าม (เว้น วันที่ 18 ธค. 63)

8-9 ธ.ค. 63 – 07.00-16.00 น. ขึ้นรถตู้ไปโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม

10 ธ.ค.63

 • 10.00 น. ไปตลาดน้ำดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี
 • 11.30 น. แวะทานร้านอาหาร แถว ม.คริสเตียน จ.นครปฐม

11 ธ.ค. 63 – 04.30 น. ไปตลาดกลางค้ากุ้ง จ.สมุทรสาคร

12-13 ธ.ค.63 – 17.00 น. ไปตลาดนัดท่าข้าม ต.บางระกํา อ.นครชัยศรี

14-17 ธ.ค.63 – 07.00-16.00 น. ขึ้นรถตู้ไปโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม

18 ธ.ค. 63

 • 07.00-16.00 น. ขึ้นรถตู้ไปโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม
 • 17.00 น. เดินทางไปเยี่ยมญาติที่ ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

19 ธ.ค. 63 – 17.30 น. ไปคลินิก ต.ธรรมศาลา อ.เมือง

20 ธ.ค. 63

 • 08.30 น. ไปสอบ ม.ศิลปากร
 • 12.00 น. เข้าซื้อของที่ 7-11 ใต้ตึกคณะวิศวกรรม
 • 17.30 น. ไปคลินิก ต.ธรรมศาลา อ.เมือง

21 ธ.ค. 63 – 14.00 น. เดินทางไป โรงพยาบาลนครชัยศรี เพื่อรับการตรวจคัดกรอง หาเชื้อ COVID -19

22-24 ธ.ค. 63 – 17.30 น. ไปตลาดนัดท่าข้าม ต.บางระกํา อ.นครชัยศรี

25 ธ.ค. 63 – 10.00 น. ได้รับแจ้งผลยืนยันตรวจพบเชื้อ COVID-19


🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 22 (ลำดับที่ 43 )

ชาย อายุ 71 ปี ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี

11-12, 14, 16, 18-19, 21, 23 ธค. 63 เวลา 16.00น. – 18.00 น. ไปตลาดนัดห้วยตะโก ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี

11-12 ธ.ค.63 – 16.00 – 17.00 น. ไปตลาดนัดห้วยตะโก ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี

13 ธ.ค. 63 – อยู่บ้าน ม.2 ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี (บ่อกุ้ง)

14 ธ.ค. 63 – 04.00 – 08.30 น. ไปส่งกุ้งที่แพกุ้ง จ.สมุทรสาคร

15 ธ.ค. 63 – 18.00 – 19.00 น. ไปห้างบิ๊กซี อ.เมืองนครปฐม

16 ธ.ค. 63 – 16.00 – 17.00 น. ไปตลาดนัดห้วยตะโก ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี

17 ธ.ค. 63 – 8.00 – 12.00 น. ไปศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก อ.พุทธมณฑล

18-19 ธ.ค. 63 – 16.00 – 17.00 น. ไปตลาดนัดห้วยตะโก ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี

20 ธ.ค. 63

 • 09.00 – 10.00 น. ไปหน่วยเลือกตั้งที่ วัดห้วยตะโก
 • 16.00 – 22.00 น. ไปตลาดนัดท่าข้าม ต.บางระกํา อ.นครชัยศรี

21 ธ.ค. 63 – 13.30 – 14.30 น. ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.นครชัยศรี

22 ธ.ค. 63 – 11.00 น. ไปการไฟฟ้า อ.นครชัยศรี / ไปธนาคารไทยพานิชย์ สาขานครชัยศรี

23 ธ.ค. 63 – 11.00 – 13.00 น. ไปตลาดนัดท่าข้าม ต.บางระกํา อ.นครชัยศรี

24 ธ.ค. 63 – 07.00 – 09.00 น. ไปศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก อ.พุทธมณฑล

25 ธ.ค. 63 – 11.30 น. ได้รับแจ้งผลยืนยันตรวจพบเชื้อ COVID-19


🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 21 (ลำดับที่ 42 )

ชาย อายุ 43 ปี ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี

10-18 ธ.ค. 63 – 00.30-11.00 น. ไปตลาดทะเลไทย จังหวัดสุมทรสาคร ซื้อของมาขาย
กลับมาตั้งร้านขายของทะเลสด ตลาดนัดวัดกลางบางแก้ว

19 ธ.ค.63

 • 00.30-10.00 น. ไปตลาดทะเลไทย จังหวัดสุมทรสาคร ซื้อของมาขาย / กลับมาตั้งร้านขายของทะเลสด ตลาดนัดวัดกลางบางแก้ว
 • 15.00-15.10 น. ไปรับหลานที่โรงเรียนสิรินธร (ไม่ได้ลงจากรถส่วนตัว)

20 ธ.ค. 63

 • 00.30-10.00 น. ไปตลาดทะเลไทย จังหวัดสุมทรสาคร ซื้อของมาขาย / กลับมาตั้งร้านขายของทะเลสด ตลาดนัดวัดกลางบางแก้ว
 • 13.00-13.15 น. ไปเลือกตั้ง อบจ.หน่วยเลือกตั้ง ท่ารถตู้นครชัยศรี

21 ธ.ค. 63

 • 00.30-10.00 น. ไปตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาคร / กลับมาตั้งร้านที่ตลาดนัดวัดกลางบางแก้ว
 • 11.00-12.00 น. เข้าลงทะเบียนคัดกรองขอตรวจโควิด-19 รพ.นครชัยศรี

22 ธ.ค. 63 – 13.30-16.00 น. เข้ารับการตรวจโควิด-19 ที่ รพ.นครชัยศรี กลับบ้าน ไม่ได้แวะ

23 ธ.ค. 63 – 06.00-08.00 น. พาภรรยาไปโรงพยาบาลรามาฯ แต่รอที่จุดคัดกรอง ไม่ได้เข้าไปใน
โรงพยาบาล และเดินทางกลับบ้าน ระหว่างรอผล ไม่ได้ออกไปไหน

24 ธ.ค. 63 – 13.00-14.30 น. พาภรรยาไปรักษาอาการไข้หวัด ณ โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์

25 ธ.ค. 63 – 13.00 น. ได้รับแจ้งผลยืนยันตรวจพบเชื้อ COVID-19


🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 20 (ลำดับที่ 41 )

ชาย อายุ 33 ปี ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี

11 ธ.ค. 63

 • 00.01-02.00 น. ไปตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร
 • 08.00-12.00 น. ไปสถานที่เลี้ยงไก่ชน ม.2 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี
 • 13.00 -19.00 น. ขายอาหารทะเล ที่ตลาดนัดวัดไร่ขิง อ.สามพราน

12 ธ.ค.63

 • 00.01-02.00 น. ไปตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร
 • 08.00-12.00 น. ไปสถานที่เลี้ยงไก่ชน ม.2 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี
 • 14.00 -17.00 น. ขายอาหารทะเล ที่ตลาดนัดวัดไร่ขิง อ.สามพราน

13 ธ.ค. 63

 • 08.00-12.00 น. ไปสถานที่เลี้ยงไก่ชน ม.2 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี

14 -17 ธ.ค.63

 • 00.01 – 02.00 น. ไปตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร
 • 08.00-12.00 น. ไปสถานที่เลี้ยงไก่ชน ม.2 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี
 • 13.00 -19.00น. ขายอาหารทะเล ที่ตลาดนัดดอนหวาย อ.สามพราน

(หมายเหตุ 15 ธค. ตลาดนัดไรขิง , 16 ธค. ตลาดนัดศาลเจ้า , 17 ธค. ตลาดดอนหวาย)

18 – 20 ธ.ค. 63

 • 08.00-12.00 น. ไปสถานที่เลี้ยงไก่ชน ม.2 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี

21 ธ.ค. 63

 • 09.00-09.30 น. ไปที่โรงพยาบาลนครปฐม
 • 10.00-11.00 น. ไปโรงพยาบาลนครชัยศรี ขอรับตรวจเชื้อโควิด-19

23 ธ.ค. 63 – 13.00 -13.40 น. ไปรับการตรวจเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.นครชัยศรี

25 ธ.ค. 63 – ได้รับแจ้งผลยืนยันตรวจพบเชื้อ COVID-19

🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 19 (ลำดับที่ 40 )

หญิง อายุ 35 ปี ต.บางระกํา อ.นครชัยศรี

วันที่ 9-24 ธค. 63 – ไปตลาดนัดท่าข้าม (เว้น วันที่ 18 ธค. 63)

9 ธ.ค.63

 • 08.00 -13.00 น. ไปส่งผักที่ ร้านผักคลองทางหลวง
 • 17.00 น. ไปเซเว่น ตลาดนัดวัดท่าข้าม ต.บางระกํา อ.นครชัยศรี

10 ธ.ค. 63

 • 10.00 – 10.30 น. ไปตลาดน้ําดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี
 • 11.30 – 12.00 น. แวะทานอาหาร ใกล้ ม.คริสเตียน ต.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

11 ธ.ค. 63

 • 03.00 – 08.30 น. ไปโรงน้ําแข็ง แถวบางระโท ต.บางระกํา อ.นครชัยศรี
 • 04.30 – 07.30 น. ไปกู้กุ้งที่ ต.บางระกํา อ.นครชัยศรี
 • 09.00 น. ไปส่งกุ้งที่แพกุ้ง จ.สมุทรสาคร

12 ธ.ค. 63 – 17.00 – 18.00 น. ไปตลาดนัดท่าข้าม ต.บางระกํา อ.นครชัยศรี

13 ธ.ค. 63 – 13.00 น. ไปส่งผักที่ร้านรับผักคลองหลวง

14 ธ.ค. 63

 • 00.01 น. ไปโรงน้ําแข็ง แถวบางระโท ต.บางระกํา อ.นครชัยศรี
 • 01.00 – 04.00 น. ไปกู้กุ้งที่ ต.บางระกํา อ.นครชัยศรี
 • 04.00 – 08.30 น. ไปส่งกุ้งที่แพกุ้ง จ.สมุทรสาคร

15 ธ.ค. 63 – 16.30 – 18.00 น. ไปตลาดนัดท่าข้าม ต.บางระกํา อ.นครชัยศรี

16 ธ.ค. 63 – 13.00 – 14.00 น. ไปส่งผักที่ ร้านผักคลองทางหลวง

17 ธ.ค. 63 – 10.00 น. ไปส่งผักที่ ร้านผักคลองทางหลวง

18 ธ.ค. 63 – 16.00 – 20.00 น. รับลูกที่โรงเรียน และไปเยี่ยมญาติที่ ต.หนองโลง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

19 ธ.ค. 63

 • 14.00 น. ไปส่งผักที่ ร้านผักคลองทางหลวง
 • 17.30 – 18.30 น. ไปคลีนิกแถวต้นสําโรง ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม

20 ธ.ค. 63

 • 08.00 – 08.30 น. ไปส่งลูกที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 13.00 น. ไปส่งผักที่ ร้านผักคลองทางหลวง
 • 17.30 – 18.30 น. ไปคลินิกแถวต้นสําโรง ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม

21 ธ.ค. 63 – 17.30 น. ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลนครชัยศรี

22 – 24 ธ.ค. 63 – 17.30 น. ไปตลาดนัดท่าข้าม ต.บางระกํา อ.นครชัยศรี

25 ธ.ค. 63 – ได้รับแจ้งผลยืนยันตรวจพบเชื้อ COVID-19


🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 18 (ลำดับที่ 39 )

หญิง อายุ 71 ปี ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี

10-19 ธ.ค. 63

 • 01.00-4.00 น. ไปซื้อของตลาดทะเลไทย จ. สมุทรสาคร
 • 04.00-11.00 น.ขายอาหารทะเลตลาดนัดวัดกลางบางแก้ว

20 ธ.ค.63

 • 01.00-4.00 น. ไปซื้อของตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร
 • 04.00-11.00 น.ขายอาหารทะเล ตลาดนัดวัดกลางบางแก้ว
 • 12.00 -13.00น. ไปเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้ง ตรงท่ารถตู้นครชัยศรี

21 ธ.ค. 63

 • 01.00-4.00 น. ไปซื้อของตลาดทะเลไทย จ. สมุทรสาคร
 • 04.00-11.00 น.ขายอาหารทะเล ตลาดนัดวัดกลางบางแก้ว
 • 11.00 -12.00น. ไปลงทะเบียนขอตรวจโควิด-19 รพ.นครชัยศรี

22 ธ.ค.63 – 13.30-16.00 น. เข้ารับการตรวจโควิด -19 ที่ รพ.นครชัยศรี

23-24 ธ.ค. 63 – อยู่บ้าน ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี

25 ธ.ค. 63 – 13.00 น. ได้รับแจ้งผลยืนยันตรวจพบเชื้อ COVID-19


🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 17 (ลำดับที่ 38 )

ชาย อายุ 26 ปี ต.ดอนยายหอม อ.เมือง

8 ธ.ค. 63 – 04.00-06.00 น. ส่งกุ้งตลาดมหาชัย จ.สมุทรสาคร

9-12 ธ.ค.63

 • อยู่บ้าน ม.4 ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี (บ่อกุ้ง)
 • 02.00 น. ไปส่งกุ้งตลาดกลางค้ากุ้ง จ.สมุทรสาคร

13-14 ธ.ค. 63 – 04.00-06.00 น. ส่งกุ้งตลาดมหาชัย จ.สมุทรสาคร

15 ธ.ค.63 – อยู่บ้าน ม.4 ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี (บ่อกุ้ง)

16 ธ.ค.63

 • 08.30 น. จองคิวทําฟันที่คลินิก อ.เมือง
 • 09.00น. ไปบิ๊กซี นครปฐม
 • 10.00-11.00 น. ทําฟันที่คลินิก อ.เมือง

17-18 ธ.ค. 63 – อยู่บ้าน ม.4 ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี (บ่อกุ้ง)

19 ธ.ค. 63 – 09.00-20.00 น. สนามชนไก่ อ.บางเลน

20 ธ.ค. 63

 • 08.30 น. ไปหน่วยเลือกตั้ง รร.พระปฐม2
 • 09.00 น. ไปบิ๊กซี อ.เมืองนครปฐม

21 ธ.ค. 63 – 11.00 น. ไป รพ.สต.ดอนยายหอม เพื่อขอตรวจ

22 ธ.ค. 63

 • 07.00 น. ไป รพ.ขอตรวจ
 • 12.00 น. ไป 7-11 ดอนยายหอม

23 ธ.ค. 63

 • 09.00-10.00 น. ไปดูไก่ ม.4 ต.โคกพระเจดีย์
 • 15.00 น. ไปตลาดหลักชัย

24 ธ.ค. 63

 • 17.30 ไปกินหมูกระทะ ดอนยายหอม
 • 18.00 น. ได้รับแจ้งผลยืนยันตรวจพบเชื้อ COVID-19

🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 16 (ลำดับที่ 38 )

ชาย อายุ 40 ปี ต.บัวปากท่า อ.บางเลน

9 ธ.ค.63 – 12.00-17.30 น. ไปขายของที่ตลาดนัด ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว (สวมหน้ากากตลอด)

10 ธ.ค.63 – 11.00 – 20.00 น. ไปขายของที่ตลาดนัดมุขมณี แล้วกลับห้องพักที่มหาชัย จ.สมุทรสาคร

11 ธ.ค.63 – 12.00-17.00 น. ไปขายของที่ตลาดจิตรสมุทร แล้วกลับห้องพักที่มหาชัย จ.สมุทรสาคร

12 ธ.ค.63

 • ช่วงเช้า ได้ไปซื้อของเข้าร้านที่ตลาดฟ้าใส อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
 • 12.00 – 20.00 น. ไปขายของที่ตลาดสุขมาลี แล้วกลับห้องพักที่มหาชัย จ.สมุทรสาคร

13 ธ.ค.63

 • 12.00 – 20.00 น. ไปขายของที่ตลาดมหาชัย จ.สมุทรสาคร
  21.30 น. เดินทางกลับมาบ้าน ต.บัวปากท่า อ.บางเลน

14 ธ.ค.63

 • 07.30 น. ไปร.ร.วัดบัวหวั่น (ผ่านจุดคัดกรอง) และไปส่งลูกที่ศูนย์เด็กเล็ก แล้วกลับบ้าน ต.บัวปากท่า อ.บางเลน
 • 15.00 น. ไปรับลูกที่ร.ร.วัดบัวหวั่น (โดยไม่ได้ลงจากรถ)

15 ธ.ค.63

 • 07.30 น.ไปส่งลูกร.ร.วัดบัวหวั่น
  13.00-20.00 น. ขายของที่ตลาดมุขมณี อ.มหาชัย จ.สมุทรสาคร

16 ธ.ค.63

 • ไปขายของที่ตลาด เวลา 17.00 น. เก็บของแล้วกลับห้องพักที่มหาชัย จ.สมุทรสาคร

17 ธ.ค.63

 • ไปขายของที่ตลาดมุขมณี
  20.00 น. ไปร่วมงานวันเกิดที่หมู่บ้านเบญจทรัพย์ จ.สมุทรสาคร

18 ธ.ค.63

 • 08.30-10.00 น. ไปตลาดบ้านแพ้ว
  13.00-20.00 น. ไปขายของตลาดนัดหมู่บ้าน และเดินทางกลับที่พัก

19 ธ.ค.63

 • ไปซื้อของที่ตลาดฟ้าใส
 • 12.30-17.00 น. น. ไปขายของที่ตลาดนัดมุขมณี และกลับบ้าน ต.บัวปากท่า อ.บางเลน

20 ธ.ค.63 – ไปเลือกตั้งที่ ร.ร.บ้านหนองปรง ต.บัวปากท่า อ.บางเลน (สวมหน้ากากตลอด)

21 ธ.ค.63

 • 09.00 น. ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
 • 12.00 น. เดินทางกลับบ้าน ต.บัวปากท่า อ.บางเลน แวะปั้มน้ํามันปตท.บางสาม จ.สุพรรณบุรี

22 ธ.ค.63

 • 9.00 น. ได้รับแจ้งผลยืนยันตรวจพบเชื้อ COVID-19
 • 13.00 น. รพ.บางเลนนําส่งรักษาที่รพ.นครปฐม

🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 15 (ลำดับที่ 38 )

ชาย อายุ 58 ปี ต.ลําเหย อ.ดอนตูม

7-19 ธ.ค.63

 • 03.00-08.30 น. ไปซื้อของทะเลที่ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร
 • 12.00-19.00 น. ขายของที่ตลาดสด ธกส. ต.สามง่าม อ.ดอนตูม

20 ธ.ค. 63

 • 02.00-02.30 น. ไปตั้งร้านที่ตลาดนัดสามง่าม แล้วกลับบ้าน
 • 10.00 น. ไปเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ 12 ต.ลําเหย รร.วัดทุ่งสีหลง อ.ดอนตูม
 • 12.00-19.00 น. ขายของที่ตลาดสด ธ.ก.ส. ต.สามง่าม อ.ดอนตูม

21 ธ.ค. 63

 • 13.00-15.30 น. ไปตรวจหาเชื้อโควิดCOVID-19 ที่ รพ.ดอนตูม
 • 15.30-19.00 น. ขายของที่ตลาดสด ธ.ก.ส. ต.สามง่าม อ.ดอนตูม

22-23 ธ.ค.63 – 12.00-19-00 น. ขายของที่ตลาดสด ธ.ก.ส. ต.สามง่าม อ.ดอนตูม

24 ธ.ค. 63 – 01.00 น. ได้รับแจ้งผลยืนยันตรวจพบเชื้อ COVID-19


🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 14 (ลำดับที่ 37 )

หญิง อายุ 27 ปี ต.บางเลน อ.บางเลน

8-12 ธ.ค.63 – 11.00 น. ขายของที่แพปลา อ.บางเลน

13 ธ.ค.63 –

 • 11.00 น. ขายของที่แพปลา อ.บางเลน
 • 22.00 น. ไปซื้อของที่ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร

14 ธ.ค.63

 • 11.00 น. ขายของที่แพปลา อ.บางเลน
 • 16.00 น. รับลูกชายที่ รร.แสงอรุณ

15-16 ธ.ค.63 – 11.00 น. ขายของที่แพปลา อ.บางเลน

17 ธ.ค.63 –

 • 11.00 น. ขายของที่แพปลา อ.บางเลน
 • 22.00 น. ไปซื้อของกับสามีที่ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร (ไม่ได้ลงรถ)

18 ธ.ค.63 – 22.00 น. ไปซื้อของกับสามีที่ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร (ไม่ได้ลงรถ)

19 ธ.ค.63 – 11.00 น. ขายของที่แพปลา อ.บางเลน

20 ธ.ค.63 –

 • 11.00 น. ไปตรวจหาเชื้อโควิด COVID-19 ที่ รพ.บางเลน
 • 13.00 น. ขายของที่แพปลา อ.บางเลน

21 ธ.ค.63 – พักอยู่บ้าน ต.บางเลน อ.บางเลน

22-23 ธ.ค.63 – 11.00 น. ขายของที่แพปลา อ.บางเลน

24 ธ.ค.63 – ได้รับแจ้งผลยืนยันตรวจพบเชื้อ COVID-19


🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 13 (ลำดับที่ 36 )

หญิง อายุ 46 ปี ต.สระสี่มุม อ.กําแพงแสน

7 ธ.ค.63

 • 00.01 น. ส่งกุ้งที่ตลาดกลางค้ากุ้ง จ.สมุทรสาคร
 • 22.00 น. จับกุ้งที่ ม.1 ต.สระสี่มุม อ.กําแพงแสน

8 ธ.ค.63 – 03.00 น. ส่งกุ้งที่ ตลาดกลางค้ากุ้ง จ.สมุทรสาคร

9-11 ธ.ค.63 – พักอยู่บ้าน ต.สระสี่มุม อ.กําแพงแสน

12 ธ.ค.63 – 05.00 น. รับลูกกุ้ง ใกล้วัดไผ่โรงวัว

13-15 ธ.ค.63 – พักอยู่บ้าน ต.สระสี่มุม อ.กําแพงแสน

16 ธ.ค.63 – 19.00 น. ดูหนังกลางแปลง วัดสระสี่มุม อ.กําแพงแสน

17-19 ธ.ค.63 – พักอยู่บ้าน ต.สระสี่มุม อ.กําแพงแสน

20 ธ.ค.63

 • 14.00 น. ไปตรวจหาเชื้อโควิด COVID-19 ที่รพ.กําแพงแสน
 • 14.30 น. ไปทานก๋วยเตี๋ยว ต.สระพัฒนา อ.กําแพงแสน

21 ธ.ค.63 – พักอยู่บ้าน ต.สระสี่มุม อ.กําแพงแสน

22 ธ.ค.63

 • 14.00 น. ไปส่งคนศูนย์ Honda อ.กําแพงแสน (ไม่ได้ลงจากรถ)
 • 17.00 น. ไปรับคนศูนย์ Honda อ.กําแพงแสน (ไม่ได้ลงจากรถ)

23 ธค. 63 – 16.30 น. ไปตลาดนัด หน้าโรงสีกํานันตือ

24 ธค. 63 – ได้รับแจ้งผลยืนยันตรวจพบเชื้อ COVID-19


🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 12 (ลำดับที่ 35 )

ชาย อายุ 49 ปี หมู่ 4 ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน

7 ธ.ค. –

 • 19.00-21.00 น. รับกุ้งที่ ม.4 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
 • 23.00 น. ไปตลาดแพกุ้ง จ.สมุทรสาคร 

8 ธ.ค. –

 • 06.00-10.00 น. ขายกุ้งที่แพ จ.สมุทรสาคร
 • 10.00 น. ไปที่ ม.4 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 
 • 19.00-21.00 น. ไปรับกุ้งที่บ่อ ม.4 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
 • 23.00 น. อยู่ที่แพกุ้ง จ.สมุทรสาคร

9 ธ.ค. –

 • 20.00 น. รับกุ้งที่บ่อ ม.4 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี โดยแวะซื้อน้ําแข็งที่โรงน้ําแข็ง อ.กําแพงแสน

10 ธ.ค. –

 • 06.00-09.00 น. อยู่ที่แพกุ้ง จ.สมุทรสาคร
 • 17.00 น. ไปเฝ้าบ่อกุ้ง ที่ ม.4 อยู่ติดเขต ต.ดอนมะนาว จ.สุพรรณบุรี

11 ธ.ค. – 04.00 น. อยู่กุ้งที่แพ ตลาดปลาบางเลน

12-13 ธ.ค. – 07.00 น. อยู่กุ้งที่แพ จ.สมุทรสาคร

15-16 ธ.ค. – 05.00 น. อยู่แพบ้านบ่อน้ำจืด ต.ดอนข่อย อ.กําแพงแสน

17-18 ธ.ค. – 05.00 น. อยู่บ้านแม่ ที่ ม.4 ต.ห้วยม่วง อ.กําแพงแสน

19 ธ.ค. –

 • 11.00 น. ไปบ้านเพื่อน ม.8 ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดยรถส่วนตัว ไปคนเดียว
 • 17.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน และนอนค้าง 1 คืน ที่ จ.กาญจนบุรี

20 ธ.ค. –

 • 11.00 น. ไป รพ.กําแพงแสน เพื่อตรวจ COVID-19 แต่ไม่ได้ตรวจ
 • 14.30 น. เลือกตั้ง ที่ศาลาประชาคม ม.ที่ 4 ต.ห้วยม่วง อ.กําแพงแสน
 • 16.00 น. ไป รพ.กําแพงแสน ซักประวัติคัดกรองตรวจ COVID-19
 • 20.00-22.00 น. สังสรรค์กับเพื่อน ดื่มสุรา

21 ธ.ค. – 09.00 น. เดินทางมารพ.กําแพงแสน เข้ารับการตรวจ COVID-19 (รอผล)

23 ธ.ค. – ได้รับแจ้งผลยืนยันตรวจพบเชื้อ COVID-19


🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 11 (ลำดับที่ 34 )

เพศชาย อายุ 32 ปี ต.กระตีบ อ.กําแพงแสน

7 – 8 ธค 63 – อยู่บ้าน ที่ ต.กระตีบ อ.กําแพงแสน

9 ธค 63 – 23.00 น. ส่งกุ้งที่แพกุ้ง มหาชัย จ.สมุทรสาคร

10 – 12 ธค 63 – อยู่บ้าน ที่ ต.กระตีบ อ.กําแพงแสน

13 ธค 63 – 23.00 น. ไปส่งกุ้งที่แพกุ้ง มหาชัย จ.สมุทรสาคร

14 ธค 63 – อยู่บ้านที่ ต.กระตีบ อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม

15 ธค 63 – 23.00 น. ไปส่งกุ้งที่แพกุ้ง มหาชัย จ.สมุทรสาคร

16 – 18 ธค 63 – อยู่บ้านที่ ต.กระตีบ อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม

19 ธค 63 – 23.00 น. ไปส่งกุ้งที่แพกุ้ง มหาชัย จ.สมุทรสาคร

20 ธค 63 – 09.00 น. เดินทางไปตรวจ COVID-19 ที่ รพ.กําแพงแสน

21 – 22 ธค 63 – อยู่บ้านที่ ต.กระตีบ อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม

23 ธค 63

 • 13.00 น. ได้รับแจ้งผลยืนยันตรวจพบเชื้อ COVID-19
 • 15.30 น. รถโรงพยาบาลมารับที่บ้าน

🔴️ไทม์ไลน์ รายที่ 10 (ลำดับที่ 33 )

เพศชาย อายุ 44ปี ต.ทุ่งลูกนก อ.กําแพงแสน

6 ธค 63

 • 04.00 น. อยู่แพกุ้ง จ.สมุทรสาคร
 • 08.00 น. เดินทางมาบ่อกุ้ง ต.สระพัฒนา
 • 22.00 น. ขึ้นกุ้ง บ่อ ม.3 ต.สระพัฒนา อ.กําแพงแสน

7 ธค 63

 • 04.00 น. อยู่แพกุ้ง จ.สมุทรสาคร
 • 22.00 น. ขึ้นกุ้งที่ บ่อ วัดทุ่งกระพังโหม

8 ธค 63

 • 04.00 น. อยู่แพกุ้ง จ.สมุทรสาคร
 • 08.00 น. เดินทางมาบ่อกุ้ง ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กําแพงแสน
 • 22.00 น. ขึ้นกุ้งที่ บ่อกุ้ง ม.3 ต.สระพัฒนา อ.กําแพงแสน

9 ธค 63

 • 04.00 น. อยู่แพกุ้ง จ.สมุทรสาคร
 • 22.00 น. ขึ้นกุ้งจาก บ่อกุ้ง ม.4 ทุ่งลูกนก ติดกับวัดไผ่รื่นรมย์

10 ธค 63

 • 04.00 น. อยู่แพกุ้ง จ.สมุทรสาคร
 • 08.00 น. เดินทางมาที่ ม.3 ต.สระสี่มุม อ.กําแพงแสน

11 ธค 63

 • 12.00 น. เล่นสนุกเกอร์ที่ ต.สระพัฒนา อ.กําแพงแสน
 • 22.00 น. ขึ้นกุ้ง ที่บ่อ ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

12 ธค 63

 • 04.00 น. อยู่แพกุ้ง จ.สมุทรสาคร
 • 08.00 น. เดินทางไป ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เพื่อส่งคน
 • 22.00 น. ขึ้นกุ้งจาก ต.ดอนลาน จ.อยุธยา

13 ธค 63

 • 04.00 น. อยู่แพกุ้ง จ.สมุทรสาคร
 • 22.00 น. ขึ้นกุ้ง บ่อติดวัดบางพระ อ.นครชัยศรี

14 ธค 63 – 04.00 น. อยู่แพกุ้ง จ.สมุทรสาคร

15 ธค 63

 • 07.00 – 11.00 น. ไปรับญาติ ที่อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
 • 17.00 น. ไปคลินิกหมอ ใน อ.กําแพงแสน

16 ธค 63 – อยู่บ้าน ต.ทุ่งลูกนก อ.กําแพงแสน

17 ธค 63 – 14.00-18.00 น. เล่นสนุกเกอร์ ที่ ต.สระพัฒนา อ.กําแพงแสน

18 ธค 63 – อยู่บ้าน ต.ทุ่งลูกนก อ.กําแพงแสน

19 ธค 63

 • 20.00 น. ขึ้นกุ้งบ่อเอกชัย
 • 22.00 น. ไปลงกุ้ง ปากบ่อ เสืออีด่าง ต.สระสี่มุม

20 ธค 63

 • 11.00 น. เลือกตั้ง ม.4 ต.ทุ่งลูกนก
  12.00 – 15.00 น. ไปคัดกรอง COVID-19 โรงพยาบาลกําแพงแสน

23 ธค 63 – ได้รับแจ้งผลยืนยันตรวจพบเชื้อ COVID-19


🔴️ไทม์ไลน์ รายที่ 9 (ลำดับที่ 32 )

ชาย อายุ 26 ปี ต.สระพัฒนา อ.กําแพงแสน

16 ธค 63

 • 02.00 น. ขึ้นกุ้ง ม.6 ต.สระพัฒนา อ.กําแพงแสน
 • 05.00 น. ไปส่งกุ้ง ตลาดกุ้ง จ.สมุทรสาคร
 • 17.30 – 18.00 น. ไปโรงน้ำแข็ง ตลาดบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม
 • 18.00 น. อยู่บ้านญาติ ม.5 ต.สระพัฒนา อ.กําแพงแสน

17 ธค 63

 • 01.00 น. ขึ้นกุ้ง ม.5 ต.สระพัฒนา อ.กําแพงแสน
 • 02.00 น. ไปส่งกุ้ง ตลาดกุ้ง จ.สมุทรสาคร

18 ธค 63

 • 17.30 – 18.00 น. ไปโรงน้ําแข็ง ตลาดบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม
 • 24.00 น. ขึ้นกุ้ง ม.6 ต.สระพัฒนา อ.กําแพงแสน

19 ธค 63

 • 03.00 น. ไปส่งกุ้ง ตลาดกุ้ง จ.สมุทรสาคร
 • 08.00 น. ไปตรวจเชื้อ ที่รถพระราชทานตรวจหาเชื้อชีวนิรภัย หน้าตลาดกลางค้ากุ้ง จ.สมุทรสาคร

20 ธค 63 – 13.00 น. ไปหน่วยเลือกตั้ง ม.6 ต.สระพัฒนา อ.กําแพงแสน

21 ธค 63

 • 08.30 น. ไปตรวจ COVID-19 ที่โรงพยาบาลบางเลน
 • 13.00 น. เดินทางกลับบ้านและกักตัวเองอยู่บ้าน จ.นครปฐม

22 ธค 63

 • 09.15 น. ได้รับแจ้งผลยืนยันตรวจพบเชื้อ COVID-19
 • 10.00 น. โทรแจ้ง รพ.สต.สระพัฒนา ว่าตนเองตรวจพบเชื้อ COVID-19

🔴️ไทม์ไลน์ รายที่ 8 (ลำดับที่ 31 )

ชาย อายุ 59 ปี หมู่ 4 ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน

◾️7 ธ.ค.

 • 19.00 น. จับกุ้ง ที่หมู่ 4 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง สุพรรณฯ (1 กม.จากบ้าน)
 • จ้างรถไปส่งกุ้งที่ตลาดกลางกุ้ง สมุทรสาคร (ผู้ป่วยไม่ได้ไป)

◾️8 ธ.ค.

 • เฝ้าบ่อกุ้ง หมู่ 4 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง สุพรรณฯ คนขับรถนำเงินมาส่งให้
 • 19.00 น. จับกุ้ง / จ้างรถไปส่งกุ้งที่ตลาดกลางกุ้ง สมุทรสาคร (ผู้ป่วยไม่ได้ไป)

◾️9 ธ.ค – จับกุ้งและจ้างรถไปส่งกุ้งที่ตลาดกลางกุ้ง สมุทรสาคร (ผู้ป่วยไม่ได้ไป)

◾️10 ธ.ค

 • 06.00 น. เดินทางไปตลดากลางกุ้ง สมุทรสาคร
 • 09.00 น. กลับบ้าน
 • 17.00 น. ไปเฝ้าบ่อกุ้ง ที่หมู่ 4 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง

◾️11-13 ธ.ค. – เลี้ยงกุ้งอยู่ที่บ่อกุ้ง หมู่ 4 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง / กลับมากินข้าวกลางวันที่บ้าน

◾️14 ธ.ค.

 • 09.00 – 09.30 น. ไปธกส. กำแพงแสน (สวมหน้ากากตลอด)
 • 09.30 น. ไปต่อทะเบียนรถที่ขนส่งกำแพงแสน (สวมหน้ากากตลอด)
 • 12.00 ไปร้านการเกษตร หมู่ 3 ต.ห้วยม่วง
 • 12.10 น. กลับไปบ้าน และออกไปบ่อกุ้ง หมู่ 4 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง

◾️20 ธ.ค.

 • 12.00 น. ออกไปเลือกตั้ง ที่ศาลาประชาคม หมู่ 4 ต.ห้วยม่วง (สวมหน้ากากตลอด)
 • มีอาการไข้ เวียนหัว ไปคลินิคในต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน
 • กลับบ้านเฝ้าบ่อกุ้ง

◾️21 ธ.ค.

 • 09.00 น. ไปตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติห้วยม่วง (สวมหน้ากากตลอด) / ขอรับการตรวจหาเชื้อที่ รพ.เจ้าพระยายมราช สุพรรณฯ
 • 21.00 น. ผลแจ้งยืนยันพบเชื้อ

🔴️ไทม์ไลน์ รายที่ 7 (ลำดับที่ 30)

ชาย อายุ 46 ปี หมู่ 20 ต.บางหลวง อ.บางเลน

◾️5-15 ธ.ค. – อยู่บ่อกุ้ง หมู่ 4 ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน

◾️16 ธ.ค. – ไปตลาดกลางกุ้ง สมุทรสาคร 22.00 น.

◾️17 ธ.ค. – อยู่ที่ตลาดกลางกุ้ง สมุทรสาคร / กลับบ้าน หมุ่ 20 ต.บางหลวง

◾️18 ธ.ค. – อยู่บ้าน

◾️19 ธ.ค. – อยู่บ่อกุ้ง หมู่ 4 ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน

◾️20 ธ.ค.

 • อยู่บ่อกุ้ง หมู่ 4 ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน
 • 09.45 – 10.00 น. ไปเลือกตั้ง
 • รับแจ้งให้มาเข้าตรวจหาเชื้อ รพ.บางเลน

◾️21 ธ.ค. – ผลยืนยัน พบเชื้อ


🔴️ไทม์ไลน์ รายที่ 6 (ลำดับที่ 29)

ชาย อายุ 37 ปี หมู่ 7 ต.บางหลวง อ.บางเลน

◾️7 ธ.ค. – กลับจากบ้านภรรยา ที่นครนายก

◾️8-9 ธ.ค. – พักอยู่บ้าน หมุ่ 7 ต.บางหลวง

◾️10 ธ.ค.

 • 16.00 น. ไปโรงน้ำแข็ง ในต.บางหลวง /ไปจับกุ้ง
 • 20.00 น. ไปตลาดกุ้ง มหาชัย สมุทรสาคร

◾️11 ธ.ค. – อยู่ที่ตลาดกุ้งมหาชัย สมุทรสาคร / กลับบ้าน ช่วง 11.00 น.

◾️12-14 ธ.ค. – พักอยู่บ้าน / ออกไปเลี้ยงกุ้ง หมุ่ 7 ต.บางหลวง

◾️15 ธ.ค.

 • 16.00 น. ไปโรงน้ำแข็ง ในต.บางหลวง /ไปจับกุ้ง
 • 20.00 น. ไปตลาดกุ้ง มหาชัย สมุทรสาคร

◾️17 ธ.ค. – อยู่ที่ตลาดกุ้งมหาชัย สมุทรสาคร / กลับบ้าน ช่วง 11.00 น. / แวะกินข้าว-เข้าห้องน้ำ ปตท.บ้านแผ้ว

◾️18 ธ.ค. – 14.00 – 17.00 น. ไป อ.บางพลี สมุทรปราการ

◾️19 ธ.ค.

 • 16.00 น. ไปโรงน้ำแข็ง ในต.บางหลวง /ไปจับกุ้ง
 • 20.00 น. ไปตลาดกุ้ง มหาชัย สมุทรสาคร

◾️20 ธ.ค.

 • อยู่แพกุ้ง หมู่บ้านไผ่ดอย ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน
 • 15.00 น. เข้าตรวจหาเชื้อ รพ.บางเลน

◾️21 ธ.ค. – พักอยู่บ้าน ที่หมู่ 7 ต. บางหลวง / ได้รับผลยืนยันติดเชื้อ / เข้ารับการรักษาตัว


🔴️ไทม์ไลน์ รายที่ 5 (ลำดับ 28)

ชาย อายุ 34 ปี หมู่ 3 ต.ดอนตูม อ.บางเลน โดยช่วง 06.00 – 09.00 น. และ 14.00 – 20.00 น. ผู้ป่วยต้องไปเลี้ยงกุ้งที่บ่อกุ้งบ้านแม่ และบ้านตนเอง ทุก ๆ วัน

◾️-9-10 ธ.ค. – 01.00 – 03.00 น. ไปตลาดกลางกุ้ง สมุทรสาคร

◾️11 ธ.ค. – พักอยู่บ้าน / ออกไปเลี้ยงกุ้ง ที่หมู่ 1, หมู่ 3 ต.ดอนตูม

◾️12 ธ.ค.

 • 01.00-03.00 น. ไปตลาดกลางกุ้ง สมุทรสาคร
 • 05.30 – 07.00 น. กลับบ้าน / แวะปั๊ม บริเวณ ต.ดอนยายหอม อ.เมือง
 • 12.00-16.00 น. ไปบ่อนไก่ชน ต.บางเลน (รถยนต์ส่วนตัว, สวมหน้ากากตลอด)

◾️13 ธ.ค.

 • 12.00 น. ส่งลูกไปเรียนพิเศษ ที่ ต.ไร่ขิง อ.สามพราน
 • 14.00 น. ห้างบิ๊กซี นครปฐม ไปศูนย์โทรศัพท์ – เคเอฟซี โดยสวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอด

◾️14 ธ.ค. – ออกไปเลี้ยงกุ้ง ที่หมู่ 1, หมู่ 3 ต.ดอนตูม / กินข้าวกลางวันร้านอาหารตามสั่ง

◾️15 ธ.ค. – พักอยู่บ้าน / ออกไปเลี้ยงกุ้ง ที่หมู่ 1, หมู่ 3 ต.ดอนตูม

◾️16 ธ.ค.

 • 12.00 – 15.00 น. ไปอู่ซ่อมรถ ตรงข้ามร้านสะดวกซื้อหน้าวัดไผ่หูช้าง อ.บางเลน / รับลูกที่ ร.ร.ราษฎร์บำรุง อ.ดอนตูม
 • 19.00 – 21.00 น. ไปร้านชาบู อ.กำแพงแสน

◾️17 ธ.ค. – ออกไปเลี้ยงกุ้ง ที่หมู่ 1, หมู่ 3 ต.ดอนตูม / กินข้าวกลางวันร้านอาหารตามสั่ง

◾️18 ธ.ค. – 15.00-15.30 น. ไปรับลูกที่ร.ร.ราษฎร์บำรุง อ.ดอนตูม / แวะอู่ซ่อมรถ ต.สระพัฒนา / แวะโรงเรียนเจี๊ยนหัว ฝ่ายประถมศึกษา ต.บางหลง

◾️19 ธ.ค. – 12.00 – 16.00 น. ไปบ่อนไก่ชน ต.บางเลน (รถยนต์ส่วนตัว, สวมหน้ากากตลอด)

◾️20 ธ.ค.

 • 09.00 – 09.30 น. ออกไปเลือกตั้งที่ ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ดอนตูม (สวมหน้ากากตลอด)
 • 09.30 – 13.00 น. ไปร้านอาหารตามสั่ง
 • 13.30 – 14.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 รพ.บางเลน

◾️21 ธ.ค.

 • 09.00 – 12.00 น. ไปบ่อนไก่ชน ต.บางเลน (รถยนต์ส่วนตัว, สวมหน้ากากตลอด)
 • 12.00 – 20.00 น. กลับบ้านแม่ หลังได้รับผลยืนยัน พบเชื้อ

🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 4 (ลำดับที่ 25 )

ชาย อายุ 22 ปี อยู่หมู่ 4 ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม

◾️7-16 ธ.ค. เวลา 08.00 – 20.00 น. ทำงานที่บริษัทโกลบอลสติปไพร์ม โดยใช้รถจักรยานยนต์ส่วนตัว และสวมหน้ากากโดยตลอด

◾️17 ธ.ค.

 • 05.00 – 13.00 น. ไปส่งกุ้งที่ตลาดค้าส่งสัตว์น้ำ สมุทรสาคร
 • 13.00 – 19.00 น. กลับจากส่งกุ้ง ไปบ้านพี่เขย อ.กำแพงแสน
 • 19.30 – 22.00 น. สังสรรค์กับเพื่อนที่บ้าน ต.พระประโทน อ.เมือง
 • 22.00 น. กลับบ้าน

◾️18 ธ.ค. เวลา 08.00 – 20.00 น. ทำงานที่บริษัทโกลบอลสติปไพร์ม โดยใช้รถจักรยานยนต์ส่วนตัว และสวมหน้ากากโดยตลอด

◾️19 ธ.ค. – อยู่บ้าน

◾️20 ธ.ค.

 • 08.00 – 16.00 น. ไปขอตรวจหาเชื้อ ที่ รพ.นครปฐมตามนัด
 • 16.00 น. เดินทางกลับบ้านรอฟังผล

◾️21 ธ.ค.

 • 09.00 -09.50 น ไปไหว้พระที่หน้า รพ.นครปฐม
 • 09.50 – 16.30 น. กลับบ้าน
 • 16.30 น. ได้รับผลแจ้งการติดเชื้อ จนท. / รพ. มารับตัวเข้ารับการรักษา

🔴️ไทม์ไลน์ รายที่ 3 (ลำดับที่ 26 )

ผู้ป่วยหญิง อายุ 57 ปี

◾️7-9 ธ.ค.
07.30 – 16.30 ทำงาน กฟภ. อ.กำแพงแสน (ใช้รถยนต์ส่วนตัว)

◾️10 ธ.ค. – อยู่บ้าน หมู่ 4 ต.บางเลน อ.บางเลน

◾️11 ธ.ค.
10.30 – ไปโลตัส บางเลน กดเงินตู้ ATM และกลับบ้าน (สวมหน้ากาก)
16.30 – ไปโลตัส บางเลน กดเงิน, เดินซื้อของ 30 นาที (สวมหน้ากาก)

◾️12-13 ธ.ค. – พักอยู่บ้าน

◾️14-16 ธ.ค.
07.30 – 16.30 ทำงาน กฟภ. อ.กำแพงแสน (ใช้รถยนต์ส่วนตัว)

◾️17 ธ.ค.
04.00 – 09.30 – ไปส่งกุ้งที่มหาชัย
13.00 – ไปบ้านแม่ หมู่ 2 ต.บางเลน อ.บางเลน
14.30 – ไปหมู่บ้านในพท.อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
15.30 – ไปหมู่บ้านที่ ต.บ่อพลับ อ.เมือง นครปฐม
16.00 – แวะซื้อของตลาดชมภูพงศ์ อ.บางเลน (สวมหน้ากาก)

◾️18 ธ.ค. ทำกิจกรรม Walk rallly ที่รีสอร์ท จ.กาญจนฯ (ใช้รถออฟฟิศ)

◾️19 ธ.ค.
10.30 – กลับนครปฐม
12.00 – 12.30 – แวะซื้อของฝาก ตัวอ.เมืองกาญจน์
13.00 – แวะเข้าห้องน้ำ ปั้มปตท.ทุ่งนา กาญจนฯ
14.00 – กฟภ. กำแพงแสน ขับรถยนต์กลับบ้าน
19.00 – ไปบ้านแม่ที่ หมู่ 2 ต.บางเลน (สวมหน้ากาก)

◾️20 ธ.ค.
13.00 – ไปตลาดชมภูพงศ์ บางเลน (สวมหน้ากากตลอด)
19.00 – เอาของไปบ้านแม่ หมู่ 2 ต.บางเลน (สวมหน้ากาก)
20.00 – ผลยืนยันตรวจพบเชื้อ


🔴️ไทม์ไลน์ รายที่ 2 (ลำดับที่ 25 )

ผู้ป่วยหญิง อายุ 48 ปี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

 • 7 ธ.ค. 63 : นำกุ้งไปขายที่ตลาดกลางค้ากุ้ง จ.สมุทรสาคร
 • 10 ธ.ค. 63 : เดินทางไปกินหมูกะทะที่บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
 • 12 ธ.ค. 63 : นำกุ้งไปขายที่ตลาดกลางค้ากุ้ง จ.สมุทรสาคร และไปขายของตลาดนัดท่าตำหนัก
 • 13 ธ.ค. 63 : ช่วงเช้าไปทำบุญที่วัดไทร อ.นครชัยศรี และช่วงเย็นไปตลาดนัดไฟฟ้า
 • 15 ธ.ค. 63 : เดินทางไปทำบุญที่วัดตะโก จ.อยุธยา
 • 16 – 18 ธ.ค. 63 : นำกุ้งไปขายที่ตลาดกลางค้ากุ้ง จ.สมุทรสาคร
 • 17 ธ.ค. 63 : ไปงานทรงเจ้าแถววัดไทร
 • 18 ธ.ค. 63 : ช่วงเย็นขายของที่ตลาดนัดวัดไทร (สวมหน้ากากอนามัยตลอด)
 • 19 ธ.ค. 63 : เข้ารับการตรวจที่ รพ. ผลพบเชื้อ

🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 1 (ลำดับที่ 24 )

ผู้ป่วยชาย อายุ 21 ปี อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 • 10 ธ.ค. 63 : อยู่บ้าน ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน จับกุ้งบ้านตัวเองเตรียมเอาไปขาย
 • 11 ธ.ค. 63 : ไปขายกุ้งที่ตลาดกลางค้ากุ้ง จ.สมุทรสาคร
 • 12 ธ.ค. 63 : จับกุ้ง ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน
 • 13 ธ.ค. 63 : ไปส่งกุ้งที่ตลาดกลางค้ากุ้ง และเล่นสนุ๊กเกอร์ ต.ห้วยม่วง
 • 15 ธ.ค. 63 : จับกุ้งบริเวณวัดหนองพงนก และส่งไปตลาดกลางค้ากุ้ง
 • 16 ธ.ค. 63 : กลับมาพักที่บ้าน
 • 17 ธ.ค. 63 : ไปงานเลี้ยงวันเกิด ต.สระพัฒนา
 • 18 ธ.ค. 63 : เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ให้ไปรับการตรวจคัดกรอง
 • 19 ธ.ค. 63 : เข้ารับการตรวจที่ รพ. ผลพบเชื้อ