เปิดตำราการออมทอง: ทำไมน่าสนใจ ควรพิจารณาการลงทุนจากอะไรบ้าง

เปิดตำราการออมทอง: ทำไมน่าสนใจ ควรพิจารณาการลงทุนจากอะไรบ้าง

Home / Finance and Investment, ไลฟ์สไตล์ / เปิดตำราการออมทอง: ทำไมน่าสนใจ ควรพิจารณาการลงทุนจากอะไรบ้าง

ในยุคสมัยที่เศรษฐกิจผันผวน หลายคนจึงมองหาช่องทางเก็บเงินที่ทั้งสะดวก ปลอดภัยและสามารถต่อยอดได้ ซึ่งการออมทอง นับว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ ซึ่งเปรียบเสมือนกุญแจสู่ความมั่งคั่ง

ทำไมการออมทองถึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ

1. ทรัพย์สินปลอดภัยแม้ในยามเศรษฐกิจไม่แน่นอน ทองคำเปรียบเสมือนเกราะป้องกันในยามเศรษฐกิจผันผวน มูลค่าของทองคำมักมีเสถียรภาพ

2. แนวโน้มราคาขาขึ้น ในระยะยาว ราคาทองคำมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น

3. เหมาะกับทุกวัย โดยเริ่มต้นออมได้ง่าย

 • วัยทำงาน: เก็บออมสร้างความมั่นคงในอนาคต
 • วัยเกษียณ: เก็บออมเพื่อสร้างรายได้เสริม

4. สะดวก รวดเร็ว ซื้อขายได้สะดวก รวดเร็ว ผ่านช่องทางหลากหลาย

5. สภาพคล่องสูง สามารถนำไปเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย

6. ตัวเลือกหลากหลาย

 • แบบรายเดือน: ตัดเงินออมทองอัตโนมัติ
 • แบบออนไลน์: ซื้อขายทองคำผ่านระบบออนไลน์
 • แบบทองคำแท่ง: สะสมทองคำแท่ง
 • แบบทองรูปพรรณ: สะสมทองรูปพรรณ

อยากออมทองควรพิจารณาจากอะไร

ก่อนตัดสินใจที่จะเริ่มต้นออมทองควรพิจารณาจากปัจจัยหลายประการเพื่อให้การลงทุนของคุณมีประสิทธิภาพและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ดีที่สุด

 • เป้าหมายการออม: กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่าคุณต้องการที่จะออมเท่าไร และในระยะเวลาเท่าใด โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุนทองของคุณ เช่น การสะสมเงินเพื่อการเกษียณ การเตรียมพร้อมสำหรับฉุกเฉิน 
 • การศึกษาเรียนรู้: ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตลาดทอง การเคลื่อนไหวของราคา และปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุน เพื่อให้คุณมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการลงทุนในทองและเป็นผู้ตัดสินใจที่มีข้อมูลมากที่สุด
 • ความเสี่ยงและความสามารถในการรับความเสี่ยง: พิจารณาความเสี่ยงที่พร้อมรับได้ในการลงทุนทอง รวมถึงความเสี่ยงทางการเงินและความเสี่ยงในการลงทุนในตลาดทอง
 • ค่าใช้จ่าย: พิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทอง เช่น ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย ค่าเก็บรักษา และค่าประกันความเสี่ยง เพื่อคำนวณว่าการลงทุนในทองนั้นคุ้มค่าหรือไม่

เริ่มออมทองอย่างไรดี

 • กำหนดเป้าหมายและวางแผน: กำหนดเป้าหมายการออมและวางแผนการเงินอย่างชัดเจน โดยคำนึงถึงความต้องการและความสามารถในการออมทอง
 • ศึกษาข้อมูลให้ดี: โดยเริ่มเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนทองเพิ่มเติม จากการอ่านหนังสือ บทความ หรือเข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับการลงทุนในทองเพื่อเสริมความรู้
 • เลือกทางที่เหมาะสม: เลือกวิธีการลงทุนทองที่เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถของคุณ เช่น การซื้อทองคำ แท่งทอง หรือลงทุนในกองทุนทอง
 • จัดการความเสี่ยง: จัดการความเสี่ยงในการลงทุนทองโดยการกระจายการลงทุน และใช้กลยุทธ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ

การออมทองเป็น “ทางเลือกเก็บเงิน” ที่น่าสนใจ สะดวก ปลอดภัย และสามารถต่อยอดได้ แต่อย่างไรก็ตาม การลงทุนทุกอย่างล้วนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน