SIRIVANNAVARI Sirivannavari Couture ฉลองพระองค์ ผ้าไหม ผ้าไหมไทย โครงการศิลปาชีพ

ฉลองพระองค์ผ้าไหม Sirivannavari Couture ตัดเย็บจากผ้าไหมโครงการศิลปาชีพ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ฉลองพระองค์จาก Sirivannavari Couture หมายเลขที่ 10 ตัดเย็บจากผ้าไหมโครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง

Home / แฟชั่น / ฉลองพระองค์ผ้าไหม Sirivannavari Couture ตัดเย็บจากผ้าไหมโครงการศิลปาชีพ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ฉลองพระองค์จาก Sirivannavari Couture หมายเลขที่ 10 ตัดเย็บจากผ้าไหมโครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ใช้ผ้าไหมชนิดพิเศษเรียกว่าไหมน้อย เป็นเส้นใยที่เกิดจากการสาวไหมด้วยมือจากชั้นในสุดของรังไหม รังไหมไทย 1 รัง มีความยาว ราว 400 เมตร เป็นไหมน้อยแค่ 100 เมตร ถือว่าเป็นไหมคุณภาพสูง และราคาสูง
ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 ไหมน้อยใช้สำหรับการปักพระภูษา หรือ ซับรองฉลองพระองค์พระกรน้อยเพื่อให้ฉลองพระองค์คงตัวและซับเหงื่อ ซึ่งนำเข้าจากจีน เรียกว่าแพรจีน ถ้ายุโรปเรียกว่า silk satin

ฉลองพระองค์ผ้าไหมยุคแรกที่ตัดเย็บโดย Balmain จะไม่มีการรีดผ้ากาวแต่จะมีการเย็บซับด้วย silk organza เพื่อให้ฉลองพระองค์คงตัวสวยงาม เพราะการรีดผ้ากาวเปนการทำลายผ้าไหมในทางอ้อม หลังจากนั้นฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บโดยนักออกแบบชาวไทย เช่น Tirapan หรือ Yutthaphong มักจะเย็บซับด้วยผ้าไหมน้อย และ silk organza และไม่มีการรีดผ้ากาวเช่นกัน


สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวง ท่านทรงให้ความสำคัญกับไหมน้อย ทรงจัดประกวดไหมน้อยขึ้นในเทศกาลไหมไทยที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์การสาวไหม และทอผ้าไหมน้อย

ที่มาภาพจาก www.facebook.com/SirivannavariBangkok