ข้อดีของการอกหัก คนมีคู่ คนโสด ความรัก

วิจัยเผยคนมีคู่สุขภาพดีกว่า คนโสด เอ้า! มาแต่งงานกันเถอะ

จากการวิจัยของคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัย University College Londons Institute of Education ที่ได้ทำการทดสอบอาสาสมัครชาวอังกฤษและอเมริกัน เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพการแต่งงานกับการใช้ชีวิตประจำวันผ่าน 2 พฤติกรรม คือ ความเร็วในการก้าวเดิน และความแข็งแรงในการยึดจับสิ่งของ ซึ่งความเร็วในการเดิน…

Home / แฟชั่น / วิจัยเผยคนมีคู่สุขภาพดีกว่า คนโสด เอ้า! มาแต่งงานกันเถอะ

จากการวิจัยของคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัย University College Londons Institute of Education ที่ได้ทำการทดสอบอาสาสมัครชาวอังกฤษและอเมริกัน เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพการแต่งงานกับการใช้ชีวิตประจำวันผ่าน 2 พฤติกรรม คือ ความเร็วในการก้าวเดิน และความแข็งแรงในการยึดจับสิ่งของ

ซึ่งความเร็วในการเดิน หมายถึง สุขภาพโดยรวม ความสมดุล ความคล่องแคล่ว และความเร็ว ส่วนความแข็งแรงในการยึดจับ หมายถึงความแข็งแรงของร่างกายส่วนบน

คู่ชีวิต

โดยทีมวิจัยได้แบ่งคนออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ คนที่แต่งงานและคู่ชีวิตยังมีชีวิตอยู่ คนที่แต่งงานครั้งแรก คนที่ผ่านการหย่าร้าง และคนโสดที่ไม่เคยมีคู่มาก่อน

ผลปรากฏว่าคนที่ยังใช้ชีวิตคู่สามารถเดินได้ระยะทางมากและเร็วกว่าคนกลุ่มอื่นๆ ส่วนคนที่ไม่เคยแต่งงานเลยกลับทำได้ช้ากว่ากลุ่มอื่นๆ

ส่วนการวัดความแข็งแรงของการยึดจับพบว่า คนที่แต่งงานมีแรงบีบมากกว่าคนที่ไม่เคยแต่งงานอยู่ 1 ปอนด์ และมากกว่าคนที่หย่าร้างถึง 2 ปอนด์

ทั้งนี้ จึงอาจสรุปผลการวิจัยได้ว่า คนมีคู่หรือคู่แต่งงาน มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดีกว่าที่ยังไม่แต่งงาน!

อย่างไรก็ดี งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการทดสอบจากอาสาสมัครชาวอังกฤษและอเมริกันเท่านั้น ส่วนของไทยไม่มีใครเคยลองวิจัยดู

คลิป > มุมมองความรักของโบ ชญาดา

เรียบเรียงโดย Women Mthai Team

X