ชุดผ้าไทย โดยดีไซเนอร์ไทย ในงาน “ทรัพย์แผ่นดิน ศิลป์สยาม”

ชุดผ้าไทยร่วมสมัย 15 ชุด ในงาน ทรัพย์แผ่นดิน ศิลป์สยาม : Thai Treasures ออกแบบโดย เอก ทองประเสริฐ ดีไซเนอร์มากฝีมือ จากแรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ที่นิยมเรดี้ ทู…

Home / แฟชั่น / ชุดผ้าไทย โดยดีไซเนอร์ไทย ในงาน “ทรัพย์แผ่นดิน ศิลป์สยาม”

ชุดผ้าไทยร่วมสมัย 15 ชุด ในงาน ทรัพย์แผ่นดิน ศิลป์สยาม : Thai Treasures ออกแบบโดย เอก ทองประเสริฐ ดีไซเนอร์มากฝีมือ จากแรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ที่นิยมเรดี้ ทู แวร์ (Ready-To-Wear)

การดีไซน์ออกแบบครั้งนี้จึงมีความหรูหรา และเป็นทางการมากขึ้นตามคอนเซ็ปต์ของงาน จึงทำตามโครงสร้างของลายผ้าไทย ที่ลดทอนความเป็นลายกนกไทย นั้นคือโครงสร้างของเรขาคณิตที่ปรากฏขึ้นมา

ซึ่งในการย่อยลายต่างๆ จะเป็นเรื่องของวงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม เส้นต่างๆ นำเอาโครงสร้าง มาตัดต่อกับลายไทยให้ดูทันสมัยมากขึ้น ใช้เทคนิคต่าง ๆ ผสมผสานเข้าด้วยกัน โดยมีการนำผ้าชนิดอื่นเข้ามาแทรกกับผ้าไหมไทย จาก 5 ชุมชนท้องถิ่น ที่สนับสนุนโดยกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อปรับเปลี่ยนด้วยการสร้างโครงสร้างที่น่าสนใจในรูปแบบใหม่ขึ้นมา

ข้อมูล ชุดไทยพระราชนิยม โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง >> คลิก

X