ก่อสร้าง รักษ์โลก วัสดุทดแทน สถาปัตยกรรม เกษตรอินทรีย์ ไม้ไผ่

แบบบ้าน ทรงกล่องเรียบง่ายใช้วัสดุรียูสจากธรรมชาติเพื่อใช้งานอเนกประสงค์

แบบบ้าน อาคารอเนกประสงค์หลังนี้จากวัสดุธรรมชาติเพื่อเป็นแกลเลอรี่ศิลปะสุดคูลใน Catuçaba ชุมชนชนบทที่ตั้งอยู่ห่างจากเมือง Sao Paulo ประเทศบราซิลไปประมาณ 3 ชั่วโมง โดยโครงการ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,184 ตารางฟุต ซึ่งผู้ก่อตั้ง เป็นเจ้าของโรงแรมสไตล์โรงนารวมถึงฟาร์มเกษตรอินทรีย์…

Home / DECOR / แบบบ้าน ทรงกล่องเรียบง่ายใช้วัสดุรียูสจากธรรมชาติเพื่อใช้งานอเนกประสงค์

แบบบ้าน อาคารอเนกประสงค์หลังนี้จากวัสดุธรรมชาติเพื่อเป็นแกลเลอรี่ศิลปะสุดคูลใน Catuçaba ชุมชนชนบทที่ตั้งอยู่ห่างจากเมือง Sao Paulo ประเทศบราซิลไปประมาณ 3 ชั่วโมง โดยโครงการ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,184 ตารางฟุต ซึ่งผู้ก่อตั้ง เป็นเจ้าของโรงแรมสไตล์โรงนารวมถึงฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ดำรงอยู่ในแนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นผลให้อาคารอเนกประสงค์แห่งนี้ มีโครงสร้างหลักทำจากไม้ไผ่และอิฐเก่าที่นำกลับมาใช้ใหม่

แบบบ้าน

นอกจากการเป็นงานสถาปัตยกรรมจากวัสดุทดแทนอย่างยั่งยืนที่โดดเด่น อาคารแห่งนี้ยังทำหน้าที่เป็นพื้นที่พบปะทางสังคม ทำประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น ให้สามารถใช้สำหรับการฝึกอบรม และพัฒนาคุณภาพของทั้งผู้อยู่อาศัยในชุมชนและงานการอาชีพ  และยังจ้างแรงงานท้องถิ่นจากฟาร์มในพื้นที่เพื่อมาร่วมสร้างรากฐานของอาคารและก่อเรียงอิฐในการก่อสร้างอีกด้วย

อาคารไม้ไผ่

ในส่วนของการออกแบบแกลเลอรี่นี้ ได้แรงบันดาลใจมาจากรูปแบบงานสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันสองแบบ แบบแรกคือบ้านไร่สไตล์ Colonial-Portuguese และแบบที่สองจาก Occa พื้นที่ชุมชนพื้นเมืองที่สร้างโดยชนเผ่าอะเมซอนอินเดียน ทำให้ภายนอกอาคารตกแต่งด้วยผนังสีขาว ประตูสีฟ้า ส่วนภายใน ก็มีเอกลักษณ์ด้วยทางเดินแคบๆ ลานกว้างที่พัฒนามาจากรูปแบบอะเมซอนอินเดียน อีกทั้งยังมีน้ำพุซึ่งเชื่อมต่อมาจากแม่น้ำ และพื้นที่เปิด ทำให้ภายในอาคารมีบรรยากาศการเข้าถึงธรรมชาติได้มากยิ่งขึ้น

ห้องแสดงภาพทั้งหมดถูกแบ่งโดยการคำนึงถึงทฤษฎีหลักการจัดสัดส่วน ความกว้างและความยาวจึงสอดคล้องกับกฎของงานสถาปัตยกรรมสมัยกรีกและโรมันดั้งเดิม อย่าง Vitruvius มีทางเดินเพื่อจัดแสดงนิทรรศการศิลปะต่างๆ ให้ศิลปะเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์ที่จะสื่อถึงจิตวิญญาณของทุกคนได้

ที่มา inhabitat.com