กระท่อม บ้านดิน รักษ์โลก ศิลปะ เพ้นท์บ้านดิน แต่งบ้าน

โครงการแข่งขัน เพ้นท์บ้านดิน เปลี่ยนถิ่นทุรกันดารให้ทำเงินพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน

เราได้มีโอกาสเห็นบ้านสวยๆ บ้านเศรษฐีร้อยล้าน พันล้านแสนอลังการกันไปแล้ว คราวนี้แอดมีโครงการ เพ้นท์บ้านดิน เพื่อการพัฒนาถิ่นที่อยู่ของชุมชนในถิ่นทุรกันดารที่น่าสนใจมาฝากกัน โครงการ MY BEAUTIFUL HOME เกิดขึ้นจากความร่วมมือขององค์กรไม่แสวงหากำไรถึง 3 องค์กรด้วยกัน ถือกำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เดียวคือ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของซิมบับเวให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนด้วยการส่งเสริม…

Home / DECOR / โครงการแข่งขัน เพ้นท์บ้านดิน เปลี่ยนถิ่นทุรกันดารให้ทำเงินพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน

เราได้มีโอกาสเห็นบ้านสวยๆ บ้านเศรษฐีร้อยล้าน พันล้านแสนอลังการกันไปแล้ว คราวนี้แอดมีโครงการ เพ้นท์บ้านดิน เพื่อการพัฒนาถิ่นที่อยู่ของชุมชนในถิ่นทุรกันดารที่น่าสนใจมาฝากกัน โครงการ MY BEAUTIFUL HOME เกิดขึ้นจากความร่วมมือขององค์กรไม่แสวงหากำไรถึง 3 องค์กรด้วยกัน ถือกำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เดียวคือ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของซิมบับเวให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนด้วยการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาความสามารถที่พวกเขามี เพื่อให้เกิดความสุขและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในชุมชน โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างสัมพันธภาพให้ทรงประสิทธิภาพอันจะส่งต่อแรงกระเพื่อมนี้ไปตามจุดมุ่งหมายขององค์กรรอบๆ เมืองบูลลาวาโย โดยโครงการนี้คือการแข่งขันประจำปีที่ถูกจัดขึ้นในชนบทของซิมบับเวเพื่อสตรีและช่างก่อสร้างในมาโทพอส ที่จะตกแต่งบ้านด้วยดินและวัตถุดิบตามธรรมชาติ ซึ่งจะระดมทุนเพื่อพัฒนาชุมชนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

โครงการแข่งขัน เพ้นท์บ้านดิน เปลี่ยนถิ่นทุรกันดารให้ทำเงิน

การเดินทางผจญภัยผ่านผาหินแกรนิตอันงดงามจากตัวเมืองเพื่อเข้าสู่มาโทพอส หมู่บ้านทุรกันดาร ทางตอนใต้ของบูลลาวาโย ประเทศซิมบับเว จะได้เห็นบ้านดินที่แสนสวยงาม และ เสียงหัวเราะอย่างเป็นธรรมชาติของเด็กๆ บ้านดินแต่ละหลังของที่นี่ตกแต่งแตกต่างกันไป บ้างก็เพ้นท์อักษรต้อนรับคู่กับดอกไม้ บ้างก็เพ้นท์ลวดลายเรขาคณิต บ้างก็เพ้นท์ดอกไม้ ท่ามกลางทำเลของภูเขาที่รายล้อม ที่นี่ได้เข้าร่วมโครงการ MY BEAUTIFUL HOME

แต่งบ้าน

เพ้นท์บ้าน

พัฒนาชุมชน

นับเป็นอัตลักษณ์ที่คนในหมู่บ้านแห่งนี้ภาคภูมิใจที่พวกเขาได้แสดงถึงทรัพยากรธรรมชาติที่พวกเขามีบนกำแพงบ้าน เช่นเดียวกับ ความสุขและน้ำใจไมตรีที่เต็มเปี่ยมในหัวใจของคนในหมู่บ้านแห่งนี้ที่ถึงแม้ว่าสภาพความเป็นอยู่ของพวกเขาจะทุรกันดารก็ตาม วัตถุดิบที่พวกเขาใช้เพ้นท์บ้านของพวกเขาเองนั่นก็คือ ดินเหลือง,ขี้เถ้าขาว,และถ่าน ซึ่งสามารถเลือนหายไปอย่างช้าๆ ในหน้าฝน ไม่ต่างจากปราสาททราย และพวกเขาก็พร้อมจะวาดกันขึ้นมาใหม่ในช่วงฤดูแล้งนั่นเอง แสดงออกถึง ความเข้มแข็งทางจิตใจในหมู่มนุษยชาติด้วยกันผ่านการสื่อสารทางศิลปะนั่นเอง ถึงแม้จะไม่ได้ร่ำรวยและเหนื่อยยากแสนสาหัส แต่พวกเขาก็ยังสามารถสร้างบ้านที่แสนสวยงามได้อย่างไม่ย่อท้อ นำมาสู่ ความชื่นชมและก่อให้เกิดไอเดียการแข่งขันเพื่อส่งเสริมสนับสนุนเชิดชูวัฒนธรรมท้องถิ่นแห่งนี้เอาไว้ไม่ให้หายไปนั่นเอง
จัดบ้าน
โครงการ MY BEAUTIFUL HOME จึงเกิดขึ้นเพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นได้มีพื้นที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของตน พร้อมๆ ไปกับการพัฒนาความเป็นอยู่ของพวกเขาไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในยุคที่โลกก้าวล้ำไปด้วยเทคโนโลยี แต่วิถีชีวิตที่มาโทพอสคือความลงตัวระหว่างชีวิตแบบชนบทและอุตสาหกรรมสมัยใหม่ โดยไม่ย่อท้อที่จะพัฒนาตัวเอง ให้กลายเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจจากโลกที่ว้าวุ่น ด้วย ฟาร์มขนาดเล็ก เอกลักษณ์ของท้องถิ่น และความพอเพียงในชุมชน

บ้านดิน

ที่นี่คือดินแดนที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงและขาดแคลนน้ำที่ใครๆ ก็สามารถเข้าถึงได้ จากเดิมที่การเกษตรจะปลูกได้ยาก ต้องเดินเท้าบรรทุกน้ำมายังหมู่บ้านโดยใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมงก็ตาม ปัจจุบันได้ขุดเจาะน้ำบาดาลมาใช้ได้แล้ว พร้อมด้วยแผงพลังงานแสงอาทิตย์ การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต และกลวิธีการกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้ ทำให้ชีวิตที่นี่ง่ายขึ้นมาก พร้อมที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสไตล์รักษ์โลก ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในหมู่บ้าน เช่นเดียวกับที่จะช่วยพัฒนาสร้างความเข้าใจร่วมกันและเคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรม เป็นการตอบสนองความต้องการการท่องเที่ยวสายผจญภัยเพื่อเข้าสู่หมู่บ้านมาโทพอสที่มีมากขึ้นอีกด้วย

ที่มาจาก www.ekhayagaia.com

Gigi Sperinck