ปลูกผักสวนครัว วิธีปลูกผักกาดขาว

วิธีปลูกผักกาดขาว ไว้กินเองที่บ้าน ประหยัดงบ ปลอดสารพิษ

วิธีปลูกผักกาดขาว ไว้กินเองที่บ้านแบบง่ายๆ ในยุคนี้การปลูกผักสวนครัวไว้กินเองที่บ้านเป็นอะไรที่ยอดฮิตและดีมากๆ

Home / DECOR / วิธีปลูกผักกาดขาว ไว้กินเองที่บ้าน ประหยัดงบ ปลอดสารพิษ

ผักกาดขาว ถือเป็นผักอีกชนิดที่ปลูกเองได้ง่าย นำมาทำได้หลายเมนู และมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ในยุคนี้การปลูกผักสวนครัวไว้กินเองที่บ้านเป็นอะไรที่ยอดฮิตและดีมากๆ ด้วยนะคะ ประหยัดงบและยังปลอดภัยปลอดสารพิษด้วย วันนี้เรามี วิธีปลูกผักกาดขาว ไว้กินเองที่บ้านแบบง่ายๆ มาบอก

วิธีปลูกผักกาดขาว ไว้กินเองที่บ้าน แบบง่ายๆ

วิธีปลูกผักกาดขาว

รู้จักผักกาดขาว: มีอยู่หลายชนิด เช่น ผักกาดขาวปลี ผักกาดขาวใหญ่ ผักกาดขาวธรรมดา ผักกาดขาวเป็นผักอายุปีเดียว ปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่จะเจริญเติบโตได้ดีในช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิ 15 – 22 องศาเซลเซียส คือ ในช่วงตุลาคม-กุมภาพันธ์ ขึ้นได้ดีในดินแถบทุกชนิด แต่ชอบดินร่วนที่มีการระบายน้ำได้ดี ต้องการน้ำและแสงแดดอย่างสม่ำเสมอ

การเตรียมดิน : ขุดดินลึก 30 เซนติเมตร หรือ 1 หน้าจอบ พลิกหน้าดินตากแดดไว้ 7 วัน จากนั้นย่อยดินให้ละเอียด ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร คลุกเคล้าดินให้เข้ากัน ทำแปลงกว้าง 1 เมตร ยาว 4 เมตร รดน้ำให้ชุ่ม ทิ้งไว้ 3 วัน

การปลูก : การปลูกผักกาดขาวสามารถทำได้ 2 วิธี คือ แบบเพาะกล้าแล้วย้ายปลูก ซึ่งเหมาะกับผักกาดขาวปลี ซึ่งเมล็ดพันธุ์มีราคาแพง กับอีกแบบ คือ หว่านลงแปลง ซึ่งใช้กับผักกาดขาวใหญ่และผักกาดขาวธรรมดา ซึ่งเมล็ดพันธุ์มีราคาถูก

วิธีปลูกผักกาดขาว
  1. ปลูกแบบเพาะกล้า หว่านเมล็ดพันธุ์ลงในแปลงเพาะกล้า แล้วโรยทับด้วยดิน คลุกปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกหนา 1 เซนติเมตรคลุมด้วยฟางหรือหญ้าแห้ง รดน้ำให้ชุ่ม แล้วรดน้ำเช้าเย็น เมื่อต้นกล้าอายุได้ 15-20 วัน ก็ย้ายไปปลูกในแปลงปลูกที่เตรียมดินดีแล้วให้มีระยะห่าง 30-35 เซนติเมตร โดยควรย้ายกล้าในตอนเย็น
  2. ปลูกด้วยวิธีหว่านลงแปลงปลูก ใช้เมล็ดพันธุ์หว่านลงในแปลง แล้วโรยทับด้วยปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอกหนา 1 เซนติเมตร คลุมด้วยฟางหรือหญ้าแห้ง รดน้ำให้ชุ่ม แล้วรดน้ำเช้าเย็น พอกกล้าอายุได้ 15-20 วัน ให้ถอนแยกให้แต่ละต้นห่างกัน 30-35 เซนติเมตร

การดูแล : รดน้ำวันละ 2 ครั้ง อย่าให้ขาดน้ำ ผักกาดขาวควรได้รับแสงแดดตลอดวัน ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก หลังการถอนแยกและทุก 10 วัน จนถึงอายุเก็บเกี่ยว

การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช : ถ้ามีหนอนหรือเพลี้ยมารบกวนให้ใช้ใบสะเดาหรือเมล็ดสะเดาบด 1 กิโลกรัม ข่าแก่ 1 กิโลกรัม ตะไคร้หอม 1 กิโลกรัม สับปนกัน แล้วตำให้ละเอียด แช่น้ำ 20 ลิตร หมักไว้ 1 คืน กรองเอาน้ำยาผสมน้ำ 1:20 ฉีดพ่นช่วงเย็นทุก ๆ 3 วัน ควรจะผสมสบู่ 10 กรัมลงไปด้วย เพื่อช่วยให้น้ำยาจับใบ

การเก็บเกี่ยว : เมื่ออายุ 40-50 วันก็เก็บเกี่ยวไปขายหรือกินได้

ขอบคุณข้อมูลจาก : thaikasetsart.com

X