พระแม่อุมาเทวี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี วัดแขก

25 ม.ค.นี้ ฤกษ์ดี บูชาพระแม่อุมาเทวี ขอพรการงาน ความรัก การเงิน

พิธีบูชาพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี (Pournami Bhooja) ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2567

Home / ฤกษ์มงคล / 25 ม.ค.นี้ ฤกษ์ดี บูชาพระแม่อุมาเทวี ขอพรการงาน ความรัก การเงิน

ฤกษ์แรกแห่งปี 2567 พิธีบูชาพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี (Pournami Bhooja) ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2567 โดยพิธีเริ่มเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป มาค่ะ ไปเสริมดวง ขอพรการงาน การเงิน ความรักฉ่ำๆ โดยพร้อมเพรียงกัน

25 ม.ค. 67 ฤกษ์ดี บูชาพระแม่อุมาเทวี วัดแขก

บูชาพระแม่อุมาเทวี

พระแม่อุมาเทวี ทรงเป็นมารดาพระพิฆเนศ เป็นชายาพระศิวะ มหาเทพผู้ทำลายโลก 1 ใน 3 แห่ง พระตรีมูรติ พระแม่อุมาเทวี จึงเป็น 1 ใน 3 แห่งพระตรีศักติด้วย (ตรีศักติ หมายถึง พระแม่ทั้งสาม ได้แก่ พระแม่อุมา พระแม่ลักษมี พระแม่สรัสวตี) พระองค์ทรงประทับ ณ เขาไกรลาส เช่นเดียวกับพระศิวะเทพ

ของไหว้พระแม่อุมาเทวี

ของไหว้
  • ดอกไม้ ได้แก่ ดอกไม้ที่มีสีเหลืองและสีแดง โดยเฉพาะดอกดาวเรือง ดอกกล้วยไม้ ดอกกุหลาบ
  • ธูปหอม หรือกำยาน ไว้จุดเพื่อถวายกลิ่นหอมด้วย โดยใช้ธูปหอม 9 ดอก ถ้าจะบนใช้ 39 ดอก และถ้าบวงสรวงใช้ 16 ดอก
  • อาหาร ควรเป็นขนมที่มีรสชาติมัน งดเว้นเนื้อสัตว์ และไม่มีกลิ่นหอมแรงเกินไป สามารถนำขนมโมทกะ หรือขนมลาดู (ขนมชนิดเดียวกับที่ถวายพระพิฆเนศ) ตลอดจนผลไม้และธัญพืชทุกชนิดมาถวายได้
  • น้ำเปล่า น้ำแดง นม น้ำอ้อย เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

บทสวดบูชาพระพิฆเนศ

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา

ไหว้พระแม่อุมา

คาถาบทสวดบูชา พระแม่อุมาเทวี

โอม เจ มาตา กี
โอม ชยะ มาตา กี
โอม ไชย มาตา กี
โอม ชยะ ศรี ปารวตี มาตา
โอม ไจ มาตา ปารวตี
โอม มหาอุมาเทวี นมัส
โอม มหาศักติ ปารวตี มาตา
โอม ศรี มหาอุมาเทวี นะมะฮา
โอม ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา เจ นะมะฮา
โอม ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ
ทุติยัมปิ ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ
ตะติยัมปิ ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ

ทริกมู : ก่อนการสวดบูชาเทพฮินดู จะต้องสวดบูชาต่อพระพิฆเนศก่อนเสมอ

ภาพโดย : MTHAI TEAM