ฤกษ์มงคล ฤกษ์เริ่มงานใหม่ ฤกษ์เริ่มงานใหม่ 2567

จัดไป! ฤกษ์เริ่มงานใหม่ 2567 เสริมดวงการงานดี ด้วยดิถีมงคล

ถึงเวลาที่ต้องมาดูฤกษ์ยามดีๆ ดิถีมงคลกันต่อแล้วค่ะด้วย ฤกษ์เริ่มงานใหม่ 2567 ที่ อ.ภัทร์มนต์ ศักดิ์ชุศรณ์ ได้จัดให้ FC ชาวเอ็มไทยกันโดยเฉพาะ คัดมาแล้วเน้นๆ โดยแบ่งระบุวันให้ด้วยว่า ผู้ที่เกิดวันไหน ไม่ควรใช้ฤกษ์ใด

Home / ฤกษ์มงคล / จัดไป! ฤกษ์เริ่มงานใหม่ 2567 เสริมดวงการงานดี ด้วยดิถีมงคล

ช่วงเวลาต้นปี ….เวลาแห่งการโยกย้ายงาน หลังจากที่เราแจก ฤกษ์สมัครงาน 2567 กันไปแล้ว ถึงเวลาที่ต้องมาดูฤกษ์ยามดีๆ ดิถีมงคลกันต่อแล้วค่ะด้วย ฤกษ์เริ่มงานใหม่ 2567 ที่ อ.ภัทร์มนต์ ศักดิ์ชุศรณ์ ได้จัดให้ FC ชาวเอ็มไทยกันโดยเฉพาะ คัดมาแล้วเน้นๆ โดยแบ่งระบุวันให้ด้วยว่า ผู้ที่เกิดวันไหน ไม่ควรใช้ฤกษ์ใด ก่อนตกลงเริ่มงานใหม่ มาเช็ก มาแชร์กันก่อน

ฤกษ์เริ่มงานใหม่ 2567

ฤกษ์เริ่มงานใหม่ 2567

ฤกษ์มงคล มกราคม 2567

 • จันทร์ที่ 1 มกราคม 67
  เวลา 06.43-09.25 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • อังคารที่ 2 มกราคม 67
  เวลา 07.30 – 10.00 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • พุธที่ 10 มกราคม 67
  เวลา 9.15 – 9.45 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • พฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 67
  เวลา 10.25 – 15.45 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • พุธที่ 24 มกราคม 67
  เวลา 10.15 – 10.55 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • จันทร์ที่ 29 มกราคม 67
  เวลา 12.30 – 13.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้

ฤกษ์มงคล กุมภาพันธ์ 2567

 • พฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 67
  เวลา 8.35 – 10.25 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • พุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 67
  เวลา 19.15 – 19.45 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • จันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 67
  เวลา 9.15 – 10.25 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • เสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 67
  เวลา 10.09 – 11.25 น. คนเกิดวันพุธห้ามใช้ฤกษ์นี้

ฤกษ์มงคล มีนาคม 2567

 • เสาร์ที่ 2 มีนาคม 67
  เวลา 10.25 – 11.45 น. คนเกิดวันพุธห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • พุธที่ 6 มีนาคม 67
  เวลา 08.30 – 09.19 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • พฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 67
  เวลา 12.09 – 14.49 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • เสาร์ที่ 23 มีนาคม 67
  เวลา 10.15 – 13.45 น. คนเกิดวันพุธห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • พฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 67
  เวลา 08.15 – 09.45 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้

ฤกษ์มงคล เมษายน 2567

 • จันทร์ที่ 1 เมษายน 67
  เวลา 10.25 – 11.15 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • พฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 67
  เวลา 10.15 – 11.45 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • เสาร์ที่ 6 เมษายน 67
  เวลา 09.29 – 10.19 น. คนเกิดวันพุธห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • ศุกร์ที่ 19 เมษายน 67
  เวลา 09.45 – 10.35 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 67
  เวลา 08.45 – 15.35 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • ศุกร์ที่ 26 เมษายน 67
  เวลา 11.15 – 12.25 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้

ฤกษ์มงคล พฤษภาคม 2567

 • พุธที่ 1 พฤษภาคม 67
  เวลา 9.15 -9.55 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • พุธที่ 8 พฤษภาคม 67
  เวลา 9.00 – 9.45 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • ศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 67
  เวลา 10.15 – 11.25 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • อังคารที่ 28 พฤษภาคม 67
  เวลา 9.25 – 11.45 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้

ฤกษ์มงคล มิถุนายน 2567

 • อังคารที่ 4 มิถุนายน 67
  เวลา 10.15 – 15.45 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • พฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 67
  เวลา 12.05 -12.55 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • พุธที่ 19 มิถุนายน 67
  เวลา 8.30 – 9.45 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • อาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 67
  เวลา 9.45 – 13.55 น. คนเกิดวันศุกร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • พฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 67
  เวลา 10.09 – 10.45 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้

ฤกษ์มงคล กรกฎาคม 2567

 • อังคารที่ 2 กรกฎาคม 67
  เวลา 09.15 – 12.45 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • พุธที่ 3 กรกฎาคม 67
  เวลา 11.15 – 12.35 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • อังคารที่ 16 กรกฎาคม 67
  เวลา 12.35 – 14.45 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • ศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 67
  เวลา 06.25 – 9.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • พุธที่ 31 กรกฎาคม 67
  เวลา 10.25 – 11.35 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้

ฤกษ์มงคล สิงหาคม 2567

 • พฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 67
  เวลา 08.15 – 9.45 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • พุธที่ 7 สิงหาคม 67
  เวลา 10.25 – 12.45 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • อังคารที่ 13 สิงหาคม 67
  เวลา 7.25 – 8.45 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • ศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 67
  เวลา 10.15 -13.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • อังคารที่ 27 สิงหาคม 67
  เวลา 9.15 -9.45 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • พุธที่ 28 สิงหาคม 67
  เวลา 12.25 – 13.35 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้

ฤกษ์มงคล กันยายน 2567

 • อังคารที่ 3 กันยายน 67
  เวลา 09.25 -10.45 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • อังคารที่ 17 กันยายน 67
  เวลา 10.35 – 10.45 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • พุธที่ 18 กันยายน 67
  เวลา 12.15 – 12.55 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • ศุกร์ที่ 27 กันยายน 67
  เวลา 08.15 – 09.25 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้

ฤกษ์มงคล ตุลาคม 2567

 • อังคารที่ 1 ตุลาคม 67
  เวลา 9.09 – 9.29 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • พฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 67
  เวลา 8.25 – 10.45 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • พุธที่ 9 ตุลาคม 67
  เวลา 15.45 -16.05 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • ศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 67
  เวลา 15.45 – 17.55 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้

ฤกษ์มงคล พฤศจิกายน 2567

 • พุธที่ 6 พฤศจิกายน 67
  เวลา 07.59 – 09.30 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • พฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 67
  เวลา 06.15 – 07.35 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • ศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 67
  เวลา 09.10 – 11.30 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • อาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 67
  เวลา 07.30 – 13.45 น. คนเกิดวันศุกร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้

ฤกษ์มงคล ธันวาคม 2567

 • อังคารที่ 3 ธันวาคม 67
  เวลา 14.45 – 17.25 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • พุธที่ 4 ธันวาคม 67
  เวลา 10.35 – 11.45 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • พฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 67
  เวลา 10.45 – 11.25 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • ศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 67
  เวลา 08.25 – 11.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้

และนี่คือ ฤกษ์มงคลสำหรับเริ่มงานใหม่ในปี 2567 สำหรับปีมังกรนี้ ขอให้ชาวเอ็มไทยทุกคนเริ่มต้นงานใหม่อย่างราบรื่น มั่นคง ก้าวข้ามทุกปัญหาได้อย่างลอยตัวไปด้วยกันนะคะ

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ฤกษ์ทำบัตรประชาชน 2567 เสริมดวงชะตา ความสำเร็จ

ฤกษ์คลอดลูก  2567 ฤกษ์คลอดลูกปีมังกร

ฤกษ์ออกรถ 2567 ฤกษ์ดีออกรถ ขับขี่ปลอดภัย เสริมสิริมงคล