ฤกษ์เปิดกิจการ 2567 ฤกษ์เปิดบริษัท 2567 ฤกษ์เปิดร้าน 2567

ฤกษ์เปิดกิจการ 2567  ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์เปิดบริษัท

ฤกษ์งามยามดีในการเปิดกิจการ ร้านค้า ห้างร้าน บริษัทต่าง MTHAI จัด ฤกษ์เปิดกิจการ 2567ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์เปิดบริษัท วันไหนดี? มาฝากแฟนๆเอ็มไทย ไปดูกันค่ะ

Home / ฤกษ์มงคล / ฤกษ์เปิดกิจการ 2567  ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์เปิดบริษัท

ฤกษ์งามยามดีในการเปิดกิจการ ร้านค้า ห้างร้าน บริษัทต่าง MTHAI จัด ฤกษ์เปิดกิจการ 2567ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์เปิดบริษัท วันไหนดี? มาฝากแฟนๆเอ็มไทย ไปดูกันค่ะ

ฤกษ์เปิดกิจการ 2567

เดือนมกราคม

 • วันจันทร์ ที่ 1เวลา 09.15 – 10.25 น. / 17.45 – 18.25 น.คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันพุธ ที่ 3 เวลา 08.15 – 12.45 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันเสาร์ที่ 13 เวลา11.25 – 1915 น.คนเกิดวันพุธห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันพฤหัสบดี ที่ 25 เวลา 10.19-11.25 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้

เดือนกุมภาพันธ์

 • วันพุธ ที่ 7 เวลา 06.45 – 10.55 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันพฤหัสบดี ที่  8 เวลา 06-35 -12.45 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันเสาร์ที่ 24 เวลา 09.15- 14.55 น. คนเกิดวันพุธห้ามใช้ฤกษ์นี้

เดือนมีนาคม

 • วันพุธ ที่ 6 เวลา 07.15 – 09.45 น.คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันพุธที่ 13 เวลา 09.15 – 14.45 น.คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันเสาร์ที 23 เวลา 06- 29 – 15.45 น. คนเกิดวันพุธห้ามใช้ฤกษ์นี้

เดือนเมษายน

 • วันจันทร์ ที่ 1 เวลา 8.15 – 11.45 น. / 17.25 -21.15 น.  คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันพุธ ที่ 3 เวลา 9.39-14.45 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันพฤหัสบดี ที่ 4 เวลา 08.45 – 13.55 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันพฤหัสบดี ที่ 11 เวลา 08.15-10.45  คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันศุกร์ ที่ 19 เวลา 09.45-15.09 น.คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันอาทิตย์ ที่ 21 เวลา 14.55-16.45 น.  คนเกิดวันศุกร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้

เดือนพฤษภาคม

 • วันพุธที่ 8 เวลา 08.15 – 12.25 น.คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันพฤหัสบดีที่ 16 เวลา 10.15 – 15.45 น.คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันศุกร์ที่ 17 เวลา 08.35 – 12.25 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันพุธที่ 29 เวลา 06.25 -08.15 น.คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้

เดือนมิถุนายน

 • วันพุธ ที่ 5 เวลา 11.45 – 13.35 น.คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันพุธที่ 12 เวลา 10.15 – 15.45 น.คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันพฤหัสบดี ที่ 13 เวลา 08.09 – 12.29 น.คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันอาทิตย์ ที่ 16 เวลา 06.15 – 07.45 น. คนเกิดวันศุกร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันอาทิตย์ ที่ 23 เวลา 09.09 – 16.29 น. คนเกิดวันศุกร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้

เดือนกรกฎาคม

 • วันพุธ ที่ 3 เวลา10.19 – 15.49 น.คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันศุกร์ ที่ 19 เวลา 10.45 – 14.55 น.คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันพุธ ที่ 31 เวลา 06.29 – 11.35 น.คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้

เดือนสิงหาคม

 • วันพฤหัสบดี ที่ 8 เวลา 10.15 – 15.45 น.คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันศุกร์ที่ 9 เวลา 06.09 – 15.45 น.คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันศุกร์ ที่ 16 เวลา 08.45 – 18.35 น.คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันอาทิตย์ ที่ 25 เวลา 06.35 – 17.45 น. คนเกิดวันศุกร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้

เดือนกันยายน

 • วันพฤหัสบดี ที่ 5 เวลา 06.15-09.45 น.คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันพฤหัสบดีที่ 12 เวลา 06.09 – 14.45 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันศุกร์ ที่ 13 เวลา 15.25 – 19.45 น.คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันอาทิตย์ ที่ 15 เวลา 06.55 – 13.25 น. คนเกิดวันศุกร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้

เดือนตุลาคม

 • วันพุธ ที่ 9 เวลา 10.15 – 15.45 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันศุกร์ ที่ 18 เวลา 15.35 – 19.45 น.คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันอาทิตย์ ที่  20 เวลา12.55 – 19.35 น. คนเกิดวันศุกร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันพุธที่ 30 เวลา 09.25 – 16.45 น.คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้

เดือนพฤศจิกายน

 • วันพุธ ที่ 6 เวลา 09.15 – 12.45 น.คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันพฤหัสบดี ที่ 7 เวลา 06.15 – 07.55 น.คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันพฤหัสบดี ที่ 14 เวลา12.45 – 15.55 น.คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันศุกร์ ที่ 15 เวลา 06.35 – 12.45 น.คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันอาทิตย์ ที่ 17 เวลา 09.35 – 14.45 น.คนเกิดวันศุกร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันอาทิตย์ 24   07.15 -16.25 น.คนเกิดวันศุกร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้

เดือนธันวาคม

 • วันพุธ ที่ 4 เวลา 06.45 – 15.15 น.คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันศุกร์ ที่ 6 เวลา 06.25 – 15.55 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันศุกร์ ที่ 13 เวลา 05. 25 -08.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันศุกร์ ที่ 20 เวลา 10.25 – 15.45 น.คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันศุกร์ที่ 27 เวลา 15.45 – 18.55 น.คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้

โดย อ.ภัทร์มนต์ ศักดิ์ชุศรณ์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ฤกษ์ออกรถ 2567 ฤกษ์ดีออกรถ ขับขี่ปลอดภัย เสริมสิริมงคล

ฤกษ์ทวงหนี้ 2567 ฤกษ์ดีทวงหนี้ราบรื่น หมดปัญหา ไม่หนี…ไม่มี…ไม่จ่าย!  

ฤกษ์ขอคืนดี ฤกษ์ง้อแฟน 2567 

X