ฤกษ์ขอคืนดี 2567 ฤกษ์ง้อแฟน 2567 ฤกษ์ดี 2567

ฤกษ์ขอคืนดี ฤกษ์ง้อแฟน 2567         

ฤกษ์ขอคืนดี ฤกษ์ง้อแฟน ฤกษ์ดี 2567 โกรธกัน ไม่เข้าใจกัน ผิดใจกัน อยากง้อขอคืนดี MTHAI จัดฤกษ์ขอคืนดีมาให้แบบจัดเต็ม ไปดูกันค่ะ

Home / ฤกษ์มงคล / ฤกษ์ขอคืนดี ฤกษ์ง้อแฟน 2567         

ฤกษ์ขอคืนดี ฤกษ์ง้อแฟน ฤกษ์ดี 2567 โกรธกัน ไม่เข้าใจกัน ผิดใจกัน อยากง้อขอคืนดี MTHAI จัดฤกษ์ขอคืนดี 2567 มาให้แบบจัดเต็ม ไปดูกันค่ะ

ฤกษ์ขอคืนดี ฤกษ์ง้อแฟน 2567

เดือนมกราคม

 • วันจันทร์ ที่ 1 มกราคม 67
 • 9.15-12.45 น.  คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันพุธ ที่  10  มกราคม 67
 • 12.35- 16.45 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันอังคาร ที่  16  มกราคม 67
 • 19.25 – 23.50 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันพฤหัสบดีที่  25  มกราคม 67
 • 11.09-13.49 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้ 

เดือนกุมภาพันธ์

 • วันพฤหัสบดี ที่  1 กุมภาพันธ์ 67
 • 10.25 – 13.50 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 67
 • 14.05-15.45 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันพฤหัสบดี ที่  15 กุมภาพันธ์ 67
 • 12.25 – 15.35 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 67
 • 10.25-13.45 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันพฤหัสบดี ที่  29 กุมภาพันธ์ 67
 • 16.45 – 21.35 น.คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้

เดือนมีนาคม

 • วันจันทร์ ที่  4  มีนาคม 67
 • 09.49 – 18.35 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันเสาร์ ที่  9  มีนาคม 67
 • 13.45 – 15.35 น. คนเกิดวันพุธห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันจันทร์ที่  11  มีนาคม 67
 • 10.35 – 11.55 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันพฤหัสบดี ที่  21  มีนาคม 67
 • 09.45 – 15.30 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันจันทร์ ที่  25   มีนาคม 67
 • 17.55 – 21.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันพฤหัสบดี ที่  28   มีนาคม 67
 • 10.25 – 11.55 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้

เดือนเมษายน

 • วันจันทร์ที่   1  เมษายน 67
 • 9.00 – 16.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันพุธ ที่  10 เมษายน 67
 • 10.15 – 15.25 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันอังคาร ที่  16 เมษายน 67
 • 12.45 – 15.25 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันจันทร์ ที่   22 เมษายน 67
 • 8.25 – 12.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันเสาร์ ที่  27 เมษายน 67
 • 13.25 – 16.45 น. คนเกิดวันพุธห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันอังคาร ที่  30 เมษายน 67
 • 13.45 – 17.55 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้

เดือนพฤษภาคม

 • วันพฤหัสบดี ที่  2 พฤษภาคม 67
 • 18.39 – 21.45 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 67
 • 14.35 – 16.45 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันพฤหัสบดี ที่  16 พฤษภาคม 67
 • 07.50 – 15.45 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 67
 • 12.35 – 17.45 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันศุกร์ ที่  24 พฤษภาคม 67
 • 8.45 – 12.35 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันพฤหัสบดี ที่  30 พฤษภาคม 67
 • 7.35 – 14.45 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันศุกร์ ที่  31 พฤษภาคม 67
 • 10.35 – 17.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้

เดือนมิถุนายน

 • วันอาทิตย์ ที่  2 มิถุนายน 67
 • 12.25 – 15.15 น. คนเกิดวันศุกร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 67
 • 10.15 – 12.45 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันศุกร์ ที่  21 มิถุนายน 67
 • 16.25 – 23.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันอาทิตย์ ที่  30 มิถุนายน 67
 • 11.25 -14.45 น. / 18.35 – 23.55 น. คนเกิดวันศุกร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้

เดือนกรกฎาคม

 • วันศุกร์ ที่  5 กรกฎาคม 67
 • 10.25 – 11.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันพฤหัสบดีที่  11 กรกฎาคม 67
 • 9.15 – 10.45 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันศุกร์ ที่  19 กรกฎาคม 67
 • 10.15 – 13.45 น.คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันพุธ ที่  31 กรกฎาคม 67
 • 20.45 – 23.25 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้

เดือนสิงหาคม

 • วันอาทิตย์ ที่ 4 สิงหาคม 67
 • 12.25 – 13.55 น. คนเกิดวันศุกร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันศุกร์ ที่  9 สิงหาคม 67
 • 18.09 – 21.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันพฤหัสบดีที่  15 สิงหาคม 67
 • 9.15 – 15.45 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันพฤหัสบดีที่  24 สิงหาคม 67
 • 11.15 – 14.45 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันพฤหัสบดี ที่  29 สิงหาคม 67
 • 15.45 – 18.35 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้

เดือนกันยายน

 • วันพุธที่  4 กันยายน 67
 • 9.15 – 11.45 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันศุกร์ที่  13 กันยายน 67
 • 12.45 – 13.55 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันศุกร์ที่  20 กันยายน 67
 • 15.45 – 16.35 น.คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันอังคารที่  24 กันยายน 67
 • 18.25 – 19.35 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้

เดือนตุลาคม

 • วันอังคารที่  1 ตุลาคม 67
 • 08.25 – 11.45 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันพุธที่  9 ตุลาคม 67
 • 09.15- 11.35 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันพฤหัสบดีที่  17 ตุลาคม 67
 • 19.35 – 22.45 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันศุกร์ที่  25 ตุลาคม 67
 • 18.35 – 20.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้

เดือนพฤศจิกายน

 • วันศุกร์ที่  1 พฤศจิกายน 67
 • 07.25 – 09.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 67
 • 08.25 -11.45 น. คนเกิดวันศุกร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 67
 • 19.45 – 23.55 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันศุกร์ที่  29 พฤศจิกายน 67
 • 12.25 -14.35 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้

เดือนธันวาคม

 • วันอาทิตย์ที่  1 ธันวาคม  67
 • 10.25 – 11.45 น. คนเกิดวันศุกร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันอังคารที่  10 ธันวาคม  67
 • 9.25 – 13.45 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันศุกร์ที่  13 ธันวาคม  67
 • 12.35 – 15.35 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันพฤหัสบดีที่  19 ธันวาคม  67
 • 06.35 – .8 55 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันพุธที่  25 ธันวาคม  67
 • 13.45 – 16.30 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้
 • วันอาทิตย์ที่  29 ธันวาคม  67
 • 11.25 – 15.45 น. คนเกิดวันศุกร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้

โดย อ.ภัทร์มนต์  ศักดิ์ชุศรณ์

X